Flytta din grupp online med Windows SharePoint Services-teknik

Gäller

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknik

Känns följande situation bekant?

 • Din grupp behöver kommunicera och dela dokument och idéer.

 • Din organisation vill du att ni går över från papper, telefonsamtal, e-postmeddelanden och delade mappar till att samarbeta online med Windows SharePoint Services-tekniken.

 • Du har en helt ny SharePoint-webbplats, du äger den och du är osäker på vad du ska göra.

Om detta beskriver din situation försöker du flytta gruppen online. Att flytta gruppen online kan kännas som en avancerad process och kanske vet du inte var du ska börja. Så här kommer du igång med en SharePoint-webbplats.

Steg 1: Skaffa en webbplats

Ditt företag kanske redan har en webbplats som du kan använda. Om så är fallet börjar du med den webbplatsen. Om inte, måste du skapa en webbplats innan du kan börja flytta innehållet online. När du skapar en webbplats använder du mallen Team Site för största möjliga flexibilitet. Den här mallen innehåller alla olika standardlistor och dokumentbibliotekstyper, så att du får mest att välja bland.

Om du inte redan har en webbplats kan du använda någon av följande metoder för att skapa en webbplats.

 • Skapa en webbplats på toppnivå med hjälp av Standardsidan för att skapa webbplatser.

  Hur gör jag?

  1. Gå till webbplatsen på översta nivån i webbplatssamlingen.

   Obs!: Det här meddelandet visas endast på den översta nivån för webbplatssamlingen i rotmappen för den virtuella servern. Om du är i en annan webbplatssamling visas inte den här länken. Prova nästa procedur, "Skapa en webbplats på en annan SharePoint-webbplats."

   Om du är i en underwebbplats klickar du på länken Upp till överordnat_webbplatsnamn i det övre länkfältet att navigera till den överordnade webbplatsen. Upprepa det här steget tills du kommer till den översta nivån.

  2. På startsidan för webbplatsen på den översta nivån klickar du på Meddelanden.

  3. Klicka på meddelandet Standardsidan för att skapa webbplatser.

   Obs!: Om meddelandet inte finns i listan, kontaktar du administratören för att få adressen (URL) för Standardsidan för att skapa webbplatser.

  4. Klicka på länken till sidan Skapa webbplats i brödtexten i meddelandet.

  5. Skriv ett namn och en beskrivning för den nya webbplatsen under Namn och beskrivning.

  6. Under Webbplatsadress anger du webbadressen (URL) som användare ska skriva för att komma till den nya webbplatsen.

   Den första delen av adressen är redan ifylld.

  7. Vid Din e-postadress skriver du den e-postadress som du vill använda för att ta emot aviseringar om den här webbplatsen.

  8. Välj språket som ska användas för den nya webbplatsen vid Språk.

  9. Klicka på OK.

  10. På sidan Välj mall klickar du på mallen Team Site och sedan på OK.

  Obs!: För att dessa steg ska fungera måste Standardsidan för att skapa webbplatser vara aktiverad och du måste ha rätt behörighet kan använda Standardsidan för att skapa webbplatser.

 • Skapa en webbplats under en annan SharePoint-webbplats

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Skapa i det översta länkfältet.

  2. Klicka på Webbplatser och arbetsytor i avsnittet Webbsidor.

  3. Skriv ett namn och en beskrivning för den nya webbplatsen under Namn och beskrivning.

  4. Under Webbplatsadress anger du webbadressen (URL) som användare ska skriva för att komma till den nya webbplatsen.

   Den första delen av adressen är redan ifylld.

  5. Vid Behörigheter ange du om du vill att webbplatsen kan du använda samma konton och webbplatsgruppinformation som den aktuella webbplatsen.

  6. Klicka på Skapa.

  7. På sidan Välj mall klickar du på mallen Team Site och sedan på OK.

   Obs!: Om du aktiverar unika behörigheter, förblir en kopia av den överordnade webbplatsens användarkonton och grupper kvar på den underordnade webbplatsen. Du kan sedan ta bort alla konton och webbplatsgrupper som du inte vill använda och lägga till nya efter behov. Den underordnade webbplatsen kommer även att behålla samma gruppinställningar för anonyma användare (gäster) som den överordnade webbplatsen om du inte anger en annan webbplatsgrupp.

  Obs!: Du måste vara medlem i en webbplatsgrupp med behörigheten Skapa underwebbplats för att slutföra de här stegen. Behörigheten Skapa underwebbplats ingår som standard i administratörsgruppen.

Steg 2: Ta reda på vad din grupp behöver

Att skapa en webbplats är en snabb process – det är att bestämma vad som ska finnas på den som tar lite tid. Som medlem i gruppen vet du antagligen vilken information ni arbetar med och var den finns. Ta dig tid att utvärdera vad du har och vad du vill lägga upp online.

Vissa uppgifter som du bör fundera på att lägga upp online:

 • Dokument (projektdokument, planer, förslag, presentationer, anbud – allt som din grupp behöver läsa eller bidra till).

 • Gruppscheman (semesterscheman, enskilda arbets- och ledighetsscheman, projektscheman och så vidare). Du kan logga delade händelser på din webbplats och visa dem i kalendervyn.

 • Kontaktinformation (gruppmedlemmar, partners, kunder, leverantörer och så vidare). Du kan skapa separata kontaktlistor för interna och externa kontakter eller blanda dem med hjälp av fält som du kan sortera och filtrera.

 • Uppgifter och tilldelningar (vem gör vad?).

 • Länkar som används ofta till andra webbplatser (inklusive webbplatser om relaterade projekt eller grupper).

 • Viktiga meddelanden och nyheter som hela gruppen bör känna till.

Det här är endast en början av de typer av information som du kan behöva online. Kontrollera med din grupp vad de behöver. Och om de kommer upp med något som inte stämmer överens med någon av de inbyggda listorna i SharePoint-webbplatsen – inga problem! Du kan alltid skapa en anpassad lista som innehåller det.

Steg 3: Skapa den, så kommer de

Att flytta online innebär att du ändrar hur din arbetsgrupp arbetar tillsammans och för att det ska lyckas måste du skapa inbjudande, organiserad och (det viktigaste av allt) relevant webbplats för din grupp.

Obs!: Du måste vara medlem i gruppen Webbdesigner eller Administratörer för din webbplats för att kunna slutföra procedurerna i det här avsnittet.

Om du vill skapa din webbplats börjar du med standardwebbplatsen och fortsätter sedan att:

Anpassa den!

Du kan anpassa standardobjekten så att de passar din grupp. Vill du att dina händelser ska visas i en kalender? Bra! Ändra till kalendervyn.

Anpassa startsidan för att visa organisationens logotyp eller använd ett tema för att lägga till en egen stil för hela webbplatsen. För enskilda listor, lägger du till eller tar bort kolumner för att visa de data du vill. Om du vill att kontaktlistan ska inkludera både interna och externa partners, kan du till exempel lägga till en kolumn för interna/externa. Och du kan ändra vyerna för den listan att endast innehålla de kolumner som du använder eller att visa data på ett mer meningsfullt sätt för din grupp. Du kan till exempel ändra så att händelselistan visas i ett kalenderformat i stället för som en lista.

 • Ändra bilden på startsidan

  Hur gör jag?

  1. Klicka på webbplatsens startsida, klicka på Ändra delad sida, peka på Ändra delade webbdelar och klicka sedan på Webbplatsbild.

  2. I webbplatsbildens verktygspanel går du till fältet Bildlänk och skriver den fullständiga webbadressen för den bildfil som du vill använda och klickar sedan på OK.

 • Använda ett tema

  Det finns flera, mycket olika teman att välja bland. Kompasstemat ser till exempel ut så här:

  Förhandsgranska kompass-tema

  Och Sonoratemat ser ut så här:

  Förhandsgranska Sonora-tema

  Hur gör jag?

  1. I det övre länkfältet klickar du på Webbplatsinställningar. Vid Anpassning på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Använd tema på webbplatsen.

  2. På sidan Använd tema på webbplatsen väljer du ett tema och klickar sedan på Använd.

 • Lägga till eller ändra en kolumn

  Hur gör jag?

  1. På sidan som visar listan, dokumentbiblioteket eller diskussionstavlan klickar du på Ändra inställningar och kolumner.

  2. Klicka på ett kolumnnamn vid Kolumner för att redigera en kolumn. Om du vill lägga till en kolumn klickar du på Lägg till en ny kolumn.

  3. Fyll i formuläret och klicka sedan på OK.

  Obs!: Vissa typer av data kan inte konverteras när du ändrar en kolumntyp. Om du till exempel ändrar en kolumn med flera rader med text till en talkolumn, försvinner den befintliga textinformationen.

 • Ta bort en kolumn

  Hur gör jag?

  1. På sidan som visar listan, dokumentbiblioteket eller diskussionstavlan klickar du på Ändra inställningar och kolumner.

  2. Vid Kolumner i listan Kolumn (klicka för att redigera), klickar du på namnet på den kolumn som du vill ta bort.

  3. Klicka på Ta bort nederst på sidan.

  Det finns vissa inbyggda kolumner, till exempel Rubrik, som du inte kan ta bort.

 • Ändra standardvyn så att den omfattar en ny kolumn

  Hur gör jag?

  1. På sidan som visar listan klickar du på Ändra inställningar och kolumner.

  2. Vid Vyer klickar du på vynamnet (till exempel i listan Kontakter är standardvyn alla kontakter) i kolumnen Vy (Klicka för att redigera).

  3. Vid Kolumner väljer du kryssrutan Visa bredvid det nya kolumnnamnet.

  4. Klicka på OK nederst på sidan.

 • Skapa en kalendervy för en lista

  Som standard har händelselistan en kalendervy, så du inte behöver skapa en kalendervy för den listan. Om du vill skapa en kalendervy för en annan lista som innehåller datum och tid kan göra du det enkelt.

  En kalendervy ser ut så här:

  Kalendervy

  Hur gör jag?

  1. På sidan som visar listan klickar du på Ändra inställningar och kolumner.

  2. Vid Vyer klickar du på Skapa en ny vy.

  3. På sidan Listnamn: Skapa y, klickar du på Kalendervy.

  4. Fyll i formuläret, ange vilka kolumner du vill basera kalendern på och om du vill visa data i dag-, vecko- eller månadsvy och klicka sedan på OK.

   Listorna Basera kalender på och Basera kalender på följande intervall skapas genom att man samla ihop alla kolumner som innehåller datum/tid-information. Som standard innehåller till exempel kontaktlistan två kolumner som innehåller datuminformation: Ändrad och skapad. Du kan basera kalendern på en av dessa kolumner eller visa ett intervall mellan värdena i kolumnen.

Skapa den!

Om standardobjekten inte är tillräckliga kan du alltid skapa de andra saker som du behöver. Skapa anpassade listor, ytterligare dokumentbibliotek, underwebbplatser för särskilda projekt och så vidare. Till exempel:

 • Behöver du mer än en kalender? Skapa en ny! Du kan skapa nya instanser av standardlistorna eller biblioteken på din webbplats.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Skapa i det övre länkfältet på din webbplats.

  2. Klicka på namnet på listan som du vill skapa.

  3. Fyll i formuläret och klicka sedan på Skapa.

 • Behöver du visa data som inte får plats i en vanlig lista? Skapa en anpassad lista

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Skapa i det övre länkfältet på din webbplats.

  2. Klicka på Anpassad lista under Anpassade listor.

  3. Fyll i formuläret och klicka sedan på Skapa.

  4. På sidan Listnamn går du vill Åtgärder och klickar på Ändra inställningar och kolumner.

  5. Vid Kolumner använder du Lägg till en ny kolumn för att skapa de kolumner som du behöver i listan och går sedan till listan Vyer och klickar på Alla objekt och lägger till dina kolumner i vyn.

 • Behöver du en hel webbsida? Skapa en webbdelssida som innehåller anpassad HTML-kod och listdata.

  Det finns flera webbdelssideslayouter att välja bland. Till exempel ger layouterna Höger kolumn, sidhuvud, sidfot, övre rad, 3 kolumner dig en sida med zoner som ser ut så här:

  Layout för webbdelssida

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Skapa i det övre länkfältet på din webbplats.

  2. Klicka på Webbdelssida i avsnittet Webbsidor.

  3. Fyll i formuläret och klicka sedan på Skapa.

   Obs!: Du skapar webbdelssidor i dokumentbibliotek. Men du kan länka till webbdelssidan var du än är bland annat från snabbstartfältet om du anpassar snabbstartfältet i ett redigeringsprogram för webbsidor som är kompatibelt med Windows SharePoint Services-tekniken, till exempel Microsoft Office FrontPage 2003. Mer information finns i "Anpassa snabbstartsfältet" senare i den här artikeln.

 • Behöver du organisera dina dokument? Skapa mappar i ditt dokumentbibliotek för att samla relaterade dokument.

  Mappar i dokumentbibliotek ser ut ungefär som mappar i filsystemet:

  Mappar i ett dokumentbibliotek

  Hur gör jag?

  1. Klicka på dokumentbiblioteket som du vill ändra och klicka sedan på Ny mapp i verktygsfältet.

  2. I rutan Namn skriver du ett namn för mappen och klickar sedan på Spara och stäng.

 • Har du sidoprojekt? Skapa underwebbplatser för dem.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Skapa i det övre länkfältet på din webbplats.

  2. Klicka på Webbplatser och arbetsytor i avsnittet Webbsidor.

  3. Fyll i formuläret och klicka sedan på Skapa.

Ordna om det!

Du kan anpassa startsidan för att visa den information du vill använda. Du behöver inte behålla det som ligger där som standard – exponera teamets viktigaste information! Startsidan är bara en annan webbdelssida – du kan enkelt lägga till, ta bort och ordna om webbdelar för att ändra vad som visas på sidan.

 • Lägg till en webbdel på startsidan

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Webbplatsinställningar på webbplatsen.

  2. På sidan Webbplatsinställningar, vid Anpassning, klickar du på Anpassa startsida.

  3. I fönstret Lägg till webbdelar, bläddrar du till webbdelen för listan, dokumentbiblioteket eller annat objekt du vill lägga till.

  4. Klicka på namnet på den webbdel som du vill lägga till och dra den dit du vill att den ska visas på startsidan.

   Du kan också klicka på namnet på webbdelen och gå till Lägg till webbdelar och i rutan Lägg till i välja den zon som du vill att webbdelen ska visas i. Klicka på OK.

  5. När du är klar med att lägga till webbdelar klickar du på knappen Stäng Knappen Stäng i fönstret Lägg till webbdelar.

 • Flytta runt webbdelar på startsidan

  Hur gör jag?

  1. På startsidan klickar du på Ändra delad sida och klickar sedan på Designa den här sidan för att komma till redigeringsläget.

   Om du ser Ändra min sida istället för Ändra delad sida, måste du växla till den delade vyn. Klicka på Ändra min sida och klicka sedan på Delad vy. Fortsätt sedan med de här stegen.

  2. Klicka på namnlisten för en webbdel som du vill flytta och dra webbdelen till den nya platsen.

  3. När du är klar med att ordna om objekten klickar du på Ändra delad sida och klickar sedan på Designa den här sidan igen för att återgå till visningsläget.

 • Ta bort en webbdel från startsidan

  Hur gör jag?

  1. På startsidan klickar du på Ändra delad sida och klickar sedan på Designa den här sidan för att komma till redigeringsläget.

   Om du ser Ändra min sida istället för Ändra delad sida, måste du växla till den delade vyn. Klicka på Ändra min sida och klicka sedan på Delad vy. Fortsätt sedan med de här stegen.

  2. På namnlisten för den webbdel du vill ta bort klickar du på knappen Webbdelsmeny menyknapp för webbdel och klickar sedan på Stäng.

   Obs!: Se till att du klickar på Stäng och inte på Ta bort.

  3. När du är klar med att ordna om objekten klickar du på Ändra delad sida och klickar sedan på Designa den här sidan igen för att återgå till visningsläget.

 • Anpassa snabbstartsfältet

  Du kan anpassa snabbstartsfältet genom att använda Microsoft Office FrontPage 2003 eller en annan SharePoint-kompatibel webbsidesredigerare. Öppna startsidan för webbplatsen (default.aspx) för din webbplats i FrontPage och klicka sedan under någon av kategorierna (dokument, bilder, listor, diskussioner, undersökningar) för att lägga till en länk. Mer information finns i avsnittet "Ändra Windows SharePoint Services snabbstartsfält genom att använda FrontPage 2003" i FrontPage-hjälpen.

Ta bort det!

Gå vidare och ta bort alla standardobjekt som du inte behöver. Inget behov av meddelanden? Ta bort dem! Du kan alltid skapa en annan meddelandelista senare om du ändrar dig.

Standardlistorna kan alla skapas igen enkelt från sidan Skapa. Så du kan ta bort de standardlistor som du inte behöver, utan att bekymra dig om huruvida du behöver dem senare. Tänk på att det här är endast gäller för standardlistorna (länkar, meddelanden, kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och problem). Alla listor som redan innehåller informationen, eller som har anpassats eller är helt anpassade, går inte att skapa enkelt igen så var försiktighet – Kontrollera att de aldrig krävs igen innan du tar bort dem.

Obs!: Om du tar bort en standardlista som innehåller ett eller flera objekt är det en bra idé att först säkerhetskopiera listan. Om du vill säkerhetskopiera listan kan du antingen exportera listan till ett kalkylblad eller spara listan som en mall och ta med innehållet. Mer information om hur du sparar en lista som en mall finns i avsnittet "Hantera listmallar" i hjälpen för Windows SharePoint Services.

 • Ta bort en standardlista

  Hur gör jag?

  1. Från startsidan eller sidan Dokument eller Listor, klicka på den standardlista som du vill ta bort.

  2. Kontrollera att listan inte innehåller data.

   Obs!: Standardlistor innehåller ett objekt, som ett exempel eller en plats att börja. Till exempel innehåller meddelandelistan ett objekt med namnet "Kom igång med Windows SharePoint Services." Det går bra att ta bort objektet tillsammans med listan eftersom det kan skapas igen om du skapar listan igen. Det är inte OK att ta bort meddelandelistan och alla meddelanden om de är sådana som gruppmedlemmarna har skapat.

  3. Klicka på Ändra inställningar och kolumner i listan Åtgärder.

  4. På sidan Anpassa listnamn går du till Allmänna inställningar och klickar på Ta bort den här listan.

  5. I meddelanderutan som visas med en fråga om du är säker på att du vill ta bort listan, klickar du på OK för att ta bort listan eller Avbryt för att lämna den på webbplatsen.

  Windows SharePoint Services innehåller inte en funktion som ångrar borttagningen. Om du tar bort en anpassad lista eller data, objekt eller dokument från en lista eller ett dokumentbibliotek, är den listan eller data verkligen borta såvida du inte har en serversäkerhetskopia som du kan återställa från.

Skydda informationen!

Om du är administratör för din webbplats ansvarar du för att fastställa vilka som har åtkomst till webbplatsen. Du styr vem som kan läsa, lägga till och ändra data på webbplatsen. Du styra personers åtkomst till webbplatsen genom att lägga till dem som är medlemmar i webbplatsen eller genom att tilldela rättigheter, antingen via grupper (som används för att bevilja åtkomst på webbplatsen) eller genom att ge dem enskilda rättigheter till en särskild lista.

Några saker att tänka på när du överväger webbplatsens säkerhet:

 • Vilka rättigheter måste personer ha på webbplatsen?

  Det är bäst att tilldela personer den lägsta nivån av åtkomst (till exempel webbplatsgruppen Läsare) till en början och ge mer avancerade rättigheter (till exempel Deltagare eller Webbdesigner) till dem som verkligen behöver det. Lägg till användarna och ge dem behörighet till webbplatsgrupper.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Webbplatsinställningar på webbplatsen.

  2. Klicka på Hantera användare under Administration.

  3. Klicka på Lägg till användare på sidan Hantera användare.

  4. Följ stegen i guiden för att lägga till användare och tilldela dem till en webbplatsgrupp.

 • Måste alla användare har samma åtkomstnivå till alla listor? Se till att skydda känslig eller begränsad information.

  Om du har en lista som bara vissa personer ska komma åt använder du listbehörigheter för att begränsa vem som kan läsa eller skriva i listan.

  Hur gör jag?

  1. På listsidan i listan Åtgärder klickar du på Ändra inställningar och kolumner.

  2. På sidan Anpassa listnamn klickar du på Ändra behörigheter för den här listan.

  3. På sidan Ändra behörigheter: Listnamn, gör du något av följande:

   • Om du vill lägga till användare med särskild behörighet för listan klickar du på Lägg till användare och följer stegen i guiden för att lägga till användare och tilldela behörigheter för dem.

   • Om du vill ta bort en användare markerar du kryssrutan bredvid namnet och klickar sedan på Ta bort markerade användare.

   • Om du vill ändra behörigheter för en användare markerar du kryssrutan bredvid namnet och klickar sedan på Redigera behörigheter för markerade användare.

 • Finns det dokumentbibliotek som kräver att nytt innehåll ska godkännas innan det läggs till?

  Om så är fallet kan du använda funktionen för godkännande av innehåll för att reglera vad läggs till i dokumentbiblioteket.

  Hur gör jag?

  1. På dokumentbibliotekssidan i listan Åtgärder, klickar du på Ändra inställningar och kolumner.

  2. På sidan Anpassa listnamn klickar du på Ändra allmänna inställningar.

  3. På sidan Inställningar för dokumentbibliotek: Biblioteksnamn går du vill Godkännande av innehåll och Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? och klickar på Ja.

  4. Klicka på OK.

Målet är att veta och styra vilka som har åtkomst till din webbplats, så innan du distribuerar den bör du kontrollera att du har lagt till rätt personer och gett dem rätt behörigheter på webbplatsen.

Steg 4: Testa själv

När du har skapat den, kontrollerar du att den fungerar som du vill. Lägga till en del verklig eller tillfällig information i listorna. Ladda upp ett dokument eller två. Se om den information du behöver visas som du vill. Ta bort information du inte vill ha och lägg till information som saknas. Flytta runt delar på startsidan Leka lite med vyerna. Mer information om dessa uppgifter finns i steg 3: Skapa den så kommer de och hjälpsystemet för Windows SharePoint Services.

När du är nöjd och webbplatsen fungerar som den ska, är det dags att blanda in andra.

Steg 5: Ta den till folket

Det är dags för den stora lanseringen. I det här steget kan du slutföra tilläggningen av alla personer på webbplatsen och ge dem önskade behörigheter. När du är klar skickar du ett e-postmeddelande till användarna (om du inte redan lagt till användarna, kan du använda guiden Lägg till användare för att skicka e-postmeddelandet) och publicera webbplatsen. I meddelandet informerar du dem var deras ny webbplats finns och vad de kan förvänta sig att se. Din anpassade startsida ska vara ett bra ställe att starta på och den tas som standard med i e-postmeddelandet.

Du kan också börja samla in feedback: Är det här vad som förväntades? Behövdes? Det är en bra idé att ge användarna ett sätt att ge dig feedback om webbplatsen och berätta vad de behöver. Några sätt att skapa en feedbackslinga är:

 • Skapa en förslagslåda i form av en lista.

  Tips: Skapa en anpassad lista med fälten Föreslaget av, Förslag och Uppföljning (eller Status). Kalla listan "Förslagslåda" och se till att den visas i snabbstartsfältet.

 • Använda formuläret Webbdel för att skapa ett feedbackformulär på startsidan.

  Om du kan HTML och JavaScript kan du programmera formuläret så att du automatiskt aviseras eller för att logga förslag i en lista.

 • Lägg till en e-postadress för feedback på startsidan för webbplatsen.

  Använda webbdelen Innehållsredigeraren för att lägga till text med texten "Kontakta oss:" och ta sedan med en hyperlänk till den e-postadressen.

 • Skicka ut en undersökning

  Använd sidan Skapa om du vill skapa en undersökning som ställer frågor om personers åsikter. Namnge undersökningen "Feedback om webbplatsen" och lägg till den i snabbstartsfältet så att användarna kan se den när de visar startsidan.

Du får kanske inte så mycket feedback, men du kanske också blir förvånad. Och du vill veta om visst innehåll flyttas och om en länk till det inte fungerar längre, eller om någon inte hittar ett dokument som publicerade så sent som dagen innan.

Steg 6: Håll den aktuell

Efter installationen kan du slappna av lite. Men kom ihåg att alla webbplatser behöver lite underhåll. Här är några förslag för att hålla din webbplats uppdaterad:

 • Checka in på din webbplats med jämna mellanrum – Kontrollera att du fortfarande har viktiga saker på startsidan. Om din grupp har ändrats (i medlemskap eller i syfte), se till att det återspeglas på webbplatsen.

 • Använd din feedbackslinga för att bestämma vad som ska uppdateras eller åtgärdas. Om användarna ställer frågor om vem som ansvarar för snacks inför nästa tisdagsmöte, är det kanske dags att lägga till ett "Snacksschema".

 • Titta på användningsanalysdata för att se vad som används mest och vad som används minst. Om något inte har använts på 6 månader behöver du behålla det, eller kan du arkivera det?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×