Flytta Access-data till en SQL Server-databas med hjälp av Utvidgningsguiden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Över tiden, de flesta databasprogram växer blir mer komplexa och behöver stöd för fler användare. Förr i Microsoft Office Access-programmet liv kanske du vill att tänka på utvidgning till den till en Microsoft SQL Server-databas att optimera prestanda, skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet, tillförlitlighet och återställningar.

I den här artikeln

Om att utvidga en Microsoft Office Access-databas

Använda Utvidgningsguiden

Hur databasobjekt

Om att utvidga en Microsoft Office Access-databas

Utvidga är migrera vissa eller alla databasobjekt från en Access-databas till en ny eller befintlig SQL Server-databas eller ett nytt Access-projekt (ADP).

Fördelar med att utvidga en databas till SQL Server

 • Bättre prestanda och skalbarhet    I många fall erbjuder SQL Server bättre prestanda än en Access-databas. SQL Server har också stöd för mycket stora terabytestorlek, databaser, vilket är mycket större än den aktuella gränsen för en Access-databas på två GB. Slutligen, SQL Server arbetar också mycket effektivt behandlar frågor parallellt (med flera inbyggda trådar i en enstaka process som hanterar användarnas begäranden) och minimerar ytterligare minneskrav när fler användare läggs till.

 • Ökad tillgänglighet    SQL Server kan du göra en dynamisk säkerhetskopiering, stegvis eller fullständig av databasen när det används. Därför behöver du inte tvinga användare stänga databasen som du kan säkerhetskopiera data.

 • Förbättrad säkerhet    En betrodd anslutning används kan SQL Server integreras med Windows systemsäkerhet och ge en enstaka integrerad åtkomst till nätverket och databasen med bäst av båda säkerhetssystem. Detta gör det mycket enklare att administrera komplexa säkerhet färgschema.

 • Omedelbar återställning    I händelse av systemfel (till exempel operativsystemet låser eller strömavbrott), SQL Server har en automatisk funktion som återställer databasen till den senaste bara några minuter och ingen databas administratörsåtgärder.

 • Serverbaserad behandling    Använda SQL Server i en klient/server-konfiguration minskar nätverkstrafiken genom att behandla databasfrågor på servern innan du skickar resultat till klienten. Med servern gör bearbetning är vanligtvis mer effektivt, särskilt när du arbetar med stora datamängder.

  Ditt program kan också använda användardefinierade funktioner, lagrade procedurer och utlösare att samla och dela programlogik, regler och principer, komplexa frågor, dataverifiering och referensintegritetskod på servern i stället för på den klient.

Sätt att utvidga

Utvidgningsguiden flyttar databasobjekt och de innehåller data från en Access-databas till en ny eller befintlig SQL Server-databas.

Det finns tre sätt att använda Utvidgningsguiden:

 • Utvidga alla databasobjekt från en Access-databas till ett Access-projekt så att du kan skapa en klient/server-program. Den här metoden kräver vissa ändringar i ytterligare programmet och ändra objekten i kod och komplexa frågor.

 • Utvidga endast data eller datadefinitioner från en Access-databas till en SQL Server-databas.

 • Skapa en Access-databas frontend till en SQL Server-databas så att du kan skapa en front end/back end-program. Den här metoden kräver mycket liten programmet ändring eftersom koden fortfarande använder Access-databasmotorn (ACE).

Innan du utvidgar en Access-databas

Innan du utvidgar en Access-databas till en SQL Server-databas eller Access-projekt tänka på följande:

 • Säkerhetskopiera databasen     Även om Utvidgningsguiden inte tar bort data eller databasobjekt från din Access-databas är en bra idé att skapa en säkerhetskopia av databasen innan du utvidgar den.

 • Kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme     Du måste ha tillräckligt med diskutrymme på enheten som innehåller den utvidgade databasen. Utvidgningsguiden fungerar bäst när det finns tillräckligt med diskutrymme tillgängligt.

 • Skapa unika index     En länkad tabell måste ha ett unikt index ska kan uppdateras i Access. Utvidgningsguiden kan utvidga ett befintligt unikt index, men kan inte skapa ett där det inte finns något. Om du vill kunna uppdatera dina tabeller Kontrollera att du har lagt till ett unikt index för varje Access-tabell innan du påbörjar utvidgning.

 • Tilldela dig själv rätt behörigheter för SQL Server-databas

  • Utvidga till en befintlig databas om du behöver skapa tabell och skapa standard behörigheter.

  • Om du vill skapa en ny databas, behöver du skapa databasen behörighet och Välj behörigheter på systemtabellerna i huvudlistan databas.

Utvidgningsguiden för Access 2007 är optimerat för att arbeta med Microsoft SQL Server 2000 och SQL Server 2005.

Överst på sidan

Använda Utvidgningsguiden

 • Klicka på SQL Server på fliken Databasverktyg i gruppen Flytta Data.

  Utvidgningsguiden startar.

Steg 1: Välja att utvidga till en befintlig databas eller en ny databas

Steg 2: Välj vilka tabeller som ska utvidgas

Steg 3: Ange attribut och alternativ för att utvidga

Steg 4: Välj hur du utvidga ditt program

Utvidgningsguiden-rapport

Steg 1: Välja att utvidga till en befintlig databas eller en ny databas

På den första sidan i guiden anger du om du vill utvidga Access-databas till en befintlig SQL Server-databas eller skapa en ny SQL Server-databas.

 • Använda befintlig databas    Om du väljer det här alternativet och klicka sedan på Nästa, visas dialogrutan Välj datakälla så att du kan skapa en ODBC-anslutning till en befintlig SQL Server-databas.

  Om ODBC-datakällor

  En datakälla är en datakälla kombinerad med anslutningsinformation som behövs för att komma åt dessa data. Exempel på datakällor är Access, SQL Server, Oracle RDBMS, kalkylblad och en textfil. Exempel på information om anslutningen är serverplats, databasnamn, inloggnings-ID, lösenord och olika ODBC-drivrutiner som beskriver hur du ansluter till datakällan.

  I ODBC-arkitekturen ansluter ett program (till exempel Access eller ett Microsoft Visual Basic-program) till ODBC Driver Manager, vilket i sin tur används en speciell ODBC-drivrutin (till exempel Microsoft SQL ODBC-drivrutin) att ansluta till en datakälla (i det här fallet en SQL-Server databasen). I Access kan använda du ODBC-datakällor för att ansluta till datakällor extern åtkomst som inte har inbyggda drivrutiner.

  Gör så här när du vill ansluta till de här datakällorna:

  • Installera lämplig ODBC-drivrutin på datorn där datakällan finns.

  • Ange ett namn på datakällan (DSN) genom att använda administratören för OBDC-datakällor för att lagra anslutningsinformationen i Microsoft Windows-registret eller en DSN-fil, eller en anslutningssträng i Visual Basic-koden för att skicka vidare anslutningsinformationen direkt till ODBC-drivrutinshanteraren.

   Maskindatakällor

   Machine datakällor lagra anslutningsinformationen i Windows-registret på en specifik dator med ett användardefinierat namn. Du kan använda machine datakällor endast på den dator som de har definierats på. Det finns två typer av machine datakällor – användaren och systemet. Datakällor för användare kan endast användas av den aktuella användaren och visas bara för den användaren. Datakällor för system kan användas av alla användare på en dator och är synliga för alla användare på datorn och tjänster. En datakälla för maskinen är särskilt användbart när du vill ge ökad säkerhet, eftersom endast användare som är inloggade kan visa en datakälla för maskinen och det går inte att kopiera av en remote användare till en annan dator.

   Fildatakällor

   Datakällor (kallas även DSN-filer) lagrar anslutningsinformation i en textfil, inte Windows-registret och är vanligtvis mer flexibla att använda än machine-datakällor. Du kan till exempel kopiera en fil som datakälla till valfri dator med rätt ODBC-drivrutin så att programmet kan lita på konsekventa och korrekta anslutningsinformation till alla datorer den användning. Eller placera den fil som datakällan på en server, dela mellan många datorer i nätverket och enkelt uppdatera anslutningsinformationen i en och samma plats.

   En fil som datakälla kan också vara odelbar. En datakälla för odelbar filen finns på en enda dator och pekar på en dator-datakälla. Du kan använda odelbar datakällor till befintliga machine datakällorna från Arkiv-datakällor.

   Anslutningssträngar

   Du kan definiera en formaterad anslutningssträng som anger anslutningsinformationen i en modul. En anslutningssträng informationen skickas direkt till ODBC Driver Manager, och kan förenkla ditt program genom att ta bort kravet att en systemadministratör eller användare skapar en DSN innan du använder databasen.

 • Skapa ny databas    Om du väljer det här alternativet och klicka sedan på Nästa visas en sida där du anger information om den nya SQL Server-databasen.

  • Vilken SQLServer du vill använda för den här databasen?     Skriv namnet på den server som du vill använda.

  • Använd betrodd anslutning     Du kan använda en betrodd anslutning, det vill säga SQL Server kan integreras i Windows-operativsystemet att tillhandahålla en enda inloggning till nätverket och databasen.

  • Inloggnings-ID och lösenord     Om du inte använder en betrodd anslutning, skriver du inloggnings-ID och lösenord för ett konto med behörigheter att skapa databaser på servern.

  • Vad vill du namnge din nya SQL Server-databas?     Skriv in namnet på den nya SQL Server-databasen. Access ändrar namnet om det står i konflikt med en befintlig databasnamn och lägger till ett numrerat suffix (mindatabas 1, till exempel).

Överst i avsnittet

Steg 2: Välj vilka tabeller som ska utvidgas

I det här steget kan välja du Access-tabeller som du vill utvidga till SQL Server-databas. Markera de tabeller som du vill utvidga och använda pilknapparna för att flytta dem till listan Exportera till SQL Server. Du kan också dubbelklicka på en tabell för att flytta den från en lista till en annan.

Listan Tillgängliga tabeller innehåller alla länkade tabeller förutom SQL Server-tabeller redan i en SQL Server-databas. Länkade tabeller som pekar på en SQL Server-databas som har markerats för utvidgning automatiskt visas i rutan Exportera till SQL Server och inte kan tas bort. Tabeller som inte för närvarande visas i Navigeringsfönstret är också undantagna, inklusive dolda tabeller och systemtabeller.

Tips: Alla tabeller som har ett namn som slutar med ”_lokal” tas inte med i listan med tillgängliga tabeller för att förhindra att tabeller som redan har utvidgats. Om du vill utvidga tabellerna igen, byta namn på dem innan du kör Utvidgningsguiden genom att ta bort suffixet ”_lokal”.

Överst i avsnittet

Steg 3: Ange attribut och alternativ för att utvidga

I det här steget kan du välja vilka tabellattribut som ska utvidgas till SQL Server-databas. Som standard markeras alla attribut för utvidgning som standard.

Obs!: Som standard av Utvidgningsguiden konverterar Access-fältnamn till giltiga SQL Server-fältnamn och Access-datatyper konverteras till motsvarande SQL Server-datatyper.

Vilka tabellattribut vill du utvidga?

I följande tabell visas de attribut som du kan utvidga och beskrivs hur Utvidgningsguiden hanterar var och en:

Attribut

Åtgärd om markerad

Index

Utvidgningsguiden utvidgas alla index.

Utvidgningsguiden konverterar primärnycklar för åtkomst till SQL Server-index och markerar dem som SQL Server-primärnycklar. Om du väljer att länka den utvidgade SQL Server-tabellen till Access-databasen läggs prefixet ”aaaaa” Utvidgningsguiden även till indexnamn. Det här är eftersom Access väljs det index som står först i alfabetisk ordning i listan över tillgängliga index som primärnyckel och prefixet ”aaaaa” säkerställer att rätt index väljs.

Alla andra index bibehåller sina namn utom där ogiltiga tecken ersätts med tecknet ”_”. Unika och icke-unikt Access-index blir unika och icke-unika SQL Server.

En länkad tabell måste ha ett unikt index ska kan uppdateras i Access. Utvidgningsguiden kan utvidga ett befintligt unikt index, men kan inte skapa ett där det inte finns något. Om du vill ska kunna uppdatera data i tabeller när du utvidga dem, kontrollerar du har lagt till ett unikt index för varje Access-tabell innan du påbörjar utvidgning.

Verifieringsuttryck

Utvidgningsguiden utvidgas följande som uppdatera och infoga utlösare:

 • Alla fältet obligatoriska egenskaper

 • Tabellverifieringsuttryck

 • Postverifieringsuttryck

 • Fältverifieringsuttryck

En utlösare är en serie Transact-SQL-uttryck som är kopplat till en SQL Server-tabell. En tabell kan ha tre utlösare, en för var och en av de kommandon som kan ändra data i en tabell: kommandona UPDATE, infoga och ta bort. Utlösaren körs automatiskt när kommandot utförs. Utvidgningsguiden används utlösare i stället för SQL Server-regler för att tillämpa nivå fältverifiering eftersom SQL Server regler inte går det att du kan visa anpassade felmeddelanden.

Varje verifieringsuttryck ha inte nödvändigtvis en motsvarande utlösare. Varje verifieringsuttryck kan utgöra en del av flera utlösare och varje utlösare kan innehålla kod som efterliknar funktionen hos flera verifieringsuttryck.

När du ställer in egenskapen krävs för ett Access-fält till true en användare kan inte infoga en post och lämna det obligatoriska fältet tomt (om det inte finns något standardvärde bundet till fältet) eller lämna det tomt när du uppdaterar en post. Obligatoriska fält är utvidgas till fält som inte tillåter Null-värden i SQL Server.

Verifieringstext

Access-databasen Verifieringstext konverteras till Access-projekt Verifieringstext. Detta gör det möjligt för Access användarvänliga felmeddelanden som ska visas i händelse av ett begränsningsfel vid körning.

Som standard

Utvidgningsguiden utvidgas alla Standardvärdet egenskaper till nationella standarder ANSI (American Institute) standard objekt.

Tabellrelationer

Utvidgningsguiden utvidgas alla tabellen relationer.

Du kan bestämma hur du utvidga tabellrelationer och referensintegritet genom att använda uppdatera, infoga eller ta bort utlösare eller genom att använda deklarerad referensintegritet integritet (DRI). DRI fungerar på samma sätt som Access referensintegritet genom att definiera primära begränsningar för basen tabeller (”1”-sidan av en 1: n-relation) och sekundärnyckelvillkor för sekundärnycklar (vanligen ”n”-sidan av en 1: n-relation).

 • Använd DRI     Välj tabellrelationer och Använd DRI Använd DRI för att använda referensintegritet. Access konverteras-databas till en SQL Server DRI Kontrollera villkor med ett verifieringsmeddelande enligt tabellen nedan.

Access-databasrelation

SQL Server-sekundärnyckel

Validatio n Text

Kaskaduppdatering

TA BORT NÅGON ÅTGÄRD PÅ UPDATE ÖVERLAPPANDE PÅ

”Posten kan inte tas bort eftersom tabellen < sekundärtabell > innehåller relaterade poster”.

Borttagning av relaterade

TA BORT BORTTAGNING PÅ UPPDATERA NÅGON ÅTGÄRD

”Du kan inte lägga till eller ändra en post eftersom en relaterad post krävs i tabellen < primär tabell >”.

Uppdatera
och borttagning

VIDARE TA BORT ÖVERLAPPANDE PÅ UPDATE BORTTAGNING

Värdet inte.

Ingen DRI

TA BORT NÅGON ÅTGÄRD PÅ UPPDATERA NÅGON ÅTGÄRD

Du kan inte lägga till, ändra eller ta bort den här posten på grund av begränsning relation mellan tabeller < primär tabell > och < sekundärtabell >.

 • Använd utlösare     Om du har definierat överlappande uppdateringar och borttagningar i din Access-tabellrelationer och du vill bevara dessa funktioner i de utvidgade tabellerna Markera tabellrelationer och Använd utlösare. Den här utvidgar övergripande uppdaterar eller tar bort som utlösare så att referensintegritet.

  En Tabellrelation ha inte nödvändigtvis en motsvarande utlösare. Varje relation kan bli en del av flera utlösare eller varje utlösare kan innehålla kod som efterliknar funktionaliteten hos flera referensintegritetsregler. Infoga utlösare används på underordnade tabeller och ta bort utlösare används på överordnade tabeller.

  Obs!: Access krävs DRI att läsa databasdiagram av en SQL Server-databas. Om du vill ge åtkomst till läsa diagrammet medan referensintegritet utlösare Utvidgningsguiden placeras DRI på relationen men kontrollen av sekundärnyckelvillkor inaktiveras.

Vilka alternativ du vill ta med?

 • Lägg till tidsstämpelsfält till tabeller    SQL Server används ett tidsstämpelfält som indikerar att en post har ändrats (men inte när det ändrades) genom att skapa ett unikt värdefält och sedan uppdatera detta fält när en post uppdateras. För en länkad tabell använder Access värdet värdefält för att avgöra om en post har ändrats innan den uppdateras. I allmänhet ger tidsstämpelfält bästa prestanda och pålitlighet. Utan ett tidsstämpelfält av typen Kontrollera SQL Server alla fält i posten för att bestämma om posten har ändrats, bästa prestanda och pålitlighet.

  I följande tabell beskrivs de tillgängliga inställningarna i den här listan:

Inställning

Beskrivning

Ja, låt guiden bestämma

Om de ursprungliga Access-tabellerna innehåller flyttal-(enkel eller dubbel), PM- eller OLE-objekt, skapar Utvidgningsguiden nya tidsstämpelsfält i de resulterande SQL Server-tabellerna för dessa fält.

Ja, alltid

Utvidgningsguiden skapas en tidsstämpelfält för alla utvidgade tabeller oavsett vilken datatyp de innehåller. Detta förbättrar prestanda för utvidgade Access-tabeller som inte kanske innehåller PM, OLE-objekt eller flyttal fält, men som har fält av andra typer.

Nej, aldrig

Utvidgningsguiden inte lägga till tidsstämpelsfält i tabeller.

Viktigt!: I länkade SQL Server-tabeller kontrollerar Access inte om PM eller OLE-objektfält har ändrats eftersom dessa fält kan vara flera megabyte stora och jämförelsen bero för nätverket för mycket och mer tidskrävande. Om endast en text eller bild i fältet har ändrats och det finns ingen tidsstämpelfält, skrivs därför ändringen över av Access. Värdet för ett flyttal fält kan dessutom verkar ha ändrats när den har inte så i avsaknad av en tidsstämpelfältet Access kan avgöra att posten som har ändrats när den inte har.

 • Skapa endast tabellstrukturen, utvidga inte data    Utvidgningsguiden utvidgas alla data till SQL Server som standard. Om du markerar kryssrutan Skapa endast tabellstrukturen, utvidga inte data är endast datastruktur utvidgats.

Överst i avsnittet

Steg 4: Välj hur du utvidga ditt program

På nästa sida i guiden kan du välja något av tre olika sätt att utvidga Access-databasprogrammet. Under vilka ändringar i programmet vill du göra?, väljer du något av följande alternativ:

 • Skapa en ny Access klient/server-program    Om du väljer det här alternativet skapas ett nytt Accessprojekt. Utvidgningsguiden frågar efter ett namn som det aktuella Access-databasnamnet som standard, lägger till ”CS” suffix och lagras projektet på samma plats som den befintliga Access-databasen.

  Utvidgningsguiden skapar Access-projektfilen och utvidgar alla databasobjekt från Access-databasen till Access-projekt. Om du inte spara lösenord och användar-ID, visar första gången du öppnar Access-projekt Access dialogrutan Egenskaper för datalänk så att du kan ansluta till en SQL Server-databas.

 • Länka SQL Server-tabeller till det befintliga programmet    Om du väljer det här alternativet ändrar Utvidgningsguiden en Access-databas så att dina frågor, formulär, rapporter och dataåtkomstsidor använder data i den nya SQL Server-databasen i stället för data i en Access-databas. Utvidgningsguiden byter namn på Access-tabeller utvidga med suffix ”_lokal”. Till exempel om du utvidgar tabellen anställda, tabellen är ändras namnet till Anställda_lokal i Access-databasen. Sedan skapas Utvidgningsguiden en länkad SQL Server-tabell med namnet anställda.

  Obs!: Efter att utvidgningsåtgärden har slutförts, används inte längre de tabeller som har bytt namn med ”_lokal” suffix. Men är det en bra idé att behålla de lokala tabellerna tills du kontrollera att utvidga lyckades. Vid ett senare tillfälle kan du ta bort lokala tabellerna om du vill minska storleken på en Access-databas. Se till att säkerhetskopiera databasen innan du tar bort alla tabeller.

  Frågor, formulär, rapporter och dataåtkomstsidor baserat på den ursprungliga tabellen Anställda använder nu den länkade tabellen anställda för SQL Server. Många av egenskaperna för fälten i den ursprungliga lokala tabellen överförs till den nya lokala tabellen, däribland Beskrivning, Beskrivning, Format, Indatamask och decimaler.

 • Inga ändringar i programmet    Välj det här alternativet om du bara vill kopiera data till SQL Server-databas och inte göra andra ändringar i befintlig Access-databasprogrammet.

Spara lösenord och användar-ID    Som standard av Utvidgningsguiden skapas en länkad tabell i det befintliga programmet eller skapar ett Access-projekt utan att spara användarnamn och lösenord. Detta innebär att användare ombeds ange användarnamn och lösenord varje gång de loggar in på en SQL Server-databas.

Om du väljer Spara lösenord och användar-ID kan ansluta användare till en SQL Server-databas utan att logga in. Om du väljer du Skapa ny klient/server-tillämpning i Access, lagrar Access-projekt användarnamnet i OLE DB-anslutningssträngen.

Obs!: Det här alternativet är inaktiverat för alternativet Inga ändringar i programmet om en länkad SQL Server-tabell är konfigurerad med en MSysConf-tabell att avslå spara lösenord.

Utvidgningsguiden-rapport

När du klickar på Slutför Utvidgningsguiden skapar en rapport som innehåller en detaljerad beskrivning av alla objekt som har skapats och rapporterar eventuella fel som upptäcks under processen. Rapporten visas i förhandsgranskning av Utvidgningsguiden och sedan skriva ut eller spara rapporten, till exempel som en XPS- eller PDF-fil. Rapporten sparas inte som ett Access-objekt när du stänger fönstret Förhandsgranska.

Utvidgningsguiden rapporten innehåller information om följande:

 • Utvidgningsparametrar, bland annat vilka tabellattribut som du har valt att utvidga och hur du utvidgade.

 • Tabellinformation, däribland en jämförelse mellan Access och SQL Server värden för namn, datatyper, index, valideringsregler, standardvärden, utlöser och ifall tidsstämpel lades till.

 • Fel uppstått, till exempel databas eller transaktion log fullständiga, otillräcklig behörigheter, enhet eller databas som inte skapades, tabell, standard eller verifiering regel hoppas över, relation användes inte, frågor hoppas över (eftersom den inte kan översättas till SQL Server-syntax) , Konverteringsfel kontroll och datakälla i formulär och rapporter.

Överst i avsnittet

Överst på sidan

Hur databasobjekt

Följande data och databasobjekt kommer utvidgade:

 • Data och datatyper    Alla datatyper i Access-databasen konverteras till motsvarande SQL Server. Guiden konverterar Access-databas text till Unicode genom att lägga till Unicode-sträng identifierare i alla strängvärden och lägga till Unicode-prefixet n till alla datatyper.

 • Frågor   

  • SELECT-frågor som inte har en ORDER BY-satsen eller parametrar konverteras till vyer.

  • Redigeringsfrågor konverteras till lagrade procedurredigeringsfrågor. Access lägger till SET NOCOUNT på efter parametern deklaration koden så att den lagrade proceduren körs.

  • Urvalsfrågor som endast refererar till tabeller (kallas även grundläggande frågor) som använder parametrar eller en ORDER BY-sats konverteras till användardefinierade funktioner. Om det behövs, läggs den ÖVERSTA 100 PROCENT-satsen i en fråga som innehåller en ORDER BY-satsen.

  • Parameterfrågor som använder namngivna parametrar vill behålla den ursprungliga textnamn som används i Access-databasen och konverteras till lagrade procedurer eller infogade användardefinierade funktioner.

   Obs!: Du kan behöva manuell konvertering för frågor som inte har utvidgats, till exempel vidarekoppling SQL-frågor, definition datafrågor och korsfrågor. Du kan även behöva manuell utvidgning av frågor som har kapslade för långa.

 • Formulär, rapporter och kontroller    SQL-uttryck i datakälla, Kontrollkälla och Radkälla egenskaper för formulär, rapporter och kontroller ska sparas på samma plats och konverteras inte till lagrade procedurer eller användardefinierade funktioner.

 • Startegenskaperna    Utvidgningsguiden utvidgas följande startegenskaperna:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  startformulär
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduler och makron    Utvidgningsguiden göra inte ändringar i makron eller moduler. Du kan behöva ändra programmet om du vill dra nytta av SQL Server-funktioner. Mer information finns i MSDN-artikel Optimera Microsoft Office Access program länkas till SQL Server.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×