Fliken Bildverktyg

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du infogar eller markera en bild i Microsoft Publisher 2010 blir Bildverktyg sammanhangsberoende flik tillgängliga i menyfliksområdet. Den här fliken kan du snabbt formatera bild, inklusive justera bildens formatering bildformat från ett galleri, använda effekter, justera och gruppera och beskära bilden.

Fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Artikelinnehåll

Insert

Justera

Ljusstyrka

Kontrast

Ändra färg

Snabbt ändra en bild till nyanser av en färg

Fler varianter

Ställ in Transparent färg

Återställa bildens ursprungliga färger

Komprimera bilder

Ändra bild

Återställ bildobjekt

Byt

Byt plats

Byt formatering

Bildformat

Formatmallslista för bild

Använda en formatmall

Ta bort ett format

Bildram

Bildform

Titel

Skuggeffekter

Ordna

Beskär

Storlek

Insert

Om du vill infoga en annan bild, klicka på bild och navigera till den bild som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild.

Gruppen Infoga på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Justera

Gruppen justera kan du styra ljusstyrka, kontrast och färg på bilden. Du kan också komprimera bilden för att spara utrymme och Byt ut den aktuella bilden för en annan eller ta bort bilden helt. Slutligen kan du ta bort alla ändringar som du har använt i bilden.

Gruppen Justera på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Ljusstyrka

Du kan öka eller minska ljusstyrkan i den markerade bilden med 10%, 20%, 30% eller 40%. Hovra över varje markering och Publisher Förhandsvisa effekten på den markerade bilden.

Kontrast

Du kan öka eller minska kontrasten i den markerade bilden med 10%, 20%, 30% eller 40%. Hovra över varje markering och Publisher Förhandsvisa effekten på den markerade bilden.

Ändra färg

Du kan förenkla en färgbild i Microsoft Publisher 2010 genom att minska antalet färger i bilden. Gör detta kan minska bildens storlek och minska kostnaden för utskrift. Använda samma färg och format på alla bilder i publikationen kan också göra publikationen.

Snabbt ändra en bild till nyanser av en färg

 1. Markera den bild som du vill ändra, klicka på fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Välj något av de fördefinierade ändra lägen till exempel Sepia, gråskala eller en ljus eller mörk varianter. När du hovrar du över en markering Publisher kommer Förhandsvisa effekten på den markerade bilden.

Fler varianter

 1. Markera den bild som du vill ändra, klicka på fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Välj fler varianter.

 3. Klicka på pilen bredvid färg i dialogrutan Ändra färg på bild och sedan på den färg som du vill använda eller vill se fler färgalternativ klickar du på Fler färger, Välj de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om din publikation använder dekorfärger, finns inte Fler färger.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Ändra färg på hela bilden om du vill använda nyanser av den markerade färgen i hela bilden.

  • Klicka på Låta svarta delar vara svarta om du bara vill använda nyanser av den valda färgen på de delar som inte är svarta eller vita.

Ställ in Transparent färg

Att göra en färg i bilden genomskinlig:

 1. Markera den bild som du vill ändra, klicka på fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Klicka på Ställ in Transparent färg och markören ändras till markör för transparent. Markör för transparent färg

 3. På bilden klickar du på markör för transparent på den färg du vill göra transparent.

Överst på sidan

Återställa bildens ursprungliga färger

Bildens ursprungliga Färginformationen finns kvar med bilden, så att du kan återställa bildens ursprungliga färger när som helst.

 1. Markera den bild som du vill ändra, klicka på fliken Bildverktyg och klicka på Ändra färg.

 2. Klicka på alternativet Ingen färgändring.

  Meddelanden: 

  • Du kan återställa alla ursprungliga bildinställningar genom att klicka på Återställ ursprungliga färger-knappen i dialogrutan Ändra färg på bild.

  • Om du uppdaterar färgschemat på byter färg ändras även ändringar du har gjort.

Komprimera bilder

Det här verktyget Komprimera den markerade bilden eller bilderna att minska lagringsstorlek i publikationen.

 1. Markera den eller de bilder som du vill ändra, klicka på fliken Bildverktyg och klicka på Komprimera bilder.

 2. I den Komprimera bilder dialogrutan visas information om bilden eller bilderna och alternativ för att komprimera bilder:

  • Komprimeringseffekt :
   Aktuell sammanslagen bildstorlek- visar den aktuella sammanslagna bildstorleken för alla bilder i publikationen.
   Uppskattad kombinerade bildstorlek efter komprimering- visar den uppskattade sammanslagna bildstorleken för alla bilder i publikationen efter komprimering. (Det här värdet ändras beroende på andra alternativ som du väljer.)

  • Komprimeringsalternativ:
   Ta bort beskurna områden i bilder – Markera den här kryssrutan om du vill ta bort bildpunkt informationen som lagras normalt för beskurna områden i bilder. (Den information som är associerad med beskurna delar varken är synlig eller används.)
   Ta bort OLE-data – Markera den här kryssrutan om du vill ta bort 24-bitars icke-komprimerade bitmapp som är en del av en bild OLE-ström. Liten visningsbar bild som är en del av OLE-ström tas bort, men själva bilden visas samma. (När du har tagit bort OLE-data från en bild kan du inte längre kan öppna bilden med hjälp av det program som har använts för att skapa bilden).
   Sampla om bilder – Markera den här kryssrutan om du vill göra en ändrad bild mindre genom att ta bort de återstående data från bildens ursprungliga storlek. (Om en bild är samplas och sedan dras ut större än den storlek som du har den samplas, minskas bildkvaliteten.)
   Konvertera till JPEG när det passar – Markera den här kryssrutan om du vill konvertera bilden till en JPEG-fil.

   Obs!: 
   Beroende på vilken typ av bilden, som till exempel om det är ett foto, hur mycket brus eller tillsats i bildens histogram och så vidare – nivån för komprimering varierar. Komprimeringsnivån för PNG-bilder kan inte ändras.

   Bilder som är 100 KB eller mindre komprimeras inte.

  • Målformat:
   Tryckerier- Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 300 bildpunkter per tum (ppi). Ingen JPEG komprimering utförs.
   Egen utskrift- Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 220 ppi med en JPEG-kvalitetsnivå på 95.
   Web- Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 96 punkter per tum (dpi) och en JPEG-kvalitetsnivå på 75.

  • Använd inställningar för komprimering nu:
   Använd på alla bilder i publikationen- Klicka på det här alternativet om du vill tillämpa komprimeringsinställningarna på alla bilder i publikationen.
   Använd på markerade bilder- Klicka på det här alternativet om du vill tillämpa komprimeringsinställningarna på bara den markerade bilden eller bilderna.

Ändra bild

Så här ersätter den markerade bilden eller bilderna med olika bilder:

 1. Markera den bild eller de bilder som du vill ändra.

 2. Klicka på Ändra bild och välj sedan Ändra bild.

 3. I den dialogrutan Infoga bild navigera till den bild som du vill infoga.

 4. Om du vill ta bort de markerade bilderna klickar du på Ändra bild och välj sedan Ta bort bild bilderna ersätts med tomma bildramar.

Återställ bildobjekt

Om du vill ta bort all formatering som du har använt i den markerade bilden klickar du på Återställ bildobjekt.

Överst på sidan

Byt

Det här verktyget kan du byta position eller formatering med två markerade bilder.

Gruppen Byta på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Byt plats

 1. Klicka på den första bilden och håll sedan den CTRL eller SKIFT-tangenten medan du klickar på andra bilden genom att markera båda.

 2. Klicka på Växla och välj sedan Byt.

Byt formatering

 1. Klicka på den första bilden och håll sedan den CTRL-tangenten medan du klickar på andra bilden genom att markera båda.

 2. Klicka på Växla och välj sedan Byt endast formatering.

Bildformat

Gruppen Bildformat får du alternativ för din bild form, kantlinje och beskrivningar. Du kan använda fördefinierade bildformat i Formatmallslista för en bild eller Formatera figur på bilden och kantlinje manuellt.

Gruppen Bildstilar på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Formatmallslista för bild

Formatgalleriet innehåller fyra olika figurer varje med sex olika Kantlinjealternativ som du kan använda för dina bilder. När du håller muspekaren kommer över något av alternativen galleriet de markerade bilderna Förhandsgranska formatet.

Använda en formatmall

 1. Markera den eller de bilder som du vill formatera.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Välj det format du vill använda i formatgalleriet bild.

  Obs!: Om du vill se alla 24 tillgängliga format på en gång klickar du på fler knappen Knappen Mer .

Ta bort ett format

 1. Markera den eller de bilder som du vill formatera.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på fler knappen Knappen Mer i formatgalleriet bild.

 4. Välj Rensa bildformat.

Bildram

Du kan manuellt välja färg, linjetjocklek och mönster på kantlinjen för den markerade bilden.

 1. Markera den eller de bilder som du vill formatera.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på Bildram och väljer de alternativ du vill ha:
  färger – Välj den färg som du vill använda från paletten. Fler färgalternativ Markera Fler konturfärger, det här alternativet öppnas dialogrutan färger. Du kan välja en ny färg i färgpaletten standard Microsoft Windows eller välja en egen färg som du definierar med hjälp av RGB eller CMYK färgmodell. Du kan också välja en Pantone färg.

  Obs!: PANTONE® färger som visas här kanske inte stämmer överens med PANTONE identifieras standarder. Kontakta aktuella PANTONE färg publikationer för exakta färgen. PANTONE® och andra Pantone, Inc. varumärken är egenskapen av Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007...

  Vikt – Välj en tjocklek eller Välj Fler linjer och ange en tjocklek i rutan tjocklek. Streck – Välj en stil för streckad linje. Mönster – öppnar dialogrutan mönster linjer. På fliken färgton du väljer du en ny bas färg och använda en färgton för en bas färg. Du kan använda ett mönster för din kantlinje på fliken mönster.

Bildform

Du kan använda en form till den markerade bilden eller bilderna. Mer information om hur du använder former till bilder, se använda en figur till en bild.

Obs!: Alternativet bildform är inte tillgängligt om du väljer fler än en bild.

Titel

Du kan använda en beskrivning till dina bilder från ett galleri med beskrivning format.

 1. Markera den eller de bilder som du vill formatera.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på Beskrivning och väljer sedan galleriet med beskrivning format. När du håller muspekaren kommer över något av alternativen galleriet de markerade bilderna Förhandsgranska formatet.

 4. Infogas en förformaterad textruta och sedan kan du ange texten för bilderna.

Överst på sidan

Skuggeffekter

Gruppen Skuggeffekter kan du formatera en skugga på bilderna. Den första raden i galleriet bildformat innehåller skuggor.

Gruppen Skuggeffekter på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

 1. Markera den eller de bilder som du vill använda en skugga.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg.

 3. Klicka på Skuggeffekter och välj sedan den effekt du vill använda i galleriet med skuggeffektstilar.

 4. Om du vill byta färg på skuggan markerar du Skuggfärg och väljer sedan de färgalternativ du vill använda.

 5. Om du vill finjustera skugga avståndet klickar du på lämplig knapp för riktningar Verktyg för att förstärka skuggeffekterna på fliken Bildverktyg i Publisher 2010 .

 6. Du aktiverar och inaktiverar skuggeffekten genom att klicka på knappen i mitten.

Ordna

Gruppen Ordna får användarna möjlighet att ange figursättning beteende runt bilden, skicka bilden bakåt eller framåt i förhållande till andra objekt på sidan Justera bilden på sidan, gruppera eller dela upp bild med andra objekt och rotera den bild. Mer information om ordna objekt finns i:

Gruppen Ordna på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Beskär

Beskärning används ofta vill dölja eller trimma en del av en bild, antingen för att framhäva eller ta bort oönskade delar. Mer information om beskärning finns beskärning bilder.

Gruppen Beskära på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Storlek

Gruppen storlek får du kontroll över Figurhöjd och Figurbredd på bilderna.

Gruppen Storlek på fliken Bildverktyg i Publisher 2010

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×