Skriva ut arbetsböcker och kalkylblad

Fler utskriftsalternativ

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använd Förhandsgranska om du vill ändra flera standardutskriftsinställningar och se hur utskriften blir. Du kan även markera ett visst cellområde som du vill skriva ut och skriva ut en tabell i ett kalkylblad.

Skriva ut endast en del av ett kalkylblad

 1. Klicka i kalkylbladet och välj ett cellområde som du vill skriva ut.

 2. Klicka på ARKIV > Skriv ut. Du kan även trycka på Ctrl+P.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar och välj Skriv ut markerad tabell.

 4. Klicka på knappen Skriv ut. Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara de utskriftsområdena ut. Om du inte vill skriva ut endast ett definierat utskriftsområde markerar du rutan Ignorera utskriftsområde.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Klicka på en cell i tabellen för att aktivera tabellen.

 2. Klicka på ARKIV > Skriv ut. Du kan även trycka på Ctrl+P.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar och välj Markerad tabell.

 4. Klicka på knappen Skriv ut.

Skriva ut stödlinjer i ett kalkylblad

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill skriva ut.

 2. Markera kryssrutan Skriv ut under Stödlinjer på fliken SIDLAYOUT i gruppen Alternativ.

 3. Klicka på ARKIV > Skriv ut. Du kan även trycka på Ctrl+P.

Vill du veta mer?

Låsa fönsterrutor

Infoga sidhuvuden och sidfötter

Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

När du arbetar med ett kalkylblad kan du använda vyn Sidlayout för att se hur utskriften kommer att se ut.

Klicka på fliken Visa och klicka på knappen Sidlayout.

I den här vyn visas utskriftsrelaterade detaljer, till exempel sidbrytningar, sidhuvuden och sidfötter.

Mer information om sidhuvuden och sidfötter hittar du om du klickar på

länken Infoga sidhuvud och sidfot i kurssammanfattningen i slutet av kursen.

Det kan även vara bra att se till att alla data i kalkylbladet är synliga på skärmen.

En del datum är exempelvis för breda för kolumn A och visas i stället som fyrkantstecken.

Om jag inte fixar det skrivs de ut på samma sätt.

Jag pekar mellan kolumn A och B i kolumnrubriken.

Klicka på och håll ner vänster musknapp och dra kolumnen åt höger så att den blir bredare.

Nu är alla datum i kolumn A synliga.

Jag klickar på Arkiv > Skriv ut.

Längst ner till höger i förhandsgranskningen klickar jag på ikonen Zooma till sida så att det blir enklare att granska kalkylbladet.

Nu visas alla datum.

I förhandsgranskningen kan du ändra många standardutskriftsinställningar.

Klicka på Kopior och ange antalet kopior som du vill skriva ut.

Klicka på pilen bredvid den aktuella skrivaren och klicka på skrivaren som du vill använda.

Tänk på att om du väljer en annan skrivare kan en del utskriftsinställningar ändras.

Klicka på pilen bredvid Skriv ut på ena sidan och klicka på ett av alternativen för Skriv ut på båda sidor.

Det här alternativet visas inte om skrivaren inte skriver dubbelsidiga utskrifter.

I videon Utskrift av kalkylblad och arbetsböcker tidigare i den här kursen

skrev vi ut ett specifikt kalkylblad och en hel arbetsbok.

Du kan även skriva ut specifika celler i ett kalkylblad genom att markera det cellområde som du vill skriva ut.

Klicka på en cell i ena hörnet av området och dra musen över återstående celler.

Om du vill skriva ut ytterligare områden som inte är sammanhängande trycker du och håller ned Ctrl-tangenten när du markerar fler cellområden.

Tryck på tangentbordsgenvägen Ctrl+P när du vill skriva ut.

Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad, klicka på Skriv ut markering,

kontrollera att förhandsgranskningen innehåller endast de markerade cellerna och klicka sedan på Skriv ut.

Om du ofta behöver skriva ut samma cellområde i ett kalkylblad

kan du konfigurera dem som utskriftsområde i kalkylbladet och därmed slippa markera dem på nytt varje gång.

Markera cellerna, klicka på fliken Sidlayout, klicka på Utskriftsområde, klicka på Ange utskriftsområde och tryck på Ctrl+P.

Även om Skriv ut aktiva blad är markerat kan du se i förhandsgranskningen att det är endast utskriftsområdet som skrivs ut.

Om du vill skriva ut aktiva kalkylblad i stället för utskriftsområdet

klickar du på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad och klicka på Ignorera utskriftsområde.

Upprepa stegen om du vill skapa utskriftsområden i flera kalkylblad.

Vi går igenom utskrift av flera kalkylblad lite senare i den här videon.

Du kan även utöka utskriftsområdet.

Markera ytterligare celler i samma kalkylblad. På fliken Sidlayout klickar du på Utskriftsområde och klickar på Lägg till i utskriftsområdet.

Det här kan du upprepa flera gånger.

Om du vill ta bort utskriftsområdet i ett kalkylblad klickar du på Utskriftsområde på fliken Sidlayout. Klicka sedan på Ta bort utskriftsområde.

Upprepa dessa steg för varje kalkylblad där du vill ta bort utskriftsområdet.

Om du vill skriva ut en tabell i ett kalkylblad klickar du på valfri cell i tabellen, trycker på Ctrl+P, klickar på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad,

klickar på Skriv ut markerad tabell, kontrollerar att förhandsgranskningen innehåller endast tabellen och klickar på Skriv ut.

Om du vill skriva ut flera kalkylblad klickar du på fliken med det första kalkylbladet som ska skrivas ut. Tryck på och håll ned Ctrl-tangenten.

Klicka på fliken för varje ytterligare kalkylblad som du vill skriva ut.

Klicka på Arkiv > Skriv ut, se till att Skriv ut aktiva blad är markerat, om du vill,

klicka på pilen Nästa sida så att du kan förhandsgranska alla sidor och klicka sedan på Skriv ut.

När du vill skriva ut flera arbetsböcker måste du se till att de ligger i samma mapp.

Jag klickar på Filutforskaren och öppnar mappen som innehåller arbetsböckerna, markerar de som jag vill skriva ut,

högerklickar på de markerade arbetsböckerna och klickar på Skriv ut.

De skrivs ut med standardutskriftsinställningarna.

I nästa avsnitt beskrivs hur du skriver ut ett kalkylblad på ett specifikt antal sidor.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×