Flagga e-postmeddelanden för uppföljning uppåt

Flagga e-postmeddelanden för uppföljning uppåt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att Flagga e-postmeddelanden, kan du spåra svar på meddelanden som du skickar. Du kan också se till att du följer i meddelanden som du tar emot. I båda fallen kan du inkludera en påminnelse avisering.

När du måste ha ett snabbt svar på ett meddelande, använder du en flagga för mottagare.

Tips: Använd den här funktionen med önskar. Vissa mottagare kanske inte uppskattar med påminnelser som lagts till i deras Outlook.

 1. Innan du klickar på Skicka på fliken meddelande i gruppen flaggor klickar du på Följ upp och klicka sedan på anpassad.

 2. Klicka på Flagga för mottagare.

 3. Klicka på en flagga i listan flagga under Flagga för mottagare.

 4. Som standard hörs en påminnelse för uppgiften. Om du vill skicka en flagga utan en avisering om påminnelse avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

  Flagga texten som mottagarna får visas i Informationsfält.

  Flaggor och påminnelser för mottagare visas i meddelandets informationsfält.

Om du måste följa upp ett meddelande som du håller på att skicka, skapa en påminnelse till dig själv.

 1. Innan du klickar på Skicka på fliken meddelande i gruppen flaggor klickar du på Följ upp.

 2. Klicka på en flagga för när du vill bli påmind om det här meddelandet.

  Som standard följande Flagga startdatum, förfallodatum och påminnelser är tillgängliga:

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för den aktuella arbetsdagen

I morgon

Aktuellt datum plus en dag

Aktuellt datum plus en dag

Starttid för aktuellt datum plus en arbetsdag

Den här veckan

Aktuellt datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen i den här veckan

Starttid för aktuellt datum plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen i nästa vecka

Sista arbetsdagen i nästa vecka

Starttid för den första arbetsdagen i nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassa

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Alternativt klickar du på anpassad om du vill skapa ett startdatum och förfallodatum som inte visas i listan. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Flagga texten som mottagarna får visas i Informationsfältet.

Obs!: Om du vill anpassa flaggan genom att ange Start-och förfallodatum eller ändra när påminnelsen avisering visas följer du stegen i avsnittet Flagga för att påminna du och mottagare ska följa upp . Du kan avmarkera kryssrutan Flagga för mottagare om du vill anpassa flaggor som bara visas.

Om du vill flagga ett nytt meddelande både du och mottagarna, gör du följande:

 1. Klicka på Följ upp på fliken meddelande i gruppen taggar och klicka sedan på Lägg till påminnelse.

 2. Klicka på Flagga för mottagare.

  Om du vill skicka en flagga utan en avisering om påminnelse avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

 3. Markera kryssrutan Flagga för mig och om du vill markerar kryssrutan Påminnelse.

 4. Du kan ange ett startdatum och förfallodatum för Flagga för mig.

 5. Klicka på flaggan texten som du vill ska visas i listan flagga. Du kan också skriva in egen text i rutan och trycker på RETUR.

  Obs!: Du kan inte ändra flaggtext eller ange startdatum och förfallodatum om du använder ett IMAP-e-postkonto.

 6. Om kryssrutan Påminnelse för Flagga för mig eller Flagga för mottagare är markerad kan du ange en tidsperiod för en påminnelse.

 7. Klicka på OK.

  Flagga texten visas i Informationsfältet.

  Informationsfältet för ett meddelande med uppföljningspåminnelser

När du skickar ett meddelande som använder en flagga kan söka du efter svar.

Obs!: Som standard sparas skickade meddelanden i mappen Skickat. Om du använder ett Microsoft Exchange-konto och flytta dina skickade objekt till en Outlook-datafil (.pst) manuellt eller med Arkivera automatiskt i den här funktionen är inte tillgänglig.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna det ursprungliga meddelandet i mappen Skickat.

  • Öppna den flaggade skickat meddelande i Att göra-fältet.

  • Öppna ett meddelande som är ett svar på det ursprungliga meddelandet, klicka på Informationsfältet och klicka sedan på Öppna ursprungliga flaggat meddelande.

 2. Klicka på Informationsfältet och klicka sedan på hitta relaterade meddelanden.

  Dialogrutan Avancerad sökning visas en sökning startas för meddelanden som är ett svar på dina flaggat meddelande.

När du är inte längre vill att följa upp ett meddelande kan du ta bort flagga på meddelandet.

Göra något av följande:

 • Du har lagt till en flagga ett meddelande som du inte har skickats, men nu vill ta bort flaggan   

  1. Klicka på Följ upp i meddelandet utkastet på fliken meddelande i gruppen taggar.

  2. Klicka på Ta bort flagga.

 • Du har skickat ett meddelande med en flagga för dig själv eller andra, men nu vill ta bort flaggan   

  Gör något av följande:

  1. Ta bort flaggat meddelande i att göra-fältet.

   Det här tas bort meddelande i dina e- postmappar.

  2. Högerklicka på meddelandet var du än den visas i Outlook och klicka sedan på Markera som slutförd eller Ta bort flagga.

   Obs!: Mottagare av meddelandet fortfarande se flaggan. När du tar bort en flagga påverkas bara det visas.

 • En flagga påminnelse visas och du vill ta bort flaggan   

  1. När påminnelsen avisering visas högerklickar du på den och klicka sedan på Markera som slutförd eller Ta bort flagga.

   Jag vill veta hur Markera som slutförd och Ta bort flagga skiljer sig

   Markera som slutförd     Objektet ändras märkt med en uppföljningsflagga, men den visas genomstrukna. Om att göra-fältet eller uppgifter är konfigurerad för att visa alla uppgifter och att göra-objekt oavsett om de är slutförd eller inte, visas meddelandet tills du tagit bort den från din e- postmappar.

   Ta bort flagga     Flaggan tas bort från meddelandet och det finns ingen post meddelandets någonsin visas i vyer, till exempel att göra-fältet och uppgifter.

   Om du vill behålla information om slutförda objekt kan du använda Flagga slutfört. Men så fort du tar bort meddelandet försvinner objektet helt från alla Outlook-vyer.

 • Ett svar på ett flaggat meddelande tas emot, och du vill ta bort flaggan   

  1. I läsfönstret eller i ett öppet meddelande klickar du på Informationsfältet och klicka sedan på Öppna ursprungliga flaggade meddelandet.

  2. Klicka på Följ upp på fliken meddelande i gruppen taggar.

  3. Klicka på Ta bort flagga.

Du kan flagga ett meddelande som du tar emot om att du ska följa upp eller vidta åtgärder senare. Om du vill flagga ett mottaget meddelande gör du något av följande:

 • Klicka på flaggkolumnen bredvid meddelandet i meddelandelistan.

  Om du har ändrat standardflaggan använder flaggan dagens datum för startdatum och förfallodatum.

 • Högerklicka på flaggkolumnen bredvid meddelandet i meddelandelistan. Välj förfallodatum för aktiviteten.

  Till exempel om du klickar på Nästa vecka är ett startdatum för nästa måndag och förfallodatum för följande fredag inställt. Klicka på anpassad om du vill använda ett startdatum och förfallodatum som inte finns med i listan.

När du klickar på OK visas flagga texten i Informationsfältet.

Flaggade meddelanden visas i att göra-fältet, uppgifter och Kalenderlista över uppgifter.

Som standard finns följande alternativ för flagga.

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för den aktuella arbetsdagen

I morgon

Aktuellt datum plus en dag

Aktuellt datum plus en dag

Starttid för aktuellt datum plus en arbetsdag

Den här veckan

Aktuellt datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen i den här veckan

Starttid för aktuellt datum plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen i nästa vecka

Sista arbetsdagen i nästa vecka

Starttid för den första arbetsdagen i nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassa

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Flaggade e-postmeddelanden hjälper dig att bättre hantera din e-post. Flaggade meddelanden skapa att göra-objekt för du enbart eller för dig själv och som har fått e-postmeddelandet. Du kan till exempel flagga ett e-postmeddelande med begäran om information som du söker efter ett visst datum. När mottagaren får meddelandet en flagga visas med den och ett meddelande visas i Informationsfältet i läsfönstret och längst upp i meddelandet när de öppnas i Outlook.

Med hjälp av ett meddelande som har flaggats för dig själv kan du spåra vem som har svarat på meddelandet. I det föregående scenariot skickat du ett flaggat e-postmeddelande som begär information efter ett visst datum. Genom att flagga meddelandet också åt dig själv, påminns du vill söka efter svar. Outlook hjälper även dig att automatiskt hitta svar på det ursprungliga flaggade meddelandet.

Flaggade meddelanden visas i att göra-fältet, uppgifter och lista över uppgifter i kalendern.

Du behöver svar på ett e-postmeddelande som du håller på att skicka. Om du vill påminna mottagarna ska svara använder du en flagga för att skicka en påminnelse i meddelandet.

Tips: Använd den här funktionen med önskar. Vissa mottagare kanske inte uppskattar har lagts till deras Microsoft Outlook påminnelser.

 1. Klicka på Följ upp Bild av knapp i ett nytt e-postmeddelande på fliken meddelande i gruppen Alternativ.

 2. Klicka på Flagga för mottagare.

 3. Klicka på typ av flagga i listan flagga under Flagga för mottagare.

 4. Som standard kommer en påminnelse att stå aktiviteten. Om du vill använda flaggan utan aviseringen påminnelse avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

  När du klickar på OK visas Informationsfältet det alternativ som du väljer.

  Informationsfältet i Outlook

Obs!: Mottaget flaggade meddelanden läggs inte automatiskt till aktiviteter, att göra-fältet eller lista över uppgifter. Om en påminnelse tas aktiverar aviseringen påminnelse vid angiven tidpunkt såvida inte öppna objektet och påminnelsen är inaktiverat.

Ibland vet du att du behöver ett svar på ett e-postmeddelande som du håller på att skicka. Om du vill se till att du kommer ihåg att söka efter till hans eller hennes svar kan du göra följande:

 1. Klicka på Följ upp Bild av knapp i ett nytt e-postmeddelande på fliken meddelande i gruppen Alternativ.

 2. Ange när du vill bli påmind om det här meddelandet.

  Som standard följande flagga Start datum, förfallodatum och påminnelser är tillgängliga.

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för den aktuella arbetsdagen

I morgon

Aktuellt datum plus en dag

Aktuellt datum plus en dag

Starttid för aktuellt datum plus en arbetsdag

Den här veckan

Aktuellt datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen i den här veckan

Starttid för aktuellt datum plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen i nästa vecka

Sista arbetsdagen i nästa vecka

Starttid för den första arbetsdagen i nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassa

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Alternativt klickar du på anpassad om du vill skapa ett startdatum och förfallodatum som inte visas i listan. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Informationsfältet visar det alternativ som du väljer.

Obs!: Om du vill anpassa din flagga ytterligare genom att ange Start och förfallodatum eller ändra när en påminnelse avisering visas följer du stegen i avsnittet flagga ett meddelande som du skickar att påminna mottagare att uppföljning och du senare söka efter svar . Du kan alltid avmarkerar du kryssrutan Flagga för mottagare om du vill anpassa flaggor bara för dig.

Om du vill flagga ett meddelande både för dig och mottagarna samtidigt, gör du följande:

 1. Klicka på Följ upp Bild av knapp i ett nytt e-postmeddelande på fliken meddelande i gruppen Alternativ.

 2. Klicka på Flagga för mottagare.

  Flagga för mottagare och påminnelser för mottagare kryssrutor är markerade. Om du vill att mottagaren ska ta emot en flagga, men ingen påminnelse avisering avmarkerar du kryssrutan Påminnelse.

 3. Markera kryssrutan Flagga för mig och om du vill markerar kryssrutan Påminnelse.

 4. Du kan ange ett startdatum och förfallodatum för Flagga för mig.

 5. Du kan ange flaggan texten som du vill visa åt dig själv eller till mottagarna. Om listan flagga inte innehåller den text som du vill, skriver du en ny post i textrutan och tryck på RETUR.

 6. Om kryssrutan Påminnelse för Flagga för mig eller Flagga för mottagare är markerad kan ange du en tid för en påminnelse aktiveras.

 7. Klicka på OK.

  Informationsfältet visar de alternativ som du väljer.

  Informationsfältet i Outlook

Obs!: Du kan inte ändra flaggtext eller ange startdatum och förfallodatum om du använder ett IMAP-e-postkonto.

Den här funktionen kräver att du sparar skickade e-postmeddelanden. Som standard sparas skickade meddelanden i mappen Skickat. Om standardleveransplatsen – den plats där inkommande e-post sparas – är en server som kör Microsoft Exchange, kontrollera att du inte flyttar, antingen manuellt eller via automatisk arkivering dina skickade objekt till en Personlig mappfil (.pst) fil på datorn. Gör att funktionen inte ska fungera.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna det ursprungliga meddelandet i mappen Skickat.

  • Öppna den flaggade skickat meddelande i Att göra-fältet.

  • Öppna valfritt e-postmeddelande som är ett svar på det ursprungliga meddelandet, klicka på Informationsfältet och klicka sedan på Öppna ursprungliga flaggat meddelande.

 2. Klicka på Informationsfältet och klicka sedan på hitta relaterade meddelanden.

  Dialogrutan Avancerad sökning öppnas och börja söka efter relaterade e-postmeddelanden.

Du kan välja att inaktivera en flagga för uppföljning på ett meddelande när som helst.

Göra något av följande:

 • Du har ett e-postmeddelande som består och markerat en flagga, men nu vill ta bort flaggan   

  1. Klicka på Följ upp i meddelandet utkastet på fliken meddelande i gruppen Alternativ. Bild av knapp .

  2. Klicka på Ta bort flagga.

 • Du har skickat ett e-postmeddelande som du har flaggat för dig själv eller andra, men nu vill ta bort flaggan   

  Gör något av följande:

  1. Ta bort det ursprungliga flaggade e-postmeddelandet från att göra-fältet.

   Detta tar bort e-postmeddelandet från dina e-postmappar.

  2. Högerklicka på meddelandet var du än den visas och klicka sedan på Markera som slutförd eller Ta bort flagga.

   Obs!: Mottagare av e-postmeddelandet ser jag fortfarande flaggan. Ta bort flaggan påverkar bara vad som visas.

 • En flagga påminnelse visas och du vill ta bort flaggan   

  1. När påminnelsen avisering visas högerklickar du på den och klicka sedan på Markera som slutförd eller Ta bort flagga.

   Klicka här om du vill veta hur Markera som slutförd och Ta bort flagga skiljer sig

   Markera som slutförd     Objektet ändras märkt med en uppföljningsflagga, men nu är visas genomstrukna. Om att göra-fältet eller uppgifter är konfigurerad för att visa alla uppgifter och att göra-objekt oavsett om de är slutförd eller inte, visas fortfarande meddelandet tills du tagit bort den från din e-postmappar.

   Ta bort flagga     Flaggan tas bort från e-postmeddelandet och det finns ingen post meddelandets någonsin visas i vyer, till exempel att göra-fältet och uppgifter.

   Om du vill behålla information om slutförda objekt kan du använda Flagga slutfört. När du tar bort e-postmeddelandet objektet kommer helt försvinner från alla Outlook-vyer.

 • Ett svar på e-post som skickas till ett flaggat meddelande tas emot, och du vill ta bort flaggan   

  1. I läsfönstret eller i ett öppet meddelande klickar du på Informationsfältet och klicka sedan på Öppna ursprungliga flaggade meddelandet.

  2. Klicka på Följ upp på fliken meddelande i gruppen Uppföljning. Bild av knapp .

  3. Klicka på Ta bort flagga.

Du kan flagga ett e-postmeddelande som du får för att påminna dig själv till uppföljning eller vidta åtgärder vid ett senare tillfälle. Om du vill flagga ett mottaget meddelande gör du något av följande:

 1. Klicka i flaggkolumnen bredvid meddelandet om du vill flagga meddelandet med standardflagga i meddelandelistan.

  Om du har ändrat standardflaggan har ett startdatum och förfallodatum för i dag.

 2. Högerklicka på flaggkolumnen bredvid meddelandet i meddelandelistan.

 3. Välj förfallodatum för aktiviteten. Till exempel välja Nästa vecka anger nästa måndag startdatum och förfallodatum för följande fredag. Klicka på anpassad om du vill skapa ett startdatum och ett förfallodatum som inte visas i listan.

  När du klickar på OK visas Informationsfältet det alternativ som du väljer.

  Flaggat meddelande visas i att göra-fältet, uppgifter och lista över uppgifter i kalendern.

  Som standard följande Flagga startdatum, förfallodatum och påminnelser är tillgängliga.

Flagga

Startdatum

Förfallodatum

Påminnelse

I dag

Aktuellt datum

Aktuellt datum

En timme före sluttiden för den aktuella arbetsdagen

I morgon

Aktuellt datum plus en dag

Aktuellt datum plus en dag

Starttid för aktuellt datum plus en arbetsdag

Den här veckan

Aktuellt datum plus två dagar, men inte senare än den sista arbetsdagen i den här veckan

Sista arbetsdagen i den här veckan

Starttid för aktuellt datum plus två arbetsdagar

Nästa vecka

Första arbetsdagen i nästa vecka

Sista arbetsdagen i nästa vecka

Starttid för den första arbetsdagen i nästa vecka

Inget datum

Inget datum

Inget datum

Aktuellt datum

Anpassa

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Aktuellt datum

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×