Fjärrkonferens

Fjärrkonferens är ett nytt ljudalternativ för ljudkonferenser med Office Communications Server 2007 R2. Fjärrkonferens är ett kostnadseffektivt sätt att ersätta de tjänster ditt företags konferensleverantör tillhandahåller. Det gör det också möjligt för deltagarna i ett konferenssamtal att ansluta sig till ett Communicator-konferenssamtal eller ett Live Meeting-möte där fjärrkonferens används för ljudet genom att ringa in från en telefon eller mobil enhet. Fjärrkonferens kan användas för schemalagda Communicator-konferenssamtal eller för Live Meeting-möten. Med fjärrkonferens kan både medlemmar och icke-medlemmar i ditt företagsnätverk ansluta sig till ett konferenssamtal utan att det behövs en konferensleverantör.

Installera konferenstillägget.

Innan du kan schemalägga ett Communicator-konferenssamtal eller Live Meeting som innefattar fjärrkonferensfunktioner måste du installera eller uppgradera konferenstillägget för Microsoft Office Outlook. Ta bort eventuella tidigare versioner av Microsoft Office Live Meeting-klienten och konferenstillägget. Kontrollera också att Outlook inte är öppet och installera sedan den senaste versionen av konferenstillägget.

Klicka här om du vill installera konferenstillägget för Microsoft Office Outlook.

Mer information om hur du installerar eller uppdaterar konferenstillägget kan du få av din systemadministratör.

Konfigurera inställningarna för fjärrkonferenser

Du måste använda en PIN-kod för att kunna gå med i en konferens som ledare, presentatör eller autentiserad deltagare.

 1. Klicka på Konferens och sedan på Inställningar för fjärrkonferens i Outlook om du vill ställa in din PIN-kod.

 2. Klicka på Logga in under PIN-kod på startsidan.

 3. Klicka på önskat språk i listan Språk och sedan på Logga in.

 4. Klicka på PIN eller Ändra PIN på sidan Skapa ny PIN och ange ett nummer som uppfyller PIN-kraven i textrutan PIN. Skriv numret igen i textrutan Bekräfta PIN.

 5. Klicka på Spara när du är klar.

Ansluta till ett konferenssamtal där fjärrkonferens används

Om du ska delta i ett Communicator-konferenssamtal eller ett Live Meeting-möte där fjärrkonferens används för ljudet måste du ha följande inloggningsuppgifter för att kunna ringa in från din telefon.

 • Telefonnumret till konferensen

 • Konferens-ID

 • Eventuellt lösenord.

Om du blir inbjuden via e-post till ett Communicator-konferenssamtal eller ett Live Meeting-möte där fjärrkonferens används finns ljudinformationen i e-postmeddelandet under Ljudinformation.

Om du vill ansluta som ledare, presentatör eller autentiserad deltagare måste du också ha

 • din PIN-kod

 • anknytningen till din telefon.

Schemalägga ett Live Meeting-möte med fjärrkonferens

När du har konfigurerat dina fjärrkonferensinställningar används fjärrkonferens som standardljudalternativ för Live Meeting.

 1. Klicka på Konferens i Outlook och sedan på Schemalägg ett Live Meeting-möte. Eller klicka på Schemalägg ett Live Meeting-möte i Outlook-verktygsfältet.

 2. Skriv ämnet för mötet på raden Ämne. Skriv e-postadresserna till samtliga inbjudna på raden Till. Separera adresserna med semikolon.

 3. Utse presentatörer genom att klicka på Presentatör, markera presentatörer och klicka på Lägg till. Presentatörerna placeras i listan Presentatörer. Klicka slutligen på OK.

 4. Använd fjärrkonferens som ljud genom att klicka på Ljud och sedan på Använd datorljud eller ring från en telefon.

 5. Du kan också markera kryssrutan Kräv en lösenordskod för att ansluta till konferensen. Alternativet innebär att mötesdeltagare som inte har en PIN-kod kan logga in i konferensen med hjälp av ett konferens-ID.

 6. Välj region för de lokala telefonnumren i listan och klicka på OK.

 7. Klicka på Behörigheter om du vill ändra åtkomstkontrollen.

  Normalt kan alla med konferenssamtalsnumret och ditt konferens-ID ansluta till din konferens. Om du vill begränsa vem som ska kunna ansluta till konferensen kan du konfigurera följande avancerade behörigheter när du schemalägger konferensen.

  • Välj Bjud in inom nätverk. Om du vill tillåta deltagare i företagets nätverk eller som är anslutna till företagets nätverk att ansluta till mötet. Mötesdeltagarna kan också vidarebefordra mötesinbjudan till andra inom företaget.

  • Välj Bjud in inom nätverk (begränsad). Om du bara vill tillåta deltagare som är inbjudna av dig och som finns i företaget eller anslutna till företaget att ansluta till mötet. Mötesinbjudan kan inte vidarebefordras till andra.

  • Välj Bjud in någon. Låt vem som helst att ansluta till mötet. Det här är standardalternativet.

 8. När mötesinbjudan ser ut som du vill ha den klickar du på Skicka i verktygsfältet Standard.

Schemalägga ett Communicator-konferenssamtal

När du har konfigurerat dina fjärrkonferensinställningar kommer ljudalternativet för dina Communicator-konferenssamtal som standard vara fjärrkonferens.

 1. Klicka på Konferens i Outlook och sedan på Schemalägg ett konferenssamtal. Du kan också klicka på Schemalägg ett konferenssamtal i Outlook-verktygsfältet.

 2. Skriv konferensrubriken på raden Ämne. Skriv e-postadresserna till samtliga inbjudna på raden Till. Separera adresserna med semikolon.

 3. Utse ledare genom att klicka på Ledare, markera ledarna och klicka på Lägg till. Ledarna placeras i listan Ledare. Klicka slutligen på OK.

 4. Använd fjärrkonferens som ljud genom att klicka på Ljud och sedan på Använd datorljud eller ring från en telefon. Välj sedan vilken typ av konferensbrygga du vill använda:

  • Om du vill att alla dina konferenser ska använda samma fjärrinformation klickar du på Använd mitt tilldelade konferens-ID för varje konferens.

  • Om du vill att alla dina konferenser ska ha unik uppringningsinformation klickar du på Använd ett nytt konferens-ID för varje konferens .

 5. Du kan också markera kryssrutan Kräv en lösenordskod för att ansluta till konferensen. Alternativet innebär att mötesdeltagare som inte har en PIN-kod kan logga in i konferensen med hjälp av ett konferens-ID.

 6. Välj region för de lokala telefonnumren i listan och klicka på OK.

 7. Klicka på Behörigheter om du vill ändra åtkomstkontrollen.

  Normalt kan alla med konferenssamtalsnumret och ditt konferens-ID ansluta till din konferens. Om du vill begränsa vem som ska kunna ansluta till konferensen kan du konfigurera följande avancerade behörigheter när du schemalägger konferensen.

  • Välj Bjud in inom nätverk. Om du vill tillåta deltagare i företagets nätverk eller som är anslutna till företagets nätverk att ansluta till mötet. Mötesdeltagarna kan också vidarebefordra mötesinbjudan till andra inom företaget.

  • Välj Bjud in inom nätverk (begränsad). Om du bara vill tillåta deltagare som är inbjudna av dig och som finns i företaget eller anslutna till företaget att ansluta till mötet. Mötesinbjudan kan inte vidarebefordras till andra.

  • Välj Bjud in någon. Låt vem som helst att ansluta till mötet. Det här är standardalternativet.

 8. När mötesinbjudan ser ut som du vill ha den klickar du på Skicka i verktygsfältet Standard.

Konfigurera ett icke schemalagt konferenssamtal

I stället för att schemalägga ett konferenssamtal kan du ha ett ad hoc-konferenssamtal när som helst genom att ge konferenstelefonnumren till deltagarna. Du kan skicka information via e-post, snabbmeddelanden (IM) eller på annat sätt.

 1. Skaffa din fjärrkonferensinformation genom att göra något av följande:

  • Klicka på Konferens i Outlook och sedan på Inställningar för fjärrkonferens.

  • Skriv adressen i webbläsarens adressfält till inställningssidan för fjärrkonferensen. Adressen har du fått av administratören. Exempel: https://im.contoso.com/dialin.

  • Om du tidigare får en inbjudan till en fjärrkonferens öppnar du inbjudan och klickar på Har du skapat din PIN-kod? under Ljudinformation för att öppna sidan Inställningar för fjärrkonferens.

  • Klicka på Verktyg på Communicator-menyn och sedan på Inställningar för fjärrkonferens.

 2. Notera konferensinloggningsinformationen och ett eller flera konferenstelefonnummer på startsidan.

 3. Ge personerna du vill bjuda in till konferensen den nödvändiga inloggningsinformationen via snabbmeddelande, e-post eller på annat sätt.

Använda Möte nu med hjälp av fjärrkonferens

När du har konfigurerat dina fjärrkonferensinställningar används fjärrkonferens som standardljudalternativ för Live Meeting och Möte nu-möten.

Viktigt!: Om du har ändrat dina ljudalternativ för ett Communicator-konferenssamtal eller Live Meeting-möte blir ditt senaste ljudalternativ också standardljudalternativet för dina Möte nu-möten.

 1. Klicka på Konferens i Outlook och sedan på Möte nu. Eller klicka på Möte nu i Outlook-verktygsfältet.

 2. Microsoft Office Live Meeting öppnas automatiskt och du ansluts till Möte nu-mötet. Om klienten inte är installerad på din dator uppmanas du att installera den.

 3. En mötesförfrågan öppnas i Outlook när en mötesklient öppnas. Skriv ämnet för mötet på raden Ämne. Skriv e-postadresserna till samtliga inbjudna på raden Till. Separera adresserna med semikolon.

 4. När mötesinbjudan ser ut som du vill ha den klickar du på Skicka i verktygsfältet Standard.

Fler resurser

Fjärrkonferensvideoklipp

Microsoft Office Communications Server 2007 R2-snabbreferens för Fjärrkonferens

Komma igång med Microsoft Office Live Meeting-klienten för Microsoft Office Communications Server 2007 R2

Microsoft Office Live Meeting-snabbreferens för Office Communications Server 2007 R2

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×