FINV (funktionen FINV)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen. Om p = FFÖRD(x;...), så är FINV(p;...) = x.

F-fördelning kan användas i en F-test som jämför föränderlighetsgraden i två datamängder. Du kan till exempel analysera inkomstfördelningen i Sverige och Norge för att ta reda på om de två länderna har likartad skillnadsgrad.

Syntax

FINV(sannolikhet;frihetsgrader1;frihetsgrader2)

Sannolikhet     är sannolikheten associerad till den kumulativa F-fördelningen.

Frihetsgrader1     är täljarens antal frihetsgrader.

Frihetsgrader2     är nämnarens antal frihetsgrader.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt, returnerar FINV felvärdet #Värdefel!.

  • Om sannolikhet < 0 eller sannolikhet > 1, returnerar FINV felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om frihetsgrader1 eller frihetsgrader2 inte är ett heltal, avkortas det.

  • Om frihetsgrader1 < 1 eller frihetsgrader1 ≥ 10^10, returnerar FINV felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om frihetsgrader2 < 1 eller frihetsgrader2 ≥ 10^10, returnerar FINV felvärdet #Ogiltigt!.

FINV kan användas för att returnera viktiga värden från F-fördelningen. Exempelvis innehåller resultatet av en ANOVA-beräkning ofta data för F-statistik, F-sannolikhet och viktiga F-värden på signifikansnivån 0,05. Om du vill returnera ett viktigt värde för F använder du signifikansnivån som sannolikhetsargument för FINV.

FINV använder en iterativ teknik för att beräkna funktionen. Givet ett sannolikhetsvärde, sker iterationen tills resultat ligger mellan 3x10^-7. Om något resultat inte har uppnåtts efter 100 iterationer returneras felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

Sannolikhet

Frihetsgrader1

Frihetsgrader2

Formel

Beskrivning (resultat)

0,01

6

4

=FINV([Sannolikhet];[Grader1];[Grader2])

Inversen av F-sannolikhetsfördelningen för angivna argument (15,20675)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×