FindTime röst sida

FindTime röst sida är den som organisatören och bjuder in på för förslag till möten.

Så här gör du för att rösta

Rösta på föreslagna Mötes tider:

 1. Öppna röst sidan:

  • Inbjudna: Välj Välj alternativ i FindTime Bjud in e-post som du har fått.

  • Organiserare: Välj den direkta länken till den röst sida du fick när du skickade inbjudan via e-post eller inloggning på https://findtime.Microsoft.com/ och navigera till relevant röst sida.

 2. Logga in och välj ditt namn eller namnet på den person som du vill använda.

 3. Bläddra till röstnings rutnätet.

 4. Rösta för varje föreslagen tid genom att välja lämpliga tillgänglighets alternativ:

  • Önskat: din önskade mötestid.

  • Ja: du är tillgänglig.

  • Nej: du är inte tillgänglig.

   Röstnings rutnät

   Se "förstå röstnings rutnät" nedan för en förklaring av alla funktioner.

   Du kan välja Lägg till ett alternativ för att föreslå en ny tid om det behövs. Se "föreslå nya mötes tider" nedan för mer information.

 5. Välj Skicka

 6. På bekräftelse sidan väljer du:

  • Ändra min röst för att återgå till röst sidan och ändra dina val. Du kan ändra din röst när som helst innan mötet schemaläggs.

  • Abonnera på mina röster för att lägga till preliminära undantag i kalendern för dina fördelaktig röster.

   Bekräftelse sida för omröstning

   Meddelanden: 

   • Office 365 för företag användare uppmanas att logga in. När du har abonnerat på prenumerationen läggs undantag automatiskt till i kalendern för alla framtida röster och inbjudningar.

    Andra användare kan abonnera på ICSs-feeds för enskilda inbjudningar. När de uppdateras beror du på kalender klienten.

Förstå röstnings rutnätet

Röstnings rutnätet visar den aktuella statusen för röstnings omröstningen.

Röstnings rutnät

 • Sidhuvud: sidhuvudet visar namnet du loggade in med. Om du röster till en annan inbjudan visas även detta i huvudet. 

  Rubrik på röst rutnät
   

 • Röst lägen: dina röster visas för varje mötestid. Färgerna på rösterna är:

  • Blå: före omröstningen.

  • Grön: om du rösta föredrar eller Ja.

  • Rött: om du rösta Nej.
    

 • Hur andravisar sig: visas till höger.

  Andra väljare

  • Namnen på obligatoriska inbjudna är fetstilta och valfria inbjudna är inte fetstilt.

  • Grön (med hjärta) visar önskad tid för inbjudna.

  • Grön (Plain) anger att inbjudan är tillgänglig.

  • Röd anger att inbjudan inte är tillgänglig.

  • Grått anger att inbjudan inte har röst ATS.

  • Orange ikon

   visar att du föreslog tiden.

 • Framhäva en inbjudan: du kan välja en inbjudan i hur andra är underordnad eller listan Bjud in ovanför rutnätet för att markera alla deras röster.

  Markerad inbjudan

 • Tillgänglighet: om du är inloggad på ditt Office 365 för företag-konto kan du se din tillgänglighet och alla andras kalender du har till gång till. FindTime hämtar informationen och visar ett av tre lägen för varje gång:

  • Ikonen gratis

   : Gratis

  • Ikonen preliminär

   : Ett preliminärt undantag.

  • Ikonen upptagen

   Inte tillgänglig.

Obs!: Om din tillgänglighet ska visas, men inte, måste du logga in på ditt Office 365 för företag-konto.

Förslag på nya mötes tider

Om Mötes tiderna är olämpliga kan vem som helst föreslå en ny tid. Så här föreslår du en tid:

 1. I rutnätet väljer du Lägg till ett alternativ.

 2. Fyll i fälten.

  Alternativet Lägg till ett annat möte

 3. Den föreslagna tiden visas i rutnätet.

  Föreslagen tid
    Orange ikon indikerar att du föreslog tiden.

 4. Välj ikonen Ta bort för att ta bort ditt förslag.

Ändra informationen om inbjudna

Du kan ändra informationen om en inbjudan i listan inbjudna :

Listan inbjudna

 • Välj Pennikon för att:

  • Redigera en inbjudans visnings namn.

  • Ändra en inbjudans status från obligatorisk till valfri eller vice versa.

  • Ta bort en inbjudan.

 • Välj Lägg till ny... för att lägga till ytterligare en inbjudan. De får ett e-postmeddelande med en inbjudan att rösta.

  Lägga till deltagare
   

  Tips: Välj en inbjudan för att markera deras röster i röstnings rutnätet.

Avbryta inbjudningar

Endast organisatörer kan annullera inbjudningar. De kan göra det på röst sidan eller på organisatörens instrument panel.

Så här avbryter du en inbjudan på röst sidan:

 • Välj avboka inbjudan ovanför röst rutnätet. 

  Avboka inbjudan

Schemalägga möten manuellt

Organisatören kan schemalägga mötet manuellt när som helst om automatisk schemaläggning inte är aktiverat.

Om automatisk schemaläggning är aktive rad kan mötesorganisatören också schemalägga mötet manuellt innan alla inbjudna har blivit underordnad eller före automatisk schemaläggning. Mer information finns i så här fungerar automatisk FindTime.

Så här schemalägger du mötet manuellt:

 • Välj schema för lämplig tid.

  Schemalägga på röst Sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×