Filtrera, sortera eller gruppera en datavy i webbläsaren

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan lägga till ett verktygsfält i en datavy så att användarna kan filtrera, sortera eller gruppera data i datavyn med hjälp av verktygsfältet i webbläsaren.

Du kan också aktivera filtrering och sortering i kolumnrubrikerna i en datavy så att användarna kan filtrera eller sortera data genom att klicka på kolumnrubrikerna, precis som i en listvy.

De här alternativen är ömsesidigt uteslutande: du kan lägga till i verktygsfältet eller använder kolumnrubrikerna men inte båda. Dessutom kan du kan lägga till i verktygsfältet i en datavy som använder vilken som helst, men kolumnrubrikerna kan läggas till i en datavy som använder den grundläggande tabellayout.

Skapa exempeldata och datavy som används i exemplen eller läsa mer om datavyer finns i artikeln Skapa en datavy.

I den här artikeln

Lägga till eller ta bort ett verktygsfält som filtrerar, sorterar eller Gruppdata

Lägga till eller ta bort filtrering och sortering efter kolumnrubriker

Lägga till eller ta bort ett verktygsfält för att filtrera, sortera eller gruppera data

När du använder verktygsfältet för att filtrera en datavy i webbläsaren påverkar filtreringen endast presentation av data. Filtreringen händer inte vid antingen källa nivå på XSLT nivå. Mer information om hur du filtrerar en datavy finns i artikeln filtrera data i en datavy.

Nedan visas en bild av ett verktygsfält som lagts till i en datavy på en ny ASPX-sida.

Verktygsfält som lagts till i en datavy

Om du kopplar Default.master till den sida som innehåller datavyn och verktygsfältet används en del av de inbyggda formatmallarna från Core.css, enligt följande bild.

Verktygsfält som lagts till i en datavy som default.master är kopplad till

Obs!: Om du lägger till eller tar bort fält i en datavy efter att du har lagt till verktygsfältet uppdateras inte verktygsfältet automatiskt med den nya fältuppsättningen. Om du vill uppdatera de fält som visas i de nedrullningsbara menyerna i verktygsfältet måste du ta bort verktygsfältet och lägga till det igen.

Så här lägger du till ett verktygsfält i en datavy:

 1. Öppna den sida som innehåller datavyn.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller.

  Tips: Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet så att Vanliga uppgifter visas. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Egenskaper för datavy.

  Dialogrutan Egenskaper för datavy öppnas.

  Markerade alternativ för filtrering, sortering och gruppering i dialogrutan Egenskaper för datavy

 4. Gör något av följande på fliken Allmänt:

  • Lägg till verktygsfältet genom att markera kryssrutan Visa verktygsfält med alternativ för och markera kryssrutorna (nedan) för de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill ta bort verktygsfältet avmarkerar du kryssrutan Visa verktygsfält med alternativ för.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort filtrering och sortering i kolumnrubriker

Du kan också välja att sortera och filtrera data med hjälp av kolumnrubrikerna i tabellen. Här kan du sortera och filtrera data genom att välja ett alternativ i den nedrullningsbara menyn i kolumnrubriken. Om du aktiverar det här alternativet används vissa CSS-formatmallar (med namnen .ms-vh, .ms-vb och .ms-alternating) och datavyns utseende ändras. På följande bilder ser du hur en datavy ser ut om du aktiverar sortering och filtrering i kolumnrubriker.

Nedrullningsbar meny i kolumnrubrik i en datavy

Obs!: Om du lägger till eller tar bort fält i en datavy efter att du har aktiverat sortering och filtrering i kolumnrubriker uppdateras inte verktygsfältet automatiskt med den nya fältuppsättningen. Om du vill uppdatera de fält som visas i de nedrullningsbara menyerna i kolumnrubrikerna måste du ta bort verktygsfältet och lägga till det igen.

 1. Öppna den sida som innehåller datavyn.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller.

  Tips: Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Egenskaper för datavy.

  Dialogrutan Egenskaper för datavy öppnas.

  Det markerade alternativet för sortering och filtrering i kolumnrubriker i dialogrutan Egenskaper för datavy

 4. Gör något av följande på fliken Allmänt:

  • Aktivera sortering och filtrering genom att markera kryssrutan Aktivera sortering och filtrering efter kolumnrubriker (endast grundläggande tabellayout).

  • Inaktivera sortering och filtrering genom att avmarkera kryssrutan Aktivera sortering och filtrering efter kolumnrubriker (endast grundläggande tabellayout).

   Obs!: 

  • När du inaktiverar sortering och filtrering i kolumnrubriker genom att avmarkera kryssrutan används fortfarande CSS-format till datavyn. Du kan ta bort formatmallarna manuellt – mer information finns i artikeln Ta bort eller ta bort en formatmall.

  • Sortering och filtrering i kolumnrubriker fungerar bara i datavyer med layouten Standardtabell. Om du vill kontrollera vilken layout som används i datavyn klickar du på fliken Layout.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×