Filtrera informationen som visas i en kontroll

Artikelinnehåll

Översikt

Kompatibilitetsfrågor

Skapa ett filter för en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Ange ett filter för ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell

Översikt

När du utformar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall kan du använda filter till att begränsa valen användarna kan göra när de fyller i ett formulär som baseras på mallen. Ett filter är en uppsättning villkor som används på data för att visa en delmängd av alla data. Du kan använda filter för att visa en delmängd av data från en datakälla. Det minskar antalet poster som visas i en kontroll.

Använd ett filter när du behöver visa en delmängd av de data som returneras av en fråga som baseras på villkor som valts av en användare. Villkoret kan vara ett objekt som är markerat i en annan kontroll (till exempel en listruta, kombinationsruta, nedrullningsbar listruta eller textruta) som är kopplad till ett fält i datakällan.

Anta att du skapar en formulärmall som ska användas till att spåra produkter från flera leverantörer. Om du visar alla produkter från alla leverantörer kan listan bli mycket lång. Du kan lösa problemet genom att använda ett filter som gör att användarna kan välja en leverantör i listan och bara visa den leverantörens produkter. När en användare väljer en leverantör i listrutan används ett filter på den upprepande tabellen så att bara produkterna från den valda leverantören visas. Om användaren väljer en annan leverantör uppdateras den upprepande tabellen med produkter från den andra leverantören.

Tips: Om du vet att användarna kommer att behöva en konsekvent delmängd av ett frågeresultat kan du ändra frågan så att den bara returnerar den delmängden istället för att använda en fråga för att hämta alla data och sedan använda ett filter för att skapa en delmängd. Användarna får kortare inläsningstider för formulär och kan ägna mindre tid åt att vänta på frågeresultat eftersom frågan endast returnerar data från den externa källa du behöver.

Du kan visa att ett filter används genom att visa filterikonen Filterikon när användaren flyttar muspekaren över filtrerade data.

Eftersom filter begränsar antalet objekt som visas för användaren kan de bara användas på följande typer av kontroller:

 • Listrutor

 • Nedrullningsbara listrutor

 • Kombinationsrutor

 • Upprepande tabeller

 • Upprepande avsnitt

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Filter kan bara användas i formulärmallar som har utformats för ifyllning i InfoPath. Filter är inte tillgängliga i webbläsarkompatibla formulärmallar. Om du använder en listruta och en upprepande tabell i en webbläsarkompatibel formulärmall kan du använda villkorsstyrd formatering i stället för filter. Länkar till mer information om hur du använder villkorsstyrd formatering finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Skapa ett filter för en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

Om du vill konfigurera ett filter i en listruta måste det finnas en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta i formulärmallen som är bunden till en datakälla med en dataanslutning. Du kan inte filtrera data som har angetts manuellt i en kontroll med hjälp av dialogrutan Egenskaper.

Skapa ett filter för en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta

 1. Högerklicka på kontrollen du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper för kontroll på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda värdena från en datakälla klickar du på Slå upp värden i formulärets datakälla.

  • Om du vill använda värdena från en dataanslutning klickar du på Slå upp värden i en extern datakälla. Sedan klickar du sedan på den dataanslutning du vill använda i listan Datakälla.

 4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp intill rutan Poster.

 5. Klicka på fältet eller gruppen som innehåller de fält som värdena för kontrollen hämtas från i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på Filtrera data.

 6. Klicka på Lägg till i dialogrutan Filtrera data.

  Obs!: Om du vill lägga till ett villkor till ett befintligt filter klickar du på ett filter och klickar på Ändra.

 7. Klicka på namnet på det fält vars data du vill filtrera i den första rutan i dialogrutan Ange filtervillkor.

 8. Klicka på den typ av filter som du vill använda i den andra rutan.

 9. I den tredje rutan klickar du på det typ av villkor du vill använda för filtret och anger villkoret.

 10. Konfigurera fler än ett villkor för filtret genom att klicka på och, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda det befintliga och det nya villkoret i filtret klickar du på och, och lägger sedan till det nya villkoret.

  • Om du vill använda det befintliga eller det nya villkoret i filtret klickar du på eller och lägger sedan till det nya villkoret.

 11. Stäng dialogrutorna genom att klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B. Formulärmallen öppnas i ett nytt fönster.

 13. Välj olika värden i filterkontrollen i förhandsgranskningsfönstret för att kontrollera att filtret fungerar som det ska.

  Filtret fungerar inte som det ska

  Om värdena i kontrollen som innehåller ett filter inte är korrekta, antingen på grund av att det finns för många eller få värden, kan du försöka med följande:

  • Om du använder flera villkor i filtret tar du bort alla villkor förutom ett för att kontrollera att rätt värden returneras från det villkoret. Om det första villkoret returnerar rätt värden, lägger du till ett villkor till och testa det.

  • Filter skiljer mellan små och stora bokstäver. Om du vill visa data som börjar med en versal eller gemen bokstav kan du skapa ett filter med en versalvillkor, välja eller i dialogrutan Ange filtervillkor och sedan skapa ett gemenvillkor.

  • Om de filtrerade värdena är precis motsatta det du förväntar dig, och till exempel produkter från alla leverantörer visas i stället för produkter från en leverantör kan ändra filtertyp i villkoret. Om villkoret till exempel använder filtertypen är lika med och du får för många produkter kan du prova med filtertypen inte är lika med.

Överst på sidan

Ange ett filter för ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell

Formulärmallen måste innehålla ett avsnitt eller en tabell som uppfyller nedanstående villkor för att du ska kunna skapa ett filter i ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell:

 • Det upprepande avsnittet eller den upprepande tabellen är bunden till ett upprepande fält eller en upprepande grupp.

 • Det upprepande avsnittet eller den upprepande tabellen innehåller minst en kontroll som är bunden till ett fält som har en dataanslutning.

Du kan till exempel använda en textrutekontroll i ett upprepande avsnitt för att visa informationen i ett fält.

Ange ett filter för ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell

 1. Högerklicka på etiketten Upprepande tabell eller Upprepande avsnitt som visas under tabellen eller avsnittet i formulärmallen. Klicka sedan på Kontrollegenskaper på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Visa.

 3. Klicka på Filtrera data.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Filtrera data.

  Obs!: Du lägger till ett villkor för ett befintligt filter genom att klicka på filtret och sedan på Ändra.

 5. Klicka på namnet på det fält vars data du vill filtrera i den första rutan i dialogrutan Ange filtervillkor.

 6. Klicka på den typ av filter som du vill använda i den andra rutan.

 7. I den tredje rutan klickar du på det typ av villkor du vill använda för filtret och anger villkoret.

 8. Konfigurera fler än ett villkor för filtret genom att klicka på och, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda det befintliga och det nya villkoret i filtret klickar du på och, och lägger sedan till det nya villkoret.

  • Om du vill använda det befintliga eller det nya villkoret i filtret klickar du på eller och lägger sedan till det nya villkoret.

 9. Klicka på OK två gånger för att stänga alla öppna dialogrutor och återgå till dialogrutan Kontrollegenskaper.

 10. Om du vill visa en särskild filterikon Filterikon för användaren, som visar att data i det upprepande avsnittet eller den upprepande tabellen har filtrerats, klickar du på Låt en filterikon indikera filtrerade objekt på fliken Visa i dialogrutan Egenskaper.

 11. Du kan testa filtret och kontrollera att det fungerar som det ska genom att klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard. Formulärmallen öppnas i ett nytt fönster.

 12. Välj olika värden i filterkontrollen i förhandsgranskningsfönstret för att kontrollera att filtret fungerar som det ska.

  Filtret fungerar inte som det ska

  Om värdena i kontrollen som innehåller ett filter inte är korrekta, antingen på grund av att det finns för många eller få värden, kan du försöka med följande:

  • Om du använder flera villkor i filtret tar du bort alla villkor förutom ett för att kontrollera att rätt värden returneras från det villkoret. Om det första villkoret returnerar rätt värden, lägger du till ett villkor till och testa det.

  • Filter skiljer mellan små och stora bokstäver. Om du vill visa data som börjar med en versal eller gemen bokstav kan du skapa ett filter med en versalvillkor, välja eller i dialogrutan Ange filtervillkor och sedan skapa ett gemenvillkor.

  • Om de filtrerade värdena är precis motsatta det du förväntar dig, och till exempel produkter från alla leverantörer visas i stället för produkter från en leverantör kan ändra filtertyp i villkoret. Om villkoret till exempel använder filtertypen är lika med och du får för många produkter kan du prova med filtertypen inte är lika med.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×