Filtrera en lista med data

Excel för Office 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du filtrerar en lista döljer du tillfälligt en del av innehållet. Filter är ett snabbt sätt att hitta och arbeta med en delmängd av data i ett område eller en tabell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pil som visar att kolumnen är filtrerad i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och ange sedan filtervillkoren.

  Klicka på Välj en i rutan Filter

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pil som visar att kolumnen är filtrerad i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och ange sedan filtervillkoren.

  Klicka på Välj en i rutan Filter

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du det tal som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan du använda villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data.

Du kan snabbt filtrera data utifrån visuella villkor, t.ex. teckenfärg, cellfärg och ikonuppsättningar. Dessutom kan du filtrera oavsett om du har formaterat celler, använt cellformat eller använt villkorsstyrd formatering.

 1. I ett cellområde eller en tabellkolumn klickar du på en cell som innehåller den cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill filtrera efter.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. På popup-menyn Efter färg under Filter väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon och klickar sedan på en färg.

Det här alternativet är endast tillgängligt om den kolumn som du vill filtrera innehåller en tom cell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Rulla nedåt i området (Markera alla) och markera kryssrutan (Tomma).

  Meddelanden: 

  • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

  • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

  • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera fram följande i området

  Klicka på

  Rader som innehåller specifik text

  Innehåller eller Lika med.

  Rader som inte innehåller specifik text

  Innehåller inte eller Är inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera efter

  Klicka på

  Början av en textrad

  Börjar med.

  Slutet av en textrad

  Slutar med.

  Celler som innehåller text men inte börjar med bokstäver

  Börjar inte med.

  Celler som innehåller text men inte slutar med bokstäver

  Slutar inte med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Välj Och eller Eller i rutan Filter för att lägga till fler kriterier

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Jokertecken kan göra det lättare att skapa villkor.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter i verktygsfältet Data.

  Välj Filter på fliken Data

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och välj ett alternativ.

 5. Ange villkoret med ett jokertecken i textrutan.

  Om du till exempel vill filtrera fram orden "stol" och "stod" skriver du sto?.

 6. Gör något av följande:

  Använd

  Om du vill söka efter

  ? (frågetecken)

  Ett enstaka tecken

  b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

  * (asterisk)

  Valfritt antal tecken

  *ost hittar t.ex. "nordost" och "sydost"

  ~ (tilde)

  Ett frågetecken eller en asterisk

  där~? hittar t.ex. "där?"

Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Ta bort specifika filtervillkor för ett filter

Klicka på pilen Autofilterpil i en kolumn som innehåller ett filter och klicka sedan på Rensa Filter.

Ta bort alla filter som används för ett område eller en tabell

Markera kolumnerna i området eller tabellen där filter används och klicka sedan på Filter på fliken Data.

Ta bort filterpilar från eller använda filterpilar igen för ett område eller en tabell

Markera kolumnerna i området eller tabellen där filter används och klicka sedan på Filter på fliken Data.

När du filtrerar data visas endast de data som uppfyller ett villkor. De data som inte uppfyller dessa villkor är dold. När du filtrerar data kan du kopiera, söka efter, redigera, formatera, diagram och skriva ut underuppsättning filtrerade data.

Tabell med överst 4 objekt filter som tillämpas

Filter med de fyra högsta värdena

Filter är additiva. Detta innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och ytterligare minskar delmängd av data. Du kan göra komplexa filter genom att filtrera efter fler än ett värde, flera olika format eller flera villkor. Du kan filtrera på alla tal som är större än 5 som också är under genomsnittet. Men vissa filter (övre och nedre tio, ovanför och nedanför medelvärdet) baseras på det ursprungliga cellområdet. Till exempel när du filtrerar de tio högsta värdena ser översta tio värdena i listan med hela inte översta tio högsta värdena i underuppsättning sista filtret.

I Excel kan du skapa tre typer av filter: efter värden, ett format eller villkor. Men var och en av de aktuella filtyperna filter är ömsesidigt uteslutande. Du kan till exempel filtrera efter cellfärg eller som en lista med tal, men inte efter båda. Du kan filtrera med ikonen för eller som ett anpassat filter, men inte efter båda.

Filter dölja okända data. På så sätt kan du koncentrera dig på precis vad du vill se. När du sorterar data om däremot data till vissa order. Mer information om sortering finns i Sortera en lista med data.

Tänk på följande när du filtrerar:

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • Du kan filtrera efter mer än en kolumn. När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för andra kolumner värdena som visas i det filtrerade området.

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

Obs!: När du använder hitta att söka efter filtrerade data genomsöks endast de data som visas; data som inte visas genomsöks inte. Ta bort alla filter om du vill söka efter alla data.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Filtrera den

  Klicka på

  Övre tal med värde

  De 10 främsta.

  Ned tal med värde

  Ned 10.

  Övre tal med procentsats

  Topp 10, klicka på objekt och klicka sedan på procent på popup-menyn.

  Ned tal med procentsats

  Ned 10, klicka på objekt och klicka sedan på procent på popup-menyn.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan använda du villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Markera datapunkter med villkorsstyrd formatering.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Filtrera

  Klicka på

  Tal större eller mindre än ett visst tal

  Större än eller mindre än.

  Tal lika med eller lika inte med ett visst tal

  Är lika med eller är inte lika med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du det tal som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

 • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • I stället för filtrering kan använda du villkorsstyrd formatering så att de högsta eller lägsta talen visas tydligt i dina data. Mer information om villkorsstyrd formatering finns i Markera datapunkter med villkorsstyrd formatering.

Du kan snabbt filtrera data utifrån visuella villkor, t.ex. teckenfärg, cellfärg och ikonuppsättningar. Dessutom kan du filtrera oavsett om du har formaterat celler, använt cellformat eller använt villkorsstyrd formatering.

 1. I ett cellområde eller en tabellkolumn klickar du på en cell som innehåller den cellfärg, teckenfärg eller ikon som du vill filtrera efter.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. På popup-menyn Efter färg under Filter väljer du Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon och klickar sedan på en färg.

Det här alternativet är endast tillgängligt om den kolumn som du vill filtrera innehåller en tom cell.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Rulla nedåt i området (Markera alla) och markera kryssrutan (Tomma).

  Meddelanden: 

  • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

  • När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för övriga kolumner de värden som visas i området som för närvarande filtrerats fram.

  • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  Om du vill filtrera fram följande i området

  Klicka på

  Rader som innehåller specifik text

  Innehåller eller Lika med.

  Rader som inte innehåller specifik text

  Fungerar inte innehåller eller Är inte lika.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och gör sedan något av följande i popup-menyn:

  I filtret f eller

  Klicka på

  Början av en textrad

  Börjar med.

  Slutet av en textrad

  Slutar med.

  Celler som innehåller text men inte börjar med bokstäver

  Börjar inte med.

  Celler som innehåller text men inte slutar med bokstäver

  Slutar inte med.

 5. I rutan bredvid popup-menyn anger du den text som du vill använda.

 6. Beroende på vad du väljer kan du få välja ytterligare villkor:

  Filtervillkor

  Om du vill

  Klicka på

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att båda villkoren måste uppfyllas

  Och.

  Filtrera tabellkolumnen eller markeringen så att ett av eller båda villkoren kan uppfyllas

  Eller.

Jokertecken kan göra det lättare att skapa villkor.

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

 3. Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera.

 4. Klicka på Välj ett under Filter och välj ett alternativ.

 5. Ange villkoret med ett jokertecken i textrutan.

  Om du till exempel vill filtrera fram orden "stol" och "stod" skriver du sto?.

 6. Gör något av följande:

  Använd

  Om du vill söka efter

  ? (frågetecken)

  Ett enstaka tecken

  b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

  * (asterisk)

  Valfritt antal tecken

  *ost hittar t.ex. "nordost" och "sydost"

  ~ (tilde)

  Ett frågetecken eller en asterisk

  där~? hittar t.ex. "där?"

 • Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ta bort ett filter som används på en kolumn i ett område eller en tabell

  Klicka på pilen Autofilterpil i kolumnen med det innehåll som du vill filtrera och klicka sedan på Rensa Filter.

  Ta bort alla filter som används till ett område

  Klicka på Rensa filter från Data-menyn.

  Ta bort alla filter som används i en tabell

  Markera kolumnerna i tabellen som innehåller filter och sedan på Rensa filter från Data-menyn.

  Ta bort filterpilar från eller använda filterpilar igen för ett område eller en tabell

  Klicka på Filter Knappen Filter, standardverktygsfältet i verktygsfältet Standard.

När du filtrerar data visas endast de data som uppfyller ett villkor. De data som inte uppfyller dessa villkor är dold. När du filtrerar data kan du kopiera, söka efter, redigera, formatera, diagram och skriva ut underuppsättning filtrerade data.

Tabell med överst 4 objekt filter som tillämpas

Filter med de fyra högsta värdena

Filter är additiva. Detta innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och ytterligare minskar delmängd av data. Du kan göra komplexa filter genom att filtrera efter fler än ett värde, flera olika format eller flera villkor. Du kan filtrera på alla tal som är större än 5 som också är under genomsnittet. Men vissa filter (övre och nedre tio, ovanför och nedanför medelvärdet) baseras på det ursprungliga cellområdet. Till exempel när du filtrerar de tio högsta värdena ser översta tio värdena i listan med hela inte översta tio högsta värdena i underuppsättning sista filtret.

I Excel kan du skapa tre typer av filter: efter värden, ett format eller villkor. Men var och en av de aktuella filtyperna filter är ömsesidigt uteslutande. Du kan till exempel filtrera efter cellfärg eller som en lista med tal, men inte efter båda. Du kan filtrera med ikonen för eller som ett anpassat filter, men inte efter båda.

Filter dölja okända data. På så sätt kan du koncentrera dig på precis vad du vill se. När du sorterar data om däremot data till vissa order. Mer information om sortering finns i Sortera en lista med data.

Tänk på följande när du filtrerar:

 • Det är bara de första 10 000 unika posterna i en lista som visas i filterfönstret.

 • Du kan filtrera efter mer än en kolumn. När du använder ett filter för en kolumn är de enda filtren som är tillgängliga för andra kolumner värdena som visas i det filtrerade området.

 • Du kan endast använda filter för ett cellområde på ett blad i taget.

Obs!: När du använder hitta att söka efter filtrerade data genomsöks endast de data som visas; data som inte visas genomsöks inte. Ta bort alla filter om du vill söka efter alla data.

Mer information

Använda utsnitt för att filtrera data

Sortera en lista med data

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Använda datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar för att markera data

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×