Rad och kolumner

Filtrera efter unika värden eller ta bort dubblettvärden

Filtrera efter unika värden eller ta bort dubblettvärden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera sätt att filtrera efter unika värden i Excel – eller ta bort dubblettvärden:

 • Om du vill filtrera efter unika värden, klickar du på Data > Sortera och filtrera > Avancerat.
  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 • Om du vill ta bort dubblettvärden klickar du på Data > Dataverktyg > Ta bort dubbletter.
  Ta bort dubbletter

 • Om du vill understryka unika eller duplicerade värden kan du använda kommandot Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start .

Filtrera efter unika värden och ta bort dubblettvärden är två liknande uppgifter, eftersom målet är att presentera en lista med unika värden. Det finns några viktiga skillnader men: när du filtrerar efter unika värden endast dubblettvärden döljs tillfälligt. Ta bort dubblettvärden innebär dock att du permanent tar bort dubblettvärden.

Duplicerade värden är ett där alla värden i minst en rad är identiskt med alla värden i en annan rad. En jämförelse av dubblettvärden beroende på vad som visas i cellen, inte det underliggande värdet i cellen. Till exempel om du har samma datumvärde i olika celler där den ena formaterade som ”3/8/2006” och den andra som ”Mar 8 2006” är värdena unika.

Kontrollera innan du tar bort dubbletter: Innan du tar bort dubblettvärden, det är en bra idé att först försöker filtrera på – eller villkorligt formatera på – unika värden för att bekräfta att du uppnå önskat resultat.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera cellområdet eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell.

 2. Klicka på Data > Avancerat (i dengruppenSortera och filtrera ).

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. Gör något av följande i rutan Avancerat Filter popup:

Att filtrera cellområdet eller tabell på samma plats:

 • Klicka på filtrera listan på plats.

Kopiera resultatet av filtret till en annan plats:

 • Klicka på Kopiera till annan plats.

 • Ange en cellreferens i rutan Kopiera till .

 • Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja popup-fönstret, markera en cell i kalkylbladet och klicka sedan på Visa Bild av knapp .

 • Markera de unika posteroch klicka på OK.

De unika värdena från området kopieras till den nya platsen.

När du tar bort dubblettvärden är den enda effekten på värdena i området med celler eller en tabell. Andra värden utanför intervallet med celler eller en tabell kommer inte att ändra eller flytta.  När dubbletter tas bort den första förekomsten av värdet i listan behålls, men andra identiska värden tas bort.

Eftersom informationen tas bort permanent gör du klokt i att kopiera det ursprungliga cellområdet eller den ursprungliga tabellen till ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok innan du tar bort dubblettvärden.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera cellområdet eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell.

 2. Klicka på Ta bort dubbletter (i gruppen Dataverktyg ) på fliken Data .

  Ta bort dubbletter
 3. Gör något av följande:

  • Markera en eller flera kolumner under kolumner.

  • Klicka på Markera allaom du vill snabbt markera alla kolumner.

  • Klicka på Avmarkera allaatt snabbt Rensa alla kolumner.

   Om cellområde eller en tabell innehåller många kolumner och du vill bara välja några kolumner, kan du lättare klickar du på Avmarkera allaoch under kolumnermarkerar du kolumnerna.

   Obs!: Data tas bort från alla kolumner, även om du inte markerar alla kolumner i det här steget. Om du väljer kolumn 1 och Column2, men inte Column3 är ”registernyckeln” används för att hitta dubbletter värdet för både kolumn 1 & Column2.  Om en dubblett finns i dessa kolumner och sedan hela raden tas bort, inklusive andra kolumner i den tabell eller ett område.

 4. Klicka på OK, och ett meddelande visas som anger hur många dubblettvärden har tagits bort eller hur många unika värden är emellertid. Klicka på OK om du vill ignorera det här meddelandet.

 5. U ndo ändringen genom att klicka på Ångra (eller trycka på Ctrl + Z på tangentbordet).

Du kan inte ta bort dubblettvärden från en disposition som markeras eller som innehåller delsummor. Om du vill ta bort dubbletter, måste du ta bort både dispositionen och delsummor. Mer information finns i Disposition en lista med data i ett kalkylblad och Ta bort delsummor.

Obs!: Du kan inte tillämpa villkorsstyrd formatering på fält i området Värden i en pivottabellrapport baserat på unika värden eller dubblettvärden.

Snabbformatering

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. På fliken Start i gruppen Format på den lilla pilen för Villkorsstyrd formatering, klicka på Regler för markering av celleroch välj Dubblettvärden.
  Dubblettvärden

 3. Ange de värden som du vill använda och sedan välja ett format.

Avancerad formatering

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen för Villkorsstyrd formateringpå fliken Start i gruppen Format och klicka sedan på Hantera regler om du vill visa fönstret Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering .
  Menyn Villkorsstyrd formatering med Hantera regler markerat

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ny regel om du vill visa Ny formateringsregel popup-fönstret genom att lägga till villkorsstyrd formatering.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format börjar du genom att kontrollera att rätt kalkylblad eller tabell har valts i listan Visa formateringsregler för . Välj ett annat område med celler genom att klicka på knappen Dölj Bild av knapp i popup-fönstret gäller för tillfälligt dölja det om det behövs. Välj ett nytt område med celler i kalkylbladet och sedan expandera popup-fönstret igen Bild av knapp . Markera regeln och klicka sedan på Redigera regel om du vill visa popup-fönstret Redigera formateringsregel .

 4. Klicka på Formatera endast unika eller duplicerade värdenunder Välj en regeltyp.

 5. Välj unika eller dupliceradei listan Format allaRedigera regelbeskrivningen.

 6. Klicka på Format om du vill visa fönstret Formatera celler .

 7. Markera tal, tecken, kantlinje eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka sedan på OK. Du kan välja mer än ett format. De format som du väljer visas i panelen Förhandsgranska .

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×