Filtrera efter unika värden eller ta bort dubblettvärden

Filtrera efter unika värden eller ta bort dubblettvärden

I Excel kan du filtrera efter unika värden eller ta bort dubblettvärden på flera olika sätt:

 • Om du vill filtrera efter unika värden använder du kommandot Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

 • Om du vill ta bort dubblettvärden använder du kommandot Ta bort dubbletter i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

 • Om du vill markera unika värden eller dubblettvärden använder du kommandot Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start.

Vad vill du göra?

Läsa mer om filtrering efter unika värden och borttagning av dubblettvärden

Filtrera efter unika värden

Ta bort dubblettvärden

Tillämpa villkorsstyrd formatering på unika värden eller dubblettvärden

Läsa mer om filtrering efter unika värden och borttagning av dubblettvärden

Att filtrera efter unika värden och ta bort dubblettvärden är två nära besläktade uppgifter eftersom resultatet som returneras är samma: en lista med unika värden. Skillnaden är emellertid viktig: När du filtrerar efter unika värden döljs dubblettvärdena tillfälligt, men när du tar bort dubblettvärden tas de bort permanent.

Ett dubblettvärde syftar på förekomsten av en rad med värden som är identiska med värdena på en annan rad. Dubblettvärden identifieras av värdet som visas i cellen och inte nödvändigtvis av värdet som lagras i cellen. Om samma datavärde exempelvis finns i olika celler, ett med formatet "3/8/2006" och ett med formatet "8 mars 2006", är värdena unika.

Filtrera efter unika värden och tillämpa villkorsstyrd formatering på unika värden innan du tar bort dubblettvärden för att kontrollera att resultatet stämmer.

Överst på sidan

Filtrera efter unika värden

 1. Markera cellområdet eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell.

 2. Klicka på Avancerat i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. Gör något av följande i dialogrutan Avancerat filter:

  1. Om du vill filtrera cellområdet eller tabellen klickar du på Filtrera listan på plats.

  2. Om du vill kopiera filtreringsresultatet till en annan plats gör du så här:

   1. Klicka på Kopiera till annan plats.

   2. Ange en cellreferens i rutan Kopiera till.

    Du kan också klicka på knappen Dölj dialogruta Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera en cell i kalkylbladet och sedan klicka på knappen Visa dialogruta Bild av knapp .

 4. Markera kryssrutan Enbart unika poster och klicka på OK.

  Alla unika värden från det markerade området kopieras till den plats du angett.

Överst på sidan

Ta bort dubblettvärden

När du tar bort dubblettvärden påverkas bara värdena i cellområdet eller tabellen. Eventuella andra värden utanför cellområdet eller tabellen flyttas eller påverkas inte.

Eftersom informationen tas bort permanent gör du klokt i att kopiera det ursprungliga cellområdet eller den ursprungliga tabellen till ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok innan du tar bort dubblettvärden.

 1. Markera cellområdet eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell.

 2. Klicka på Ta bort dubbletter i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Markera en eller flera kolumner under Kolumner.

  • Du kan snabbt markera alla kolumner genom att klicka på Markera allt.

  • Du kan snabbt avmarkera alla kolumner genom att klicka på Avmarkera allt.

   Om cellområdet eller tabellen innehåller många kolumner och du bara vill markera några få, kan det vara enklast att först klicka på Avmarkera allt och sedan markera önskade kolumner under Kolumner.

 4. Klicka på OK.

  Ett meddelande visas som anger hur många dubblettposter, om några, som tagits bort och hur många unika värden som finns kvar.

 5. Klicka på OK.

Problem: Jag kan inte ta bort dubblettvärden från data i en disposition eller från data som innehåller delsummor.

Du kan inte ta bort dubblettvärden från data i en disposition eller från data som innehåller delsummor. Om du vill ta bort dubbletterna måste du ta bort både dispositionen och delsummorna. Mer information finns i avsnitten Använda en disposition för en lista över data i ett kalkylblad och Ta bort delsummor.

Överst på sidan

Tillämpa villkorsstyrd formatering på unika värden eller dubblettvärden

Obs!: Du kan inte tillämpa villkorsstyrd formatering på fält i området Värden i en pivottabellrapport baserat på unika värden eller dubblettvärden.

Snabbformatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Markera celler.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Välj Dubblettvärden.

 4. Ange de värden du vill använda och välj ett format.

Avancerad formatering

 1. Markera en eller flera celler i ett cellområde, i en tabell eller i en pivottabellrapport.

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start och klicka på Hantera regler.

  Dialogrutan Regelhanteraren för villkorsstyrd formatering öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till villkorsstyrd formatering klickar du på Ny regel.

   Dialogrutan Ny formateringsregel öppnas.

  • Om du vill ändra ett villkorsstyrt format gör du följande:

   1. Kontrollera att rätt kalkylblad eller tabell visas i listrutan Visa formateringsregler för.

   2. Om du vill kan du ändra cellområdet genom att klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp i rutan Gäller för för att tillfälligt dölja dialogrutan. Därefter markerar du det nya cellområdet i kalkylbladet och klickar sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

   3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

    Dialogrutan Redigera formateringsregel öppnas.

 4. Klicka på Formatera endast unika eller duplicerade värden under Välj en regeltyp.

 5. Välj unika eller duplicerade i listrutan Formatera alla under Redigera regelbeskrivning.

 6. Klicka på Format. Dialogrutan Formatera celler öppnas.

 7. Välj det tal-, tecken-, kantlinje- eller fyllningsformat som du vill använda när cellvärdet uppfyller villkoret och klicka på OK.

  Du kan välja mer än ett format. Det format du väljer visas i rutan Förhandsgranska.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×