Filtrera data i Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att filtrera data är ett snabbt och lätt sätt att hitta och arbeta med en delmängd data i ett cellområde eller i en tabellkolumn. För filtrerade data visas bara raderna som uppfyller de villkor du angav och rader som du inte vill visa döljs. Du kan också filtrera efter mer än en kolumn. Filter är kumulativa, vilket innebär att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och minskar delmängden ytterligare. Du kan skapa två typer av filter: efter en värdelista eller efter villkor.

Vad vill du göra?

Filtrera text

Filtrera tal

Filtrera datum och tider

Filter för högsta eller lägsta talen

Ta bort ett filter för en kolumn

Mer information om problem med filtrering av data

Filtrera text

För att data ska kunna filtreras måste arbetsbokens skapare först spara Microsoft Office Excel-arbetsboken med ett filter. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

 1. Leta reda på en kolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i kolumnrubriken.

 3. Gör något av följande:

  Välj från en lista med textvärden    

  1. Klicka på Filtrera.

  2. Markera eller avmarkera ett eller flera textvärden att filtrera med i listan med textvärden.

   Listan med textvärden kan ha upp till 1 000 objekt. Om listan är lång, avmarkerar du (Markera allt) högst upp och markerar sedan de specifika textvärden du vill filtrera med.

   Om du vill göra Filter-menyn bredare eller längre klickar du på och drar i det nedre hörnet.

   Skapa villkor    

  3. Peka på Talfilter och klicka på något av kommandona för jämförelseoperator eller klicka på Anpassat filter.

   Om du exempelvis vill filtrera efter text som börjar med ett visst tecken väljer du Börjar med och om du vill filtrera efter text som innehåller ett visst tecken någonstans i texten väljer du Innehåller.

  4. Skriv text i rutan till höger i dialogrutan Anpassat filter.

   Om du till exempel vill filtrera efter text som börjar med bokstaven "J" skriver du J. Om du vill filtrera efter text som innehåller ordet "klocka" skriver du klocka.

   Om du behöver söka efter text som innehåller vissa tecken men inte andra, använder du ett jokertecken.

   Använda jokertecken

   Följande jokertecken kan användas som jämförelsevillkor för textfilter.

   Använd

   Om du vill söka efter

   ? (frågetecken)

   Ett enstaka tecken
   b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

   * (asterisk)

   Valfritt antal tecken
   *ost hittar "nordost" och "sydost"

   ~ (tilde) följt av ?, * eller ~

   Ett frågetecken, en asterisk eller tilde (~)
   Exempel: år06~? returnerar "år06?"

Överst på sidan

Filternummer

För att data ska kunna filtreras måste arbetsbokens författare först spara Excel-arbetsboken med ett AutoFilter. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

 1. Leta reda på en kolumn som innehåller numeriska data.

 2. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i kolumnrubriken.

 3. Gör något av följande:

  Välj från en lista med tal    

  1. Klicka på Filtrera.

  2. I listan med värden markerar eller avmarkerar du ett eller flera värden att filtrera efter.

   Listan kan innehålla upp till 1 000 objekt. Om listan är lång avmarkerar du (Markera allt) högst upp och markerar de specifika värden du vill filtrera efter.

   Om du vill göra Filter-menyn bredare eller längre klickar du på och drar i det nedre hörnet.

   Skapa villkor    

  3. Peka på Talfilter och klicka på något av kommandona för jämförelseoperator eller klicka på Anpassat filter.

   Om du till exempel vill filtrera baserat på en övre och en undre gräns klickar du på Mellan.

  4. Skriv ett eller flera tal i rutan eller rutorna till höger i dialogrutan Anpassat autofilter.

   Om du vill filtrera med det nedre värdet "25" och det övre värdet "50" anger du 25 och 50.

Överst på sidan

Filtrera datum eller tider

För att data ska kunna filtreras måste arbetsbokens författare först ha sparat Excel-arbetsboken med ett AutoFilter. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

 1. Leta reda på en kolumn som innehåller datum eller tider.

 2. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i kolumnrubriken.

 3. Gör något av följande:

  Välj från en lista med datum eller tider    

  1. Klicka på Filtrera.

  2. I listan med datum eller tider markerar eller avmarkerar du ett eller flera datum eller tider att filtrera efter.

   Som standard grupperas alla datum i cellområdet i ordningen år, månader och dagar. Om du markerar eller avmarkerar en högre nivå i hierarkin markeras eller avmarkeras alla underordnade datum under den nivån. Om du till exempel markerar 2006, markeras alla månader som listas under 2006 och alla dagar som listas under varje månad.

   Listan kan innehålla upp till 1 000 objekt. Om listan är lång avmarkerar du (Markera allt) högst upp och markerar de värden du vill filtrera efter.

   Om du vill göra Filter-menyn bredare eller längre klickar du på och drar i det nedre hörnet.

   Skapa villkor    

  3. Peka på Datumfilter och gör något av följande:

   Vanligt filter    

   Ett vanligt filter är ett filter som baseras på en jämförelseoperator.

   1. Klicka på något av kommandona för jämförelseoperatorerna (Lika med, Före, Efter eller Mellan) eller klicka på Anpassat filter.

   2. Skriv ett datum eller en tid i rutan till höger i dialogrutan Anpassat filter.

    Om du till exempel vill filtrera efter en nedre och en övre datum- eller talgräns väljer du Mellan.

   3. Skriv ett datum eller en tid i rutan eller rutorna till höger i dialogrutan Anpassat filter.

    Om du till exempel vill filtrera baserat på det tidigare datumet "2006-01-03" och det senare datumet "2006-01-06" skriver du 2006-01-03 och 2006-01-06. Om du vill filtrera baserat på det tidigare klockslaget "08:00" och det senare klockslaget "00:00" skriver du 08:00 och 00:00.

    Dynamiskt filter    

    Ett dynamiskt filter är ett filter där villkoren kan ändras när du använder filtret igen.

   4. Klicka på ett av de fördefinierade datumkommandona.

    Om du till exempel vill filtrera alla datum utifrån dagens datum markerar du I dagAlla datum under perioden-menyn, om du vill filtrera efter nästa månad väljer du Nästa månad på samma meny.

    • Kommandona på Alla datum under perioden-menyn, till exempel Januari eller Kvartal 2, filtrerar efter perioden oavsett vilket år det är. Det kan till exempel vara praktiskt om du vill jämföra försäljningssiffror för en viss period under flera år.

    • Det här året och År till datum skiljer sig i hur framtida datum hanteras. Det här året kan returnera framtida datum för det aktuella året, medan År till datum bara returnerar datum fram till och med dagens datum.

    • Alla datum filtreras baserat på den gregorianska kalendern.

    • Räkenskapsår och kvartal börjar alltid i januari i kalenderåret.

Överst på sidan

Filtrera efter högsta och lägsta värden

För att data ska kunna filtreras måste arbetsbokens författare först ha sparat Excel-arbetsboken med ett AutoFilter. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

 1. Leta reda på en kolumn som innehåller numeriska data.

 2. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i kolumnrubriken.

 3. Peka på Talfilter och klicka på 10 högsta.

 4. Gör följande i dialogrutan Tio i topp-filter:

  1. Klicka på Högsta eller Lägsta i rutan till vänster.

  2. Ange ett värde i rutan i mitten som är mellan 1 och 255 för Objekt eller 0,00 till och med 100,00 för Procent.

  3. Gör något av följande i rutan till höger:

   • Om du vill filtrera efter tal klickar du på Elementen.

   • Om du vill filtrera efter procent klickar du på Procenten.

De högsta och lägsta värdena baseras på det ursprungliga cellområdet eller den ursprungliga tabellkolumnen, inte på den filtrerade deluppsättningen med information.

Överst på sidan

Ta bort ett filter för en kolumn

 • Klicka på Filter knappen Använd filterikon på kolumnrubriken om du vill ta bort filter för en kolumn och klicka sedan på Rensa Filter från < namn >.

Överst på sidan

Mer information om problem med datafiltrering

Följande är problem du bör vara medveten om och som kan begränsa eller förhindra filtrering.

Undvik att blanda lagringsformat    Det bästa är om den som skapar arbetsboken inte blandar lagringsformat, till exempel text och tal eller tal och datum, i samma kolumn eftersom bara en typ av filterkommando kan användas för varje kolumn. Om lagringsformaten är blandade är det kommando som visas det lagringsformat som används mest. Om kolumnen till exempel innehåller tre värden som sparats som tal och fyra som sparats som text, visas filterkommandot Textfilter. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

Det kan finnas fler filtrerade raderna än den övre gränsen för maximalt antal rader som ska visas    Om antalet rader som matchar filtret överskrider det maximala antalet rader som ska visas i Microsoft Office Excel Web Access, visar Microsoft Office Excel Web Access den första uppsättningen av filtrerade raderna upp till det aktuella maximalt antalet. Om du vill se alla de filtrerade raderna måste du sidan till nästa rullningsområdet. Du kanske vill se alla rader som returneras av filtret i ett rullningsbart område genom att öka antalet rader som kan visas i Excel Web Access. Mer information finns i Excel Web Access-webbdel anpassade egenskaper.

Icke utskrivbara tecken kan förhindra filtrering    Excel Web Access kan inte filtrera data i en kolumn som innehåller tecken med ANSII-värde 0 till 32, det vill säga icke utskrivbara tecken. I en Excel-arbetsbok visas dessa tecken med en rektangulär ruta som platshållare. För att data ska kunna filtreras måste arbetsbokens författare ta bort de icke utskrivbara tecknen eller byta ut dem mot utskrivbara tecken. Mer information finns i Microsoft Office Excel 2007-hjälpen.

Beräknade medlemmar i pivottabellrapporter    Du kan inte använda ett filter som kombinerar en beräknad medlem (visas med en blå färg) med något annat objekt, inklusive andra beräknade medlemmar. Ändra filtret så att bara en beräknad medlem markeras eller ta bort beräknade medlemmar om du väljer två eller flera element.

Metadata i pivottabeller kanske visas     Om du skapar och publicerar en arbetsbok som innehåller en OLAP-pivottabellrapport där filtrering används, kan en användare visa metadata i ett dolt fält. Om du vill att informationen ska vara hemlig ska du inte använda filtrering.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×