Tabeller

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Filtrera data i ett område eller en tabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda AutoFilter eller inbyggda jämförelseoperatorer, till exempel ”större än” och ”topp 10” i Excel kan visa och dölja resten. När du har filtrerat data i ett cellområde eller en tabell, kan du antingen återanvända ett filter för att få uppdaterade resultat eller ta bort ett filter om du vill visa alla data.

Filtrerad information inkluderar bara de rader som uppfyller specifika villkor som du anger. De rader som inte uppfyller villkoren döljs. När du har filtrerat informationen kan du kopiera, söka efter, redigera, formatera, skapa diagram för och skriva ut deluppsättningen med filtrerad information utan att du behöver ordna om eller flytta den.

Du kan också filtrera baserat på mer än en kolumn. Filter är additiva, vilket betyder att varje nytt filter som läggs till baseras på det aktuella filtret vilket ytterligare minskar mängden information i deluppsättningen.

Obs!: När du använder dialogrutan Sök för att söka bland filtrerad information genomsöks bara den information som visas. Information som inte visas söks inte igenom. Om du vill söka bland all information tar du bort alla filter.

De tre filtertyperna

Du kan skapa tre typer av filter med hjälp av Autofilter: baserat på listvärden, ett format eller villkor. Observera att dessa filtertyper utesluter varandra i varje cellområde eller kolumntabell. Du kan exempelvis filtrera efter cellfärg eller efter en lista med tal, men inte både och. Du kan filtrera efter ikon eller efter ett anpassat filter, men inte både och.

Använda ett filter igen

Du ser på ikonen i kolumnrubriken om ett filter tillämpas:

 • En pil i en listruta Pilen för den nedrullningsbara filterlistan betyder att det finns filter som är aktiverade men som inte används.

  När du för muspekaren över rubriken för en kolumn med filter som är aktiverade men som inte används visas ett skärmtips med texten "(Visar alla)".

 • En filterknapp Använd filterikon betyder att ett filter används.

  När du för muspekaren över rubriken för en filtrerad kolumn visas ett skärmtips med namnet på det filter som används för kolumnen, t.ex. "Lika med cellfärgen röd" eller "Större än 150".

När du använder ett filter igen kan olika resultat visas beroende på följande:

 • Information har lagts till, ändrats eller tagits bort i cellområdet eller tabellkolumnen.

 • Filtret är ett dynamiskt filter för datum eller tid, t.ex. Idag, Den här veckan eller År till datum.

 • Värden returneras av en formel som har ändrats och kalkylbladet har beräknats om.

Blanda inte datatyper

Det bästa är att inte blanda olika datatyper, till exempel text och tal eller tal och datum, i samma kolumn eftersom bara en typ av filterkommando kan användas för varje kolumn. Om datatyper har blandats kommer det kommando som visas att vara den datatyp som används mest. Om kolumnen till exempel innehåller tre värden som har sparats som tal och fyra som har sparats som text, visas kommandot Textfilter.

Filtrera ett dataområde

 1. Markera de data du vill filtrera. För bästa resultat ska kolumnerna ha rubriker.

  Knappen Filtrera

 2. Klicka på pilen Pil för filter i kolumnrubriken och klicka sedan på Textfilter eller Talfilter.

 3. Klicka på en av jämförelseoperatorerna. Om du till exempel vill visa tal inom en övre och en undre gräns klickar du på Mellan.

  Talfiltren Mellan

 4. Skriv eller välj sedan villkor för att filtrera data i rutan Anpassat AutoFilter. Till exempel visa alla tal mellan 1 000 och 7 000, i rutan är större än eller lika med typ 1000, och i den är mindre än eller lika med rutan, Skriv 7000.

  Dialogrutan Anpassa autofilter

 5. Klicka på OK om du vill använda filtret.

  Obs!: Jämförelseoperatorer är inte det enda sättet att filtrera efter villkor som du anger. Du kan välja objekt från en lista eller söka efter data. Du kan till och med filtrera data efter cellfärg eller teckenfärg.

Filtrera data i en tabell

När du fyller i information i en tabell läggs filterkontroller automatiskt till i tabellrubriken.

En Excel-tabell som visar inbyggda filter

Om du vill snabbfiltrera gör du följande:

 1. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i tabellrubriken på den kolumn som du vill filtrera.

 2. I listan med text eller siffror avmarkerar du rutan (Markera alla) högst upp på listan och markerar sedan rutorna för de objekt du vill visa i tabellen.

  Filtergalleri

 3. Klicka på OK.

Tips: Om du vill se fler element i listan drar du i handtaget i filtergalleriets nedre högra hörnet för att förstora.

Filtreringspilen i tabellrubriken ändras till följande ikon Använd filterikon för att visa att ett filter har använts. Klicka på den för att ändra eller rensa filtret.

Filtergalleri som visar kommandot Rensa filter

Om du vill filtrera objekt efter färg

Om du har använt olika färger på celler eller fonter eller en villkorsstyrd formatering, kan du filtrera efter de färger eller ikoner som visas i tabellen.

 1. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i tabellrubriken på den kolumn där färgformatering eller villkorlig formatering har tillämpats.

 2. Klicka på Filtrera efter färg och välj sen den cellfärg, fontfärg eller ikon du vill filtrera med.

  Filtrera efter färg

  Vilka olika sorters färgval som är tillgängliga beror på vilka sorters format du angett.

Filtrera tabellinformation med hjälp av utsnitt

Obs!: Utsnitt är inte tillgängliga i Excel 2007.

Utsnitt lades till i Excel 2010 för att kunna filtrera pivottabellinformation på ett nytt sätt. I Excel 2013 kan du också skapa utsnitt för att filtrera din tabellinformation. Ett utsnitt är mycket användbart eftersom det tydligt indikerar vilken information som visas i tabellen efter att informationen filtrerats.

Tabellutsnitt

Så här kan du skapa ett utsnitt för att filtrera din information:

 1. Klicka var som helst i tabellen för att visa Tabellverktyg på menyfliken.

  Tabellverktyg på menyfliken

 2. Klicka på Design och Infoga utsnitt.

  Knappen Infoga utsnitt på fliken Design i Tabellverktyg

 3. I dialogrutan Infoga utsnitt markerar du de rutor du vill skapa utsnitt för.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt skapas för varje tabellrubrik du markerat i dialogrutan Infoga utsnitt.

 5. I varje utsnitt markerar du de objekt du vill visa i din tabell.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned CTRL och väljer sedan de objekt du vill visa.

Tips: Om du vill förändra utsnittens utseende, klickar du på utsnittet för att visa Utsnittsverktyg på menyfliken och använder sedan en utsnittsstil eller ändrar inställningarna under fliken Alternativ.

Närliggande information

Utbildning i Excel: Filtrera data i en tabell
Riktlinjer och exempel för sortering och filtrering av data enligt färg
Filtrera genom att använda avancerade villkor
Ta bort ett filter

Filtrerad information inkluderar bara de rader som uppfyller specifika villkor som du anger. De rader som inte uppfyller villkoren döljs. När du har filtrerat informationen kan du kopiera, söka efter, redigera, formatera, skapa diagram för och skriva ut deluppsättningen med filtrerad information utan att du behöver ordna om eller flytta den.

Du kan också filtrera baserat på mer än en kolumn. Filter är additiva, vilket betyder att varje nytt filter som läggs till baseras på det aktuella filtret vilket ytterligare minskar mängden information i deluppsättningen.

Obs!: När du använder dialogrutan Sök för att söka bland filtrerad information genomsöks bara den information som visas. Information som inte visas söks inte igenom. Om du vill söka bland all information tar du bort alla filter.

De två filtertyperna

Du kan skapa två typer av filter med hjälp av Autofilter: baserat på listvärden eller på villkor. Observera att dessa filtertyper utesluter varandra i varje cellområde eller kolumntabell. Du kan exempelvis filtrera efter en lista med tal eller efter villkor, men inte både och. Du kan filtrera efter ikon eller efter ett anpassat filter, men inte både och.

Använda ett filter igen

Du ser på ikonen i kolumnrubriken om ett filter tillämpas:

 • En pil i en listruta Pilen för den nedrullningsbara filterlistan betyder att det finns filter som är aktiverade men som inte används.

  När du för muspekaren över rubriken för en kolumn med filter som är aktiverade men som inte används visas ett skärmtips med texten "(Visar alla)".

 • En filterknapp Använd filterikon betyder att ett filter används.

  När du för muspekaren över rubriken för en filtrerad kolumn visas ett skärmtips med namnet på det filter som används för kolumnen, t.ex. "Lika med cellfärgen röd" eller "Större än 150".

När du använder ett filter igen kan olika resultat visas beroende på följande:

 • Information har lagts till, ändrats eller tagits bort i cellområdet eller tabellkolumnen.

 • Värden returneras av en formel som har ändrats och kalkylbladet har beräknats om.

Blanda inte datatyper

Det bästa är att inte blanda olika datatyper, till exempel text och tal eller tal och datum, i samma kolumn eftersom bara en typ av filterkommando kan användas för varje kolumn. Om datatyper har blandats kommer det kommando som visas att vara den datatyp som används mest. Om kolumnen till exempel innehåller tre värden som har sparats som tal och fyra som har sparats som text, visas kommandot Textfilter.

Filtrera data i en tabell

När du fyller i information i en tabell läggs filterkontroller automatiskt till i tabellrubriken.

 1. Markera de data som du vill filtrera. Klicka på Formatera som tabell på fliken Start och välj sedan Formatera som tabell.

  Knapp för att formatera data som en tabell

 2. I dialogrutan Skapa tabell kan du välja om tabellen har rubriker.

  • Markera Tabellen innehåller rubriker för att omvandla den översta raden med data till tabellrubriker. Data i den här raden filtreras inte.

  • Markera inte kryssrutan om du vill att Excel Online ska lägga till platshållarrubriker (som du kan ändra namn på) ovanför dina tabelldata.

   Dialogrutan för att konvertera dataområde till en tabell

 3. Klicka på OK.

 4. För att använda ett filter klickar du på pilen i kolumnrubriken och väljer ett filteralternativ.

Filtrera ett dataområde

Om du inte vill att formatera data som en tabell kan använda du också använda filter på ett dataområde.

 1. Markera de data du vill filtrera. För bästa resultat ska kolumnerna ha rubriker.

 2. Klicka på Filter på fliken Data.

Filtreringsalternativ för tabeller och områden

Du kan antingen använda ett allmänt Filter-alternativ eller ett anpassat filter specifikt för datatypen. När du till exempel filtrerar tal ser du Talfilter, för datum ser du Datumfilter och för text ser du Textfilter. Med det allmänna filteralternativet kan du välja de data som du vill se från en lista över befintliga data:

Filteralternativet Anpassat tal

Med Talfilter kan du använda ett anpassat filter:

anpassade filtreringsalternativ som är tillgängliga för numeriska värden.

Om du i det här exemplet vill se de områden som hade försäljning under 6 000 dollar i mars, kan du använda ett anpassat filter:

Tillämpa anpassat filter för numeriska värden

Så här gör du:

 1. Klicka på filterpilen bredvid Mars > Talfilter > Mindre än och ange 6000.

  använda ett anpassat filter för att visa värden under ett visst kriterium

 2. Klicka på OK.

  Excel Online Excel använder filtret och visar endast områden med försäljning under 6000 dollar.

  Resultat som returneras när anpassat talfilter tillämpas

Du kan använda anpassade datumfilter och textfilter på liknande sätt.

Så här tar du bort filtret från en kolumn

 • Klicka på knappen Filter Använd filterikon bredvid kolumnrubriken och klicka sedan på Radera filter från <"Kolumnnamn">.

Ta bort alla filter från en tabell eller ett område

 • Markera en cell i en tabell eller ett område och klicka på knappen Filter på fliken Data.

  Då tar du bort filter från alla kolumner i tabellen eller området så att alla data visas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×