Tabeller

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd AutoFilter eller inbyggda jämförelseoperatorer som ”större än” och ”topp 10” i Excel för att visa och dölja resten. När du filtrerar data i ett cellområde eller en tabell kan du antingen återanvända ett filter för att få uppdaterade resultat eller ta bort ett filter om du vill visa alla data.

Använd filter om du tillfälligt vill dölja vissa data i tabellen, så att du kan fokusera på de data du vill se.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Filtrera ett dataområde

 1. Markera en cell i området.

 2. Markera Data > Filter.

  Knappen Filtrera
 3. Välj pilen i kolumnrubriken Pil för filter .

 4. Välj Textfilter eller Talfilter, och välj sedan en jämförelse som mellan.

  Antal filter mellan
 5. Ange filtervillkor och välj OK.

  Dialogrutan Anpassa autofilter

Filtrera data i en tabell

När du fyller i information i en tabell filterkontroller automatiskt läggs till tabellrubrikerna.

En Excel-tabell som visar inbyggda filter
 1. Välj pilen i kolumnrubriken Listrutepilen för Filter för kolumnen du vill filtrera.

 2. Avmarkera (Markera alla) och markera de rutor du vill visa.

  Filtergalleri
 3. Klicka på OK.

  Kolumnen sidhuvud pilen Listrutepilen för Filter ändras tillen Använd filterikon filterikonen . Markera den här ikonen om du vill ändra eller ta bort filtret.

Närliggande avsnitt

Excel-utbildning: Filtrera data i en tabell

Riktlinjer och exempel för sortering och filtrering av data enligt färg

Filtrera data i en pivottabell

Filtrera genom att använda avancerade villkor

Ta bort ett filter

Filtrerade data visas bara de rader som uppfyller villkor som du anger och döljer de rader som du inte vill ska visas. När du filtrerar data kan du kopiera, söka efter, redigera, formatera, diagram och skriva ut underuppsättning filtrerade data utan att behöva flytta den.

Du kan även filtrera efter mer än en kolumn. Filter är tillsatsen, vilket betyder att varje ytterligare filter baseras på det aktuella filtret och ytterligare minskar delmängd av data.

Obs!: När du använder dialogrutan Sök för att söka efter filtrerade data, genomsöks endast de data som visas; data som inte visas genomsöks inte. Ta bort alla filter om du vill söka efter alla data.

De två typerna av filter

Med AutoFilter kan du skapa två typer av filter: med en lista värde eller villkor. Var och en av de aktuella filtyperna filter är ömsesidigt uteslutande för varje område med celler eller en tabell med kolumn. Du kan till exempel filtrera av en lista med tal eller ett villkor, men inte med båda; Du kan filtrera med ikonen för eller som ett anpassat filter, men inte efter båda.

Återanvända ett filter

Lägg märke till ikonen i kolumnrubriken för att avgöra om ett filter används:

 • En nedpilen Listrutepilen för Filter innebär att filtrering är aktiverat men inte används.

  När du hovrar över rubriken för en kolumn med filtrering aktiverad men inte tillämpade visas ett skärmtips ”(där alla)”.

 • Ett Filter knappen Använd filterikon innebär att ett filter används.

  När du håller muspekaren över rubriken för en filtrerad kolumn visas ett skärmtips visas det filter som tillämpas på den kolumnen som ”är lika med en röd cellfärg” eller ”större än 150”.

När du återanvänder ett filter visas olika resultat visas av följande anledningar:

 • Data har lagts till, ändrats eller tagits bort cellområde eller en tabellkolumn.

 • Värden som returneras av en formel har ändrats och kalkylbladet har beräknats om.

Blanda inte-datatyper som stöds

Bäst resultat får du inte blanda-datatyper som stöds, till exempel text och tal, eller tal och datum i samma kolumn, eftersom endast en typ av kommandot Filtrera är tillgängliga för varje kolumn. Om det finns en blandning av-datatyper som stöds, är kommandot som visas den datatyp som uppstår mest. Om kolumnen innehåller tre värden lagras som tal och fyra som text, visas kommandot Textfilter.

Filtrera data i en tabell

När du fyller i information i en tabell läggs filterkontroller automatiskt till i tabellrubriken.

 1. Markera de data som du vill filtrera. Klicka på Formatera som tabell på fliken Start och välj Formatera som tabell.

  Knapp för att formatera data som en tabell

 2. I dialogrutan Skapa tabell kan du välja om tabellen har rubriker.

  • Markera tabellen har rubriker för att omvandla den översta raden i dina data till tabellrubriker. Data i den här raden filtreras inte.

  • Inte markera kryssrutan om du vill att Excel Online för att lägga till platshållarrubriker (som du kan byta namn på) ovanför din tabelldata.

   Dialogrutan för att konvertera dataområde till en tabell

 3. Klicka på OK.

 4. För att använda ett filter klickar du på pilen i kolumnrubriken och väljer ett filteralternativ.

Filtrera ett dataområde

Om du inte vill att formatera data som en tabell kan använda du också filter på en mängd data.

 1. Markera de data du vill filtrera. För bästa resultat ska kolumnerna ha rubriker.

 2. Välj Filter på fliken Data.

Filtreringsalternativ för tabeller eller områden

Du kan antingen tillämpa en allmän filteralternativet eller ett anpassat filter specifika till datatypen. Till exempel när du filtrerar tal visas Talfilter för datum ser du Datumfilter och för text visas Textfilter. Alternativet Allmänt filter kan du markera de data du vill se från en lista över befintliga data så här:

Filteralternativet Anpassat tal

Med Talfilter kan du använda ett anpassat filter:

anpassade filtreringsalternativ som är tillgängliga för talvärden.

Om du i det här exemplet vill se de områden som hade försäljning under 6 000 dollar i mars, kan du använda ett anpassat filter:

använda ett anpassat filter för talvärden

Gör så här:

 1. Klicka på filterpilen bredvid mars > Talfilter > mindre än och ange 6000.

  användning av ett anpassat filter för att visa värden under ett visst kriterium

 2. Klicka på OK.

  Excel Online Excel använder filtret och visar endast områden med försäljning under 6000 dollar.

  Resultat när ett anpassat talfilter används

Du kan använda anpassade Datumfilter och Textfilter på liknande sätt.

Att ta bort ett filter från en kolumn

 • Klicka på knappen Filter Använd filterikon bredvid kolumnrubriken och klicka sedan på Radera filter från <"Kolumnnamn">.

Ta bort alla filter från en tabell eller ett område

 • Markera en cell i en tabell eller ett område och klicka på knappen Filter på fliken Data .

  Bort filtren på alla kolumner i en tabell eller ett område tas och visa dina data.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×