Pivottabeller

Filtrera data i en pivottabell

Filtrera data i en pivottabell

Filtrera data och fokusera på en mindre del av pivottabelldata för ingående analys. Börja med att infoga en eller flera utsnitt för ett snabbt och effektivt sätt att filtrera data. Utsnitt har knappar som du kan klicka på för att filtrera data och hålla koll på dina data, så att du alltid vet vilka fält som visas eller döljs i den filtrerade pivottabellen.

Tips: I Excel 2016 kan du markera flera utsnitt genom att klicka på knappen på etiketten, så som visas ovan.

Utsnittsalternativ med aktiv knapp för att markera flera
Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Filtrera data i en pivottabell.

 1. Markera en cell i pivottabellen. Välj Analysera > Infoga utsnitt Utsnitt .

 2. Markera fälten du vill skapa utsnitt för. Välj sedan OK.

 3. Markera objekten du vill visa i pivottabellen.

Filtrera data manuellt.

 1. Välj pilen i kolumnrubriken Listrutepilen för Filter för kolumnen du vill filtrera.

 2. Avmarkera (Markera alla) och markera alla rutor du vill visa. Välj sedan OK.

 1. Klicka någonstans i pivottabellen för att visa pivottabellflikarna (Analysera för pivottabell och Design) i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Analysera för pivottabell > Infoga utsnitt.

 3. Markera rutorna för de fält du vill skapa utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält du kryssat för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 5. Klicka på elementen du vill visa i pivottabellen, i varje utsnitt.

Tips: Om du vill ändra utsnittets utseende klickar du på utsnittet för att visa fliken Utsnitt i menyfliksområdet. Du kan använda ett utsnittsformat eller ändra inställningar med hjälp av de olika flikalternativen.

Andra sätt att filtrera pivottabelldata

Använd någon av följande filtreringsfunktionerna istället för, eller i tillägg till att använda utsnitt för att visa de data du vill analysera.

Filtrera data manuellt

Använda ett rapportfilter för att filtrera objekt

Visa de 10 översta eller nedersta objekten

Filtrera efter markering för att visa eller dölja enbart markerade objekt

Aktivera eller inaktivera filtreringsalternativ

Filtrera data manuellt

 1. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter i pivottabellen.

 2. Avmarkera rutan (Markera alla) överst på listan och markera sedan rutorna för de element du vill visa i din pivottabell.

 3. Filtreringspilen ändras till den här ikonen Använd filterikon för att indikera att ett filter används. Klicka på ikonen för att ändra eller rensa filter genom att klicka på Rensa filter <Fältnamn>.

  Om du vill ta bort all filtrering på en gång klickar du på fliken Analysera för pivottabell > Rensa > Rensa filter.

Använda ett rapportfilter för att filtrera objekt

Genom att använda ett rapportfilter kan du snabbt visa en annan uppsättning värden i pivottabell. Objekt som du väljer i filtret visas i pivottabellen och objekt som inte markeras är dolda. Om du vill visa filtersidor (den uppsättning värden som matchar de markerade rapportfilterobjekten) i olika kalkylblad, kan du ange det alternativet.

Lägga till ett rapportfilter

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

  Fönstret Pivottabellfält visas.

 2. I Fältlista för pivottabell klickar du på fältet i ett område och väljer Flytta till rapportfilter.

Du kan upprepa det här steget för att skapa flera rapportfilter. Rapportfilter visas ovanför pivottabellen för enkel åtkomst.

 • Om du vill ändra ordningen på fälten kan du i området Filter dra fälten till önskad plats eller dubbelklicka på ett fält och välja Flytta upp eller Flytta ned. Ordningen på rapportfiltren återspeglas i enligt detta i pivottabellen.

Visa rapportfilter i rader eller kolumner

 1. Klicka på pivottabellen eller den associerade pivottabellen för ett pivotdiagram.

 2. Högerklicka någonstans i pivottabellen och klicka sedan på Pivottabellalternativ.

 3. I fliken Layout anger du följande alternativ:

  1. I området Rapportfilter, i listrutan Ordna fält, gör du något av följande:

   • Om du vill visa rapportfilter i rader uppifrån och ned väljer du Nedåt, sedan över.

   • Om du vill visa rapportfilter i kolumner från vänster till höger väljer du Över, sedan nedåt.

  2. I rutan Filtrera fält per kolumn skriver eller väljer du antalet fält som ska visas innan du tar upp en annan kolumn eller rad (beroende på inställningen för Ordna fält du angav i föregående steg).

Markera objekt i rapportfiltret

 1. Klicka på listrutepilen bredvid rapportfiltret i pivottabellen.

 2. Markera kryssrutorna bredvid de objekt som du vill visa i rapporten. Om du vill markera alla objekt klickar du på kryssrutan bredvid (Markera alla).

  De filtrerade objekten visas nu i rapportfiltret.

Visa rapportfiltersidor i olika kalkylblad

 1. Klicka någonstans i pivottabellen (eller associerad pivottabell i ett pivotdiagram) som innehåller ett eller flera rapportfilter.

 2. Klicka på Analysera för pivottabell (i menyfliksområdet) > Alternativ > Visa rapportfiltersidor.

 3. I dialogrutan Visa rapportfiltersidor väljer du ett rapportfilterfält och klickar sedan på OK.

Visa de 10 översta eller nedersta elementen

Du kan också använda filter för att visa de 10 högsta eller lägsta värdena eller de data som uppfyller de specifika villkoren.

 1. I pivottabellen klickar du på pilen Listrutepilen för Filter bredvid Radetiketter eller Kolumnetiketter.

 2. Högerklickar på ett objekt i markeringen och välj sedan Filtrera > 10 högsta eller 10 lägsta.

 3. I den första rutan anger du ett tal

 4. I den andra rutan väljer du det alternativ du vill filtrera efter. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Om du vill filtrera efter antal objekt väljer du Objekt.

  • Om du vill filtrera efter procent väljer du Procent.

  • Om du vill filtrera efter summa väljer du Summa.

 5. I sökrutan kan du om du vill söka efter ett visst värde.

Filtrera efter markering för att visa eller dölja enbart markerade objekt

 1. I pivottabellen markerar du ett eller flera objekt i det fält som du vill filtrera efter markering.

 2. Högerklicka på ett objekt i markeringen och klicka sedan på Filtrera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa markerade objekt klickar du på Behåll endast markerade objekt.

  • Om du vill dölja markerade objekt klickar du på Dölj markerade objekt.

   Tips: Du kan visa dolda objekt igen genom att ta bort filtret. Högerklicka på ett annat objekt i samma fält, klicka på Filtrera och klicka sedan på Ta bort filter.

Stänga av eller sätta på filtreringsalternativ

Om du vill använda flera filter per fält eller om du inte vill visa filterknapparna i din pivottabell kan du följa instruktionerna nedan för att veta mer om hur du stänger av eller sätter på filtreringsalternativen:

 1. Klicka var som helst i pivottabellen för att visa pivottabellflikarna i menyfliksområdet.

 2. På fliken Analysera pivottabell klickar du på Alternativ.

  1. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Layout.

  2. I området Layout markerar eller avmarkerar du rutan Tillåt flera filter per fält beroende på vad du behöver.

  3. Klicka på fliken Visa och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fältbeskrivningar och filter för att visa eller dölja fältbeskrivningar och filtrera listrutor

Du kan visa och interagera med pivottabeller i Excel Online, som innehåller viss manuell filtrering och att använda utsnitt som har skapats i Excel-programmet för att filtrera data. Du kan inte skapa nya utsnitt i Excel Online.

För att filtrera pivottabelldata gör du något av följande:

 • För att tillämpa ett manuellt filter klickar du på pilen på Radetiketter eller Kolumnetiketter och väljer sedan önskade filtreringsalternativ.

Filtreringsalternativ för pivottabelldata

 • Om din pivottabell har utsnitt klickar du bara på de objekt du vill visa i varje utsnitt.

Utsnitt med markerade objekt

Om du har Excel-programmet kan du använda knappen Öppna i Excel om du vill öppna arbetsboken och tillämpa ytterligare filter eller skapa nya utsnitt för din pivottabell där. Gör så här:

Klicka på Öppna i Excel och filtrera data i pivottabellen.

Knappen Redigera i Excel

Nyheter om de senaste Excel Online uppdateringarna finns på Microsoft Excel-bloggen.

Du kan prova eller köpa hela serien med Office-program och Office-tjänster på Office.com.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Video: Filtrera data i en pivottabell

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

Sortera data i en pivottabell

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabell

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×