Filtrera data i en fråga

Vid frågor hämtas rader och kolumner från olika tabeller. När du har kört en fråga kan du ytterligare begränsa hur många poster som ska visas i databladet med hjälp av filter. Filter är ett bra val om du vill begränsa frågeresultatet tillfälligt, utan att gå till designvyn och redigera frågan. Mer information om hur du skapar frågor finns i Introduktion till frågor.

Om du vill filtrera data i en fråga öppnar du frågan i databladsvyn, klickar på nedpilen längst upp i någon av kolumnerna och väljer ett filteralternativ.

Så här ser det ut i en Access-app:

Filtrera en kolumn i en fråga i en Access-app.

Du kan välja flera värden i listan, men i en app stängs filterlistan varje gång som du väljer ett alternativ. Du kan dock fortsätta att skapa ditt filter genom att öppna listan på nytt och välja fler poster. Mer information om Access-appar finns i Skapa en Access-app.

Och så här ser det ut i en skrivbordsdatabas:

Filtrera en frågekolumn i en skrivbordsdatabas.

Observera alternativet Datumfilter i listan – i en skrivbordsdatabas kan du välja mer specialiserade filter, beroende på datatypen i kolumnen. I ett textfält kan du till exempel se alternativet Textfilter, och i ett numeriskt fält alternativet Talfilter. Sådana här filter gör det lättare att filtrera ut värdeintervall, så att du slipper välja ett värde i taget.

Alla filter raderas automatiskt när du stänger frågan. Du kan också radera ett filter i en kolumn genom att klicka på Radera filter i listan.

Mer information om hur du skapar frågor finns i Introduktion till frågor, och mer detaljerad information om filtrering finns i Filtrera data i en skrivbordsdatabas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×