Office
Logga in

Filtrera data i en fråga

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Frågor att hämta rader och kolumner från tabeller. När du kör en fråga, kan du ytterligare begränsa antalet objekt som visas i databladet genom att använda filter. Filter är ett bra val när du vill begränsa frågeresultatet tillfälligt utan att gå till designvyn och redigera din fråga. Mer information om hur du skapar frågor finns i Introduktion till frågor.

Om du vill filtrera data i en fråga öppnar du frågan i databladsvyn, klickar på nedpilen längst upp i någon av kolumnerna och väljer ett filteralternativ.

Så här ser det ut i en Access-app:

Filtrera en kolumn i en fråga i en Access-app.

Du kan markera flera värden i listan, men i ett program stängs filterlistan varje gång du väljer ett alternativ. Du kan hålla filtret genom att öppna igen i listan och välja nya objekt. Mer information om Access-program finns i Skapa ett Access-program.

Och så här ser det ut i en skrivbordsdatabas:

Filtrera en frågekolumn i en skrivbordsdatabas.

Observera alternativet Datumfilter i listan – i en skrivbordsdatabas kan du välja mer specialiserade filter, beroende på datatypen i kolumnen. I ett textfält kan du till exempel se alternativet Textfilter, och i ett numeriskt fält alternativet Talfilter. Sådana här filter gör det lättare att filtrera ut värdeintervall, så att du slipper välja ett värde i taget.

Alla filter raderas automatiskt när du stänger frågan. Du kan också radera ett filter i en kolumn genom att klicka på Radera filter i listan.

Mer information om hur du skapar frågor finns i Introduktion till frågoroch mer detaljerad information om filtrering finns i filtrera data i en lokal databas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×