Filtrera data i en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du på ett enkelt sätt filtrera data i en datavy.

När du skapar en datavy kan du tillämpa ett filter så att vyn bara omfattar data som uppfyller ett visst villkor. Du kanske till exempel har en datakälla som innehåller tusentals poster, men du vill bara visa en delmängd av dem. Då kan du skapa ett filter så att bara den delmängden med poster ingår i datavyn.

När du filtrerar data i en datavy i Office SharePoint Designer 2007 begränsar du vilka poster som är tillgängliga i datavyn. Du kan också lägga till ett verktygsfält i datavyn så att besökarna kan filtrera data i webbläsaren. Verktygsfältet påverkar bara hur informationen presenteras, men det begränsar inte hur mycket information som verkligen är tillgänglig i datavyn. Du hittar en länk till mer information om hur man lägger till verktygsfältet i avsnittet Se även.

Skapa exempeldata och datavy som används i exemplen eller läsa mer om datavyer finns i Skapa en datavy.

Vad vill du göra?

Lägga till ett filter

Lägga till en sats i ett befintligt filter

Gruppera satser i ett filter

Ändra en instruktion

Ta bort en sats

Ta bort ett filter

Skapa ett avancerat filter

Lägga till ett filter

Northwind Traders är ett företag som distribuerar exklusiv mat och lagrar sin produktlista i XML-format. Den här produktlistan innehåller också produkter som är utgångna. Din arbetsgrupp vill skapa en datavy som bara visar aktuella produkter, så att datavyn på gruppens webbplats inte belamras med produkter som Northwind Traders inte längre för. Det gör du genom att lägga till ett filter.

När du skapar ett filter, skapar du ett eller flera uttryck som tillämpas på informationen. Den information som uppfyller villkoren tas med i datavyn. Det finns tre standarddelar i ett uttryck: fältnamnet (namnet på fältet som du vill filtrera), operatorn (regeln som du vill tillämpa på värdet, till exempel lika med, större än eller mindre än) och värdet (de data som du söker efter).

Du skapar ett uttryck i tre steg. Det första steget är att identifiera vilket fält som bestämmer om en post ska visas i det filtrerade resultatet eller inte. I det här exemplet ligger fältet Discontinued till grund för filtret, eftersom data i det fältet måste genomsökas efter vilka poster som ska tas med eller inte från resultatet. Det andra steget är att ange önskad operator. Du vill bara ha med de poster där Discontinued är lika med 0, så därför anger du Lika med som operator. Data i fältet som du söker efter är 0 (i Northwind Traders används 0 för falskt), så värdet ska vara noll.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill filtrera.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

 4. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion i dialogrutan Filter.

 5. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på Discontinued (Number).

 6. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på Lika med.

 7. Klicka i rutan värde och Skriv eller markera de villkor som du vill använda. Eftersom Northwind Traders använder 1 för att indikera produkter som har utgått och 0 om du vill ange produkter som inte har utgått, skriver du 0.

  Exempeluttryck i dialogrutan Filterkriterier
  Exempeluttryck i dialogrutan Filterkriterier
 8. Om du vill visa uttrycket och redigera det med XPath klickar du på Avancerat.

  Alla filtervillkor som du skapar i dialogrutan Filterkriterier är faktiskt XPath-uttryck. Mer information om avancerade filter finns i avsnittet senare Skapa ett avancerat filter.

 9. Klicka på OK.

Nu visar datavyn bara de aktuella posterna och de utgångna produkterna finns inte med.

Med uttrycket Discontinued Lika med 0 visas fyra av fem poster

Överst på sidan

Lägga till en instruktion i ett befintligt filter

Du kan använda flera uttryck i ett enskilt filter. Det gör du genom att lägga till nya instruktioner som anger fler villkor som informationen måste uppfylla.

I avsnittet ovan filtrerade du datavyn så att bara de aktuella Northwind Traders-produkterna togs med. Anta nu att du vill att datavyn bara ska omfatta de produkter där antalet beställda enheter är lika med noll, så att du kan bestämma om fler enheter behöver beställas.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill ändra.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

  I dialogrutan Filterkriterier visas de filterkriterier som tillämpas i datavyn.

 4. Klicka i rutan Och/eller i slutet av en befintlig instruktion och gör sedan något av följande:

  • Om du vill skapa ett filter där data måsta matcha villkoren i båda instruktionerna klickar du på Och.

  • Om du vill skapa ett filter där data bara måste matcha villkoret i den ena instruktionerna klickar du på Eller.

   Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på Och eftersom datavyn bara ska visa produkter som inte är utgångna och där beställda enheter är lika med noll.

 5. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion på nästa rad.

 6. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på UnitsOnOrder (Number).

 7. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på Lika med.

 8. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor. Eftersom du bara vill visa produkter där inga enheter är beställda, skriver du 0.

  Ett filter som består av två uttryck så som det visas i rutan Filterkriterier

 9. Klicka på OK.

Nu innehåller datavyn bara de aktuella produkterna där inga beställningar har gjorts.

Av fem exempelposter visas nu två

Överst på sidan

Gruppera instruktioner i ett filter

När filtret innehåller flera instruktioner kanske du vill gruppera två eller flera instruktioner så att de tillämpas före andra instruktioner. Genom att bestämma i vilken ordning som instruktionerna ska tillämpas får du exakt kontroll över vilka data som visas i datavyn.

I stycket ovan skapade du ett filter med två instruktioner för att visa de aktuella posterna där inga enheter var beställda. I den här datavyn får du hjälp med att bestämma om fler enheter ska beställas. Du gör datavyn mer användbar genom att visa de aktuella produkter där antalet beställningar är lika med noll eller där antalet enheter i lager är färre än 20. Detta gör du genom att lägga till en tredje instruktion och gruppera den tillsammans med den andra instruktionen.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill filtrera.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

  I dialogrutan Filterkriterier visas de filterkriterier som tillämpas i datavyn.

 4. Klicka i rutan Och/eller i slutet av den andra instruktionen och klicka på Eller.

 5. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en ny instruktion i dialogrutan Filter.

 6. Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden. Om du följer Northwind Traders-exemplet ska du lägga till en tredje instruktion i filtret och klicka på UnitsInStock (Number).

 7. Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator. Om du följer Northwind Traders-exemplet klickar du på Mindre än.

 8. Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor. Om du vill få reda på när lagret börjar ta slut, ska du visa de produkter där antalet enheter i lager är mindre än 20. Skriv därför 20 i rutan.

 9. Håll ned SKIFT medan du klickar på pilarna i kolumnen längst till vänster om instruktionen som du vill gruppera och klicka sedan på Gruppera. Du tar bort grupperingen genom att klicka på Dela upp grupp.

  Om du följer Northwind Traders-exemplet håller du ned SKIFT medan du klickar du på pilarna i kolumnen längst till vänster om den andra och tredje instruktionen.

  Exempeluttryck i rutan Filterkriterier
  Klammern som kopplar ihop instruktionerna anger att de är grupperade.
 10. Klicka på OK.

Du kan nu följa upp vilka produkter som måste beställas eftersom du har en datavy som bara visar aktuella produkter där antingen antalet enheter som är beställda är lika med noll eller antalet enheter i lager är mindre än 20. Den här datavyn innehåller fyra poster. Om du inte grupperar den andra och tredje instruktionen, innehåller datavyn två poster eftersom instruktionerna utvärderas efter varandra. Genom att gruppera instruktioner bestämmer du i vilken ordning de ska utvärderas.

Av fem exempelposter visas bara fyra

Överst på sidan

Ändra en instruktion

Du kan granska alla filter som har tillämpats på datavyn genom att öppna dialogrutan Filterkriterier och göra ändringar.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill filtrera.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

  I dialogrutan Filterkriterier visas de filterkriterier som tillämpas i datavyn.

 4. Klicka på en befintlig instruktion i dialogrutan Filterkriterier och gör sedan något av följande:

  • Klicka i rutan Fältnamn och sedan i fältet som innehåller önskade värden.

  • Klicka i rutan Jämförelse och sedan på önskad operator.

  • Klicka i rutan Värde och skriv sedan eller välj önskat villkor.

Överst på sidan

Ta bort en instruktion

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn med filtret du vill ändra.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

 4. Klicka på pilen i kolumnen längst till vänster om instruktionen som du vill ta bort och klicka på DEL.

Överst på sidan

Ta bort ett filter

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn med filtret du vill ta bort.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

 4. Håll ned SKIFT medan du klickar på pilen i kolumnen längst till vänster om respektive instruktion och tryck på DEL.

  Obs!: Om du använder ett avancerat filter visas texten Använder avancerat uttryck i dialogrutan Filterkriterier. Du tar bort ett avancerat filter genom att klicka på Avancerat och sedan ta bort all text i textrutan.

Överst på sidan

Skapa ett avancerat filter

Ibland kanske du vill skapa ett filter som använder mer avancerade villkor än vad du kan ange i dialogrutan Filterkriterier. Anta att Northwind Traders vill filtrera en datavy så att den bara visar produkter där lagervärdet överskrider 10 000,00 kr. I så fall kan du skapa ett XPath-uttryck genom att använda alternativen i dialogrutan Avancerat villkor.

I Office SharePoint Designer 2007 använder du XPath när du skapar avancerade filter. XPath är ett språk som används för att hitta och bearbeta information i ett XML-dokument. XPath-uttrycksverktyget utnyttjar IntelliSense för XPath, så att både nybörjare och mer erfarna användare kan skapa XPath-uttryck som tillämpar komplicerade filter på informationen.

Obs!: XPath-filtreringen utförs på XML-filen som ligger till grund för datavyn. Om du utför en avancerad XPath-fråga på en SQL-datakälla, till exempel en Microsoft SharePoint-lista lista eller -bibliotek eller en SQL-databas, återges data som XML innan XPath-filtret används. Därför kan filtret bli lite långsammare än förväntat.

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill filtrera.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Filter i listan Vanliga uppgifter.

 4. Klicka på Avancerat i rutan Filter.

 5. Dubbelklicka på fältet som du vill infoga i uttrycket under Markera ett fält som du vill infoga i dialogrutan Avancerat villkor. Om du vill infoga den fullständiga sökvägen till fältet håller du ned CTRL samtidigt som du dubbelklickar på fältet.

  I exemplet skapar du datavyn som bara visar produkter där lagervärdet är större än 10 000 kr genom att dubbelklicka på UnitsInStock. UnitsInStock visas i rutan Redigera XPath-uttrycket.

 6. Placera insättningspunkten direkt efter fältnamnet i rutan Redigera XPath-uttrycket och tryck på BLANKSTEG.

  IntelliSense-listan med XPath-operatorer visas. Tack vare IntelliSense för XPath kan du använda en lista med tillgängliga fält eller funktioner som gäller i uttryckets sammanhang.

 7. Dubbelklicka på önskad operator i IntelliSense-listan.

  Dubbelklicka på asterisken (*). En IntelliSense-lista med tillgängliga fält visas.

 8. Dubbelklicka på önskat fält i listan.

  Du skapar det avancerade filtret i Northwind Traders-exemplet genom att dubbelklicka på UnitsInStock och sedan på BLANKSTEG.

 9. Dubbelklicka på önskad operator i IntelliSense-listan.

  Dubbelklicka på > (större än) och skriv 10000.

  Det färdiga uttrycket ser ut så här.

  XPath-uttrycket som visar produkter där lagervärdet är större än 10 000 kr

  Längst ned i XPath-uttrycksverktyget visas en förhandsgranskning av resultatet av filtret allt eftersom du skapar uttrycket i rutan Redigera XPath-uttrycket.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×