Filtrera data i en arbetsbok i webbläsaren

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Filtrering av data är ett snabbt och enkelt sätt att skapa en delmängd av data i ett cellområde eller i en tabellkolumn. Filtrerade data visas bara de rader som uppfyller villkor som du anger och döljer de rader som du inte vill visa. Du kan även filtrera efter mer än en kolumn. Filter är additiva. Varje ytterligare filter som du använder fungerar bara delmängden data som produceras av det aktuella filtret och därför ytterligare minskar delmängd av data. Du kan alltså först filtrera på data från år 2008 och klicka sedan på data från Frankrike. Informationen innehåller data som används i Frankrike 2008.

Du kan filtrera efter en lista med värden eller efter villkor.

Vad vill du göra?

Filtrera text

Filtrera tal

Filtrera datum och tider

Filter för högsta eller lägsta talen

Ta bort ett filter för en kolumn

Lär dig mer om möjliga problem med filtrering av data

Filtrera text

 1. Leta upp en kolumn som innehåller alfanumeriska data.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken.

 3. Gör något av följande:

  Välj från en lista med textvärden    

  1. Klicka på Filtrera.

  2. Markera eller avmarkera ett eller flera textvärden att filtrera med i listan med textvärden.

   Listan med textvärden kan ha upp till 1 000 objekt. Om listan är lång, avmarkerar du (Markera allt) högst upp och markerar sedan de specifika textvärden du vill filtrera med.

   Skapa villkor    

  3. Peka på Talfilter och klicka på något av kommandona för jämförelseoperator eller klicka på Anpassat filter.

   Om du till exempel vill filtrera efter text som börjar med ett visst tecken väljer du Börjar med. Om du vill filtrera efter text som innehåller vissa tecken var som helst i texten väljer du Innehåller.

  4. Skriv text i rutan till höger i dialogrutan Anpassat filter.

   Om du exempelvis vill filtrera baserat på text som börjar med bokstaven "J", skriver du J, och om du vill filtrera baserat på text som innehåller strängen "klock", skriver du klock.

   Om du vill visa text som bara har vissa tecken gemensamma använder du ett jokertecken.

   I följande tabell beskrivs de jokertecken som du kan använda som jämförelsekriterier för textfilter.

Använd

Om du vill söka efter

? (frågetecken)

Ett enstaka tecken
b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

* (asterisk)

Valfritt antal tecken
*ost hittar "nordost" och "sydost"

~ (tilde) följt av ?, * eller ~

Ett frågetecken, en asterisk eller tilde (~)
Exempel: år06~? returnerar "år06?"

Överst på sidan

Filtrera tal

 1. Leta upp en kolumn som innehåller numeriska data.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken.

 3. Gör något av följande:

  Välj från en lista med tal    

  1. Klicka på Filtrera.

  2. I listan med värden markerar eller avmarkerar du ett eller flera värden att filtrera efter.

   Listan kan innehålla upp till 1 000 objekt. Om listan är lång avmarkerar du (Markera allt) högst upp och markerar de specifika värden du vill filtrera efter.

   Skapa villkor    

  3. Peka på Talfilter och klicka på något av kommandona för jämförelseoperator eller klicka på Anpassat filter.

   Om du till exempel vill filtrera baserat på en övre och en undre gräns klickar du på Mellan.

  4. Skriv ett eller flera tal i rutan eller rutorna till höger i dialogrutan Anpassat autofilter.

   Om du vill filtrera med det nedre värdet "25" och det övre värdet "50" anger du 25 och 50.

Överst på sidan

Filtrera datum eller tider

 1. Leta upp en kolumn som innehåller datum eller tider.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken.

 3. Gör något av följande:

  Välj från en lista med datum eller tider    

  1. Klicka på Filtrera.

  2. Markera eller avmarkera ett eller flera datum eller klockslag som du vill filtrera efter i listan med datum eller tider.

   Som standard grupperas alla datum i intervallet i en hierarki med år, månader och dagar när du filtrerar. När du markerar eller avmarkerar en nivå i hierarkin visas eller döljs automatiskt alla datum som är kapslade under den nivån. Om du till exempel väljer 2006 visas månader under 2006 i webbläsaren, med dagarna under namnet på respektive månad.

   Listan kan innehålla upp till 1 000 objekt. Om listan är lång avmarkerar du (Markera allt) längst upp och markerar de värden du vill filtrera efter.

   Skapa villkor    

  3. Peka på Datumfilter och gör något av följande:

   Vanligt filter    

   Ett vanligt filter är ett baserat på en jämförelseoperator. Om du vill använda ett vanligt filter, följer du stegen nedan:

   1. Klicka på något av kommandona för jämförelseoperatorerna (Lika med, Före, Efter eller Mellan) eller klicka på Anpassat filter.

   2. Skriv ett datum eller en tid i rutan till höger i dialogrutan Anpassat filter.

    Om du till exempel vill filtrera efter en nedre och en övre datum- eller talgräns väljer du Mellan.

   3. Skriv ett datum eller en tid i rutan eller rutorna till höger i dialogrutan Anpassat filter.

    Om du till exempel vill filtrera baserat på det tidigare datumet "2006-01-03" och det senare datumet "2006-01-06" skriver du 2006-01-03 och 2006-01-06.

    Dynamiskt filter    

    Ett dynamiskt filter är ett filter där villkoren kan ändras när du använder filtret igen. Om du vill använda ett dynamiskt filter klickar du på något av de fördefinierade datumkommandona.

    Om du till exempel vill filtrera alla datum utifrån dagens datum väljer du I dag på menyn Alla datum under perioden och om du vill filtrera efter nästa månad väljer du Nästa månad på menyn.

    Meddelanden: .

    • Kommandona på menyn Alla datum under perioden, till exempel Januari eller Kvartal 2, filtrerar efter perioden oavsett vilket år det är. Det kan till exempel vara praktiskt om du vill jämföra försäljningssiffror för en viss period under flera år.

    • Filteralternativen Det här året och År till datum hanterar framtida datum på ett annorlunda sätt. Det här året kan returnera framtida datum för det aktuella året, medan År till datum bara returnerar datum fram till och med dagens datum.

Överst på sidan

Filtrera efter högsta eller lägsta tal

 1. Leta upp en kolumn som innehåller numeriska data.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken.

 3. Peka på Talfilter och klicka på 10 högsta.

 4. Gör följande i dialogrutan Tio i topp-filter:

  1. Klicka på upp eller längst ned i rutan till vänster. Filtret avgör de högsta och lägsta värdena baserat på det ursprungliga cellområdet. Det använder inte den filtrerade delmängden data.

  2. Ange ett värde i rutan i mitten som är mellan 1 och 255 för Objekt eller 0,00 till och med 100,00 för Procent.

  3. Gör något av följande i rutan till höger:

   • Om du vill filtrera efter tal klickar du på Elementen.

   • Om du vill filtrera efter procent klickar du på Procenten.

Överst på sidan

Ta bort ett filter för en kolumn

 • Klicka på Filter knappen Använd filterikon på kolumnrubriken om du vill ta bort filter för en kolumn och klicka sedan på Rensa Filter från < namn >.

Överst på sidan

Möjliga problem i samband med datafiltrering

Du bör vara medveten om följande problem som kan begränsa eller förhindra filtreringen.

Undvik att blanda lagringsformat    För bästa resultat bör arbetsbokens författare inte blanda format, till exempel text och tal eller tal och datum i samma kolumn eftersom endast en typ av kommandot Filtrera är tillgängliga för varje kolumn. Om det finns en blandning av format, visas filterdialogrutan format som uppstår oftast. Om kolumnen innehåller tre värden lagras som tal och fyra som text, visar hur filter Text filter.

Det kan finnas fler filtrerade raderna än den övre gränsen för maximalt antal rader som ska visas    Om antalet rader som matchar filtret överskrider det maximala antalet rader som ska visas i arbetsboken och sedan visningsprogrammet webbaserad visar den första uppsättningen av filtrerade raderna upp till det aktuella maximalt antalet. Om du vill se alla de filtrerade raderna måste du sidan till nästa rullningsområdet. Om arbetsboken är i en Excel Web Access-webbdel kan vara det möjligt att öka antalet rader som visar webbdelen.

Icke utskrivbara tecken kan förhindra att filtrera    Webbaserad viewer kan inte filtrera data i en kolumn som innehåller tecken med det ANSI-värdet 0 till 32, som är icke utskrivbara tecken. I en Excel-arbetsbok visas följande tecken en rektangulär ruta som en platshållartecken. Om du vill filtrera data arbetsbokens författare ta bort dessa icke utskrivbara tecken eller ersätta dem med ett tryckning tecken.

Beräknade medlemmar i pivottabellrapporter    Du kan inte använda ett filter som kombinerar en beräknad medlem (visas med en blå färg) med något annat objekt, inklusive andra beräknade medlemmar. Kontrollera att du väljer bara en beräknad medlem om du vill använda ett filter med en beräknad medlem. Ta bort beräknade medlemmar om du väljer två eller flera element.

Metadata i pivottabeller kanske visas     Om du skapar och publicerar en arbetsbok som innehåller en OLAP-pivottabellrapport där filtrering används, kan en användare visa metadata i ett dolt fält. Om du vill att informationen ska vara hemlig ska du inte använda filtrering.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×