Filformat som stöds i PowerPoint

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med PowerPoint kan spara du presentationen i något av de filformat som visas i följande tabell.

Viktigt!: PowerPoint stöder inte följande:

  • Spara i PowerPoint 95-filformat eller i tidigare filformat.

  • Använda PPZ-filer (guiden Resklar).

Spara som filtyp

Filtillägg

Använd om du vill spara

PowerPoint-presentation

.pptx

En PowerPoint-presentation som ett XML-aktiverade-filformat som standard.

Makroaktiverad PowerPoint-presentation

.pptm

En presentation som innehåller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

PowerPoint 97-2003-presentation

.ppt

En presentation som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PDF-format

.pdf

Ett PostScript-baserat elektroniskt filformat som har utvecklats av Adobe Systems och som bibehåller dokumentformatering och gör fildelning möjlig.

XPS-format

.xps

Ett nytt elektroniskt pappersformat som används för utbyte av dokument i sin slutgiltiga form.

Formgivningsmallar i Power Point

.potx

En PowerPoint-presentationsmall som du kan använda för att formatera andra presentationer.

Makroaktiverad PowerPoint-formgivningsmall

.potm

En mall som innefattar godkända makron du kan lägga till i en mall som ska användas i en presentation.

PowerPoint 97-2003-formgivningsmall

.pot

En mall som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

Office-tema

.thmx

En formatmall som innefattar definitioner på ett färgtema, ett teckensnittstema och ett effekttema.

PowerPoint-bildspel

PPSX

En presentation som alltid öppnas i vyn Bildspel i stället för vyn Normal.

Makroaktiverat PowerPoint-bildspel

.ppsm

Ett bildspel som innefattar godkända makron som du kan köra från ett bildspel.

PowerPoint 97-2003-bildspel

PPS

Ett bildspel som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillägg

.ppam

Ett tillägg som lagrar anpassade kommandon, VBA-kod (Visual Basic for Applications) och särskilda funktioner, t.ex. tillägg.

PowerPoint 97-2003-tillägg

.ppa

Ett tillägg som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PowerPoint XML-Presentation

.xml

En presentation i en XML-aktiverade standardfilformatet.

MPEG-4-video

.mp4

En presentation som har sparats som en video.

Formatet MP4 spelas upp på många mediespelare, till exempel Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

En presentation som har sparats som en video.

Formatet WMV spelas upp på många mediespelare.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

GIF-filformatet är begränsat till 256 färger och är därför effektivare för skannade bilder, t.ex. illustrationer. GIF kan också användas för teckningar, svartvita bilder och liten text som bara är flera bildpunkter hög. GIF går att använda till animeringar och transparenta bakgrunder.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

Filformatet JPEG stöder 16 miljoner färger och passar bäst för foton och komplex grafik.

PNG (Portable Network Graphics)

.png

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

PNG godkändes som standard av World Wide Web Consortium (W3C) att ersätta GIF. PNG stöder inte animering som GIF, och vissa äldre webbläsare inte stöder det här filformatet.

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

TIFF är det bästa filformatet för att spara bitmappade bilder på datorer. TIFF-bilder kan ha vilken upplösning som helst, och de kan vara i svartvitt, i gråskala eller i färg.

Enhetsoberoende bitmapp

.bmp

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

En bitmapp är en representation av en grafisk bild i datorns minne och består av rader och kolumner av punkter. Värdet för varje punkt (vare sig den är ifylld eller inte) lagras i en eller flera databitar.

Windows-metafiler

.wmf

En bild som ett grafikobjekt på 16 bitar (att använda med Microsoft Windows 3.x eller senare).

Enhanced Windows Metafile

.emf

En bild som ett grafikobjekt på 32 bitar (att använda med Microsoft Windows 95.x eller senare).

Disposition/RTF

.rtf

En presentationsdisposition som endast text-dokument som innehåller mindre filstorlekar och möjligheten att dela makrot utan filer med andra som inte kanske har samma version av PowerPoint eller operativsystemet som du har. All text i anteckningsrutan sparas inte med det här filformatet.

PowerPoint Picture Presentation

.pptx

En PowerPoint-presentation där varje bild har konverterats till en bild. Spara en fil som en PowerPoint-bild presentation kommer att minska filstorleken. Dock kommer viss information att förloras.

Strikt Open XML-Presentation

.pptx

En presentation i ISO-kompatibel version av filformatet PowerPoint-Presentation.

OpenDocument Presentation

.odp

Du kan spara PowerPoint-filer så att de kan öppnas i presentationen program som använder formatet OpenDocument-Presentation, till exempel Google Docs och OpenOffice.org Impress. Du kan också öppna presentationer i ODP-format i PowerPoint. Viss information gå förlorad när spara och öppna ODP filer.

Överst på sidan

Spara som filtyp

Filtillägg

Använd om du vill spara

PowerPoint-presentation

.pptx

En PowerPoint-presentation som ett XML-aktiverade-filformat som standard.

Makroaktiverad PowerPoint-presentation

.pptm

En presentation som innehåller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

PowerPoint 97-2003-presentation

.ppt

En presentation som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PDF-format

.pdf

Ett PostScript-baserat elektroniskt filformat som har utvecklats av Adobe Systems och som bibehåller dokumentformatering och gör fildelning möjlig.

XPS-format

.xps

Ett nytt elektroniskt pappersformat som används för utbyte av dokument i sin slutgiltiga form.

Formgivningsmallar i Power Point

.potx

En PowerPoint-presentationsmall som du kan använda för att formatera andra presentationer.

Makroaktiverad PowerPoint-formgivningsmall

.potm

En mall som innefattar godkända makron du kan lägga till i en mall som ska användas i en presentation.

PowerPoint 97-2003-formgivningsmall

.pot

En mall som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

Office-tema

.thmx

En formatmall som innefattar definitioner på ett färgtema, ett teckensnittstema och ett effekttema.

PowerPoint-bildspel

.pps; .ppsx

En presentation som alltid öppnas i vyn Bildspel i stället för vyn Normal.

Makroaktiverat PowerPoint-bildspel

.ppsm

Ett bildspel som innefattar godkända makron som du kan köra från ett bildspel.

PowerPoint 97-2003-bildspel

.ppt

Ett bildspel som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillägg

.ppam

Ett tillägg som lagrar anpassade kommandon, VBA-kod (Visual Basic for Applications) och särskilda funktioner, t.ex. tillägg.

PowerPoint 97-2003-tillägg

.ppa

Ett tillägg som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

Windows Media Video

wmv

En presentation som har sparats som en video. PowerPoint 2010 presentationer kan sparas med hög kvalitet (1024 x 768, 30 ramar per sekund); Medelhög kvalitet (640 x 480, 24 ramar per sekund); och låg kvalitet (320 X 240 15 ramar per sekund).

Det går att spela WMV-formatet i många mediespelare, t.ex. Windows Media Player.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

GIF-filformatet är begränsat till 256 färger och är därför effektivare för skannade bilder, t.ex. illustrationer. GIF kan också användas för teckningar, svartvita bilder och liten text som bara är flera bildpunkter hög. GIF går att använda till animeringar och transparenta bakgrunder.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

Filformatet JPEG stöder 16 miljoner färger och passar bäst för foton och komplex grafik.

PNG (Portable Network Graphics)

.png

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

PNG godkändes som standard av World Wide Web Consortium (W3C) att ersätta GIF. PNG stöder inte animering som GIF, och vissa äldre webbläsare inte stöder det här filformatet.

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

TIFF är det bästa filformatet för att spara bitmappade bilder på datorer. TIFF-bilder kan ha vilken upplösning som helst, och de kan vara i svartvitt, i gråskala eller i färg.

Enhetsoberoende bitmapp

.bmp

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

En bitmapp är en representation av en grafisk bild i datorns minne och består av rader och kolumner av punkter. Värdet för varje punkt (vare sig den är ifylld eller inte) lagras i en eller flera databitar.

Windows-metafiler

.wmf

En bild som ett grafikobjekt på 16 bitar (att använda med Microsoft Windows 3.x eller senare).

Enhanced Windows Metafile

.emf

En bild som ett grafikobjekt på 32 bitar (att använda med Microsoft Windows 95.x eller senare).

Disposition/RTF

.rtf

En presentationsdisposition som endast text-dokument som innehåller mindre filstorlekar och möjligheten att dela makrot utan filer med andra som inte kanske har samma version av PowerPoint eller operativsystemet som du har. All text i anteckningsrutan sparas inte med det här filformatet.

PowerPoint Picture Presentation

.pptx

En PowerPoint-presentation där varje bild har konverterats till en bild. Spara en fil som en PowerPoint-bild presentation kommer att minska filstorleken. Dock kommer viss information att förloras.

OpenDocument Presentation

.odp

Du kan spara PowerPoint 2010 filer så att de kan öppnas i presentationen program som använder formatet OpenDocument-Presentation, till exempel Google Docs och OpenOffice.org Impress. Du kan också öppna presentationer i ODP-format i PowerPoint 2010. Viss information gå förlorad när spara och öppna ODP filer.

Överst på sidan

Spara som filtyp

Filtillägg

Använd om du vill spara

PowerPoint-presentation

.pptx

En Office PowerPoint 2007-presentation, som är ett XML-aktiverat filformat som standard.

Makroaktiverad PowerPoint-presentation

.pptm

En presentation som innehåller Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

PowerPoint 97-2003-presentation

.ppt

En presentation som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PDF-format

.pdf

Publicera som PDF eller XPS: A PostScript-baserat elektroniskt filformat som utvecklats av Adobe Systems som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning.

Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

XPS-format

.xps

Publicera som PDF eller XPS: en ny Microsoft elektroniskt pappersformat för utbyte av dokument i sin slutliga utformning.

Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Formgivningsmallar i Power Point

.potx

En presentationsmall som du kan använda för att utforma dina presentationer.

Makroaktiverad PowerPoint-formgivningsmall

.potm

En mall som innefattar godkända makron du kan lägga till i en mall som ska användas i en presentation.

PowerPoint 97-2003-formgivningsmall

.pot

En mall som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

Office-tema

.thmx

En formatmall som innefattar definitioner på ett färgtema, ett teckensnittstema och ett effekttema.

PowerPoint-bildspel

.pps; .ppsx

En presentation som alltid öppnas i vyn Bildspel i stället för vyn Normal.

Obs!: Om det inte går att öppna en PPS-fil kan du se det går inte att öppna en PPS-fil.

Makroaktiverat PowerPoint-bildspel

.ppsm

Ett bildspel som innefattar godkända makron som du kan köra från ett bildspel.

PowerPoint 97-2003-bildspel

.ppt

Ett bildspel som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillägg

.ppam

Ett tillägg som lagrar anpassade kommandon, VBA-kod (Visual Basic for Applications) och särskilda funktioner, t.ex. tillägg.

PowerPoint 97-2003-tillägg

.ppa

Ett tillägg som du kan öppna i PowerPoint 97 till Office PowerPoint 2003.

Enkel webbsidefil

.mht; .mhtml

En webbsida som en enda fil med en HTM-fil och stödfiler, som bilder, ljudfiler, formatmallsfiler, skript med mera. Bra om du vill skicka en presentation med e-post.

Webbsida

.htm; .html

En webbsida som en mapp med en HTM-fil och stödfiler, som bilder, ljudfiler, formatmallsfiler, skript med mera. Bra om du vill publicera på en webbsida eller redigera med Microsoft Office FrontPage eller någon annan HTML-redigerare.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

GIF-filformatet är begränsat till 256 färger och är därför effektivare för skannade bilder, t.ex. illustrationer, än för färgfotografier. GIF kan också användas för teckningar, svartvita bilder och liten text som bara är några få bildpunkter hög. GIF stöder animationer och transparenta bakgrunder.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

Filformatet JPEG stöder 16 miljoner färger och passar bäst för foton och komplex grafik.

PNG (Portable Network Graphics)

.png

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

PNG godkändes som standard av World Wide Web Consortium (W3C) att ersätta GIF. PNG stöder inte animering som GIF, och vissa äldre webbläsare inte stöder det här filformatet.

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

TIFF är det bästa filformatet för att spara bitmappade bilder på datorer. TIFF-bilder kan ha vilken upplösning som helst, och de kan vara i svartvitt, i gråskala eller i färg.

Enhetsoberoende bitmapp

.bmp

En bild som ett bildobjekt för användning på webbsidor.

En bitmapp är en representation som består av rader och kolumner av punkter av en grafisk bild i datorns minne. Värdet för varje punkt (vare sig den är ifylld eller inte) finns sparad i en eller flera bitar data.

Windows-metafiler

.wmf

En bild som ett grafikobjekt på 16 bitar (att använda med Microsoft Windows 3.x eller senare).

Enhanced Windows Metafile

.emf

En bild som ett grafikobjekt på 32 bitar (att använda med Microsoft Windows 95.x eller senare).

Disposition/RTF

.rtf

En presentationsdisposition som endast text-dokument som innehåller mindre filstorlekar och möjligheten att dela makrot utan filer med andra som inte kanske har samma version av PowerPoint eller operativsystemet som du har. All text i anteckningsrutan sparas inte med det här filformatet.

OpenDocument Presentation

.odp

OpenDocument-Presentation. Du kan spara PowerPoint 2007 filer så att de kan öppnas i presentationen program som använder formatet OpenDocument-Presentation, till exempel Google Docs och OpenOffice.org Impress. Du kan också öppna presentationer i ODP-format i PowerPoint 2007. Formatering gå förlorad när spara och öppna ODP filer.

Överst på sidan

Se även

Video och ljud filformat som stöds i PowerPoint

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×