Filformat som stöds i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan spara en Excel-fil i ett annat fil format genom att klicka på filen _GT_ Spara som. Vilka fil format som är tillgängliga i dialog rutan Spara som varierar beroende på vilken typ av blad som är aktivt (ett kalkyl blad, diagram blad eller annan typ av blad).

Obs!: När du sparar filer i ett annat filformat kan det hända att viss formatering, vissa data och vissa funktioner inte överförs.

Om du vill öppna en fil som har skapats i ett annat fil format, antingen i en tidigare version av Excel eller i ett annat program, klickar du på Arkiv > Open. Om du öppnar en Excel 97-2003-arbetsbok öppnas den automatiskt i kompatibilitetsläge. Om du vill utnyttja de nya funktionerna i Excel 2010 kan du spara arbets boken i ett Excel 2010-filformat. Men du kan också fortsätta att arbeta i kompatibilitetsläge, vilket behåller det ursprungliga fil formatet för bakåtkompatibilitet.

Excel-filformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

Excel-arbetsbok

.xlsx

Det XML-baserade filformatet som är standard för Excel 2010 och Excel 2007. Kan inte lagra VAB-makrokod (Microsoft Visual Basic for Applications) eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Makro aktive rad Excel-arbetsbok (kod)

XLSM

XML-baserat och Makroaktiverat fil format för Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 och Excel 2007. Lagrar VAB-makrokod och makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Binär Excel-arbetsbok

.xlsb

Det binära filformatet (BIFF12) för Excel 2010 och Excel 2007.

Mall

XLTX

Standard fil formatet för en Excel-mall för Excel 2010 och Excel 2007. Kan inte lagra VBA-makrokod eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Mall (kod)

.xltm

Det makroaktiverade fil formatet för en Excel-mall Excel 2010 och Excel 2007. Lagrar VBA-makrokod och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Excel 97 - Excel 2003-arbetsbok

XLS

Binärt filformat för Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003-mall

.xlt

Binärt Excel 97 - Excel 2003-filformat (BIFF8) för en Excel-mall.

Microsoft Excel 5.0/95 arbetsbok

.xls

Binärt Excel 5.0/95-filformat (BIFF5).

XML-kalkylblad 2003

.xml

XML-kalkylblad 2003 (XMLSS).

XML-data

.xml

XML-dataformat.

Excel-tillägg

.xlam

Det XML-baserade och makroaktiverade tilläggsformatet för Excel 2010 och Excel 2007. Ett tillägg är ett extra program som kör ytterligare kod. Stöder användandet av VBA-projekt och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Excel 97-2003-tillägg

.xla

Excel 97-2003-tillägg är ett extra program som har utformats för att köra ytterligare kod. Programmet har stöd för VBA-projekt.

Excel 4.0-arbetsbok

.xlw

Ett Excel 4.0-filformat som bara sparar kalkylblad, diagramblad och makroblad. Du kan öppna en arbets bok i det här fil formatet i Excel 2010, men det går inte att spara en Excel-fil i det här fil formatet.

Works 6.0 – 9.0-kalkylblad

.xlr

Kalkyl blad sparat i Microsoft Works 6.0 – 9.0.

Obs!: Det här formatet stöds endast i Excel Starter.

Textfilformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

.prn

Blankstegsavgränsat Lotus-format. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (tabbavgränsad)

TXT

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (Macintosh)

TXT

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (MS-DOS)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Unicode-text

.txt

Sparar en arbetsbok som Unicode-text, en teckenkodningsstandard som utvecklats av Unicode Consortium.

CSV (kommaavgränsad)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

CSV (Macintosh)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

CSV (MS-DOS)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

DIF

.dif

Kompatibilitetsformatet Data Interchange Format. Sparar endast det aktiva bladet.

SYLK

.slk

Formatet Symbolic Link Format. Sparar endast det aktiva bladet.

Obs!: Om du sparar en arbetsbok i något textformat försvinner all formatering.

Andra filformat

Format

Beskrivning

Beskrivning

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III och IV. Du kan öppna filformaten i Excel, men du kan inte spara en Excel-fil i dBase-format

OpenDocument-kalkylblad

.ods

OpenDocument-kalkylblad. Du kan spara Excel 2010-filer så att de kan öppnas i ett kalkyl blads program som använder formatet OpenDocument-kalkylblad, till exempel Google-dokument och openoffice.org calc. Du kan också öppna kalkyl blad i ODS-format i Excel 2010. Formatering kan gå förlorad när du sparar och öppnar. ODS-filer.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format). Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en fil med PDF-format visas online eller skrivs ut behåller den det format som du har definierat. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder.

Obs!: Det här formatet stöds inte i Excel 2007.

XPS-dokument

.xps

(XML Paper Specification). Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När XPS-filen visas online eller skrivs ut behåller den exakt det format du avsåg och det går inte att ändra data i filen.

Obs!: Det här formatet stöds inte i Excel 2007.

Fil format som använder Urklipp

Du kan klistra in data från Microsoft Office Urklipp i Excel med hjälp av kommandot Klistra in eller Klistra in Special (flikenStart , gruppen Urklipp , knappen Klistra in ) om urklipps informationen i Office är i något av följande format.

Format

Filtillägg

Typ av urklipp

Bild

WMF eller EMF

Bilder i Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

Obs!    Om du kopierar en WMF-bild från ett annat program, klistras bilden in som en EMF-bild.

Bitmapp

.bmp

Bilder i bitmappsformat (BMP).

Microsoft Excel-filformat

.xls

Binära fil format för Excel version 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) och Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formatet Symbolic Link Format.

DIF

.dif

Kompatibilitetsformatet Data Interchange Format.

Text (tabbavgränsad)

TXT

Tabbavgränsat textformat.

CSV (kommaavgränsad)

.csv

Kommaavgränsade värden.

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

.rtf

Formatet Rich Text Format (RTF). Endast från Excel.

Inbäddat objekt

GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP

Microsoft Excel-objekt, objekt från korrekt registrerade program som stöder OLE 2,0 (OwnerLink ) och Picture eller ett annat presentations format.

Länkat objekt

GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP

OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture eller Other format.

Office-ritobjekt

.emf

Office-ritobjekt eller Office-bilder (Windows Enhanced Metafile Format, EMF).

Text

.txt

Visningstext, OEM-text.

Enkel webbsidefil

MHT, MHTML

Enkel webbsidefil (MHT eller MHTML). Det här filformatet integrerar infogad grafik, appletar, länkade dokument och andra objekt som stöds och som refereras till i dokumentet.

Obs!: Det här formatet stöds inte i Excel 2007.

Webbsida

HTM, HTML

HTML (Hypertext Markup Language).

Obs!: När du kopierar text från ett annat program klistras texten in i HTML-format, oavsett originaltextens format.

Fil format som inte stöds i Excel

Följande fil format stöds inte längre i Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter och Excel 2007. Du kan inte öppna eller spara filer i dessa fil format.

Format

Filtillägg

Typ av urklipp

Excel-diagram

.xlc

Filformaten Excel 2.0, 3.0 samt 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Lotus 1-2-3-filformat (alla versioner)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works-filformat (alla versioner)

DBF 2

.dbf

DBASE II-filformat

WQ1

.wq1

Quattro Pro för MS-DOS-filformat

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 och 7.0 för Windows.

Fil format som inte stöds i Excel Starter

Dessutom kan följande fil format inte längre användas i Excel Starter. Du kan inte öppna eller spara filer i dessa fil format.

Format

Filtillägg

Excel 97-2003-tillägg

.xla

Excel-tillägg

.xlam

Namn på data Källa

. DSN

Access MDE-databas

.mde

Office-dataanslutning

. ODC

Data länk fil

. udl

Öppna eller visa filformat som inte stöds

Om ett fil format som du vill använda inte stöds i Excel kan du prova följande:

  • Sök på Internet efter ett företag som gör fil format konverterare för fil format som inte stöds i Excel.

  • Spara i ett fil format som ett annat program har stöd för och sedan exportera det från programmet till ett fil format som Excel stöder.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Närliggande avsnitt

Formatering och funktioner i Excel som inte överförs till andra fil format

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×