Filformat som stöds i Excel

Du kan spara en Excel-fil i ett annat filformat genom att klicka på Arkiv > Spara som. De filformat som är tillgängliga i dialogrutan Spara som varierar, beroende på vilken typ av blad som är aktivt (kalkylblad, diagramblad eller någon annan typ av blad).

Obs!: När du sparar en fil i ett annat filformat kan delar av formateringen, informationen och funktionerna gå förlorade.

Om du vill öppna en fil som har skapats i ett annat filformat, antingen i en tidigare version av Excel eller i ett annat program klickar du på Arkiv > Öppna. Om du öppnar en Excel 97-2003-arbetsbok öppnas den automatiskt i kompatibilitetsläget. Om du vill utnyttja de nya funktionerna i Excel 2010 kan du spara arbetsboken i ett Excel 2010-filformat. Om du vill bibehålla det ursprungliga filformatet för bakåtkompatibilitet fortsätter du att arbeta i kompatibilitetsläget.

Excel-filformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

Excel-arbetsbok

.xlsx

Det XML-baserade filformatet som är standard för Excel 2010 och Excel 2007. Kan inte lagra VAB-makrokod (Microsoft Visual Basic for Applications) eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Makroaktiverad Excel-arbetsbok (kod)

.xlsm

Det XML-baserade och makroaktiverade filformatet för Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 och Excel 2007. Lagrar VBA-makrokod och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Binär Excel-arbetsbok

.xlsb

Det binära filformatet (BIFF12) för Excel 2010 och Excel 2007.

Mall

.xltx

Standardfilformatet för en Excel-mall i Excel 2010 och Excel 2007. Kan inte lagra VAB-makrokod eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Mal (kod)

.xltm

Det makroaktiverade filformatet för en Excel-mall i Excel 2010 och Excel 2007. Lagrar VBA-makrokod och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Excel 97 - Excel 2003-arbetsbok

.xls

Binärt filformat för Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003-mall

.xlt

Binärt Excel 97 - Excel 2003-filformat (BIFF8) för en Excel-mall.

Microsoft Excel 5.0/95 arbetsbok

.xls

Binärt Excel 5.0/95-filformat (BIFF5).

XML-kalkylblad 2003

.xml

XML-kalkylblad 2003 (XMLSS).

XML-data

.xml

XML-dataformat.

Excel-tillägg

.xlam

Det XML-baserade och makroaktiverade tilläggsformatet för Excel 2010 och Excel 2007. Ett tillägg är ett extra program som kör ytterligare kod. Stöder användandet av VBA-projekt och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Tilläggsprogrammet Excel 97-2003

.xla

Tilläggsprogrammet Excel 97-2003 är ett extra program som har utformats för att köra ytterligare kod. Programmet har stöd för VBA-projekt.

Excel 4.0-arbetsbok

.xlw

Ett Excel 4.0-filformat som bara sparar kalkylblad, diagramblad och makroblad. Du kan öppna en arbetsbok i det här filformatet i Excel 2010, men du kan inte spara en Excel-fil i det här filformatet.

Kalkylblad i Works 6.0-9.0

.xlr

Kalkylblad som sparats i Microsoft Works 6.0-9.0.

Obs!: Det här formatet stöds endast i Excel Starter.

Textfilformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

.prn

Blankstegsavgränsat Lotus-format. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (tabbavgränsad)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och säkerställer att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (Macintosh)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och säkerställer att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (MS-DOS)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och säkerställer att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Unicode-text

.txt

Sparar en arbetsbok som Unicode-text, en teckenkodningsstandard som utvecklats av Unicode Consortium.

CSV (kommaavgränsad)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och säkerställer att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

CSV (Macintosh)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och säkerställer att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

CSV (MS-DOS)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och säkerställer att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

DIF

.dif

Dataöverföringsformat. Sparar endast det aktiva bladet.

SYLK

.slk

Formatet symbolisk länk. Sparar endast det aktiva bladet.

Obs!: Om du sparar en arbetsbok i något textformat försvinner all formatering.

Andra filformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III och IV. Du kan öppna filformaten i Excel, men inte spara en Excel-fil i dBase-format

OpenDocument-kalkylblad

.ods

OpenDocument-kalkylblad. Du kan spara Excel 2010-filer så att de kan öppnas i ett kalkylbladsprogram som använder kalkylbladsformatet OpenDocument, t.ex. Google Docs och OpenOffice.org Calc. Du kan även öppna kalkylblad med ODS-formatet i Excel 2010. Formatering kan gå förlorad när du sparar och öppnar ODS-filer.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format) Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en fil med PDF-format visas online eller skrivs ut behåller den det format som du menade att den ska ha. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder.

Obs!: Det här formatet stöds inte i Excel 2007.

XPS-dokument

.xps

XPS (XML Paper Specification) Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en fil med XPS-format visas online eller skrivs ut behåller den exakt det format som du angav att den ska ha. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt.

Obs!: Det här formatet stöds inte i Excel 2007.

Filformat som använder Urklipp

Du kan klistra in data från Urklipp i Microsoft Office i Excel med hjälp av kommandona Klistra in eller Klistra in special (fliken Start, gruppen Urklipp, knappen Klistra in) om informationen i Urklipp har något av följande format.

Format

Filtillägg

Typ av urklipp

Bild

.wmf eller .emf

Bilder i Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

Obs!    Om du kopierar en WMF-bild från ett annat program, klistras bilden in som en EMF-bild.

Bitmapp

.bmp

Bilder i bitmappsformat (BMP).

Microsoft Excel filformat

.xls

Binära filformat för Excel version 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) och Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formatet symbolisk länk.

DIF

.dif

Dataöverföringsformat.

Text (tabbavgränsad)

.txt

Tabbavgränsat textformat.

CSV (kommaavgränsad)

.csv

Kommaavgränsade värden.

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

.rtf

Rich Text Format (RTF). Endast från Excel.

Inbäddat objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp

Microsoft Excel-objekt, objekt från korrekt registrerade program som stöder OLE 2.0 (OwnerLink), samt bilder eller andra presentationsformat.

Länkat objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp

OwnerLink, ObjectLink, länk, bild eller annat format.

Office ritobjekt

.emf

Formatet Office ritobjekt eller bilder (Windows Enhanced Metafile Format, EMF).

Text

.txt

Visningstext, OEM-text.

Enkel webbsidefil

.mht, .mhtml

Enkel webbsidefil (MHT eller MHTML). Det här filformatet integrerar infogad grafik, appletar, länkade dokument och andra objekt som stöds och som refereras till i dokumentet.

Obs!: Det här formatet stöds inte i Excel 2007.

Webbsida

.htm, .html

HTML (Hypertext Markup Language).

Obs!: När du kopierar text från ett annat program klistras texten in i HTML-format, oavsett originaltextens format.

Filformat som inte stöds i Excel

Följande filformat stöds inte längre i Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter och Excel 2007. Du kan inte öppna eller spara filer i dessa filformat.

Format

Filtillägg

Typ av urklipp

Excel-diagram

.xlc

Filformaten Excel 2.0, 3.0 samt 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Lotus 1-2-3-filformat (alla versioner)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works-filformat (alla versioner)

DBF 2

.dbf

DBASE II-filformat

WQ1

.wq1

Quattro Pro för MS-DOS-filformat

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 och 7.0 för Windows.

Filformat som inte stöds i Excel Starter

Dessutom stöds följande filformat inte längre i Excel Starter. Du kan inte öppna eller spara filer i dessa filformat.

Format

Filtillägg

Tilläggsprogrammet Excel 97-2003

.xla

Excel-tillägg

.xlam

Namn på datakälla

.dsn

Access MDE-databas

.mde

Office-dataanslutning

.odc

Datalänkfil

.udl

Öppna eller visa filformat som inte stöds

Om det filformat som du vill använda inte stöds av Excel kan du prova följande:

  • Sök på webben efter företag som utvecklar filformatkonverterare för filformat som inte stöds i Excel.

  • Spara filen i ett filformat som stöds i ett annat program. Exportera sedan filen från det programmet till ett format som stöds i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Närliggande avsnitt

Formatering och funktioner i Excel som inte överförs till andra filformat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×