Fem fantastiska verktyg för att skapa kreativitets diagram i Visio

Office 365-prenumeration, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hur kan du snabbt fånga de här kreativitets idéerna när du skapar en post som du använder för att analysera, redigera och agera senare?

När du skapar ett kreativitets diagram i Microsoft Office Visio kan du skapa en visuell arkivering av dina idéer som ritningen nedan. Med diagrammet kan du snabbt identifiera och ordna teman och hierarkier, vilket gör det till en åtgärd för att få en plan med att utföra en Chaotic-framställning.

Kreativitetsdiagram

I den här artikeln beskrivs fem olika sätt att skapa ett kreativitets diagram i Visio. Varje metod har ett överklagande, beroende på hur du vill arbeta.

Använda ett kreativitets diagram

Det finns två primära sätt att använda ett kreativitets diagram. Den första är att börja med en huvud idé och sedan generera relaterade avsnitt och underavsnitt hierarkiskt för att nå ett stort antal olika möjliga sätt.

Den andra är att fånga upp alla idéer medan de uttrycks och senare kan ordnas i ett hierarkiskt diagram. Du kan sedan ändra, förfina och dela resultaten bland medlemmarna i gruppen. Den här metoden är mest användbar under ett kreativitets möte där människor får idéer i snabb följd. I den här inställningen är hierarkier alltid uppenbara och du behöver samla idéer snabbt.

Starta ett nytt kreativitets diagram

 • Klicka på Arkivoch sedan på nytt.

 • Klicka på kreativitets diagramunder arbete. Om du inte ser företag klickar du på mallar eller Kategorier.

  Välj mallen kreativitets diagram

Utöka ritnings sidan så att den passar kreativitets diagrammet

Om kreativitets diagrammet sträcker sig utanför kant linjerna på ritnings sidan kan du enkelt expandera sidan utan att flytta ämnen till en annan sida. Det finns två sätt att ändra storlek på sidan: genom att manuellt dra sidans kant linjer eller med hjälp av dialog rutan utskrifts format .

Ändra storlek på ritnings sidan genom att manuellt dra kant linjerna

 1. Klicka på ZoomaVisa -menyn och klicka på hela sidan. I den här vyn visas kant linjerna på ritnings sidan.

 2. Placera pekaren på kant linjen till den ritnings sida som du vill visa och tryck sedan på CTRL-tangenten. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil drar du pekaren för att ändra storlek på sidan.

Manuellt expandera ritningssidan genom att dra i kanterna.

Ändra storlek på ritnings sidan med hjälp av dialog rutan utskrifts format

 1. Klicka på designoch sedan på Skift+F5 öppna dialog rutan utskrifts format .

 2. Klicka på fliken Sidstorlek.

 3. Skriv den storlek du vill att sidan ska ha under anpassad storlekoch klicka på OK.

Dialogrutan Utskriftsformat

Obs!: Ändringarna av ritnings sidans storlek gäller endast för den sida du visar just nu. Kontrol lera också att du anger rätt mått enhet (tum eller millimeter) i rutorna anpassade storlek när du skriver in sidans storlek.

Använda menyfliksområdet för kreativitet

Du kan utföra de vanligaste uppgifterna i skapa ett kreativitets diagram, till exempel lägga till ett huvud ämne eller ordna ämnen på sidan genom att klicka på knapparna i menyfliksområdet för kreativiteten .

Du kan enkelt komma åt de här verktygen utan att dra pekaren från ritnings sidan. Om du till exempel använder en Tablet PC trycker du bara en gång på menyfliksområdet för att lägga till ämnen på ritnings sidan.

I menyfliksområdet kreativitet får du till gång till alla verktyg som utformats specifikt för brainstorming -mallen. Förutom att lägga till och ordna ämnen kan du använda kommandona i menyfliksområdet för att utföra sådana åtgärder som att ändra typen av ett befintligt ämne eller flytta ett ämne till en ny sida.

Verktygsfältet Kreativitet

Skapa ett diagram med hjälp av fliken kreativitet

 1. Klicka på huvudpå fliken kreativitet .

 2. När formen är markerad skriver du texten som du vill att huvud idén ska representera.

 3. Klicka på delämnenär formen huvud ämne är markerad.

  Ett delämne ansluter till och är underordnat huvud avsnittet.

 4. Skriv rubriken för delämnet.

Lägga till fler ämnen med hjälp av kreativitets verktygsfältet

Du kan lägga till fler ämnen i diagrammet genom att göra något av följande:

Lägga till flera delämnen

 1. Markera det avsnitt du vill lägga till delämnen för och klicka sedan på flera delämneni verktygsfältet kreativitet .

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialog rutan och tryck på RETUR efter vart och ett. När du har lagt till alla ämnen som du vill använda klickar du på OK.

Lägga till namn på ämnen som du vill lägga till, en per rad.

Lägga till ett peer-ämne

 1. Markera det avsnitt som du vill lägga till ett avsnitt på samma nivå och klicka på peeri verktygsfältet kreativitet .

 2. Skriv rubriken för ämnet.

Lägga till ett ämne i taget

 1. Markera det avsnitt som du vill lägga till ett avsnitt i en nivå eller ett delämne på och klicka sedan på peer eller underavsnitt i verktygsfältet kreativitet .

 2. Skriv rubriken för ämnet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra diagrammets utseende och maximera utrymmet på ritnings sidan genom att göra följande:

 • Klicka på Ordna automatiskti verktygsfältet kreativitet .

Tips: Du kan ordna ämnen manuellt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och sedan dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne flyttas dess kopplingar automatiskt och dess delämne flyttar med.

Använda snabb menyn

I alla Microsoft Office-program är genvägen (eller "högerklick")-menyn ett praktiskt verktyg som du kan använda när du snabbt vill utföra en åtgärd utan att flytta markören från sidan. Snabb menyn innehåller även standard kommandon för Visio-ritkommando för uppgifter som att kopiera och klistra in figurer.

De flesta erfarna användarna använder gen vägs metoden på grund av dess tillgänglighet. I Visio kan du enkelt skapa diagrammet med den här metoden.

Visio-kontext eller snabb meny

Skapa ett diagram med hjälp av en gen vägs metod

 1. Högerklicka på ritnings sidan och klicka på Lägg till huvud ämne.

 2. När formen är markerad skriver du texten som du vill att huvud idén ska representera.

 3. Högerklicka på formen huvud ämne och klicka sedan på Lägg till delämne.

 4. Skriv rubriken för delämnet.

Lägga till ämnen med hjälp av kortkommandon

Det finns flera sätt att lägga till ämnen i diagrammet:

Lägga till flera delämnen

 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till flera delämnen i och klicka sedan på Lägg till flera delämnen.

  Markera ett ämne, högerklicka och välj Lägg till flera ämnen

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialog rutan och tryck på RETUR efter vart och ett. När du har lagt till alla ämnen som du vill använda klickar du på OK.

Lägga till ett peer-ämne

 1. Högerklicka på avsnittet som du vill lägga till ett avsnitt på samma nivå och klicka på Lägg till peer-ämne.

 2. Skriv texten för det nya avsnittet.

Lägga till ett ämne i taget

 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till ett avsnitt i en nivå eller ett delämne på och klicka på Lägg till peer-ämne eller Lägg till delämne.

 2. Skriv rubriken för ämnet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra diagrammets utseende och maximera utrymmet på ritnings sidan genom att göra följande:

 • Högerklicka på ett tomt område på sidan och klicka sedan på ordna om former automatiskt.

Tips: Du kan ordna ämnen manuellt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och sedan dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne flyttas dess kopplingar automatiskt och dess delämne flyttar med.

Använda disPositions fönstret

DisPositions fönstret visar en träd struktur av kreativitets diagrammet, som samlar de hierarkiska relationerna av ämnena och komprimerar all information som sprids över flera former och sidor till en central plats. Använd funktionen när du vill ordna dina idéer i en linjär vy utan att påverka diagrammets utseende och utan att behöva navigera fram och tillbaka mellan figurer och sidor.

Fönstret disposition i Visio

Aktivera eller inaktivera disPositions fönstret

Om du vill aktivera eller inaktivera disPositions fönstret går du till fliken kreativitet och markerar eller avmarkerar kryss rutan för disPositions fönstret.

Kryss rutan Markera eller avmarkera dispositions fönstret

Skapa ett diagram med disPositions fönstret

 1. I disPositions fönstrethögerklickar du på "Drawing1" eller det sparade ritnings fil namnet och klickar sedan på Lägg till huvud ämne.

 2. Högerklicka på huvud ämne och välj Byt namn.

 3. Skriv den text du vill att huvud idén ska representera.

 4. Om du vill lägga till ett delämne högerklickar du på huvud ämnet (eller något annat ämne) och klickar sedan på Lägg till delämne. Byt namn på delämnet på samma sätt som du har bytt namn på ditt huvud ämne.

Tips: Om du vill ta bort ämnen högerklickar du på ett ämne och klickar sedan på ta bort avsnitt. När du tar bort ett ämne med delämnen, tas alla motsvarande underavsnitt också bort. Du kan också ta bort ett ämne genom att markera det ämne som du vill ta bort och sedan trycka på Delete -tangenten.

Lägga till fler ämnen i diagrammet med disPositions fönstret

Om du vill lägga till fler avsnitt i disPositions fönstrethögerklickar du på det avsnitt som du vill lägga till fler ämnen i och klickar sedan på Lägg till flera delämnen. Skriv namnen på avsnitten i dialog rutan Lägg till flera delämnen och klicka sedan på OK.

Välj Lägg till flera ämnen på snabb menyn

Ändra ett ämne till ett delämne

Eftersom disPositions fönstret visar avsnitt i en linjär vy kan du använda det för att styra den hierarkiska strukturen på dina avsnitt. I disPositions fönstretkan du göra ett ämne till ett annat delämne genom att dra namnet på ämnet till en annan nivå.

Om du vill flytta ett delämne till en högre nivå (eller lägre nivå) i hierarkin drar du namnet på delämnet på den högre nivån-ämnet (eller lågnivå avsnittet). Om det underavsnitt du flyttade har motsvarande delämnen flyttas de också med den och ändringarna visas i diagrammet.

Flytta ett delämne till en högre nivå

Obs!: Att befordra eller nedgradera ett ämne i hierarkin med hjälp av disPositions fönstret ändras diagrammets struktur automatiskt.

Flytta ett ämne uppåt eller nedåt i disPositions fönstret

Du kan ordna eller prioritera ämnen i disPositions fönstret utan att diagrammets struktur påverkas. Om du till exempel vill prioritera ämnen kan du flytta ämnen med högre prioritet till den övre delen av disPositions fönstret – formerna på sidan förblir desamma.

 • Högerklicka på det avsnitt som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Den här ändringen visas bara i disPositions fönstret. Ämnenas placering i diagrammet ändras inte.

Använda kreativitets former

Om du drar former från stencilen kreativitets former får du störst kontroll över placeringen av ämnena på ritnings sidan och deras typ av koppling.

Obs!: Eftersom den här metoden inte utnyttjar de automatiserade funktionerna i kreativiteten kan du inte alltid ge dig de resultat du förväntar dig .

Panelen kreativitets former

Innan du börjar: skapa ett diagram över dina tankar och expandera dina sidor

Innan du skapar diagrammet bör du överväga två saker: ditt tillvägagångs sätt att skapa diagrammet och hur du kan anpassa diagrammet till ritnings sidan så att det blir lättare att läsa när du lägger till fler avsnitt. Det är en bra idé att bekanta dig med metoderna här i förväg så att du kan vara effektiv när du skapar diagrammet under en brainstorming-session.

Skapa ett kreativitets diagram

Det finns två primära sätt att skapa ett kreativitets diagram:

 • Den första är att börja med en huvud idé och sedan generera relaterade avsnitt och underavsnitt hierarkiskt för att nå ett stort antal olika möjliga sätt.

 • Den andra är att fånga upp alla idéer medan de uttrycks och senare kan ordnas i ett hierarkiskt diagram. Du kan sedan ändra, förfina och dela resultaten bland medlemmarna i gruppen. Den här metoden är mest användbar under ett kreativitets möte där människor får idéer i snabb följd. I den här inställningen är hierarkier alltid uppenbara och du behöver samla idéer snabbt.

Utöka ritnings sidan så att den passar kreativitets diagrammet

Om kreativitets diagrammet sträcker sig utanför kant linjerna på ritnings sidan kan du enkelt expandera sidan utan att flytta ämnen till en annan sida. Det finns två sätt att ändra storlek på sidan: genom att manuellt dra sidans kant linjer eller med hjälp av dialog rutan utskrifts format .

Ändra storlek på ritnings sidan genom att manuellt dra kant linjerna

 1. Peka på ZoomaVisa -menyn och klicka på hela sidan. I den här vyn kan du se ritnings sidans kant linjer.

 2. Placera pekaren på kant linjen till den ritnings sida som du vill visa och tryck sedan på CTRL-tangenten. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil drar du pekaren för att ändra storlek på sidan.

Manuellt expandera ritningssidan genom att dra i kanterna.

Ändra storlek på ritnings sidan med hjälp av dialog rutan utskrifts format

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek.

 3. Skriv den storlek du vill att sidan ska ha under anpassad storlekoch klicka på OK.

Dialogrutan Utskriftsformat

Obs!: Ändringarna av ritnings sidans storlek gäller endast för den sida du visar just nu. Kontrol lera också att du anger rätt mått enhet (tum eller millimeter) i rutorna anpassade storlek när du skriver in sidans storlek.

Använda kreativitets verktygsfältet

Du kan utföra de vanligaste uppgifterna i skapa ett kreativitets diagram, till exempel lägga till ett huvud ämne eller ordna ämnen på sidan genom att klicka på knapparna i kreativitets verktygsfältet.

Du kan enkelt komma åt de här verktygen utan att dra pekaren från ritnings sidan. Om du till exempel använder en Tablet PC trycker du bara en gång på för att lägga till ämnen på ritnings sidan.

Verktygsfältet Kreativitet

Tips: Om du inte ser verktygsfältet kreativitet går du till Visa -menyn, pekar på verktygsfältoch klickar sedan på kreativitet.

Skapa ett diagram med hjälp av fliken kreativitet eller verktygsfältet

 1. På fliken kreativitet eller verktygsfält klickar du på huvud -eller Lägg till huvud ämne.

 2. När formen är markerad skriver du texten som du vill att huvud idén ska representera.

 3. När formen huvud ämne är markerad klickar du på Lägg till delämne.

  Ett delämne ansluter till och är underordnat huvud avsnittet.

 4. Skriv rubriken för delämnet.

Lägga till fler ämnen med hjälp av kreativitets verktygsfältet

Du kan lägga till fler ämnen i diagrammet genom att göra något av följande:

Lägga till flera delämnen

 1. Markera det avsnitt du vill lägga till delämnen för och klicka sedan på Lägg till flera delämneni verktygsfältet kreativitet .

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialog rutan och tryck på RETUR efter vart och ett. När du har lagt till alla ämnen som du vill använda klickar du på OK.

Dialogrutan Lägga till flera delämnen

Lägga till ett peer-ämne

 1. Markera det avsnitt du vill lägga till ett avsnitt på samma nivå och klicka på Lägg till peer-ämnei verktygsfältet kreativitet .

 2. Skriv rubriken för ämnet.

Lägga till ett ämne i taget

 1. Markera det avsnitt som du vill lägga till ett avsnitt i en nivå eller ett delämne på och klicka sedan på Lägg till peer-ämne eller Lägg till underavsnitti verktygsfältet kreativitet .

 2. Skriv rubriken för ämnet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra diagrammets utseende och maximera utrymmet på ritnings sidan genom att göra följande:

 • Klicka på Ordna ämnen automatiskti verktygsfältet kreativitet .

Tips: Du kan ordna ämnen manuellt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och sedan dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne flyttas dess kopplingar automatiskt och dess delämne flyttar med.

Använda kreativitets menyn

Med kreativitet -menyn får du till gång till alla verktyg som utformats specifikt för brainstorming -mallen. Förutom att lägga till och ordna ämnen kan du använda kommandon på den här menyn till att utföra sådana åtgärder som att ändra typen av ett befintligt ämne eller flytta ett ämne till en ny sida.

Kreativitet-menyn

Använda snabb menyn

I alla Microsoft Office-program är genvägen (eller "högerklick")-menyn ett praktiskt verktyg som du kan använda när du snabbt vill utföra en åtgärd utan att flytta markören från sidan. Snabb menyn innehåller även standard kommandon för Visio-ritkommando för uppgifter som att kopiera och klistra in figurer.

De flesta erfarna användarna använder gen vägs metoden på grund av dess tillgänglighet. I Visio kan du enkelt skapa diagrammet med den här metoden.

Snabbmeny för form på kreativitetsämne

Skapa ett diagram med hjälp av en gen vägs metod

 1. Högerklicka på ritnings sidan och klicka på Lägg till huvud ämne.

 2. När formen är markerad skriver du texten som du vill att huvud idén ska representera.

 3. Högerklicka på formen huvud ämne och klicka sedan på Lägg till delämne.

 4. Skriv rubriken för delämnet.

Lägga till ämnen med hjälp av kortkommandon

Det finns flera sätt att lägga till ämnen i diagrammet:

Lägga till flera delämnen

 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till flera delämnen i och klicka sedan på Lägg till flera delämnen.

  Ny ämnesform markerad med synlig snabbmeny

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialog rutan och tryck på RETUR efter vart och ett. När du har lagt till alla ämnen som du vill använda klickar du på OK.

Lägga till ett peer-ämne

 1. Högerklicka på avsnittet som du vill lägga till ett avsnitt på samma nivå och klicka på Lägg till peer-ämne.

 2. Skriv texten för det nya avsnittet.

Lägga till ett ämne i taget

 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till ett avsnitt i en nivå eller ett delämne på och klicka på Lägg till peer-ämne eller Lägg till delämne.

 2. Skriv rubriken för ämnet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra diagrammets utseende och maximera utrymmet på ritnings sidan genom att göra följande:

 • Högerklicka på ett tomt område på sidan och klicka sedan på ordna om former automatiskt.

Tips: Du kan ordna ämnen manuellt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och sedan dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne flyttas dess kopplingar automatiskt och dess delämne flyttar med.

Använda disPositions fönstret

DisPositions fönstret visar en träd struktur av kreativitets diagrammet, som samlar de hierarkiska relationerna av ämnena och komprimerar all information som sprids över flera former och sidor till en central plats. Använd funktionen när du vill ordna dina idéer i en linjär vy utan att påverka diagrammets utseende och utan att behöva navigera fram och tillbaka mellan figurer och sidor.

Dispositionsfönster

Skapa ett diagram med disPositions fönstret

 1. I disPositions fönstrethögerklickar du på "Drawing1" eller det sparade ritnings fil namnet och klickar sedan på Lägg till huvud ämne.

 2. Högerklicka på huvud ämne och välj Byt namn.

 3. Skriv den text du vill att huvud idén ska representera.

 4. Om du vill lägga till ett delämne högerklickar du på huvud ämnet (eller något annat ämne) och klickar sedan på Lägg till delämne. Byt namn på delämnet på samma sätt som du har bytt namn på ditt huvud ämne.

Tips: Om du vill ta bort ämnen högerklickar du på ett ämne och klickar sedan på ta bort avsnitt. När du tar bort ett ämne med delämnen, tas alla motsvarande underavsnitt också bort. Du kan också ta bort ett ämne genom att markera det ämne som du vill ta bort och sedan trycka på Delete -tangenten.

Lägga till fler ämnen i diagrammet med disPositions fönstret

Om du vill lägga till fler avsnitt i disPositions fönstrethögerklickar du på det avsnitt som du vill lägga till fler ämnen i och klickar sedan på Lägg till flera delämnen. Skriv namnen på avsnitten i dialog rutan Lägg till flera delämnen och klicka sedan på OK.

Lägga till flera delämnen med dispositionsfönstret

Ändra ett ämne till ett delämne

Eftersom disPositions fönstret visar avsnitt i en linjär vy kan du använda det för att styra den hierarkiska strukturen på dina avsnitt. I disPositions fönstretkan du göra ett ämne till ett annat delämne genom att dra namnet på ämnet till en annan nivå.

Om du vill flytta ett delämne till en högre nivå (eller lägre nivå) i hierarkin drar du namnet på delämnet på den högre nivån-ämnet (eller lågnivå avsnittet). Om det underavsnitt du flyttade har motsvarande delämnen flyttas de också med den och ändringarna visas i diagrammet.

Flytta ett delämne till en högre nivå

Obs!: Att befordra eller nedgradera ett ämne i hierarkin med hjälp av disPositions fönstret ändras diagrammets struktur automatiskt.

Flytta ett ämne uppåt eller nedåt i disPositions fönstret

Du kan ordna eller prioritera ämnen i disPositions fönstret utan att diagrammets struktur påverkas. Om du till exempel vill prioritera ämnen kan du flytta ämnen med högre prioritet till den övre delen av disPositions fönstret – formerna på sidan förblir desamma.

 • Högerklicka på det avsnitt som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Den här ändringen visas bara i disPositions fönstret. Ämnenas placering i diagrammet ändras inte.

Använda kreativitets former

Om du drar former från stencilen kreativitets former får du störst kontroll över placeringen av ämnena på ritnings sidan och deras typ av koppling.

Obs!: Eftersom den här metoden inte utnyttjar de automatiserade funktionerna i kreativiteten kan du inte alltid ge dig de resultat du förväntar dig .

Kreativitetsformer

Skapa ett diagram genom att dra former till ritnings Sidan

 1. Dra formen huvud ämne från stencilen kreativitets former till ritnings sidan.

 2. Skriv den text du vill att huvud ämnet ska representera.

 3. Om du vill lägga till ett delämne drar du ämnes formen till sidan. Skriv namnet på ämnet med formen ämne markerat.

 4. Du kan lägga till flera ämnen och delämnen genom att dra formen flera ämnen till sidan. Skriv namnet på avsnitten i dialog rutan och klicka sedan på OK.

Innan du kopplar ihop former: förstå anslutnings typer

Ämnen kopplas inte automatiskt när du drar dem från stencilen kreativitets former , så det är en bra idé att förstå hur kopplingar fungerar i Visio.

I Visio finns två metoder för att koppla ämnen i ett diagram, figur-till-form och peka-mot-punkt. Alla metoderna är avsedda för specifika situationer och vilken metod du väljer beror på hur åtgärdat du vill ha.

Form till form

När du flyttar former som är kopplade till form-mot-form flyttas de automatiskt för att hålla förbindelsen så direkt som möjligt. Om du vill ha en form mot form-koppling drar du ändarna av kopplings linjen till mitten av formen tills en röd ruta omger ämnets form.

Form till form-koppling

Peka-och-peka

När en koppling är punkt till punkt fästs kopplingens ändar mot specifika punkter på varje form. Om du vill ha en punkt-till-punkt-koppling drar du ändarna av kopplings linjen till en punkt på formen tills ett rött X visas. Om du flyttar formerna förblir kopplingen kopplad till de ursprungliga punkterna.

Punkt till punkt-koppling

Identifiera anslutnings typen

Om du vill se om en koppling är form till form eller punkt till punkt klickar du på kopplingen för att markera den.

Skillnaden mellan form till form-koppling och punkt till punkt-koppling

Om kopplingens änd punkter blir stora röda kvadrater är kopplingen form till form. Om änd punkterna blir små röda kvadrater med symboler i dem (x eller +) är det en punkt-till-punkt-koppling.

Ändra en typ av anslutning till en annan

Om du vill ändra en form till form-koppling till punkt-till-punkt drar du en kopplings änd punkt från formen och drar sedan tillbaka den till kopplings punkten, markerad med ett blått x, där du vill att den ska ansluta till figuren.

Om du vill ändra en punkt-till-punkt-koppling till form till form drar du en kopplings slut punkt över formen process steg tills en röd ruta omger hela formen.

Ändra punkt till punkt till form till form-koppling

Ansluta ämnen

 1. Dra den dynamiska kopplingen från stencilen kreativitets former till ett tomt område på sidan.

 2. Dra ena änden av kopplings linjen till mitten av den första formen som du vill koppla tills ämnets form omges av en röd ruta.

 3. Dra kopplings linjens andra ände till mitten av den andra formen som du vill koppla tills den också är omgiven av en röd ruta.

Koppla ämnen genom att dra ändpunkter till mitten av formen.

När du släpper mus knappen och väljer kopplingen visas varje änd punkt som heldragen röd fyrkant, vilket visar att formerna är korrekt kopplade.

Former är korrekt kopplade när ändpunkter visas som fasta röda rutor.

Visa kopplingar mellan ämnen

Du kan visa en särskild relation mellan två ämnen i kreativitets diagrammet med en Associations linje, som visas som en streckad linje mellan tillhör ande avsnitt. Till skillnad från den dynamiska kopplingen, som definierar diagrammets huvud struktur, sammanbinder ämnen om olika grenar på samma (hierarkisk) nivå.

Associations linjen är bara visuell och ingår inte i diagrammets hierarki. DisPositions fönstret visar inte kopplingen mellan ämnena.

Du kan ansluta ämnen med en Associations linje form på samma sätt som du använder den dynamiska kopplingen. När du ansluter ämnen med hjälp av Associations linjenomdirigeras det med hjälp av ämnena när du flyttar dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders