Fem bra verktyg för att skapa kreativitetsdiagram i Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hur du snabbt vill fånga in dessa idéer vid brainstorming när du skapar en post som du kan analysera, redigera och vidtar åtgärder för senare?

När du skapar ett kreativitetsdiagram i Microsoft Office Visio kan du skapa en visuell arkivering av dina idéer som ritningen nedan. Diagrammet kan hjälpa dig att snabbt identifiera och ordna teman och hierarkier, att det blir ett ögonblick så att det drar en handlingsplan ut från en kaotiska idé genererar session.

Kreativitetsdiagram

I den här artikeln beskrivs fem olika sätt att skapa ett kreativitetsdiagram i Visio. Alla metoder har dess beslut, beroende på hur du föredrar att arbeta.

Med hjälp av ett kreativitetsdiagram

Det finns två sätt att använda ett kreativitetsdiagram. Först är att börja med en huvudinnehållet och sedan skapa relaterade ämnen och delämnen hierarkiskt till rapporteras till ett stort antal olika sätt.

Andra är att fånga alla idéer som de uttrycks och senare organisera dem i en hierarkiskt diagram. Du sedan ändrar förfina och dela resultatet bland medlemmarna i gruppen. Den här metoden är mest användbart under ett kreativitetsmöte där personer som bidrar med idéer i snabb följd. I den här inställningen hierarkier alltid är inte synliga och måste du hämta idéer snabbt.

Starta en ny kreativitetsdiagram

 • Klicka på Arkiv och sedan på nytt.

 • Klicka på Kreativitetsdiagram under företag. Om du inte ser företag, klickar du på mallar eller kategorier.

  Välj mallen Brainstorming-diagram

Expandera ritningssidan så att den passar din kreativitetsdiagram

Om din kreativitetsdiagram sträcker sig efter den blå triangeln kantlinjer, kan du enkelt expandera sidan utan att flytta dina ämnen till en annan sida. Det finns två sätt att ändra storlek på sidan: genom att dra kantlinjer på sidan manuellt eller med hjälp av dialogrutan Utskriftsformat.

Ändra storlek på ritningssidan genom att dra kanterna manuellt

 1. Klicka på ZoomaVisa-menyn och klicka på Hela sidan. Den här vyn visar kantlinjer på ritningssidan.

 2. Placera pekaren över den blå triangeln som du vill expandera kantlinje och tryck sedan på CTRL-tangenten. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil, drar du pekaren för att ändra storlek på sidan.

Manuellt expandera ritningssidan genom att dra i kanterna.

Ändra storlek på ritningssidan med hjälp av dialogrutan Utskriftsformat

 1. Klicka på Design och tryck sedan påSkift+F5för att öppna , Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek.

 3. Skriv den storlek du vill att sidan ska skrivas under egen storlek och på OK.

Dialogrutan Utskriftsformat

Obs!: Ändringar i storleken på ritningssidan gäller endast till den sida som visas för tillfället. Se också till att du anger rätt måttenhet (tum eller millimeter) i rutorna egen storlek när du skriver i storleken på sidan.

Använda Brainstorming-menyfliksområdet

Du kan utföra de flesta vanliga uppgifterna i Skapa ett kreativitetsdiagram, till exempel lägga till ett huvudämne eller ordna ämnen på sidan genom att klicka på knapparna Brainstorming-menyfliksområdet.

Du kan enkelt komma åt dessa verktyg utan att dra pekaren från den blå triangeln. Till exempel om du använder en Tablet PC kan du bara trycka på en gång på menyfliken Brainstorming ska placeras ämnen på ritningssidan.

Menyfliken Brainstorming får du tillgång till alla verktyg utformade för mallen Kreativitet. Förutom att lägga till eller ordna ämnen kan använda du kommandon på menyfliken för att utföra åtgärder, t ex ändra typ av ett befintligt ämne eller flytta ett avsnitt till en ny sida.

Verktygsfältet Kreativitet

Skapa ett diagram med hjälp av fliken Brainstorming

 1. Klicka på primära på fliken Brainstorming.

 2. Markera formen, Skriv den text som du vill huvudinnehållet som symboliserar.

 3. Klicka på delämne med formen Huvudämne markerad.

  Ett delämne ansluter till och är underordnat hjälpavsnittet.

 4. Skriv rubriken på delämne.

Lägga till fler avsnitt med hjälp av verktygsfältet Kreativitet

Du kan lägga till fler avsnitt i diagrammet genom att göra något av följande:

Lägga till flera delämnen

 1. Markera det avsnitt du vill lägga till delämnen till och klicka på Flera delämnen i verktygsfältet Kreativitet.

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialogrutan och tryck på RETUR efter varje. Klicka på OK när du har lagt till alla avsnitt som du vill använda.

Lägg till namnen på de avsnitt som du vill lägga till, en per rad.

Lägga till ett peer-ämne

 1. Markera det ämne du vill lägga till ett ämne på samma nivå till och klicka på verktygsfältet KreativitetPeer.

 2. Skriv rubriken för avsnittet.

Lägga till ett ämne i taget

 1. Markera det avsnitt som du vill lägga till ett ämne på samma nivå eller delämne till och klicka sedan på Peer eller delämne i verktygsfältet Kreativitet.

 2. Skriv rubriken för avsnittet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra utseendet på diagrammet och maximera utrymmet på ritningssidan genom att göra följande:

 • Klicka på Ordna automatiskt på verktygsfältet Kreativitet.

Tips: Du kan manuellt ordna avsnitt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne, dess kopplingarna automatiskt och dess delämnen flyttas med den.

Med hjälp av snabbmenyn

I ett Microsoft Office-program är menyn genväg (eller ”högerklickar”) ett praktiskt verktyg du använder när du vill snabbt utföra en åtgärd utan att flytta markören utanför sidan. Snabbmenyn innehåller också standard Visio-ritning sidan kommandon för uppgifter som att kopiera och klistra in former.

Mest erfarna användare använder du metoden genväg på grund av dess hjälpmedel. I Visio kan du enkelt skapa diagrammet med den här metoden.

Visio kontexten eller högerklicka på menyn

Skapa ett diagram med hjälp av metoden genväg

 1. Högerklicka på ritningssidan och klicka på Lägg till huvudämne.

 2. Markera formen, Skriv den text som du vill huvudinnehållet som symboliserar.

 3. Högerklicka på formen och klicka sedan på Lägg till delämne.

 4. Skriv rubriken på delämne.

Lägga till ämnen med hjälp av metoden genväg

Det finns flera sätt att lägga till ämnen i diagrammet:

Lägga till flera delämnen
 1. Högerklicka på avsnittet som du vill lägga till flera delämnen till och klicka sedan på Lägg till flera delämnen.

  Välj ett ämne, höger klickar du på och väljer Lägg till flera ämnen

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialogrutan och tryck på RETUR efter varje. Klicka på OK när du har lagt till alla avsnitt som du vill använda.

Lägga till ett peer-ämne
 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till ett ämne på samma nivå till och klicka på Lägg till peer-ämne.

 2. Skriv texten för det nya avsnittet.

Lägga till ett avsnitt i taget
 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till ett ämne på samma nivå eller delämne till och klicka på Lägg till peer-ämne eller Lägg till delämne.

 2. Skriv rubriken för avsnittet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra utseendet på diagrammet och maximera utrymmet på ritningssidan genom att göra följande:

 • Högerklicka på ett tomt område på sidan och klicka sedan på Ordna automatiskt former.

Tips: Du kan manuellt ordna avsnitt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne, dess kopplingarna automatiskt och dess delämnen flyttas med den.

Med dispositionsfönstret

Dispositionsfönster visas en trädvyn struktur med din kreativitetsdiagram som spelar in hierarkiska förhållanden av frågorna och komprimerar all information som sträcker sig över flera former och sidor på en central plats. Använd funktionen om du vill ordna dina idéer i en linjär vy utan att påverka utseendet på diagrammet och utan att behöva bläddra fram och tillbaka mellan former och sidor.

Visio Dispositionsfönster

Aktivera eller inaktivera Dispositionsfönster

Om du vill stänga fönstret disposition eller inaktivera, på fliken Brainstorming, markera eller avmarkera kryssrutan dispositionsfönstret.

Markera eller avmarkera kryssrutan för disposition fönster

Skapa ett diagram med dispositionsfönstret

 1. Högerklicka ”Drawing1” eller sparade ritningen filnamnet och klicka på Lägg till huvudämne i Dispositionsfönstret.

 2. Högerklicka på Huvudämne och välj Byt namn.

 3. Skriv den text du vill att representera huvudinnehållet.

 4. Om du vill lägga till ett delämne, högerklicka Huvudämne (eller andra avsnitt) och klicka på Lägg till delämne. Byt namn på delämne på samma sätt som du byter namn på din Huvudämne.

Tips: Om du vill ta bort avsnitt, högerklicka på ett ämne och klicka sedan på Ta bort avsnitt. När du tar bort ett avsnitt med delämnen tas alla motsvarande underavsnitt också bort. Du kan också ta bort ett avsnitt genom att välja det avsnitt som du vill ta bort och sedan trycka på DELETE-tangenten.

Lägga till fler avsnitt i diagrammet med dispositionsfönstret

Om du vill lägga till fler avsnitt i Dispositionsfönstret högerklickar du på det avsnitt som du vill lägga till fler avsnitt till och klicka sedan på Lägg till flera delämnen. Skriv namnen på avsnitt i dialogrutan Lägg till flera delämnen och klicka sedan på OK.

Välj Lägg till flera ämnen på snabbmenyn

Ändra ett ämne i ett delämne

Eftersom Dispositionsfönstret visas ämnen i en linjär vy, kan du använda den om du vill kontrollera den hierarkiska strukturen för dina ämnen. I Dispositionsfönstret kan göra du ett ämne till en annan delämne genom att dra namnet på avsnittet till en annan nivå.

Om du vill flytta ett delämne till en högre nivå (eller lägre nivå) i hierarkin, dra namnet på delämne ovanpå högre nivå avsnitt (eller lägre nivå avsnittet). Om delämne du flyttat har motsvarande delämnen kan de också flyttas med den och ändringarna visas i diagrammet.

Flytta ett delämne till en högre nivå

Obs!: Främjar eller nedgradera ett ämne i hierarkin med Dispositionsfönstret automatiskt ändrar strukturen i diagrammet.

Flytta ett ämne uppåt eller nedåt i dispositionsfönstret

Du kan organisera och prioritera ämnen i Dispositionsfönstret utan att påverka strukturen i diagrammet. Till exempel om du vill prioritera ämnen kan du flytta avsnitten med högre prioritet till den övre delen av Dispositionsfönstret – placeringen av former på sidan inte ändras.

 • Högerklicka på avsnittet som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Den här ändringen återspeglas endast i Dispositionsfönstret. Avsnittet placering i diagrammet ändras inte.

Med hjälp av Kreativitetsformer

Dra former från stencilen Kreativitetsformer får du de flesta kontroll över placeringen av din information på ritningssidan och deras typ av anslutning.

Obs!: Eftersom den här metoden inte dra fördel av mallen Kreativitet automatiserade funktioner när du använder kommandot Ordna automatiskt och Dispositionsfönstret kanske inte alltid ge oväntade resultat.

Kreativitet former panel

Innan du börjar: kartlägga tankarna och Visa anteckningssidor

Innan du skapar diagrammet tänka på två saker: ditt sätt att skapa diagrammet och hur du gör ett diagram som passar i ritningssidan så att det kan läsas när du lägger till fler avsnitt i den. Det är en bra idé att bekanta dig med metoderna förskott så att du kan vara effektivt skapar diagrammet under din kreativitet.

Skapa ett kreativitetsdiagram

Det finns två sätt att skapa ett kreativitetsdiagram:

 • Först är att börja med en huvudinnehållet och sedan skapa relaterade ämnen och delämnen hierarkiskt till rapporteras till ett stort antal olika sätt.

 • Andra är att fånga alla idéer som de uttrycks och senare organisera dem i en hierarkiskt diagram. Du sedan ändrar förfina och dela resultatet bland medlemmarna i gruppen. Den här metoden är mest användbart under ett kreativitetsmöte där personer som bidrar med idéer i snabb följd. I den här inställningen hierarkier alltid är inte synliga och måste du hämta idéer snabbt.

Expandera ritningssidan så att den passar din kreativitetsdiagram

Om din kreativitetsdiagram sträcker sig efter den blå triangeln kantlinjer, kan du enkelt expandera sidan utan att flytta dina ämnen till en annan sida. Det finns två sätt att ändra storlek på sidan: genom att dra kantlinjer på sidan manuellt eller med hjälp av dialogrutan Utskriftsformat.

Ändra storlek på ritningssidan genom att dra kanterna manuellt
 1. Peka på ZoomaVisa-menyn och klicka på Hela sidan. Den här vyn kan du se kantlinjer på ritningssidan.

 2. Placera pekaren över den blå triangeln som du vill expandera kantlinje och tryck sedan på CTRL-tangenten. När pekaren ändras till en dubbelriktad pil, drar du pekaren för att ändra storlek på sidan.

Manuellt expandera ritningssidan genom att dra i kanterna.

Ändra storlek på ritningssidan med hjälp av dialogrutan Utskriftsformat
 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Sidstorlek.

 3. Skriv den storlek du vill att sidan ska skrivas under egen storlek och på OK.

Dialogrutan Utskriftsformat

Obs!: Ändringar i storleken på ritningssidan gäller endast till den sida som visas för tillfället. Se också till att du anger rätt måttenhet (tum eller millimeter) i rutorna egen storlek när du skriver i storleken på sidan.

Med hjälp av verktygsfältet Kreativitet

Du kan utföra de flesta vanliga uppgifterna i Skapa ett kreativitetsdiagram, till exempel lägga till ett huvudämne eller ordna ämnen på sidan genom att klicka på knapparna i verktygsfältet Kreativitet.

Du kan enkelt komma åt dessa verktyg utan att dra pekaren från den blå triangeln. Till exempel om du använder en Tablet PC kan du bara trycka på en gång i verktygsfältet Kreativitet ska placeras ämnen på ritningssidan.

Verktygsfältet Kreativitet

Tips: Om du inte ser verktygsfältet KreativitetVisa-menyn, peka på verktygsfält och klicka sedan på Brainstorming.

Skapa ett diagram med hjälp av fliken Brainstorming eller verktygsfält

 1. Klicka på fliken Brainstorming eller verktygsfältet, primära eller Lägg till huvudämne.

 2. Markera formen, Skriv den text som du vill huvudinnehållet som symboliserar.

 3. Klicka på Lägg till delämne med formen Huvudämne markerad.

  Ett delämne ansluter till och är underordnat hjälpavsnittet.

 4. Skriv rubriken på delämne.

Lägga till fler avsnitt med hjälp av verktygsfältet Kreativitet

Du kan lägga till fler avsnitt i diagrammet genom att göra något av följande:

Lägga till flera delämnen

 1. Markera det ämne du vill lägga till delämnen till och klicka sedan på Lägg till flera delämnen i verktygsfältet Kreativitet.

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialogrutan och tryck på RETUR efter varje. Klicka på OK när du har lagt till alla avsnitt som du vill använda.

Dialogrutan Lägga till flera delämnen

Lägga till ett peer-ämne

 1. Markera det ämne du vill lägga till ett ämne på samma nivå till och klicka sedan på Lägg till peer-ämne i verktygsfältet Kreativitet.

 2. Skriv rubriken för avsnittet.

Lägga till ett ämne i taget

 1. Markera det avsnitt som du vill lägga till ett ämne på samma nivå eller delämne till och klicka sedan på Lägg till peer-ämne eller Lägg till delämne i verktygsfältet Kreativitet.

 2. Skriv rubriken för avsnittet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra utseendet på diagrammet och maximera utrymmet på ritningssidan genom att göra följande:

 • Klicka på Ordna ämnen automatiskt i verktygsfältet Kreativitet.

Tips: Du kan manuellt ordna avsnitt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne, dess kopplingarna automatiskt och dess delämnen flyttas med den.

Med hjälp av Kreativitet-menyn

Kreativitet-menyn får du tillgång till alla verktyg utformade för mallen Kreativitet. Förutom att lägga till eller ordna ämnen kan använda du kommandon på den här menyn för att utföra åtgärder, t ex ändra typ av ett befintligt ämne eller flytta ett avsnitt till en ny sida.

Kreativitet-menyn

Med hjälp av snabbmenyn

I ett Microsoft Office-program är menyn genväg (eller ”högerklickar”) ett praktiskt verktyg du använder när du vill snabbt utföra en åtgärd utan att flytta markören utanför sidan. Snabbmenyn innehåller också standard Visio-ritning sidan kommandon för uppgifter som att kopiera och klistra in former.

Mest erfarna användare använder du metoden genväg på grund av dess hjälpmedel. I Visio kan du enkelt skapa diagrammet med den här metoden.

Snabbmeny för form på kreativitetsämne

Skapa ett diagram med hjälp av metoden genväg

 1. Högerklicka på ritningssidan och klicka på Lägg till huvudämne.

 2. Markera formen, Skriv den text som du vill huvudinnehållet som symboliserar.

 3. Högerklicka på formen och klicka sedan på Lägg till delämne.

 4. Skriv rubriken på delämne.

Lägga till ämnen med hjälp av metoden genväg

Det finns flera sätt att lägga till ämnen i diagrammet:

Lägga till flera delämnen

 1. Högerklicka på avsnittet som du vill lägga till flera delämnen till och klicka sedan på Lägg till flera delämnen.

  Ny ämnesform markerad med synlig snabbmeny

 2. Skriv texten för varje nytt ämne i dialogrutan och tryck på RETUR efter varje. Klicka på OK när du har lagt till alla avsnitt som du vill använda.

Lägga till ett peer-ämne

 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till ett ämne på samma nivå till och klicka på Lägg till peer-ämne.

 2. Skriv texten för det nya avsnittet.

Lägga till ett avsnitt i taget

 1. Högerklicka på det avsnitt som du vill lägga till ett ämne på samma nivå eller delämne till och klicka på Lägg till peer-ämne eller Lägg till delämne.

 2. Skriv rubriken för avsnittet.

Ordna ämnen

Du kan förbättra utseendet på diagrammet och maximera utrymmet på ritningssidan genom att göra följande:

 • Högerklicka på ett tomt område på sidan och klicka sedan på Ordna automatiskt former.

Tips: Du kan manuellt ordna avsnitt genom att markera de avsnitt som du vill flytta och dra dem till en annan plats på sidan. När du flyttar ett ämne, dess kopplingarna automatiskt och dess delämnen flyttas med den.

Med dispositionsfönstret

Dispositionsfönster visas en trädvyn struktur med din kreativitetsdiagram som spelar in hierarkiska förhållanden av frågorna och komprimerar all information som sträcker sig över flera former och sidor på en central plats. Använd funktionen om du vill ordna dina idéer i en linjär vy utan att påverka utseendet på diagrammet och utan att behöva bläddra fram och tillbaka mellan former och sidor.

Dispositionsfönster

Skapa ett diagram med dispositionsfönstret

 1. Högerklicka ”Drawing1” eller sparade ritningen filnamnet och klicka på Lägg till huvudämne i Dispositionsfönstret.

 2. Högerklicka på Huvudämne och välj Byt namn.

 3. Skriv den text du vill att representera huvudinnehållet.

 4. Om du vill lägga till ett delämne, högerklicka Huvudämne (eller andra avsnitt) och klicka på Lägg till delämne. Byt namn på delämne på samma sätt som du byter namn på din Huvudämne.

Tips: Om du vill ta bort avsnitt, högerklicka på ett ämne och klicka sedan på Ta bort avsnitt. När du tar bort ett avsnitt med delämnen tas alla motsvarande underavsnitt också bort. Du kan också ta bort ett avsnitt genom att välja det avsnitt som du vill ta bort och sedan trycka på DELETE-tangenten.

Lägga till fler avsnitt i diagrammet med dispositionsfönstret

Om du vill lägga till fler avsnitt i Dispositionsfönstret högerklickar du på det avsnitt som du vill lägga till fler avsnitt till och klicka sedan på Lägg till flera delämnen. Skriv namnen på avsnitt i dialogrutan Lägg till flera delämnen och klicka sedan på OK.

Lägga till flera delämnen med dispositionsfönstret

Ändra ett ämne i ett delämne

Eftersom Dispositionsfönstret visas ämnen i en linjär vy, kan du använda den om du vill kontrollera den hierarkiska strukturen för dina ämnen. I Dispositionsfönstret kan göra du ett ämne till en annan delämne genom att dra namnet på avsnittet till en annan nivå.

Om du vill flytta ett delämne till en högre nivå (eller lägre nivå) i hierarkin, dra namnet på delämne ovanpå högre nivå avsnitt (eller lägre nivå avsnittet). Om delämne du flyttat har motsvarande delämnen kan de också flyttas med den och ändringarna visas i diagrammet.

Flytta ett delämne till en högre nivå

Obs!: Främjar eller nedgradera ett ämne i hierarkin med Dispositionsfönstret automatiskt ändrar strukturen i diagrammet.

Flytta ett ämne uppåt eller nedåt i dispositionsfönstret

Du kan organisera och prioritera ämnen i Dispositionsfönstret utan att påverka strukturen i diagrammet. Till exempel om du vill prioritera ämnen kan du flytta avsnitten med högre prioritet till den övre delen av Dispositionsfönstret – placeringen av former på sidan inte ändras.

 • Högerklicka på avsnittet som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

  Den här ändringen återspeglas endast i Dispositionsfönstret. Avsnittet placering i diagrammet ändras inte.

Med hjälp av Kreativitetsformer

Dra former från stencilen Kreativitetsformer får du de flesta kontroll över placeringen av din information på ritningssidan och deras typ av anslutning.

Obs!: Eftersom den här metoden inte dra fördel av mallen Kreativitet automatiserade funktioner när du använder kommandot Ordna automatiskt och Dispositionsfönstret kanske inte alltid ge oväntade resultat.

Kreativitetsformer

Skapa ett diagram genom att dra former till ritningssidan

 1. Dra formen Huvudämne till ritningssidan från stencilen Kreativitetsformer.

 2. Skriv den text som du vill använda Huvudämne som symboliserar.

 3. Dra formen avsnitt genom att lägga till ett delämne till sidan. Med ämnesform markerad, skriver du namnet på avsnittet.

 4. Du kan lägga till flera ämnen och delämnen genom att dra flera ämnesform till sidan. Skriver du namnet på avsnitt i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Innan du kopplar ihop former: Förstå anslutningstyper

Ämnen Anslut inte automatiskt när du drar dem från stencilen Kreativitetsformer så att det är en bra idé att förstå hur kopplingar fungerar i Visio.

Visio innehåller två metoder för att ansluta ämnen i diagrammet, form till form och punkt till punkt. Alla metoder är avsedd för specifika situationer och vilken metod du väljer beror på hur fast du vill använda den faktiska punkten på anslutningar ska vara.

Form till form

När du flyttar former som är anslutna form till form flyttas på kopplingarna så att blir så direkt som möjligt. Om du vill att en form till form-koppling drar du ändarna av kopplingslinjen till mitten av formen tills en röd ruta runt formen avsnitt.

Form till form-koppling

Punkt till punkt

När en koppling fästs limmas kopplingens ändpunkter mot specifika punkter i varje form. Om du vill ha en punkt till punkt-koppling drar du ändarna av kopplingslinjen till en punkt på formen tills ett rött X visas. Om du flyttar formerna stannar kopplingen på dessa punkter.

Punkt till punkt-koppling

Identifiera anslutningstyp

För att se om en anslutning är form till form eller punkt till punkt, klicka på kopplingen så att den markeras.

Skillnaden mellan form till form-koppling och punkt till punkt-koppling

Om kopplingens ändpunkter blir stora röda rutor kan är anslutningen form till form. Om ändarna blir till små röda fyrkanter med symboler (x eller +), anslutningen är punkt till punkt.

Ändra en typ av anslutning till en annan

Om du vill ändra en form till form-koppling till punkt till punkt drar du kopplingens ändpunkt från formen och sedan dra den till den kopplingspunkt, markerad med ett blått x där du vill ansluta till formen.

Om du vill ändra en punkt till punkt-koppling till form till form drar du kopplingens ändpunkt över formen process steg tills en röd ruta runt hela formen.

Ändra punkt till punkt till form till form-koppling

Koppla ämnen

 1. Dra dynamisk koppling från stencilen Kreativitetsformer till ett tomt område på sidan.

 2. Dra ena änden av kopplingslinjen till mitten av den första formen som du vill ansluta tills ämnesformen omges av en röd ruta.

 3. Dra den andra änden av kopplingslinjen till mitten av den andra formen som du vill ansluta tills den också omges av en röd ruta.

Koppla ämnen genom att dra ändpunkter till mitten av formen.

När du släpper musknappen och markerar kopplingen visas varje slutpunkt som ifylld röd ruta som anger formerna är korrekt kopplade.

Former är korrekt kopplade när ändpunkter visas som fasta röda rutor.

Visa associationer mellan ämnen

Du kan visa en särskild relation mellan två ämnen i ett kreativitetsdiagram med hjälp av en Associationslinje, som visas som en streckad linje mellan associerade ämnen. Till skillnad från dynamisk koppling, som definierar huvudsakliga strukturen i diagrammet, ansluter Associationslinje ämnen på olika förgreningar på samma (hierarkiska) nivå.

Association raden är tydligt endast och ingår inte i hierarkin för diagrammet. Kopplingen mellan avsnitten visas inte i Dispositionsfönstret.

Du kan koppla ämnen med hjälp av en Association linje på samma sätt som du använder dynamisk koppling. Nästa gång du ansluter ämnen med hjälp av Associationslinje får den dras om med hjälp av när du flyttar dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×