Felsökning: Ritobjekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Utseende

Linjerna i min teckning är ojämna.

 • Kurvor och raka linjer som inte är absolut våg- eller lodräta visas inte alltid helt jämna på skärmen. Ojämnheten försvinner dock vid utskrift.

 • Två verktyg på verktygsfältet Rita (figurer-menyn, undermenyn linjer ), kurva verktyget Bild av knapp och Frihandsfigur verktyget Bild av knapp , ger också din jämnare än att använda Frihand Knappbild -verktyget.

 • Använd Zoom-funktionen för att förstora sidan (Zooma…Visa-menyn). Det är lättare att rita detaljer vid 200 procents förstoring.

 • Välj lägsta möjliga mushastighet på Kontrollpanelen. Då kan du rita med större precision.

 • Du kan ändra formen på figuren för att få dem jämnare. Klicka på formen, klicka på Redigera punkterRita-menyn (verktygsfältetRita ) så att figurhörn visas och dra sedan valfritt hörn. Se till att öka förstoringen (kommandotZooma, Visa-menyn) till 200 procent.

 • Du kan göra figurerna jämnare genom att ta bort enstaka brytpunkter. Klicka i figuren och klicka sedan på Redigera punkterRitobjekt-menyn så att brytpunkterna visas. Peka på den brytpunkt som du vill ta bort och håll ned CTRL samtidigt som du klickar på brytpunkten.

Färgerna i objekt är inte utjämnade.

 • Se till att förstoringsgraden (Zooma…Visa-menyn) är inställd på 100 procent. Skuggningar kan verka förvridna vid högre eller lägre förstoringsgrad.

 • Om din bildskärm bara stöder 16 färger kanske skuggorna blir ojämna. Skuggor ger bäst resultat på skärmar som stöder 256 eller fler färger.

De frihandsfigurer som jag ritade justeras inte ordentligt.

I stället för att använda kommandot Justera eller fördelaRitobjekt-menyn (verktygsfältet Rita), kan du justera objekten genom att flytta dem.

 • Med verktygen FinjusteraRitobjekt-menyn kan du flytta objekten en bildpunkt (pixel) i taget.

 • Du kan tillfälligt stänga av kommandot Mot rutnät (Ritobjekt-menyn, undermenyn Fäst mot rutnät eller figur) genom att hålla ned ALT medan du flyttar figuren.

Text i ett ritat objekt inte rotera eller vända.

I Microsoft Graph flyttas text som är kopplad till en figur med formen men rotera eller vända inte – till exempel visas i en vinkel eller upp och ned, när du roterar eller vänder formen. Om du vill ändra placeringen av text i en figur, klicka på kanten av figuren, klickar du på figurFormat-menyn och sedan markera önskade alternativ på fliken Justering och Marginaler.

Rita

Det är svårt att styra frihandsritningen.

 • Använd Zoom-funktionen för att förstora sidan (Zooma…Visa-menyn). Det är lättare att rita detaljer vid 200 procents förstoring.

 • Använd Frihandsfigur verktyget Bild av knapp i verktygsfältet Rita (figurer-menyn, undermenyn linjer ) i stället för verktyget Frihand Knappbild .

 • Välj lägsta möjliga mushastighet på Kontrollpanelen. Då kan du rita med större precision.

Flytta och markera

Jag har delat upp en grupp ritobjekt och kan inte gruppera om dem.

Om du arbetar med flera grupper av ritobjekt måste du se till att du väljer ett ritobjekt i den grupp du vill dela upp. Om du har avslutat Microsoft Graph och senare vill dela upp objekten markerar du objekten genom att hålla ned SKIFT samtidigt som du klickar på vart och ett av objekten. Klicka därefter på GrupperaRitobjekt-menyn (verktygsfältet Rita).

När jag försöker flytta ett ritobjekt ändrar eller vice versa.

 • Om du vill flytta en figur som inte har text kopplad till den, drar du brödtexten eller figur, men inte storlekshandtag eller justeringshandtag kantlinje. Om figuren har text bifogad eller om den har ingen fyllning (till exempel visar bara dispositionen av formen), drar du kantlinjen. Om du klickar på brödtexten i en figur med tillhörande text markerar du texten.

 • När du ska ändra storlek på en markerad figur drar du i ett av storlekshandtagen eller i ett ändringshandtag. Om du i stället drar i själva figuren eller dess kantlinje flyttas figuren eller markeras texten i den.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×