Felsökning för svarsgrupper

Informationen nedan kan hjälpa dig att lösa problem med svarsgrupper.

I den här artikeln

Om du är agent

Varför får jag inte samtal från svarsgrupper?

Varför kan jag inte logga in i en formell grupp på sidan Agentgrupper?

Varför visas ingen samtalskontext tillsammans med samtalet eller varför är samtalskontexten ofullständig?

Varför kan jag inte dela skrivbordet eller starta ett möte när jag är ansluten till en anonym svarsgrupp?

Varför visas inte vissa av mina svarsgrupper i listrutan Åt?

Varför slutade det plötsligt att ringa när jag fick ett svarsgruppssamtal?

Om du ringer en svarsgrupp

Varför står det att svarsgruppen är tillgänglig när ingen svarar?

Varför hittar jag inte svarsgruppen när jag skriver namnet på den i Lync 2010?

Varför upptäcker inte svarsgruppen att jag trycker på en DTMF-ton?

Vad ska jag göra när svarsgruppen inte tolkar mina röstsvar korrekt?

Varför kan jag inte dela skrivbordet eller starta ett möte när jag är ansluten till en anonym svarsgrupp?

Om du är agent

Varför får jag inte samtal från svarsgrupper?

 • Svarsgrupper ringer bara upp agenter om deras närvarostatus är Tillgänglig eller Inaktiv, såvida inte något annat har konfigurerats. Kontrollera din närvarostatus.

 • Sekretessläget kanske är aktiverat.

 • Om du ingår i en formell svarsgrupp och därmed måste logga in manuellt innan du kan besvara samtal, kanske du inte är inloggad i gruppen. Försäkra dig om att du är inloggad genom att klicka på pilen Visa meny i huvudfönstret i Lync, peka på Verktyg och klicka på Inställningar för svarsgrupp.

Varför kan jag inte logga in i en formell grupp på sidan Agentgrupper?

 • Det kan vara problem med anslutningen till servern. Kontakta supportpersonalen.

Varför visas ingen samtalskontext tillsammans med samtalet eller varför är samtalskontexten ofullständig?

 • Om du ingår i en Hunt Group eller sökgrupp får du ingen samtalskontext. Samtalskontext skickas bara för interaktiva grupper, inte sökgrupper.

 • Om samtalskontexten är ofullständig, om till exempel frågor saknas, kan du be supportpersonalen att ange en textversion för dem.

 • Om du är agent för en anonym svarsgrupp och det görs en övervakad överföring, överförs samtalskontext endast om överföringen startas från konversationsfönstret med samtalskontexten.

Varför kan jag inte dela skrivbordet eller starta ett möte när jag är ansluten till en anonym svarsgrupp?

 • Den här funktionen kan inte användas för anonyma svarsgrupper. Du kan bara dela skrivbord om du är medlem i en standardsvarsgrupp (inte anonym). Be supportpersonalen att ta bort anonymitetsflaggan från arbetsflödet.

Varför visas inte vissa av mina svarsgrupper i listrutan Åt?

 • Du kan endast ringa i en anonym svarsgrupps ställe. Listan med svarsgrupper uppdateras bara när du loggar in och sedan var åttonde timme. Om du vill uppdatera listan loggar du ut och sedan in igen.

 • Det kan vara fel på anslutningen till servern. Kontakta supportpersonalen.

Varför slutade det plötsligt att ringa när jag fick ett svarsgruppssamtal?

 • En annan agent besvarade samtalet. Du får ett meddelande om vilken agent som besvarade samtalet.

Överst på sidan

Om du ringer en svarsgrupp

Varför står det att svarsgruppen är tillgänglig när ingen svarar?

 • Även om ingen i gruppen kan ta emot några samtal är en svarsgrupp alltid markerad som tillgänglig. Svarsgrupper har vanligtvis en telefonsvarare som tar emot samtalet.

Varför hittar jag inte svarsgruppen när jag skriver namnet på den i Lync 2010?

 • Svarsgruppen har ännu inte kopierats till adressboken. Ange SIP-adressen i stället (till exempel sip:försäljning@contoso.com).

Varför upptäcker inte svarsgruppen att jag trycker på en DTMF-ton?

 • DTMF-toner (Dual-tone multifrequency) kan bara identifieras efter det att välkomstmeddelandet har spelats upp.

Vad ska jag göra när svarsgruppen inte tolkar mina röstsvar korrekt?

 • Tala tydligt rakt in i mikrofonen. Se till att det inte är för mycket ljud runt omkring.

 • Om svarsgruppen feltolkade ditt svar och gick vidare till nästa fråga kan du inte gå tillbaka utan måste börja om från början.

Varför kan jag inte dela skrivbordet eller starta ett möte när jag är ansluten till en anonym svarsgrupp?

 • Den här funktionen kan inte användas med anonyma svarsgrupper. Du kan bara dela skrivbord om du är medlem i en standardsvarsgrupp (inte anonym). Be supportpersonalen att ta bort anonymitetsflaggan från arbetsflödet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×