Felsökning av Microsoft 365 användningsanalyser

Utforska följande lista över felmeddelanden för att få hjälp med de vanligaste problemen med användningsanalyser för Microsoft 365.

Vi kan inte att bearbeta din begäran. Du måste först prenumerera på dessa data i administratörsportalen för Office 365

Felkod: 422

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365 eller när du anropar rapport-API:er för Office 365 direkt.

Orsak: Du måste prenumerera på data från administrationscentret för Office 365 innan du kan ansluta till innehållspaketet. Om du inte först utför det här steget kan du inte ansluta till innehållspaketet, även om du anger ditt klientorganisations-ID för Office 365.

Åtgärda det här felet:Om du vill prenumerera på dessa data går du till Office 365-administratörscenter >Rapporter >Användning och letar upp Office 365 Adoption-panelen på huvudsidan för instrumentpanelen. Välj knappen Kom igång. I fönstret Rapporter som öppnas aktiverar du sedan inställningen för Gör data tillgängliga för innehållspaketet för Office 365 Adoption för Power BI och klicka på Spara.

Vi bearbetar dina data

Var du kommer att få se det här meddelandet: I panelen för införande av Office 365 på instrumentpanelen för användning i administrationscentret för Office 365.

Orsak: När du väljer att visa data i innehållspaketet från administratörsportalen för O365 börjar Office 365-systemet att generera historiska användningsdata för organisationen. Beroende på storleken på klientorganisationen kan det här steget ta mellan två till fyrtioåtta timmar.

Så här löser du det: Ha tålamod, men om meddelandet inte ändras till Your data is ready (Dina data är klara) efter 3 dagar bör du kontakta supporten för Office 365 för företag.

Vi kan för närvarande inte att bearbeta din begäran. Vi förbereder fortfarande data för organisationen

Felkod: 423

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365 eller när du anropar rapport-API:er för Office 365 direkt.

Orsak: När du väljer att visa data i innehållspaketet på Office 365-administrationssidan börjar Office 365-systemet generera historiska användningsdata för organisationen. Beroende på storleken på klientorganisationen kan det här steget ta mellan två till fyrtioåtta timmar.

Så här löser du det: Ha tålamod, men om meddelandet inte ändras till Your data is ready (Dina data är klara) senast 3 dagar efter initieringen bör du kontakta supporten för Office 365 för företag.

Klientorganisations-ID:t som du angav är inte i rätt format

Felkod: 400

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365 eller när du anropar rapport-API:er för Office 365 direkt.

Orsak: Klientorganisations-ID:t är ett GUID och måste vara i xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Om du anger någon annan sträng i inmatningsrutan för klientorganisationen får du det här felet.

Åtgärda det här felet:Gå till administrationscentret för Office 365 >Rapporter >Användning och leta upp Office 365 Adoption-panelen på huvudsidan för instrumentpanelen. Klientorganisations-ID:t visas på panelen. Du kan kopiera det härifrån och klistra in det i dialogrutan om du vill ansluta till innehållspaketet.

Vårt system känner inte igen klientorganisations-ID:t som du angav

Felkod: 404

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365 eller när du anropar rapport-API:er för Office 365 direkt.

Orsak: Klientorganisations-ID:t som du angav är inte giltigt eller finns inte.

Åtgärda det här felet:Gå till administrationscentret för Office 365 >Rapporter >Användning och leta upp Office 365 Adoption-panelen på huvudsidan för instrumentpanelen. Klientorganisations-ID:t visas på panelen. Du kan kopiera det härifrån och klistra in det i dialogrutan om du vill ansluta till innehållspaketet.

Ange dina inloggningsuppgifter för att logga in på Power BI igen

Felkod: 302

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365 eller när du anropar rapport-API:er för Office 365 direkt.

Orsak: Auktoriseringskoden fungerade inte. Eventuellt måste du ange dina autentiseringsuppgifter igen.

Så här åtgärdar du felet: Logga ut från Power BI och logga sedan in igen.

Du har inte rätt auktorisering för få åtkomst till dessa data. Om du vill kunna komma åt data från den här tjänsten måste du vara global administratör eller produktadministratör

Felkod: 403

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365 eller när du anropar rapport-API:er för Office 365 direkt.

Orsak: Auktoriseringskoden fungerade inte eftersom användaren som försökte ansluta till innehållspaketet inte har rätt auktoriseringsnivå för att komma åt dessa data.

Så här åtgärdar du felet: Ange autentiseringsuppgifter för en användare som är antingen global administratör, Exchange-administratör, Skype för företag-administratör eller SharePoint-administratören för att ansluta till innehållspaketet. Mer information finns i artikeln om administratörsroller i Office 365.

Uppdateringen misslyckades

Var du kommer att få se det här meddelandet: E-post från Power BI eller statusen Misslyckades i uppdateringshistoriken.

Orsak: Ibland återställs autentiseringsuppgifterna för den användare som är ansluten till innehållspaketet och uppdateras inte i anslutningsinställningar för innehållspaketet, vilket innebär att användaren får information om fel vid uppdatering.

Så här åtgärdar du felet: Hitta den datauppsättning i Power BI som motsvarar instrumentpanelen för införande av Office 365 (Office 365 Adoption_preview.pbix), välj Schemalägg uppdatering och ange dina administratörsautentiseringsuppgifter för Office 365.

Om det inte fungerar rensar du cachen och återskapar innehållspaketet.

Det gick inte att uppdatera datakällans autentiseringsuppgifter

Felkod: 400

Var du kommer att få se det här meddelandet: I Power BI när du ansluter till den offentliga förhandsversionen av innehållspaketet för införande av Office 365.

Orsak: Vissa användare som har multifaktorautentisering (MFA) ser kanske ett 400-fel när de ansluter till innehållspaketet. Det här är ett känt problem och påverkar bara anslutningsflödet.

Så här löser du det: Anslut med autentiseringsuppgifter som inte är kopplade till multifaktorautentisering.

Globala administratörer kan aktivera och inaktivera multifaktorautentisering. Anvisningar finns i Konfigurera multifaktorautentisering för Office 365-användare.

Närliggande ämnen

Microsoft 365 användningsanalys
Aktivera Microsoft 365 användningsanalys
Navigering och användning av användningsanalysrapporter i Microsoft 365
Anpassa användningsanalysrapporter i Office 365
Aktiva användare i Office 365 användningsrapporter
Datamodell för Microsoft 365 användningsanalyser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×