Felsöka uppgraderingsproblem med webbplatssamling

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du uppgraderar en webbplatssamling till SharePoint Online 2013-läge kan eventuella fel uppstå. Den här artikeln hjälper dig att förstå de felen och hur du kan åtgärda dem.

Kontrollera uppgraderingsstatus och loggfiler

Indikatorer och loggfiler för uppgraderingsstatus ger dig en idé om vad som gick fel under uppgraderingen. Vi rekommenderar att du noggrant granskar alla fel i uppgraderingsloggfilerna. Varningar indikerar inte alltid ett problem men du bör granska dem också och avgöra om någon av dem kan skapa fler problem.

  1. Granska din webbplatssamlings uppgraderingsstatussida.

    Klicka på Uppgradering av platssamling i avsnittet Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar (Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar). Klicka på Granska webbplatssamlingens uppgraderingsstatus på sidan Uppgradering av platssamling.

  2. Om sidorna inte renderas kontrollerar du sidan Webbplatsinställningar. Om sidan Webbplatsinställningar inte fungerar och uppgraderingen har genomförts kan det finnas problem med huvudsidan eller startsidan. Kontrollera webbplatssamlingens uppgraderingsloggfil för information om problemet om sidan Webbplatsinställningar inte fungerar.

  3. Granska webbplatssamlingens uppgraderingsloggfiler. Du kan granska webbplatssamlingens uppgraderingsloggar genom att klicka på länken på din webbplatssamlings uppgraderingsstatussida.

Vanliga problem

Kontrollera om något av följande problem orsakar uppgraderingsfelet, varningen eller ett annat problem på din webbplats.

F: En gränssnittskontroll har försvunnit från sidan

S: Återställ sidan till standardversionen.

Att ändra användargränssnittet kan orsaka problem under uppgraderingen. Om du anpassade en sida och placerade en gränssnittskontroll på en plats som inte är en standardplats kan du återställa sidan till standardversionen och återskapa kontrollen.

Du kan återställa sidan med hjälp av länken Återställ till webbplatsdefinition under Webbplatsåtgärder på sidan Webbplatsinställningar. Du kan också använda kommandot Återställ till mall i SharePoint Designer 2013.

F: Vyn med en stor lista fungerar inte längre

S: Skapa indexerade kolumner, mappar eller nya vyer för stora listor. Du måste kanske lägga till den indexerade kolumnen i dina befintliga vyer.

Om en lista är väldigt stor och användaren använder en vy eller kör en fråga som överskrider begränsningströskeln tillåts inte vyn eller frågan. Du kan i stället skapa indexerade kolumner med filtrerade vyer, organisera objekt i mappar, ange en objektbegränsning på sidan för en stor vy eller använda en extern lista. Mer information om hur du hanterar begränsningar för stora listor och hur du löser problem med stora listor finns i Hantera listor och bibliotek med många objekt.

F: Jag ser ett fel om ett duplicerat innehållsnamn

S: Byt namn på innehållstyperna eller innehållsfälten som kan stå i konflikt med standardnamnen.

Ibland kan anpassade element (som en innehållstyp) ha ett namn som står i konflikt med ett namn i den nya versionen. I uppgraderingsloggfilerna kan du se ett fel som följande:

Det gick inte att aktivera webbplatssamlingsfunktionerna i webbplats-URL. Undantag: Ett duplicerat innehållsnamn "namn" hittades.

Det här felet indikerar att en anpassad innehållstyp lades till på den angivna webbplatsen i SharePoint Online 2010. Under uppgraderingen till SharePoint Online 2013 står dess namn i konflikt med standardinnehållstypen med samma namn. Byt namn på den anpassade innehållstypen på den angivna webbplatsen till ett annat namn och kör uppgraderingen igen.

Obs!: Att byta namn på eller ta bort en innehållstyp kan få anpassningar som är beroende av den innehållstypen att sluta fungera.

Mer information finns i Innehållstyper som står i konflikt hittades hälsokontroll av webbplatssamlingen och Skapa eller anpassa en innehållstyp.

F: Min webbplats är ful, fungerar inte som väntat eller har skriptfel

S: Redigera eller återställ sidan till standardversionen, eller ta bort eller ersätt de anpassade filerna.

Ett problem med anpassningar, med inbäddat JavaScript eller med inbäddade CSS-filer kan orsaka de här problemen.

F: Anpassat innehåll på min webbplats försvann eller fungerar inte

S: Ändra huvudsidan eller ändra innehållet så att olika webbdelszonlayouter krävs.

Huvudsidan kan ha andra zonlayouter och innehållet kanske inte längre refererar dem korrekt. Som en sista utväg kan du återställa sidan till standardversionen, men om du återställer sidan kan du förlora zonspecifikt innehåll.

F: Jag får ett fel som säger att en kontroll eller en sida inte kan renderas

S: Gör något av följande:

Om en webbdel som inte är installerad lades till kontaktar du innehavaradministratören och ber honom/henne installera den. Om en webbdel inte längre är tillgänglig eller om den inte stöds tar du bort webbdelen från sidan med underhållsvyn för webbdelar (ta bort webbdelen, stäng den inte bara).

Om en sida redigerades direkt tar du bort kontrollen eller webbdelen genom att redigera den igen och återställa sidan till standardversionen.

En webbdel eller en annan kontroll som inte finns installerad eller inte längre stöds kan ha lagts till på sidan. Antingen lades en webbdel till i en zon eller så bäddades en kontroll- eller en webbdelsreferens in genom att sidan redigerades direkt (möjligtvis en huvudsida).

En SharePoint-funktion måste kanske aktiveras.

Mer information finns i Aktivera eller inaktivera webbplatssamlingsfunktioner och Öppna och använda underhållssidan för webbdelar.

F: Jag får ett fel om att jag inte kan skapa en undersida utifrån en webbplatsmall eftersom webbplatsmallen är skapad i 2010-versionen och min webbplatssamling är skapad i 2013-versionen

S: Återskapa webbplatsmallen i 2013-versionen.

Återskapa webbplatsmallen genom att skapa en ny undersida i 2013-versionen, anpassa den igen så att den överensstämmer med den mall du hade och spara sedan den anpassade undersidan som en mall.

Mer information finns i Uppgradera webbplatsmallar.

F: Mitt tema tillämpas inte på sidor på min uppgraderade webbplats

S: Återskapa temat med hjälp av de nya temafunktionerna i SharePoint 2013.

Temamotorn har omdesignats helt och hållet i SharePoint 2013 och gjort temahantering kraftfullare och flexiblare, och så att teman enklare kan uppgraderas i framtiden. Att uppgradera en THMX-fil från SharePoint 2010 till SharePoint 2013 stöds dock inte.

Det här löser du genom att först skapa en webbplatssamling för utvärdering och sedan återskapa temat med hjälp av de nya temafunktionerna i SharePoint 2013.

F: Min anpassade profilering ser inte ut som den ska eller så finns det problem med min uppgraderade webbplats

S: Skapa en webbplatssamling för utvärdering och återskapa huvudsidan på SharePoint 2013-webbplatsen.

De förinställda huvudsidorna och CSS-filerna har ändrats för att stödja det nya användargränssnittet som både är snabbare och mer flytande. Av den anledningen kan du inte tillämpa en huvudsida som har skapats i SharePoint 2010 på en webbplats i SharePoint 2013. När du uppgraderar din SharePoint 2010-webbplats till SharePoint 2013 återställs dock sidan till den förinställda huvudsidan i SharePoint 2013. Därmed visas inte webbplatsen med dess anpassade profil efter uppgraderingen.

Det här kan du lösa genom att först skapa en webbplatssamling för utvärdering och sedan återskapa huvudsidan på SharePoint 2013-webbplatsen.

F: F: Min uppgraderade webbplats renderas inte alls. I stället ser jag ett "oväntat fel" med ett korrelations-ID.

S: Din anpassade profilering kan använda en anpassad huvudsida som innehåller en anpassad platshållare.

Om din anpassade huvudsida innehåller en anpassad innehållsplatshållare och om anpassade sidlayouter också innehåller den här anpassade innehållsplatshållaren kan ett fel förhindra din webbplats startsida från att återges överhuvudtaget efter uppgraderingen. Efter uppgraderingen ser du då i stället felmeddelandet ”Det har uppstått ett oväntat fel.”

F: När jag klickar på knappen för att skapa en utvärderingswebbplats får jag ett felmeddelande om korrelations-ID.

S: I SharePoint läggs "-eval" till i slutet av utvärderingswebbplatsens URL, vilket kan leda till att URL:en överskrider teckenbegränsningen.

Om att lägga till ”-eval” gör att URL: en överskrider teckenbegränsningen och sedan får du felet Korrelations-ID. Lång URL: er kan orsakas av djup mappstrukturer och/eller mappar och filer med långa namn. Om du får det här felet kan Support arbeta med dig att identifiera URL: er som överskrider gränsen och tillhandahåller steg för att lösa problemet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×