Felsöka tabellrelationer

När du importerar flera tabeller försöker Excel identifiera och definiera relationer mellan tabellerna så att du inte behöver skapa relationerna eller implementera komplexa lösningar manuellt om du vill arbeta med data på ett holistiskt sätt.

Ibland misslyckas Excel med att identifiera relationen mellan tabeller. I så fall kan du använda informationen i den här artikeln och felsöka den automatiska identifieringen av relationer. Mer information om kraven som måste uppfyllas och hur relationer identifieras finns i Relationer mellan tabeller i en datamodell.

Meddelande: Inga relationer identifierades

I meddelandefältet visas alltid ett meddelande som anger att det krävs en relation när du drar ett fält till området Värden i en befintlig pivottabell och fältet inte är relaterat till något av fälten som redan finns i pivottabellen. Ibland kan en relation inte identifieras efter att meddelandet visats. Det kan bero på flera saker:

  • Algoritmen för identifiering av relationer är beroende av att kolumnen för sekundärnyckeln har ett namn som liknar namnet på kolumnen för primärnyckeln. Om kolumnnamnen inte är tillräckligt lika rekommenderar vi att du öppnar Power Pivot-fönstret och skapar de relationer som behövs mellan tabellerna manuellt.

  • Datatyperna kanske inte stöds. Om någon av tabellerna som används i pivottabellen innehåller kolumner med enbart datatyper som inte stöds kan inga relationer identifieras. I så fall bör du använda dialogrutan Skapa relationer och manuellt skapa de relationer som behövs mellan de aktiva tabellerna i pivottabellen. Mer information finns i Skapa en relation mellan två tabeller.

Du lade till orelaterade fält i pivottabellen men inget meddelande visades

Automatisk identifiering av relationer triggas endast för mått, inte för beräknade fält som du använder i rad- eller kolumnetiketterna i en pivottabell. När du börjar skapa pivottabellen kanske du lägger till orelaterade tabeller men ser inte några relationer förrän du släpper ett fält i området Värden.

Ingen giltig relation mellan tabeller

Ibland kan de tabeller som du lägger till i pivottabellen inte kopplas till andra tabeller. Två tabeller kan till exempel innehålla data som matchar delvis, men sakna logiska relationer till de andra tabellerna som redan används.

Om du lägger till en tabell i pivottabellen som inte kan kopplas samman med de andra tabellerna ger det oftast inget resultat att använda automatisk identifiering. I andra fall kan du generellt sett se av resultaten i pivottabellen att fälten inte ger några meningsfulla beräkningar.

Automatisk identifiering har skapat fel relationer

När relationer skapas via automatisk identifiering, skapar en algoritm en lista över möjliga relationer utifrån värdena i tabellerna. Dessa relationer rangordnas efter sannolikhet. I Excel skapas sedan den mest troliga relationen. Om tabellerna innehåller flera kolumner som kan användas som nycklar, kanske vissa relationer rangordnas lägre och inte skapas automatiskt även om relationen är giltig.

Om algoritmen för automatisk identifiering föreslår en relation som inte löser problemet, bör du ta bort relationen och skapa den manuellt med hjälp av rätt nyckelkolumn. Mer information finns i

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×