Felsöka samtidig redigering av Word-dokument

Word Online och versioner av Skriv bordet i Word så mycket tillbaka som Word 2010 ge flera personer möjlighet att redigera ett dokument samtidigt (samtidig redigering). Om du inte kan redigera ett dokument kan det ha en eller flera av följande orsaker:

  • Dokumentet är öppet i en version av Word-programmet som inte stöder samtidig redigering (till exempel Word 2007 eller tidigare, eller Word för Mac 2008 eller tidigare). Om du vill ha en samtidig redigering i Skriv bords programmet Word kan du använda Word 2010 eller senare.

  • Dokumentet lagras på en server som inte stöder samtidig redigering. Lagra dokumentet på OneDrive för att utnyttja samtidig redigering i Word Online.

  • Filformatet stöds inte. Endast .docx-dokument kan redigeras i Word Online. När du klickar på Redigera i webbläsare uppmanas du i Word Online att konvertera en .doc-fil till ett nytt format. Klicka på Konvertera och sedan på Redigera. Kontrollera att dina medförfattare arbetar i .docx-dokumentet. Du kanske vill lägga till "säkerhetskopia" i filnamnet för det ursprungliga dokumentet som lagras i Word Online i samma mapp som den .docx-kopia som skapats.

  • Dokumentet är markerat som slutgiltigt för att förhindra oavsiktliga ändringar. Om du vill redigera dokumentet kan du öppna det i Word och stänga av Markera som slutgiltigt. (Klicka på Öppna i Word. I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen, pekar på Förbereda och klickar sedan på Markera som slutgiltigt. I Word 2010 och senare klickar du på Redigera ändå i det markerade som till sista fältet längst upp i dokumentet. Spara dokumentet. Om du har öppnat dokumentet i Word 2007 stänger du det så att det kan redigeras i Word Online.)

  • Dokumentet innehåller ett OLE-objekt eller brödtexten i dokumentet innehåller en ActiveX-kontroll.

  • Dokumentet innehåller inte kryss rutan Lagra slumptal för bättre kombinations precision . (Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet, klicka på alternativ för att Visa dialog rutan Word-alternativ , klicka på säkerhets Center, på Inställningar för säkerhets Center för att Visa dialog rutan säkerhets Center , klicka på Sekretess alternativoch kontrol lera att kryss rutan Lagra slumptal för bättre kombinations precision är markerad under det dokumentspecifika alternativet.

  • Filen är väldigt stor. Tips på hur du minskar fil storleken för dokument finns i minska fil storleken på en bild.

  • Vissa grupprincipinställningar i Microsoft Office förhindrar samtidig redigering, till exempel klientprincipen för inaktivering av automatisk koppling och klientprincipen för inaktivering av samtidig redigering.

  • Dokumentet använder samlings dokument med under dokument eller innehåller HTML-ramtyper.

Obs!: I SharePoint 2010 och i SharePoint 2013 lokalt kallas Word Online för Word Online.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×