Felsöka rit objekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Utseende

Linjerna i ritningen är ojämna.

 • Böjda linjer – och raka linjer som inte är absolut lodräta eller vågräta — har jaggedness på skärmen. När du skriver ut blir kurvorna jämna.

 • Två verktyg i verktygsfältet Rita (figurer -menyn, undermenyn linjer ), kurv verktyget Bild av knapp och verktyget för fri hands ritning gör det också enklare att rita på en jämnare sätt verktygs Knappbild .

 • Prova med att öka förstoringen (kommandotZooma , Visa -menyn). Det är enklare att rita Detaljer på 200 procent.

 • Prova att ställa in musen på långsammast uppläsnings hastighet i kontroll panelen i Windows. Du får större kontroll när du ritar med låg hastighet.

 • Du kan justera formen på fri formen för att få dem att se jämnare ut. Klicka på figuren, klicka på Redigera punkter på menyn Rita (rit verktygsfältet) för att visa att figurhörn visas och dra sedan i en topp. Se till att öka förstoringen (kommandotZooma , Visa -menyn) till 200 procent.

 • Du kan utjämna fri formen genom att ta bort enskilda Bryt punkter. Klicka på figuren och klicka sedan på Redigera punkter på menyn Rita för att Visa Bryt punkterna. Peka på den Bryt punkt som du vill ta bort och tryck sedan på CTRL medan du klickar på Bryt punkten.

Färgerna i objekten är inte smidiga.

 • Kontrol lera att förstoringen (kommandotZooma , Visa -menyn) är inställt på 100 procent. Skuggnings mönster kan verka förvrängda vid förminskade eller större vyer.

 • Om din skärm bara kan visa 16 färger kanske skuggningen inte ser jämn ut. Skuggning visas bäst på bildskärmar som visar 256 eller fler färger.

Fri hands figurer som jag ritade justeras inte ordentligt.

I stället för att använda kommandot Justera eller fördela på menyn Rita (verktygsfältetRita ) kan du försöka justera objekten genom att flytta dem.

 • Använd finjustera -menyn för att flytta objektet i steg om 1 bild punkt.

 • Om kommandot till rutnät (Rita -menyn, Fäst undermenyn) är markerat stänger du av den tillfälligt genom att trycka på ALT medan du drar en fri hands figur.

Det går inte att rotera eller vända text i ett rit objekt.

I Microsoft Graph flyttas text som är kopplad till en figur med figuren, men den roteras eller vänds inte, till exempel i en vinkel eller upp-ned – när du roterar eller vänder formen. Om du vill ändra textens placering klickar du på figurens kant linje, klickar på figurformat -menyn och väljer sedan de alternativ du vill använda på flikarna justering och marginaler .

Rita

Det är svårt att styra fri hands ritningen.

 • Prova med att öka förstoringen (kommandotZooma , Visa -menyn). Det är enklare att rita Detaljer på 200 procent.

 • Använd verktyget för fri hands figur Bild av knapp i verktygsfältet Rita (figurer -menyn, undermenyn linjer ) i stället för Knappbild .

 • Prova att ställa in musen på långsammast uppläsnings hastighet i kontroll panelen i Windows. Du får större kontroll när du ritar med låg hastighet.

Flytta och välja

Jag har uppdelat en grupp rit objekt och kan inte gruppera om dem.

Om du arbetar med flera grupper med rit objekt ser du till att markera ett ritat objekt i den grupp du vill gruppera om. Om du stänger Microsoft Graph och senare vill gruppera om objekten markerar du objekten genom att hålla ned SKIFT medan du klickar på de olika objekten och klickar sedan på gruppera på menyn Rita (verktygsfältetRita ).

När jag försöker flytta ett rit objekt ändrar det storlek eller vice versa.

 • Om du vill flytta en figur som inte har någon text kopplad till drar du i bröd texten eller kant linjen till figuren, men inte till en storlekshandtag eller justeringshandtag. Om figuren innehåller text som är kopplad till den eller om den inte har någon fyllning (till exempel bara visar konturen på formen) drar du i kant linjen. Om du klickar på bröd texten i en figur med bifogad text markerar du texten.

 • Om du vill ändra storlek på en markerad figur drar du i något av storleks handtagen eller i justerings handtaget. Om du drar i mitten eller kant linjen för formen markerar du antingen text i formen eller flyttar formen i stället för att ändra storlek på den.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×