Felsöka problem med sökning i Outlook

Välj det scenario som bäst beskriver ditt Sök problem i Outlook:

Outlook-sökningen returnerar inga resultat

När du inte får några resultat med Outlook Search gör du följande i angiven ordning:

 • I Windows 10: Välj Start -knappen, välj Inställningar > uppdatering & säkerhetoch välj sedan Felsök. Leta reda på och klicka på Sök och indexeringoch klicka sedan på kör fel sökaren.

 • I Windows 8,1: Sök efter Inställningarfrån Start. Sök efter fel sökningi Inställningaroch välj fel sökning i Sök resultaten. Hitta och kör fel sökaren för sökning och indexering .

 • I Windows 7: från Startväljer du kontroll panelenoch sedan fel sökning. Hitta och kör fel sökaren för sökning och indexering .

 1. Starta Outlook och klicka på Sök-rutan.

 2. Välj Sökverktyg > Indexeringsstatus från Sök-menyn.

 3. När dialog rutan indexerings status visas ser du följande:

  Indexerings status för Outlook-sökning

Om Outlook inte är färdig med indexeringen, notera de objekt som återstår att indexeras, vänta fem minuter och kontrollera sedan igen. Om antalet objekt inte minskat fortsätter du till nästa steg.

 1. Starta Outlook och klicka på Sök-rutan.

 2. Välj Sökverktyg > Platser att söka på från Sök-menyn.

 3. Kontrollera att alla datafiler/lagringsställen som visas är markerade.

 1. Klicka på Start-menyn i Windows och klicka i sökrutan.

 2. Skriv Services. msc och tryck på RETUR.

 3. Under kolumnen namn letar du reda på och dubbelklickar på Windows search.

 4. Ange Start metoden till automatiskt (fördröjd start) om den inte redan är det.

 5. Om tjänst statuseninte visas klickardu på Start -knappen under den för att starta tjänsten.

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Indexeringsalternativ i kontrollpanelen för Windows.

 3. I dialogrutan Indexeringsalternativ kontrollera att Microsoft Outlook visas i kolumnen Inkluderade platser.

 4. Om Microsoft Outlook inte finns i listan väljer du Ändra och klickar sedan i kryssrutan bredvid Microsoft Outlook.

 5. Välj OK och välj sedan Stäng.

Följ dessa anvisningar för att se till att indexeringsalternativen är korrekt konfigurerade:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Indexeringsalternativ i kontrollpanelen för Windows.

 3. I dialogrutan Indexeringsalternativ väljer du Avancerat.

 4. Välj fliken Filtyper.

 5. Rulla nedåt tills du hittar msg i kolumnen Filtillägg och markera det.

 6. Se till att alternativet Indexegenskaper och Filinnehåll är aktiverat.

 7. Välj OK och välj sedan Stäng.

Obs!: Kontrollera att kolumnen Filterbeskrivning visar Office Outlook MSG IFilter. Om den inte visas fungerar antingen inte Windows Search-tjänsten korrekt eller så kunde Microsoft Outlook inte installera filtren korrekt. I båda fallen bör du kontakta Microsofts Support för hjälp med problemet.

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Indexeringsalternativ i kontrollpanelen för Windows.

 3. I dialogrutan Indexeringsalternativ väljer du Avancerat.

 4. I dialogrutan Avancerade alternativ väljer du Återskapa.

 5. Välj OK och välj sedan Stäng.

Kontakta Microsofts Support om indexeringen inte slutförs för att få hjälp med Windows Desktop Search.

Följ anvisningarna för att skapa en ny profil och testa sökning:

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Hantera profiler. Du kan också avsluta Outlook och öppna E-post i kontrollpanelen i Windows.

 2. I dialogrutan Konfigurera e-post – Outlook väljer du Visa profiler och väljer sedan Lägg till i fliken Allmänt.

 3. Ange ett namn för den nya profilen i rutan Profilnamn och välj sedan OK.

 4. Om du uppmanas att ange kontoinformation som till exempel e-postadress och lösenord anger du detta och väljer sedan Nästa.

 5. Välj Slutför. Du hittar namnet på den nya profilen på fliken Allmänt i dialogrutan E-post.

 6. Under Använd den här profilen när Microsoft Outlook startas väljer du Fråga efter profil och sedan OK.

 7. Starta om Outlook.

 8. I listrutan i dialogrutan Välj profil väljer du det nya profilnamnet som du skapade och sedan OK.

 9. Klicka i Sök-rutan och försök söka igen.

Om sökningen fungerar kan det finnas ett problem med din gamla profil. Du kan eventuellt vilja göra den här profilen till den nya standardprofilen och överföra informationen från din gamla profil till den nya.

Hur du öppnar reparationsverktyget varierar beroende på ditt operativsystem. Välj ditt operativsystem från listan nedan.

 1. Högerklicka på Start-knappen Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 (i nedre vänstra hörnet) och välj Appar och funktioner på snabbmenyn.

  Skärmbild av startmenyn med appar och funktioner
 2. Välj den Microsoft Office-produkt som du vill reparera och välj Ändra.

  Obs!: Detta reparera hela Office-programpaketet även om det bara är ett program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har en fristående app installerad söker du efter programmet med namnet.

 3. Följande alternativ för att fortsätta med reparationen visas beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation. Följ anvisningarna för din typ av installation.

  Klicka-och-kör

  I fönstret Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation > Reparera så att allt blir reparerat. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Högerklicka på Start-knappen Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 (i det nedre vänstra hörnet) och välj Kontrollpanelen på snabbmenyn.

  Lista med alternativ och kommandon som visas när du trycker på Windows-tangenten X
 2. På vyn Kategori, under Program, väljer du Avinstallera ett program.

 3. Högerklicka på den Microsoft Office-produkt som du vill reparera och välj Ändra från listrutan.

  Obs!: Om du har ett programpaket, till exempel Office 365 Home eller Office Home and Student 2013 eller 2016, söker du efter programpaketets namn även om det bara är ett visst program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har ett fristående program, som Word eller Excel, söker du efter programmets namn.

 4. Gör något av följande beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation:

  Klicka-och-kör-installation:

  Under Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation så att allt blir reparerat och väljer sedan Reparera. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad installation:

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Klicka på Start-knappen Start-knappen i Windows 7 > Kontrollpanelen.

 2. Välj Avinstallera ett program under Program i vyn Kategori.

 3. Klicka på den Office-produkt som du vill reparera och sedan på Ändra.

  Obs!: Om du har ett programpaket, till exempel Office 365 Home eller Office Home and Student 2013 eller 2016, söker du efter programpaketets namn även om det bara är ett visst program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har ett fristående program, som Word eller Excel, söker du efter programmets namn.

 4. Gör något av följande beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation:

  Klicka-och-kör-installation:

  Under Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation så att allt blir reparerat och väljer sedan Reparera. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad installation:

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Klicka på knappen nedan för att ladda ned och installera supportverktyget för att avinstallera Office.

  Nedladdningsknapp för enkel korrigering vilket indikerar att en automatisk korrigering finns tillgänglig.
 2. Följ stegen nedan för att ladda ned supportverktyget för avinstallation enligt din webbläsare.

  Tips: Verktyget kan ta några minuter att ladda ned och installera. När du har slutfört installationen öppnas fönstret Avinstallera Office-produkter.

  Microsoft Edge eller Internet Explorer

  Längst ned i webbläsarfönstret väljer du Kör för att starta SetupProd_OffScrub.exe.

  Hitta och öppna nedladdningsfilen för supportassistenten i webbläsaren Microsoft Edge eller Internet Explorer

  Chrome

  Högerklicka på SetupProd_OffScrub.exe > Öppna i det nedre vänstra hörnet.

  Hitta och öppna nedladdningsfilen för supportassistenten i webbläsaren Chrome

  Firefox

  Välj Spara fil i popup-fönstret.

  Överst till höger i webbläsarfönstret i FireFox väljer du nedladdningspilen och sedan SetupProd_OffScrub.exe.

  Hitta och öppna nedladdningsfilen för supportassistenten i webbläsaren Chrome
 3. Markera den version du vill avinstallera och välj sedan Nästa.

 4. Gå igenom de återstående skärmarna och starta om datorn när du uppmanas till det.

  När du har startat om datorn öppnas avinstallationsverktyget automatiskt igen för att slutföra det sista steget av avinstallationen. Följ de återstående instruktionerna.

 5. Välj anvisningarna för den version av Office du vill installera eller återinstallera. Stäng avinstallationsverktyget.

  Office 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Obs!: Om de här anvisningarna inte hjälper kan du försöka med de avancerade anvisningarna i den här artikeln: inga Sök Resultat för pop-, IMAP-eller Exchange-konton

Outlook-sökningen returnerar ofullständiga resultat

När du får ofullständiga resultat med Outlook search följer du de här stegen i angiven ordning:

Om det saknas Sök resultaten i mappen Borttaget kan du lägga till den här mappen i Sök resultaten:

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på alternativför > fil och välj sedan Sök.

 3. Markera kryss rutan Inkludera meddelanden från mappen Borttaget i varje datafil vid sökning i alla objekt.

 4. Starta om Outlook.

Du kan öka tiden i ditt e-postkontos Offlineinställningar så att fler eller alla e-postmeddelanden cachelagras lokalt för indexering. Gör så här:

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 3. På fliken e-post väljer du ditt e-postkonto och klickar på ändra.

 4. Dra nedladdnings meddelandet för förr: skjutreglaget till önskad tid eller längst till höger.

 5. Klicka på Nästaoch sedan på klar. Stäng fönstret och starta om Outlook.

Som standard visas 250 Sök resultat i Outlook. Du kan öka för att visa alla resultat, men sökningen går långsammare. Gör så här:

 1. Öppna Outlook.

 2. Klicka på alternativför > fil och välj sedan Sök.

 3. Avmarkera kryss rutan förbättra Sök hastigheten genom att begränsa antalet visade resultat och klicka på OK.

 4. Starta om Outlook.

När du söker i Outlook med hjälp av alla post lådor eller alla Outlook-objekt omfattningar returneras inga resultat för Arkiv post lådan. Du kan söka efter objekt som har flyttats till en automatisk utökad Arkiv post låda endast genom att söka i mappen. Välj arkivmappen i mapplistan för att välja den aktuella mappen som Sök omfattning. Om en mapp i ett automatiskt expanderat lagrings område innehåller undermappar måste du söka i alla undermappar separat. Mer information finns i Översikt över obegränsad arkivering i Office 365.

Outlook Search kan inte hitta äldre e-postmeddelanden

När du inte kan hitta e-postmeddelanden som är äldre än sex månader med Outlook search följer du de här stegen i angiven ordning:

Om det saknas Sök resultaten i mappen Borttaget kan du lägga till den här mappen i Sök resultaten:

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på alternativför > fil och välj sedan Sök.

 3. Markera kryss rutan Inkludera meddelanden från mappen Borttaget i varje datafil vid sökning i alla objekt.

 4. Starta om Outlook.

Du kan öka tiden i ditt e-postkontos Offlineinställningar så att fler eller alla e-postmeddelanden cachelagras lokalt för indexering. Gör så här:

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 3. På fliken e-post väljer du ditt e-postkonto och klickar på ändra.

 4. Dra nedladdnings meddelandet för förr: skjutreglaget till önskad tid eller längst till höger.

 5. Klicka på Nästaoch sedan på klar. Stäng fönstret och starta om Outlook.

Som standard visas 250 Sök resultat i Outlook. Du kan öka för att visa alla resultat, men sökningen går långsammare. Gör så här:

 1. Öppna Outlook.

 2. Klicka på alternativför > fil och välj sedan Sök.

 3. Avmarkera kryss rutan förbättra Sök hastigheten genom att begränsa antalet visade resultat och klicka på OK.

 4. Starta om Outlook.

Fliken Sök är nedtonad (endast Outlook 2016)

Det här kan inträffa efter uppgradering till Windows 10 version 1709 och tidigare. Problemet har åtgärd ATS i Windows 10, version 1803 och senare. Lös problemet genom att följa det här steget:

Hur du öppnar reparationsverktyget varierar beroende på ditt operativsystem. Välj ditt operativsystem från listan nedan.

 1. Högerklicka på Start-knappen Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 (i nedre vänstra hörnet) och välj Appar och funktioner på snabbmenyn.

  Skärmbild av startmenyn med appar och funktioner
 2. Välj den Microsoft Office-produkt som du vill reparera och välj Ändra.

  Obs!: Detta reparera hela Office-programpaketet även om det bara är ett program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har en fristående app installerad söker du efter programmet med namnet.

 3. Följande alternativ för att fortsätta med reparationen visas beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation. Följ anvisningarna för din typ av installation.

  Klicka-och-kör

  I fönstret Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation > Reparera så att allt blir reparerat. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Högerklicka på Start-knappen Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 (i det nedre vänstra hörnet) och välj Kontrollpanelen på snabbmenyn.

  Lista med alternativ och kommandon som visas när du trycker på Windows-tangenten X
 2. På vyn Kategori, under Program, väljer du Avinstallera ett program.

 3. Högerklicka på den Microsoft Office-produkt som du vill reparera och välj Ändra från listrutan.

  Obs!: Om du har ett programpaket, till exempel Office 365 Home eller Office Home and Student 2013 eller 2016, söker du efter programpaketets namn även om det bara är ett visst program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har ett fristående program, som Word eller Excel, söker du efter programmets namn.

 4. Gör något av följande beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation:

  Klicka-och-kör-installation:

  Under Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation så att allt blir reparerat och väljer sedan Reparera. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad installation:

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Klicka på Start-knappen Start-knappen i Windows 7 > Kontrollpanelen.

 2. Välj Avinstallera ett program under Program i vyn Kategori.

 3. Klicka på den Office-produkt som du vill reparera och sedan på Ändra.

  Obs!: Om du har ett programpaket, till exempel Office 365 Home eller Office Home and Student 2013 eller 2016, söker du efter programpaketets namn även om det bara är ett visst program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har ett fristående program, som Word eller Excel, söker du efter programmets namn.

 4. Gör något av följande beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation:

  Klicka-och-kör-installation:

  Under Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation så att allt blir reparerat och väljer sedan Reparera. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad installation:

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

Delad post låda: problem med Sök Resultat

Om du inte får väntande resultat från en delad post låda eller ett fel meddelande gör du något av följande:

Inaktivera servers ökning som en kortsiktig lösning. Gör så här:

Viktigt!: Följande steg visar hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på fel sätt. Se därför till att du följer de här stegen noggrant. För ytterligare skydd bör du säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan då återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du skapar en säkerhetskopia och återställer registret finns i Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows.

 1. I Windows högerklickar du på Start och väljer sedan Kör. Skriv regedit i rutan Öppna: och klicka på OK. Då öppnas Registereditorn.

 2. I dialog rutan Registereditorn letar du upp denna under nyckel i registret och klickar sedan på den:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Klicka på Redigera > Nytt > DWORD-värde.

 4. Skriv DisableServerAssistedSearch som namn på DWORD och tryck sedan på RETUR.

 5. Högerklicka på DisableServerAssistedSearch och klicka sedan på ändra.

 6. I rutan värde data skriver du 1 för att aktivera register posten och klickar sedan på OK.

 7. Stäng Registereditorn och starta om Windows.

Obs!: Den här principen och andra viktiga överväganden finns dokumenterade på Sök bloggen.

Om du vill söka i en delad post låda klickar du på post lådan och använder den aktuella mappen . Det här är en design gräns som för tillfället håller på att bearbetas för framtida uppdateringar. Gå till den här bloggen för Sök omfattningar och få mer information om vilka omfattningar som stöds när.

När du söker i en delad post låda som lagts till som en extra post låda kan du se felet:

"Vi har problem med att hämta resultat från servern. Vissa objekt kanske inte tas med i Sök resultaten. "

Detta inträffar om du använder en version av Outlook. Det här är en begränsning för en beständig version av Office. Lös problemet genom att Inaktivera server sökning.

Se även

Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook

Hitta ett meddelande eller objekt med Snabbsökning

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×