Felsöka problem med sökning i Outlook

Om sökningen i Outlook är långsam, ger felaktiga, ofullständiga eller inga resultat eller du inte kan hitta ett meddelande som borde finnas kan du prova följande för att felsöka problemet för Outlook-sökningen:

Kontrollera att indexeringen har genomförts

 1. Starta Outlook och klicka på Sök-rutan.

 2. Välj Sökverktyg > Indexeringsstatus från Sök-menyn.

 3. När dialogrutan Indexeringsstatus visas bör du se följande:

  Outlook är klar med att indexera alla dina objekt.

  0 objekt återstår att indexeras.

Om Outlook inte är färdig med indexeringen, notera de objekt som återstår att indexeras, vänta fem minuter och kontrollera sedan igen. Om antalet objekt inte minskat fortsätter du till nästa steg.

Konfigurera indexeringsalternativ

Följ dessa anvisningar för att se till att indexeringsalternativen är korrekt konfigurerade:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Indexeringsalternativ i kontrollpanelen för Windows.

 3. I dialogrutan Indexeringsalternativ väljer du Avancerat.

 4. Välj fliken Filtyper.

 5. Rulla nedåt tills du hittar msg i kolumnen Filtillägg och markera det.

 6. Se till att alternativet Indexegenskaper och Filinnehåll är aktiverat.

 7. Välj OK och välj sedan Stäng.

Obs!: Kontrollera att kolumnen Filterbeskrivning visar Office Outlook MSG IFilter. Om den inte visas fungerar antingen inte Windows Search-tjänsten korrekt eller så kunde Microsoft Outlook inte installera filtren korrekt. I båda fallen bör du kontakta Microsofts Support för hjälp med problemet.

Ta med Outlook-data i indexeringen

Följ anvisningarna för att kontrollera att Outlook-datafiler indexeras:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Indexeringsalternativ i kontrollpanelen för Windows.

 3. I dialogrutan Indexeringsalternativ kontrollera att Microsoft Outlook visas i kolumnen Inkluderade platser.

 4. Om Microsoft Outlook inte finns i listan väljer du Ändra och klickar sedan i kryssrutan bredvid Microsoft Outlook.

 5. Välj OK och välj sedan Stäng.

Kontrollera att datafiler är markerad

Följ dessa anvisningar för att kontrollera att Outlook är konfigurerat för att ge sökresultat från de förväntade datafilerna:

 1. Starta Outlook och klicka på Sök-rutan.

 2. Välj Sökverktyg > Platser att söka på från Sök-menyn.

 3. Kontrollera att alla datafiler/lagringsställen som visas är markerade.

Reparera Office via Kontrollpanelen

Hur du öppnar reparationsverktyget varierar beroende på ditt operativsystem. Välj ditt operativsystem från listan nedan.

 1. Högerklicka på Start-knappen Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 (i nedre vänstra hörnet) och välj Appar och funktioner på snabbmenyn.

  Skärmbild av startmenyn med appar och funktioner
 2. Välj den Microsoft Office-produkt som du vill reparera och välj Ändra.

  Obs!: Detta reparera hela Office-programpaketet även om det bara är ett program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har en fristående app installerad söker du efter programmet med namnet.

 3. Följande alternativ för att fortsätta med reparationen visas beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation. Följ anvisningarna för din typ av installation.

  Klicka-och-kör

  I fönstret Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation > Reparera så att allt blir reparerat. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Högerklicka på Start-knappen Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 (i det nedre vänstra hörnet) och välj Kontrollpanelen på snabbmenyn.

  Lista med alternativ och kommandon som visas när du trycker på Windows-tangenten + X
 2. På vyn Kategori, under Program, väljer du Avinstallera ett program.

 3. Högerklicka på den Microsoft Office-produkt som du vill reparera och välj Ändra från listrutan.

  Obs!: Om du har ett programpaket, till exempel Office 365 Home eller Office Home and Student 2013 eller 2016, söker du efter programpaketets namn även om det bara är ett visst program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har ett fristående program, som Word eller Excel, söker du efter programmets namn.

 4. Gör något av följande beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation:

  Klicka-och-kör-installation:

  Under Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation så att allt blir reparerat och väljer sedan Reparera. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad installation:

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

 1. Klicka på Start-knappen Start-knappen i Windows 7 > Kontrollpanelen.

 2. Välj Avinstallera ett program under Program i vyn Kategori.

 3. Klicka på den Office-produkt som du vill reparera och sedan på Ändra.

  Obs!: Om du har ett programpaket, till exempel Office 365 Home eller Office Home and Student 2013 eller 2016, söker du efter programpaketets namn även om det bara är ett visst program som du vill reparera, till exempel Word eller Excel. Om du har ett fristående program, som Word eller Excel, söker du efter programmets namn.

 4. Gör något av följande beroende på om ditt exemplar av Office är en Klicka-och-kör- eller MSI-baserad installation:

  Klicka-och-kör-installation:

  Under Hur vill du reparera Office-programmen? väljer du Onlinereparation så att allt blir reparerat och väljer sedan Reparera. (Det snabbare alternativet Snabbreparation är också tillgängligt, men det identifierar och ersätter bara skadade filer.)

  MSI-baserad installation:

  Under Ändra installationen väljer du Reparera och klickar sedan på Fortsätt.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra reparationen.

Kontrollera om sökningar fungerar i en ny profil

Följ anvisningarna för att skapa en ny profil och testa sökning:

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Hantera profiler. Du kan också avsluta Outlook och öppna E-post i kontrollpanelen i Windows.

 2. I dialogrutan Konfigurera e-post – Outlook väljer du Visa profiler och väljer sedan Lägg till i fliken Allmänt.

 3. Ange ett namn för den nya profilen i rutan Profilnamn och välj sedan OK.

 4. Om du uppmanas att ange kontoinformation som till exempel e-postadress och lösenord anger du detta och väljer sedan Nästa.

 5. Välj Slutför. Du hittar namnet på den nya profilen på fliken Allmänt i dialogrutan E-post.

 6. Under Använd den här profilen när Microsoft Outlook startas väljer du Fråga efter profil och sedan OK.

 7. Starta om Outlook.

 8. I listrutan i dialogrutan Välj profil väljer du det nya profilnamnet som du skapade och sedan OK.

 9. Klicka i Sök-rutan och försök söka igen.

Om sökningen fungerar kan det finnas ett problem med din gamla profil. Du kan eventuellt vilja göra den här profilen till den nya standardprofilen och överföra informationen från din gamla profil till den nya.

Återskapa sökkatalogen

Följ anvisningarna för att återskapa sökkatalogen:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Öppna Indexeringsalternativ i kontrollpanelen för Windows.

 3. I dialogrutan Indexeringsalternativ väljer du Ändra, avmarkerar kryssrutan bredvid Outlook och väljer sedan OK.

 4. I dialogrutan Indexeringsalternativ väljer du Avancerat.

 5. I dialogrutan Avancerade alternativ väljer du Återskapa.

 6. Välj OK och välj sedan Stäng.

Kontakta Microsofts Support för att få hjälp med Outlook Snabbsökning om indexeringen har avslutats utan att inkludera Outlook-datafiler.

Kontakta Microsofts Support om indexeringen inte slutförs för att få hjälp med Windows Desktop Search.

Avinstallera och installera om Office

 1. Klicka på den här knappen för enkel korrigering om du vill avinstallera Office.

  Nedladdningsknapp för enkel korrigering vilket indikerar att en automatisk korrigering finns tillgänglig
 2. För de återstående åtgärderna som visar hur du sparar och använder den enkla korrigeringen väljer du en webbläsare från listrutan nedan:

  1. Öppna filen O15CTRRemove.diagcab genom att välja Öppna längst ned i webbläsarfönstret.

   Öppna det enkla korrigeringsverktyget O15CTRRemove.diagcab genom att välja Öppna

   Om filen inte öppnas automatiskt väljer du Spara > Öppna mapp och dubbelklickar sedan på filen (namnet ska börja med "O15CTRRemove) för att köra det enkla korrigeringsverktyget.

  2. Avinstallationsguiden för Microsoft Office startar. Välj Nästa och följ anvisningarna.

  3. När Avinstallationen lyckades visas följer du anvisningarna för att starta om datorn så att ändringarna börjar gälla. Välj Nästa.

  4. Starta om datorn och försök sedan att installera Office igen.

  Om du vill installera om Office väljer du den version du vill installera och följer anvisningarna.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Välj filen o15CTRRemove i det nedre vänstra hörnet och sedan Visa i mapp i listrutan.

   I listrutan väljer du Visa i mapp

   Dubbelklicka på filen o15CTRRemove så att korrigeringsverktyget körs.

  2. Avinstallationsguiden för Microsoft Office startar. Välj Nästa och följ anvisningarna.

  3. När Avinstallationen lyckades visas följer du anvisningarna för att starta om datorn så att ändringarna börjar gälla. Välj Nästa.

  4. Starta om datorn och försök sedan att installera Office igen.

  Om du vill installera om Office väljer du den version du vill installera och följer anvisningarna.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Välj Spara fil och sedan OK.

   Spara filen O15CTRRemove.diagcab i Firefox

   I webbläsarfönstret längst upp till höger väljer du Visa alla hämtningar. I Biblioteket väljer du Filhämtningar > O15CTRRemove.diagcab och sedan mappikonen. Dubbelklicka på O15CTRRemove.diagcab.

  2. Avinstallationsguiden för Microsoft Office startar. Välj Nästa och följ anvisningarna.

  3. När Avinstallationen lyckades visas följer du anvisningarna för att starta om datorn så att ändringarna börjar gälla. Välj Nästa.

  4. Starta om datorn och försök sedan att installera Office igen.

  Om du vill installera om Office väljer du den version du vill installera och följer anvisningarna.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×