Felsöka installationen av Business Contact Manager för Outlook 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I följande lista finns information om några av de vanligaste problemen som användare av Business Contact Manager för Outlook stöter på samt lösningar på dem.

Information om generering av webbdatabaser, SQL Server eller andra databas-specifika problem finns i Felsöka databasåtgärder i Business Contact Manager.

Information om hur du integrerar med redovisningsprogram finns i hjälpen för det programmet.

Vilket installationsproblem vill du lösa?

Installation och licens meddelanden

Var hittar jag Business Contact Manager för Outlook?

Konfigurera eller aktivera Business Contact Manager för Outlook

Är Business Contact Manager för Outlook installerat?

Business Contact Manager för Outlook-vyer, menyer och verktygsfält

Installera Business Contact Manager för Outlook på ett annat språk

Uppgradera från Microsoft Office 2003 till Office 2007-systemet

Uppgradera från Business Contact Manager för Outlook 2003 till Business Contact Manager för Outlook 2007

Ta bort eller avinstallera Business Contact Manager för Outlook

Letar du efter information om Business Contact Manager för Outlook 2003

Ytterligare resurser

Installations- och licensmeddelanden

Jag vill sluta Startguiden visas varje gång jag öppnar Outlook

Om du inte vill uppmanas att konfigurera Business Contact Manager för Outlook kan du ta bort det.

Obs!: Vi rekommenderar inte längre att du ändrar inställningarna i registret om du vill inaktivera Business Contact Manager för Outlook.

 • Ta bort Business Contact Manager för Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Avbryt Startguiden och stäng sedan Outlook.

   2. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

   3. Kontrollpanelen dubbelklickar du på Lägg till eller ta bort program.

   4. I listan Installerade program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

   5. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna som visas på skärmen.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan också visas i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning. Ta bort SQL Server 2005 Express för att utrymme på hårddisken, om andra program inte som använder den.

  • Windows Vista

   1. Avbryt Startguiden och stäng sedan Outlook.

   2. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen,

   3. Klicka på Program och funktionerKontrollpanelen.

   4. På sidan Avinstallera eller ändra ett program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

   5. Klicka på Avinstallera/ändra.

   6. Följ instruktionerna på skärmen.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan också visas i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning. Ta bort SQL Server 2005 Express för att frigöra diskutrymme, om andra program inte som använder den.

    Om Startguiden fortsätter visas efter att du tagit bort Business Contact Manager för Outlook 2007, finns i avsnittet Kontakta oss om Business Contact Manager för att använda någon av metoderna för mer information till Microsoft om problemet.

Jag vill visa Startguiden

Så här gör du om du har inaktiverat Startguiden genom att ta bort Business Contact Manager för Outlook från din profil.

Mer information om profiler finns i Översikt av profiler.

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn.

  Det här alternativet är aktivt om Business Contact Manager för Outlook finns installerat på datorn men inte är konfigurerat för din profil.

  Startguiden visas.

 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Jag fick ett meddelande om Business Contact Manager för Outlook installationen inte slutfördes eftersom den primära Interop-sammansättningar programmet måste vara installerat.

I en del fall kanske Microsoft Office Primary Interop Assembly redan är installerat. I så fall tar du bort Primary Interop Assembly och försöker sedan installera Business Contact Manager för Outlook igen.

Windows XP

 1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen och sedan på Ta bort ett program.

 3. I listan Installerade program klickar du på Microsoft Primary Interop Assembly och sedan på Ta bort.

 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Windows Vista

 1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

 2. Kontrollpanelen klickar du under ProgramAvinstallera ett program.

 3. Klicka på Microsoft Primary Interop Assembly och sedan på Avinstallera.

 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Jag fick ett meddelande som säger att som Det gick inte att installera den nödvändiga komponenten: Microsoft Office Small Business Connectivity Components

En annan version av Small Business Komponenter för anslutbarhet, kanske från en betaversion av Business Contact Manager för Outlook eller Microsoft Office Accounting 2007 finns installerad på datorn. Ta bort Small Business Komponenter för anslutbarhet och försök sedan igen att installera Business Contact Manager för Outlook.

 • Windows XP

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

  2. Kontrollpanelen klickar du på Lägg till eller ta bort program och sedan på Ta bort ett program.

  3. I listan Installerade program klickar du på Microsoft Office Small Business Komponenter för anslutbarhet och sedan på Ta bort.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

 • Windows Vista

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

  2. Kontrollpanelen klickar du under ProgramAvinstallera ett program.

  3. Klicka på Microsoft Office Small Business Komponenter för anslutbarhet och sedan på Avinstallera.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Det gick inte att installera komponenten krävs. Microsoft SQL Server 2005

Det här problemet inträffar ibland när den enhet som Business Contact Manager för Outlook ska installeras på är komprimerad eller krypterad.

Dekomprimera eller dekryptera den mapp där Business Contact Manager för Outlook ska installeras och försök sedan installera Business Contact Manager för Outlook igen.

Inaktivera mappkomprimering

 • Windows XP

  1. Öppna Den här datorn.

  2. Dubbelklicka på en enhet eller mapp.

  3. Högerklicka på mappen där du vill installera Business Contact Manager för Outlook.

   Är detta vanligtvis C:\Documents and Settings\ [användarnamn] \Local Settings\Application Data\Microsoft\Business kontakt Manager\, där användarnamn är namnet på användaren.

  4. Klicka på Egenskaper.

  5. På fliken Allmänt klickar du på Avancerat.

  6. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka sedan på OK.

 • Windows Vista

  1. Klicka på Start och sedan på Dator.

  2. I fönstret Dator högerklickar du på den enhet där du vill installera Business Contact Manager för Outlook och klickar sedan på Egenskaper.

  3. Avmarkera kryssrutan Komprimera enheten för att spara diskutrymme på fliken Allmänt och klicka på OK.

Dekryptera en mapp

 • Windows XP eller Windows Vista

  1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn i Windows XP eller Dator i Windows Vista.

  2. Dubbelklicka på den enhet där du vill installera Business Contact Manager för Outlook.

  3. Högerklicka på mappen där du vill installera Business Contact Manager för Outlook. och klicka sedan påEgenskaper. (Mappen är vanligtvis c:\Program\Microsoft \Program\.)

  4. På fliken Allmänt klickar du på Avancerat.

  5. Avmarkera kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data och klicka sedan på OK.

Om det inte hjälper att dekomprimera mappen eller dekryptera data kan du ställa en fråga i diskussionsgruppen för Business Contact Manager för Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

För ytterligare hjälp eller prata med supportpersonal finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats. Avgifter kan gälla.

Jag fick ett meddelande om att ett problem uppstod.

Det går inte att installera SQL Server eller en annan komponent. Business Contact Manager för Outlook fungerar inte utan SQL Server-tjänsten eller den komponent som anges i meddelandet.

Om installationen av SQL Server misslyckades visas kanske knappen Skicka felrapport. Klicka i så fall på den så att den loggfil som skapades vid felet skickas till Microsoft. Med hjälp av loggfilen kan Microsoft diagnostisera problemet.

Om en annan komponent saknas kanske en betaversion eller äldre version av SQL Server-komponenterna finns installerade på datorn. Den befintliga versionen gör att den nyare komponenten inte går att installera. Så här gör du för att ta bort den äldre komponenten.

 • Windows XP

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

  2. Kontrollpanelen klickar du på Lägg till eller ta bort program och sedan på Ta bort ett program.

  3. I listan Installerade program klickar du på program med SQL i namnet eller på den komponent som angavs i meddelandet och sedan på Ta bort.

   Upprepa föregående steg och ta bort alla objekt med SQL i namnet.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

 • Windows Vista

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

  2. Kontrollpanelen klickar du under ProgramAvinstallera ett program.

  3. Klicka på program med SQL i namnet eller på den komponent som angavs i meddelandet och sedan på Avinstallera.

   Upprepa föregående steg och ta bort alla objekt med SQL i namnet.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Jag fick meddelande om att Det gick inte att installera Business Contact Manager för Outlook 2007

Så här gör du för att få mer information om installationsproblemet.

 1. Kontrollera loggfilerna

  Kontrollera sammanfattningsloggfilen för Microsoft SQL Server 2005 för att se om något fel inträffade medan SQL Server 2005 Express Edition installerades. Kontrollera loggfilerna för MBSSetup som kan innehålla ytterligare information som hjälper dig att felsöka problem med Business Contact Manager för Outlook och andra komponenter.

  1. SQL Server-loggfilerna

   Sammanfattningsloggfilen för SQL Server finns i följande mapp: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Om ett fel har inträffat anger sammanfattningsloggfilen vilken loggfil som innehåller ytterligare information om felet. Kontrollera den loggfil som anges i sammanfattningsloggfilen.

  2. MBSSetup loggfiler

   1. Klicka på Start.

   2. Ange %temp% i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   3. Öppna alla filer i Temp-mappen som börjar med MBSsetup genom att dubbelklicka på dem.

   4. Bläddra till slutet av varje fil och titta efter felkoder.

    Noll (0) anger att den loggade aktiviteten utförts utan fel.

  3. Kontakta diskussionsgruppen för Business Contact Manager för Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) om du behöver hjälp med ditt installationsproblem.

  4. Om loggfilerna inte innehåller några fel eller felkoder försöker du starta SQL-tjänsten manuellt. I följande avsnitt finns information om hur du startar SQL-tjänsten.

 2. Starta SQL-tjänsten manuellt

  1. Klicka på Start.

  2. Gör något av följande:

   • I Windows XP högerklickar du på Den här datorn och klickar sedan på Hantera.

   • I Windows Vista högerklickar du på Dator och klickar sedan på Hantera.

  3. Klicka på Tjänster och program.

  4. Dubbelklicka på Tjänster.

  5. I fönstret Tjänster klickar du på SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. I kolumnen Status kontrollerar du att tjänsten SQL Server (MSSMLBIZ) inte har startat.

  7. Klicka på Starta om tjänsten.

  8. Stäng fönstret Datorhantering och starta sedan Outlook.

   Om SQL-tjänsten inte startar kontrollerar du händelseloggen i Loggboken.

 3. Kontrollera händelseloggar i Loggboken information.

  1. Gör något av följande:

   • I Windows XP klickar du på Start och sedan på Kör.

   • I Windows Vista klickar du på Start och sedan var som helst i rutan Påbörja sökning.

  2. Skriv eventvwr och tryck på RETUR.

  3. Klicka på Program- och tjänstloggar

  4. Klicka på en logg som innehåller händelser och sedan på Öppna i fönstret Åtgärder.

  5. Klicka på nya varningar och felmeddelanden om du vill öppna dem.

  6. Klicka på fliken Information om du vill visa information om händelsen.

  7. Klicka på Kopiera i fönstret Åtgärder och sedan på Kopiera detaljerad information som text.

  8. Lägg upp informationen från Loggboken i diskussionsgruppen för Business Contact Manager för Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) om du vill ha hjälp att tolka och lösa problemet.

 4. Ta bort Business Contact Manager för Outlook 2003 och försök sedan installera Business Contact Manager för Outlook 2007.

  1. Microsoft Windows XP

   1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen och sedan på Ta bort ett program.

   3. Klicka på de program du vill ta bort i listan Installerade program:

    • Business Contact Manager för Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som tar bort Business Contact Manager för Outlook 2003

   4. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna som visas på skärmen.

    Obs!: Ta inte bort Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Ominstallera Business Contact Manager för Outlook 2007.

  2. Windows Vista

   1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

   2. Kontrollpanelen klickar du under ProgramAvinstallera ett program.

   3. På sidan Avinstallera eller ändra ett program klickar du på den programvara du vill ta bort:

    • Business Contact Manager för Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som tar bort Business Contact Manager för Outlook 2003

   4. Klicka på Avinstallera/ändra.

   5. Följ instruktionerna på skärmen.

    Obs!: Ta inte bort Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Ominstallera Business Contact Manager för Outlook 2007.

 5. Ta bort registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business lösningar eCRM och sedan installera Business Contact Manager för Outlook 2007.

  • Viktigt!: Redigera registret är en avancerad dator uppgift som utförs vanligtvis av en administratör.

   1. Gör något av följande:

    • Windows XP

     1. Klicka på Start och sedan på Kör,

     2. I rutan Öppna skriver du regedit och klickar sedan på OK.

    • Windows Vista

     1. Klicka på Start.

     2. Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   2. Dubbelklicka på följande nycklar:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   3. Högerklicka på Business Solutions eCRM och klicka sedan på Ta bort.

   4. Starta om datorn.

   5. Starta Outlook.

 6. Skapa en ny Outlook-profil om du vill se om Business Contact Manager för Outlook börjar med den nya profilen.

  Mer information om profiler finns i Översikt av profiler.

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

  3. Klicka på Visa profiler.

  4. Klicka på Fråga efter profil.

  5. Klicka på Lägg till.

  6. Skriv in ett namn på profilen och klicka sedan på OK.

  7. Lägg till ett e-postkonto som är kopplat till profilen genom att följa instruktionerna på skärmen.

  8. Starta om Outlook och klicka på den nya profilen.

  9. Om Startguiden för Business Contact Manager för Outlook öppnas avbryter du guiden och stänger Outlook.

  10. Ta bort Business Contact Manager för Outlook från den andra profilen.

   Hur gör jag?

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   3. Klicka på Datafiler.

    Om det finns fler än en profil på datorn kan du ta bort Business Contact Manager från varje profil.

   4. Klicka på Business Contact Manager och sedan på Ta bort.

   5. Klicka på Stäng.

  11. Starta om Outlook.

Jag fick ett meddelande om att jag inte har en giltig licens att använda Business Contact Manager för Outlook

Om du använder en utvärderingsversion av Office 2007 kan tidsperiod för provperioden har gått ut. Finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Var finns Business Contact Manager för Outlook?

Outlook-menyraden innehåller Business Contact Manager om det är installerat och konfigurerat eller aktiverat.

Vilka versioner av Office 2007-systemet innehåller Business Contact Manager för Outlook ?

Installations-CD för Business Contact Manager för Outlook är den andra CD CD 2. Det ingår följande Microsoft Office-paket:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Obs!: Business Contact Manager för Outlook ingår inte i Microsoft Office Professional Plus 2007.

Utvärderingsversioner av Microsoft Office Professional 2007 och Office Small Business 2007, som omfattar Business Contact Manager för Outlook är tillgängliga på Microsoft Office Online-webbplatsen. Leta reda på en andra länk att installera en utvärderingsversion av Business Contact Manager för Outlook.

Obs!: Outlook 2007 måste vara installerat innan Business Contact Manager för Outlook 2007 installeras. Det går inte att installera Business Contact Manager för Outlook 2007 med Outlook 2003.

Överst på sidan

Konfigurera eller aktivera Business Contact Manager för Outlook

Jag ser inte Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn.

Du kontrollera att Business Contact Manager för Outlook är installerat?

I så fall kanske den komponent i Business Contact Manager för Outlook som visar kommandot Konfigurera Business Contact Manager har inaktiverats. Så här visar du kommandot:

 1. Klicka på Verktyg-menyn i Outlook och sedan på Säkerhetscenter.

 2. Klicka på Tillägg.

 3. I rutan Hantera visas COM-tillägg. Klicka på OK.

 4. Markera kryssrutan Business Contact Manager för Outlook i listan Tillgängliga tillägg och klicka på OK.

 5. Kontrollera att kommandot Konfigurera Business Contact Manager visas på Hjälp-menyn.

  Obs!: Outlook 2007 måste vara installerat innan Business Contact Manager för Outlook 2007 installeras. Det går inte att installera Business Contact Manager för Outlook 2007 med Outlook 2003.

Överst på sidan

Är Business Contact Manager för Outlook installerat?

Outlook-menyraden innehåller Business Contact Manager om det är installerat och konfigurerat eller aktiverat.

Jag är inte säker på om Business Contact Manager för Outlook är installerat

 1. Kontrollera att Business Contact Manager för Outlook är installerat.

  Hur gör jag?

  Microsoft Windows XP

  1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

  2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen och sedan på Lägg till eller ta bort program igen.

  3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2007 visas i listan Installerade program.

  Windows Vista

  1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

  2. Kontrollpanelen klickar du på Program och sedan på Program och funktioner.

  3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2007 visas på sidan Avinstallera eller ändra ett program.

 2. Gör något av följande om Business Contact Manager för Outlook 2007 inte visas i listan Installerade program:

  1. Om du har Business Contact Manager för Outlook 2007 på en CD installerar du programvaran från CD:n.

  2. Om du fått Business Contact Manager för Outlook som en del i köpet av datorn (och därför inte har någon CD) måste du aktivera Business Contact Manager för Outlook.

   Hur gör jag?

   1. Klicka på Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn i Outlook.

    Startguiden visas.

   2. Följ instruktionerna på skärmen om du vill aktivera Business Contact Manager för Outlook.

Business Contact Manager för Outlook är på Mina program-menyn, men det visas inte i Outlook

Om du fått Business Contact Manager för Outlook som en del i köpet av datorn, måste du konfigurera Business Contact Manager för Outlook.

Hur gör jag?

 • Klicka på Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn i Outlook. Följ anvisningarna i Startguiden.

Överst på sidan

Vyer, menyer och verktygsfält i Business Contact Manager för Outlook

När jag försöker installera Business Contact Manager för Outlook, ändras min Outlook menyer, kommandon och mappar

När du installerar Business Contact Manager för Outlook är en Business Contact Manager-mapp automatiskt konfigurera åt dig, med undermappar för kontot, Affärskontakten, affärsmöjlighet, Marknadsföringskampanj eller affärsprojektposter.

En Business Contact Manager-meny läggs till i menyraden och Business Contact Manager för Outlook kommandon läggs till i menyn Arkiv .

Verktygsfältet Business Contact Manager läggs också till med genvägar till ofta använda mappar och uppgifter.

Navigeringsfönstret visas inte

Om du vill visa NavigeringsfönstretVisa-menyn, peka på Navigeringsfönstret och klicka sedan på Normal eller Dölj.

Om du vill visa navigeringsfönstret pekar du på NavigeringsfönsterVisa-menyn och klickar sedan på Av.

Jag kan inte se mappen Business Contact Manager

Öppna mapplistan

 1. Klicka på MapplistaGå till-menyn.

 2. Leta reda på mappen Business Contact Manager som finns under Personliga mappar i Outlook i mapplistan.

Jag ser inte verktygsfältet Business Contact Manager

Verktygsfältet Business Contact Manager visas i Outlook när Business Contact Manager för Outlook har installerats och aktiverats.

 1. Kontrollera att Business Contact Manager för Outlook är installerat.

  Hur gör jag?

  Microsoft Windows XP

  1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

  2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen och sedan på Lägg till eller ta bort program igen.

  3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2007 visas i listan Installerade program.

  Windows Vista

  1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

  2. Kontrollpanelen klickar du på Program och sedan på Program och funktioner.

  3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2007 visas på sidan Avinstallera eller ändra ett program.

 2. Gör något av följande om Business Contact Manager för Outlook 2007 inte visas i listan Installerade program:

  1. Om du har Business Contact Manager för Outlook 2007-CD:n installerar du programmet från den.

  2. Om du fått Business Contact Manager för Outlook som en del i köpet av datorn (och därför inte har någon CD) måste du aktivera Business Contact Manager för Outlook.

   Hur gör jag?

   • Klicka på Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn i Outlook. Följ anvisningarna i Startguiden.

Överst på sidan

Installera Business Contact Manager för Outlook på ett annat språk

Du installerar en version av Business Contact Manager för Outlook på ett annat språk än det språk som valts för andra Office-program

Den rekommenderade lösningen är att installera Business Contact Manager för Outlook på samma språk som de övriga Office-programmen.

Om det inte är möjligt gör du följande:

 • Om du använder Windows XP på datorn loggar du in som administratör innan du installerar en annan språkversion av Business Contact Manager för Outlook.

 • Om du använder Windows Vista på datorn högerklickar du på ikonen eller filnamnet och väljer Kör som administratör när du installerar Business Contact Manager för Outlook.

Om du installerar programmet som administratör kanske du kan installera en annan språkversion.

Överst på sidan

Uppgradera från Microsoft Office 2003 till Office 2007-systemet

Business Contact Manager för Outlook menyer och kommandon försvunnit från Outlook efter att jag uppgraderat Microsoft Office 2003 till Office 2007-systemet.

Business Contact Manager för Outlook 2003 är installerat på datorn. Det är inte kompatibelt med Outlook 2007. Du måste installera Business Contact Manager för Outlook 2007 för att komma åt Business Contact Manager-databasen.

Installationsguiden för Business Contact Manager för Outlook 2007 tar bort Business Contact Manager för Outlook 2003 åt dig.

Installations-CD för Business Contact Manager för Outlook ingår följande Microsoft Office-paket:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Obs!: Stäng Outlook innan du installerar Business Contact Manager för Outlook 2007.

All information i din Business Contact Manager-databas finns kvar. Nästa gång du startar Outlook när du har installerat Business Contact Manager för Outlook 2007, flyttas eller migreras den äldre databasen till den nya med Startguiden.

Överst på sidan

Uppgradera från Business Contact Manager för Outlook 2003 till Business Contact Manager för Outlook 2007

Jag försöker uppgradera från Business Contact Manager för Outlook 2003 till Business Contact Manager för Outlook 2007 men installationsprogrammet toningsstopp innan den är klar.

I installationsprogrammet för Business Contact Manager för Outlook 2007 tas Business Contact Manager för Outlook 2003 automatiskt bort, din Outlook-profil uppdateras och sedan installeras Business Contact Manager för Outlook 2007 om inte Outlook körs under installationen.

Gör så här om installationen inte slutförs och starta sedan installationen igen:

 • Stäng Outlook samt eventuella påminnelser och stäng även av eller koppla från eventuella mobila enheter som synkroniseras med Outlook.

 • Ta bort Business Contact Manager för Outlook 2003 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen i Windows XP.

  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2003 och sedan på Ta bort.

 • Viktigt!: Följande steg måste du redigera registret som är en avancerad dator uppgift. Vi rekommenderar att aktiviteten utförs av en administratör. Mer information om registret finns i Windows Hjälp och Support.

  Ta bort registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Start och sedan på Kör i Windows XP.

  2. I rutan Öppna skriver du regedit och klickar sedan på OK.

  3. Dubbelklicka på följande nycklar:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • SOFTWARE

   • Microsoft

  4. Högerklicka på Business Solutions eCRM och klicka sedan på Ta bort.

Jag uppgraderat Business Contact Manager för Outlook 2003 till Business Contact Manager för Outlook 2007 men jag ser inte Business Contact Manager för Outlook menyer

Installationsprogrammet tog inte bort den gamla Business Contact Manager-datafilen från din Outlook-profil så det måste du göra manuellt. När du har öppnat Outlook behöver du också manuellt öppna Startguiden och konfigurera Business Contact Manager.

Så här tar du bort datafilen:

Alla data i Business Contact Manager finns kvar. Att ta bort datafilen innebär inte att du tar bort Business Contact Manager-data.

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen i Windows XP.

 2. Klicka på E-post.

 3. Klicka på Datafiler.

  Om det finns fler än en profil på datorn kan du ta bort Business Contact Manager från varje profil.

 4. Klicka på Business Contact Manager och sedan på Ta bort.

 5. Klicka på Stäng.

Så här öppnar du Startguiden:

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på Konfigurera Business Contact ManagerHjälp-menyn.

  Startguiden visas.

 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Jag får meddelandet, Databasmigrering misslyckades när du har valt en befintlig databas

Prova att använda databasen igen genom att klicka på Välj en befintlig databas i Startguiden.

Om meddelandet Databasmigrering slutfördes inte fortfarande visas kan du försöka med följande:

 1. Avinstallera Business Contact Manager för Outlook 2007.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Lägg till eller ta bort program och sedan på Ta bort ett program.

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2007 och sedan på Ta bort.

 2. Ominstallera Business Contact Manager för Outlook 2003.

 3. Klicka på Välj en databas i Startguiden och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 4. Exportera all information i Business Contact Manager för Outlook 2003-databasen.

  Hur gör jag?

  1. Arkiv-menyn pekar du på Importera och exportera och klickar sedan på Business Contact Manager för Outlook.

  2. Klicka på Exportera en fil.

  3. Klicka på Business Contact Manager-data (.bcm) och följ sedan instruktionerna på skärmen.

   Obs!: Ta inte bort Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) om det finns med i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning.

 5. Installera Business Contact Manager för Outlook 2007.

 6. Klicka på Skapa en ny databas i Startguiden och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 7. Arkiv-menyn pekar du på Importera och exportera och klickar sedan på Business Contact Manager för Outlook.

 8. Klicka på Importera en fil.

 9. Klicka på Business Contact Manager-data (.bcm) och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Överst på sidan

Ta bort eller avinstallera Business Contact Manager för Outlook

Jag vill ta bort eller avinstallera eller inaktivera Business Contact Manager för Outlook

Du kan inaktivera Business Contact Manager för Outlook genom att avinstallera det.

Gör något av följande:

 • Microsoft Windows XP

  1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

  2. Kontrollpanelen dubbelklickar du på Lägg till eller ta bort program.

  3. I listan Installerade program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

  4. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna som visas på skärmen.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan också visas i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning. Ta bort SQL Server 2005 Express för att frigöra diskutrymme, om andra program inte som använder den.

 • Windows Vista

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen,

  2. Klicka på Program och funktionerKontrollpanelen.

  3. På sidan Avinstallera eller ändra ett program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

  4. Klicka på Avinstallera/ändra.

  5. Följ instruktionerna på skärmen.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan också visas i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning. Ta bort SQL Server 2005 Express för att utrymme på hårddisken, om andra program inte som använder den.

Jag vill ta bort Business Contact Manager för Outlook så att jag kan installera eller installera om Business Contact Manager för Outlook 2007.

 • Microsoft Windows XP

  1. Klicka på KontrollpanelenStart-menyn.

  2. Kontrollpanelen dubbelklickar du på Lägg till eller ta bort program.

  3. Klicka på de program du vill ta bort i listan Installerade program:

   • Business Contact Manager för Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som tar bort Business Contact Manager för Outlook 2003

  4. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna som visas på skärmen.

   Obs!: Ta inte bort Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) om det finns med i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning.

  5. Ominstallera Business Contact Manager för Outlook 2007.

 • Windows Vista

  1. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen,

  2. Klicka på Program och funktionerKontrollpanelen.

  3. På sidan Avinstallera eller ändra ett program klickar du på den programvara du vill ta bort:

   • Business Contact Manager för Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 eller Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager Update som tar bort Business Contact Manager för Outlook 2003.

  4. Klicka på Avinstallera/ändra.

  5. Följ instruktionerna på skärmen.

   Obs!: Ta inte bort Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) om det finns med i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning.

  6. Ominstallera Business Contact Manager för Outlook 2007.

I en del fall går det inte att installera om Business Contact Manager för Outlook 2007. Prova i så fall att ta bort registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM på följande sätt. Starta om datorn och starta sedan om Outlook.

Hur gör jag?

 • Viktigt!: Redigera registret är en avancerad dator uppgift som utförs vanligtvis av en administratör. Mer information om registret finns i Windows Hjälp och Support.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kör,

   2. I rutan Öppna skriver du regedit och klickar sedan på OK.

   3. Dubbelklicka på följande nycklar:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Högerklicka på Business Solutions eCRM och klicka sedan på Ta bort.

   5. Starta om datorn.

   6. Starta Outlook.

  • Windows Vista

   1. Klicka på Start.

   2. Skriv regedit i rutan Påbörja sökning.

   3. Dubbelklicka på följande nycklar:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Högerklicka på Business Solutions eCRM och klicka sedan på Ta bort.

   5. Starta om datorn.

   6. Starta Outlook.

Överst på sidan

Information om Business Contact Manager för Outlook 2003

Jag letar efter information om Business Contact Manager för Outlook 2003

Information om Business Contact Manager för Outlook 2003 finns i Installera Business Contact Manager för Outlook 2003.

Obs!: Outlook 2007 måste vara installerat innan Business Contact Manager för Outlook 2007 installeras. Det går inte att installera Business Contact Manager för Outlook 2007 med Outlook 2003.

Överst på sidan

Ytterligare resurser

Måste du också kontrollera Business Contact Manager för Outlook-teamets blogg (http://blogs.msdn.com/bcm) för information om Business Contact Manager.

Ta hjälp av andra användare genom att besöka diskussionsgruppen för Business Contact Manager för Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

För ytterligare hjälp eller prata med supportpersonal finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager (alla språk) webbplats. Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×