Felsöka ett SAP-arbetsflöde efter konfigurationsproblem

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som administratör kan kontrollera du om konfigurationsproblem i ett SAP-arbetsflöde på webbplatsen rot arbetsflöde. Den här proceduren hjälper dig att avgöra om arbetsflöden har konfigurerats korrekt på din webbplats innan du börjar.

Ett arbetsflöde rotwebbplatsen är en webbplats där Duet Enterprise – SAP-arbetsflöde funktionen har aktiverats.

  1. Bläddra till arbetsflödet rotwebbplatsen, klicka på ikonen Inställningar och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på diagnostisera konfigurationsproblem under SAP-arbetsflöde konfiguration, på sidan Webbplatsinställningar.
    Sidan Konfiguration av arbetsflöde för diagnostisera visar alla arbetsflöden som är konfigurerade på webbplatsen arbetsflöden.

  3. Klicka på ett namn på arbetsflöde som du vill köra diagnostik om du vill verifiera konfigurationsproblem på sidan Konfiguration av arbetsflöde för diagnostisera i kolumnen Namn för SAP-arbetsflöde.
    Arbetsflödessidan visas status för olika komponenter i arbetsflödet. Du kan använda olika symboler snabbt kan ta reda på status.

Indikator

Betydelse

Indikator för korrekt konfiguration

Funktionen är korrekt konfigurerad för arbetsflödet.

Indikator för felaktig konfiguration som kommer att medföra misslyckat arbetsflöde

Funktionen är inte korrekt konfigurerad för arbetsflödet och kan medföra misslyckat arbetsflöde.

Indikator för felaktig konfiguration som inte får arbetsflödet att misslyckas

Funktionen är inte korrekt konfigurerad för arbetsflödet, men problemet får inte arbetsflödet att misslyckas.

Mer information om de olika komponenterna finns i följande tabell.

Fältnamn

Beskrivning

Upplösning, om funktionen inte är korrekt konfigurerad

Aktivitetsnamn

Anger aktivitetens namn som det visas i SAP-system.

Ej tillämpligt

Visa aktivitetsnamn

Anger aktivitetens namn som det visas i SharePoint Server.

Ej tillämpligt

Språk

Anger vilket språk som aktiviteten är definierad.

Ej tillämpligt

Uppgift webbplats

Visar en länk till den webbplats som är värd för arbetsflödesuppgifterna.

Ej tillämpligt

Uppgift webbplats är aktivt

Anger om webbplatsen med de nya aktiviteterna

Ej tillämpligt

Aktiveringsdatum

Visar aktiveringsdatumet av webbplatsen aktivitet. Aktiveringsdatum är det datum då uppgifterna som kommer att dirigeras till den aktuella webbplatsen.

Ej tillämpligt

Uppgiftsresultat

Visar giltiga resultat som visas för användaren när en aktivitet har slutförts.

Obs!: Knappnamn för aktivitet resultatet kan skilja sig och kan ändras i Microsoft SharePoint Designer 2013.

Ej tillämpligt

Inbäddade Business Data Schema

Visar schemat för affärsdata inbäddat i uppgiften

Ej tillämpligt

Utökade Verksamhetsegenskaper

Visar alla utökade egenskaper som ska vara tillgängliga för en användare när du konfigurerar en aktivitet arbetsflöde i SharePoint Designer.

Ej tillämpligt

SharePoint-arbetsflöde publicerats

Anger om arbetsflödet har publicerats eller inte.

Publicera arbetsflödet i SharePoint Designer. Att göra det:

  1. Öppna arbetsflödet i SharePoint Designer.

  2. Valfritt: Justera innehållets om det behövs.

  3. Klicka på Publicera på fliken arbetsflöde i menyfliksområdet i gruppen Spara.

Business Connectivity-tjänsten slutpunkt anges

Visar egenskaperna identifiering av slutpunkt för Business Data Connectivity-tjänst.

Ej tillämpligt

Business Connectivity-tjänsten slutpunkt verifiering

Anger om tjänsten Business Connectivity-modell är korrekt konfigurerad eller inte.

Kontakta administratören för att konfigurera tjänsten Business Connectivity-modell på Duet Enterprise-webbplats.

Arbetsflöde webbplatsbehörigheter

Anger om webbplatsbehörigheter arbetsflödet har konfigurerats korrekt eller inte.

Ta bort Duet Enterprise-webbplats

–ELLER–

Ändra åtkomst till de data som arbetsflödet skapas så att endast behöriga användare kan visa och använda data.

SharePoint-grupper som skapats

Anger om obligatoriska SharePoint-grupperna har skapats eller inte.

Du måste inaktivera funktionen Duet Enterprise – SAP-arbetsflöde och sedan aktivera funktionen igen på sidan Webbplatsinställningar.

SharePoint-gruppbehörigheter

Anger om obligatoriska SharePoint-grupperna har rätt behörighet eller inte.

Konfigurera en annan plats för den här arbetsflödestypen.

Uppgift listbehörigheter

Anger om listbehörigheter aktivitet har konfigurerats korrekt eller inte.

Se till att behörigheterna inte ärvs för arbetsflöden uppgiftslistan

Duet Enterprise-samarbetsfunktionen aktiverat

Anger om Duet Enterprise-samarbetsfunktionen är aktiv eller inte.

Ej tillämpligt

Duet Enterprise-rapportering funktionen aktiveras

Anger om funktionen för rapportering av Duet Enterprise är aktiv eller inte.

Om du vill aktivera funktionen för rapportering finns i avsnittet Lägg till rapporteringsfunktioner på en Duet Enterprise-webbplats.

Användaren åtkomstlistan har konfigurerats

Anger om listan används för att hantera användaråtkomst till arbetsflöden är tillgänglig eller inte.

Du måste har inaktiverat den Duet Enterprise – SAP-arbetsflöde funktionen och sedan aktivera funktionen igen på sidan Webbplatsinställningar.

Rensa bort inställningen

Anger hur många dagar som slutförda aktiviteter som ska sparas på den här webbplatsen innan de tas bort.

Ej tillämpligt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×