Felsöka databasåtgärder i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vilket problem vill du lösa?

Det går inte att skapa en Business Contact Manager-databas - databasen skapades inte lyckas

Det går inte att ansluta till en delad Business Contact Manager-databas

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas

SQL Server inte installera eller starta

Det går inte att migrera Business Contact Manager-databasen

Det går inte att läsa in Business Contact Manager-databasen

Business Contact Manager-mappar som saknas

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Poster och objekt sorterar inte korrekt

Importera affärsdata

Arbetsgrupp problem

Ytterligare resurser

Det går inte att skapa en Business Contact Manager-databas \endash Skapande av databas slutfördes inte

Business Contact Manager-databasen använder Microsoft SQL Server Express, en förenklad version av Microsoft SQL Server. Om SQL Server-tjänsten inte är tillgänglig kan du inte skapa någon databas. SQL Server-tjänsten kan vara otillgänglig av flera olika skäl.

Använd följande lista med SQL Server-scenarier när du försöker lösa problemet. Prova den lösning som verkar lämpligast.

SQL Server-problem

 • Starta SQLServer

  Om något av följande meddelanden visas, följer du instruktionerna för att starta SQL Server-tjänsten.

  • Skapande av databas slutfördes inte eller misslyckades.

  • Det går inte att skapa Business Contact Manager-databasen eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager-databastjänsten) inte körs. Starta tjänsten och starta om Outlook så att Startguiden visas igen.

  • Det går inte att ansluta till den lokala Business Contact Manager-databasen eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager-databastjänsten) inte körs. Du kan ansluta till en Business Contact Manager-databas som lagras på en annan dator.

  • Det går inte att starta Business Contact Manager eftersom SQL Server-tjänsten (Business Contact Manager-databastjänsten) inte körs.

  Starta SQL Server-tjänsten

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

   2. Klicka på Prestanda och underhåll i Kategorivyn.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Tjänster .

   4. I listan Tjänster klickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008 .

   3. Klicka på Configuration Tools och sedan på SQL Server Configuration Manager .

   4. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

   5. Till höger högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

   6. Öppna Microsoft Outlook igen. Nu bör det gå att ansluta till Business Contact Manager-databasen.

    Mer information om Microsoft SQL Server Express går du till webbplatsen Microsoft Supportoch finns i Knowledge Base.

 • Bevilja det användarkonto som loggar in på SQL Server-tjänsten behörighet för åtkomst till Business Contact Manager-mapp

  Som standard loggar SQL Server-tjänsten in med nätverkstjänstkontot för att komma åt Business Contact Manager-mappen och skapa en databas. Om det inte går att skapa en databas kan det bero på att nätverkstjänstkontot saknar behörighet att logga in på SQL Server. Kontot måste ha läs- och skrivbehörighet till Business Contact Manager-mappen.

  SQL Server-tjänsten kan använda ett annat konto än nätverkstjänstkontot för att komma åt Business Contact Manager-mappen och skapa en databas.

  Kontrollera vilka användare konto loggar in på SQL Server

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Tjänster.

   4. I listan Tjänster högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

   5. Klicka på fliken Inloggning och kontrollera namnet på kontot i rutan Det här kontot .

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

   3. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

   4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper .

   5. Kontrollera på fliken Logga in vilket Fördefinierat konto eller Kontonamn som används för att logga in på SQL Server.

  Du kan ge det konto som loggar in på SQL Server-tjänsten behörighet till Business Contact Manager-mappen, nätverkstjänstkontot eller ett annat användarkonto, genom att följa proceduren nedan:

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa databasen.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.

   3. Högerklicka på Business Contact Manager-mappen och klicka sedan på Delning och säkerhet.

   4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till .

   5. Skriv Nätverkstjänsteller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-Server och klicka på Kontrollera namn i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper i rutan Ange de objektnamn om du vill markera.

   6. Klicka på OK .

   7. På fliken Säkerhet klickar du på NÄTVERKSTJÄNST eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server.

   8. Markera kryssrutorna Läsa respektive Skriva och klicka sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Dator.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa en databas.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.

   3. Högerklicka på Business Contact Manager -mappen och klicka sedan på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager och klicka sedan på Redigera.

   5. I dialogrutan Behörigheter för Business Contact Manager klickar du på Lägg till .

   6. Skriv Nätverkstjänsteller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL-Server och klicka på Kontrollera namn i dialogrutan Välj användare, datorer eller grupper i rutan Ange de objektnamn om du vill markera.

   7. Klicka på OK .

   8. På fliken Säkerhet i dialogrutan Behörigheter för Business Contact Manager klickar du på NÄTVERKSTJÄNST eller namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server.

   9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutorna Läsa och Skriva. Klicka sedan på OK.

   10. I dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager klickar du på OK.

 • Bevilja nätverkstjänst användare konto fullständig behörighet till mappen DATA

  Huvudfilerna i Business Contact Manager-databasen, master.mdf och mastlog.ldf, finns i mappen DATA. Ibland har det användarkonto för nätverkstjänst som loggar in på SQL Server inte behörighet och då kan databasen inte skapas.

  Så här gör du om du vill ge nätverkstjänstkontot full kontroll över mappen DATA.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till.

   5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

   6. Klicka på OK.

   7. På fliken Säkerhet klickar du på Nätverkstjänst .

   8. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Dator.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Eller-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för DATA och klicka sedan på Redigera.

   5. I dialogrutan Behörigheter för DATA klickar du på Lägg till.

   6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

   7. Klicka på OK.

   8. Klicka på NETWORK SERVICE på fliken Säkerhet i dialogrutan Behörigheter för DATA.

   9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

   10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för DATA.

 • Protokollet för SQL Server är inte aktiverad (Windows Vista eller Windows 7)

  Named Pipe-protokollet för SQL Server är inaktiverat. Det här problemet uppstår ibland om du använder Windows Vista eller Windows 7. Så här aktiverar du protokollet.

  1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

  2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008 .

  3. Klicka på Configuration Tools och sedan på SQL Server Configuration Manager .

  4. I den vänstra delen av fönstret SQL Server Configuration Manager utökar du SQL Server Network Configuration och klickar på Protocols for MSSMLBIZ.

  5. Till höger i fönstret högerklickar du på Named Pipes och klickar på Enable .

  6. Stäng fönstret SQL Server Configuration Manager och starta sedan Outlook där du kan slutföra Startguiden och skapa databasen.

 • Använda det lokala systemkontot för användare för att logga in på SQL Server

  Om du efter dessa åtgärder fortfarande inte kan skapa en databas på grund av att SQL Server-tjänsten inte startar, loggar du in på SQL Server med det lokala systemkontot.

  1. Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Tjänster.

   4. I listan Tjänster högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

   5. Klicka på fliken Inloggning i dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ) (Lokal dator).

   6. Klicka på Lokalt system-kontot.

   7. Klicka på OK .

   8. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

  2. Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

   3. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

   4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper.

   5. På fliken Logga in klickar du på pilen under Fördefinierat konto och sedan på Lokalt system.

   6. Klicka på OK.

   7. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

  Om det behövs, finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2010 med Business Contact Manager (alla språk) kan du kontakta supportpersonalen. Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Problem med komprimerad enhet, gästkonto och Startguiden som saknas

 • Komprimerad enhet eller en mapp

  På en TE000129554 fil systemenheten komprimerade mappen där databasen är installerat. Business Contact Manager-databasen kan inte skapas i en komprimerad mapp. För att skapa databasen vara komprimeringsinställningarna filen inaktiverat för Business Contact Manager-mapp.

  Obs!: Du måste vara inloggad som administratör för att kunna aktivera eller inaktivera komprimering.

  Inaktivera mappkomprimering

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa en databas.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.

   3. Högerklicka på Business Contact Manager -mappen och klicka sedan på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager och klicka sedan på Avancerat.

   5. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka sedan på OK .

    När du har inaktiverat komprimering för mappen försöker du skapa databasen på nytt.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Dator.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte kan skapa en databas.

    Sökvägen ovan är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.

   3. Högerklicka på Business Contact Manager -mappen och klicka sedan på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager och klicka sedan på Avancerat.

   5. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka sedan på OK .

   När du har inaktiverat komprimering för mappen försöker du skapa databasen på nytt.

 • Du har loggat in på Outlook med ett gästkonto

  Som gästanvändare har du inte behörighet att skapa en Business Contact Manager-databas. Logga in med ett användarkonto.

 • Jag har installerat Business Contact Manager för Outlook, men jag har inte ombedd att skapa en ny databas

  Första gången du öppnar Outlook när du har installerat Business Contact Manager för Outlook körs Startguiden automatiskt. Om du väljer att köra Startguiden kommer får du du möjlighet att skapa en ny Business Contact Manager-databasen eller välja en befintlig databas.

  1. Kontrollera att Business Contact Manager för Outlook är installerat.

   Hur gör jag?

   1. Windows XP

    1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

    2. Klicka på Lägg till eller ta bort programKontrollpanelen.

    3. Kontrollera om Business Contact Manager for Outlook 2010 finns med i listan Installerade program i dialogrutan Lägg till eller ta bort program.

   2. Windows Vista eller Windows 7

    1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

    2. I Kategorivyn klickar du under ProgramAvinstallera ett program.

    3. Kontrollera om Business Contact Manager för Outlook 2010 visas i fönstret Avinstallera eller ändra ett program.

  2. Gör något av följande om Business Contact Manager för Outlook 2010 inte visas i listan:

   1. Om du har Business Contact Manager för Outlook 2010 -DVD:n installerar du programmet från den.

Överst på sidan

Det går inte att starta Business Contact Manager for Outlook

Gör så här och starta sedan om Outlook.

 • Det går inte att starta Business Contact Manager eftersom den SQL Server-tjänsten i Business Contact Manager databasen inte körs.

  Huvudfilerna i Business Contact Manager-databasen, master.mdf och mastlog.ldf, finns i mappen DATA. Mappen innehåller även säkerhetscertifikat som gör att SQL Server kan skapa Business Contact Manager-databasen. Ibland kan det användarkonto för nätverkstjänst som loggar in på SQL Server inte komma åt mappen och då kan ingen databas skapas.

  Det här kan inträffa om du har ändrat filsystem för en enhet från FAT32 till TE000129554.

  Så här gör du om du vill ge nätverkstjänstkontot full kontroll över mappen DATA.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till.

   5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

   6. Klicka på OK.

   7. På fliken Säkerhet klickar du på Nätverkstjänst,

   8. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -Eller-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Högerklicka på mappen DATA och klicka på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för DATA och klicka sedan på Redigera.

   5. I dialogrutan Behörigheter för DATA klickar du på Lägg till.

   6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du Nätverkstjänst och klickar sedan på Kontrollera namn.

   7. Klicka på OK.

   8. Klicka på NETWORK SERVICE på fliken Säkerhet i dialogrutan Behörigheter för DATA.

   9. I kolumnen Tillåt markerar du kryssrutan Fullständig behörighet och klickar sedan på OK.

   10. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för DATA.

 • SQL Server-tjänsten startar inte när du ger behörighet till användarkontot Nätverkstjänst.

  SQL Server-tjänsten startar normalt med ett säkerhetscertifikat och stänger av kryptering. Ibland inaktiverar SQL Server-tjänsten dock inte krypteringen. Stäng i så fall av krypteringen för SQL Server-instansen.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på Administrationsverktyg.

   3. Dubbelklicka på Datorhantering.

   4. I den vänstra fönsterrutan i fönstret Datorhantering klickar du på Tjänster och program.

   5. Dubbelklicka på SQL Server Configuration Manager i den högra fönsterrutan.

   6. Dubbelklicka på Nätverkskonfiguration för SQL Server.

   7. Högerklicka på Protokoll för MSSMLBIZ och klicka sedan på Egenskaper .

   8. Klicka på pilen i slutet av raden Tvinga kryptering på fliken Flaggor i dialogrutan Protocols for MSSMLBIZ Properties och klicka på Nej .

   9. Klicka på OK .

   10. I den vänstra fönsterrutan i Datorhantering klickar du på Tjänster i SQL Server.

   11. Till höger högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta .

   12. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

   3. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Nätverkskonfiguration för SQL Server.

   4. Till höger i fönstret högerklickar du på Protokoll för MSSMLBIZ och klickar sedan på Egenskaper .

   5. Klicka på pilen i raden Tvinga kryptering på fliken Flaggor i dialogrutan Protocols for MSSMLBIZ Properties och klicka på Nej .

   6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

 • Använda kontot Lokalt System användare för att logga in på SQL Server

  Om Business Contact Manager inte startar trots de här åtgärderna loggar du in på SQL Server med det lokala systemkontot.

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Tjänster.

   4. I listan Tjänster högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

   5. Klicka på fliken Inloggning och sedan på Lokalt system-konto.

   6. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

   3. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

   4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper .

   5. På fliken Logga in i dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ) klickar du på pilen under Fördefinierat konto och sedan på Lokalt system.

   6. Klicka på OK.

   7. Starta Outlook och slutför sedan Startguiden.

Överst på sidan

Det går inte att öppna databasen – Inloggningen misslyckades

Den vanligaste orsaken till att det här felet visas när du skapar en databas är att det användarkonto som används för att logga in på SQL Server-tjänsten inte har läs- och skrivbehörighet till Business Contact Manager-mappen.

Som standard loggar SQL Server-tjänsten in med nätverkstjänstkontot för att komma åt Business Contact Manager-mappen och skapa en databas. Det användarkonto som används av SQL Server-tjänsten kanske har ändrats.

Så här löser du problemet:

 1. Kontrollera vilka användare konto loggar in på SQL Server

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Prestanda och underhåll.

   3. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Tjänster.

   4. I listan Tjänster högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Starta.

   5. Klicka på fliken Inloggning och kontrollera namnet på kontot i rutan Det här kontot .

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

   2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008, klicka på Configuration Tools och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

   3. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

   4. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper .

   5. Kontrollera på fliken Logga in vilket Fördefinierat konto eller Kontonamn som används för att logga in på SQL Server.

 2. Bevilja det användarkonto som loggar in på SQL Server-Läs- och skrivbehörighet för mappen Business Contact Manager

  • Windows XP

   1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte går att öppna databasen.

    Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.

   3. Högerklicka på Business Contact Manager-mappen och klicka sedan på Delning och säkerhet.

   4. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lägg till .

   5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server, och klickar sedan på Kontrollera namn.

   6. Klicka på OK.

   7. På fliken Säkerhet klickar du på namnet på det användarkonto som används vd inloggning på SQL Server.

   8. Markera kryssrutorna Läsa respektive Skriva och klicka sedan på OK.

  • Windows Vista eller Windows 7

   1. Klicka på Start och sedan på Dator.

   2. Öppna alla mappar i följande sökväg genom att dubbelklicka på dem:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    där [användarnamn] är namnet på det användarkonto som inte går att öppna en databas.

    Sökvägen är standardplatsen för Business Contact Manager-mappen. Vissa mappar i sökvägen är dolda som standard. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och support.

   3. Högerklicka på Business Contact Manager -mappen och klicka sedan på Egenskaper .

   4. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager och klicka sedan på Redigera.

   5. I dialogrutan Behörigheter för Business Contact Manager klickar du på Lägg till .

   6. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas i dialogrutan Välj Användare, Datorer eller Grupper skriver du namnet på det användarkonto som används för att logga in på SQL Server, och klickar sedan på Kontrollera namn.

   7. Klicka på OK.

   8. På fliken Säkerhet klickar du på namnet på det användarkonto som används vd inloggning på SQL Server.

   9. I kolumnen Tillåt i dialogrutan Behörigheter för Business Contact Manager markerar du kryssrutorna Läsa och Skriva. Klicka sedan på OK.

   10. I dialogrutan Egenskaper för Business Contact Manager klickar du på OK.

Överst på sidan

Det går inte att ansluta till en delad Business Contact Manager-databas

Mer information om felsökning finns i Felsöka anslutningen till en delad Business Contact Manager-databas.

Överst på sidan

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas

Jag fick ett meddelande om att jag inte kan återställa en databas, eftersom jag inte har behörighet att säkerhetskopiera och återställa databaser eller jag inte är ägare av databasen.

Ibland när du har uppgraderat operativsystemet identifieras databasägaren längre som databasägare. Om du inte är giltig databasägaren, om du vill återställa databasen, måste du vara administratör på den dator där du vill återställa databasen och du måste köra Outlook som administratör. Gör du följande:

 • Be systemadministratören att lägga till dig i administratörsgruppen eller lägg till dig själv i administratörsgruppen.

 • Kör Outlook som administratör.

Hur gör jag?

 1. Stäng Outlook.

 2. Klicka på Start -knappen och sedan på Dator .

 3. Dubbelklicka på Lokal disk (C) för att öppna hårddisken.

  Obs!: Om du har installerat den fristående versionen av TE000001059 eller Microsoft Office 2010 till en annan enhet, bläddra till den platsen.

 4. Dubbelklicka på Program och sedan på Microsoft Office.

 5. Dubbelklicka på Office 14.

 6. Högerklicka på Outlook -ikonen och sedan på Kör som administratör .

Du kan nu utföra alla administratörsåtgärder i Outlook, inklusive att återställa en Business Contact Manager-databas.

Överst på sidan

SQL Server går inte att installera eller starta

Jag fick ett meddelande om att Microsoft SQL Server inte har installerats

Business Contact Manager-databasen skapas med hjälp av Microsoft SQL Server. Utan SQL Server går det inte att använda Business Contact Manager för Outlook. Behöver du hjälp med SQL Server kan gå till webbplatsen Microsoft Supportoch finns i Knowledge Base.

SQL Server-tjänsten startade inte automatiskt

Normalt startas SQL Server, som installeras tillsammans med Business Contact Manager för Outlook, automatiskt. Business Contact Manager för Outlook startar inte om SQL Server inte startar. Om inga andra meddelanden visas och du inte ser några Business Contact Manager för Outlook-menyer startar du SQL Server-tjänsten manuellt enligt följande:

 • Windows XP

  1. Klicka på Start , högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Hantera .

  2. I den vänstra fönsterrutan i fönstret Datorhantering klickar du på Tjänster och program.

  3. Dubbelklicka på Tjänster i fönsterrutan till höger.

  4. I listan Tjänster klickar du på SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. I kolumnen Status kontrollerar du att tjänsten SQL Server (MSSMLBIZ) inte har startat.

  6. Om den inte är startad klickar du på Starta om tjänsten.

  7. Stäng fönstret Datorhantering och starta sedan Outlook.

 • Windows Vista eller Windows 7

  1. Klicka på Start , högerklicka på Dator och klicka sedan på Hantera .

  2. I fönstret Datorhantering klickar du på Tjänster och program.

  3. Dubbelklicka på Tjänster .

  4. I listan Tjänster klickar du på SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. I kolumnen Status kontrollerar du att tjänsten SQL Server (MSSMLBIZ) inte har startat.

  6. Om den inte är startad klickar du på Starta om tjänsten.

  7. Stäng fönstret Datorhantering och starta sedan Outlook.

Jag vill använda Business Contact Manager för Outlook med ett annat namn för SQL Server Express-instans

Om din Business Contact Manager-databas finns på en lokal dator och inte delas från en fjärrdator, är det SQL Server Express-instansnamn som stöds MSSMLBIZ. Andra instansnamn stöds inte.

I stället för att försöka använda Business Contact Manager för Outlook med ett instansnamn som inte stöds rekommenderas att du installerar en annan SQL Server Express-instans och ger den namnet MSSMLBIZ. SQL Server Express-instansen bör logga in med det inbyggda nätverkstjänstkontot.

Så här kontrollerar du att SQL Server-instansen loggar in med nätverkstjänstkontot:

 1. Klicka på Start och sedan på Alla program .

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008 och sedan på Configuration Tools .

 3. Klicka på SQL Server Configuration Manager .

 4. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

 5. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper .

 6. Kontrollera att Network Service visas under Fördefinierat konto.

 7. Stäng dialogrutan Egenskaper för SQL Server (MSSMLBIZ) genom att klicka på OK.

 8. Starta Outlook så att Startguiden för Business Contact Manager startar och följ instruktionerna på skärmen.

Det gick inte att installera SQL Server

Felkod 2147746132 (0x80040154) visas. Prova att använda WMI diagnostik Utility att lära dig mer information om felet.

Om du har ytterligare frågor om SQL Server Express kan du prova att ställa dem på SQL Server Express forum på MSDN.

Överst på sidan

Det går inte att migrera en Business Contact Manager-databas

När du har valt en befintlig databas, visas följande meddelande: Det gick inte att Databasmigrering

Klicka på Välj en befintlig databas i Startguiden och försök välja databasen igen.

Om meddelandet Databasmigrering slutfördes inte fortfarande visas kan du försöka med följande:

1. Avinstallera Business Contact Manager for Outlook 2010.

Hur gör jag?

 • Windows XP

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2010i fönstret Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Ändra/ta bort.

 • Windows Vista eller Windows 7

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

  2. I Kategorivyn klickar du på Avinstallera ett program.

  3. Klicka på Business Contact Manager för Outlook 2010i listan och klicka sedan på Avinstallera.

2. Installera om Business Contact Manager för Outlook 2007.

 • Klicka på Välj en databas i Startguiden och följ sedan instruktionerna på skärmen.

3. exportera all information i Business Contact Manager för Outlook 2007-databas.

4. Installera Business Contact Manager för Outlook 2010.

 1. Klicka på Skapa en ny databas i Startguiden och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 2. Importera data från databasen. Mer information finns i Importera data till Business Contact Manager.

Om Databasmigreringen fortsätter att misslyckas, finns i Hjälp och Support för Microsoft Office Outlook 2010 med Business Contact Manager (alla språk). Avgifter kan gälla.

Överst på sidan

Det går inte att läsa in en Business Contact Manager-databas

Jag fick ett meddelande om att min databas går inte att ladda efter uppgradering av operativsystemet Windows.

Flera Business Contact Manager för Outlook-meddelanden visas om att det finns problem med Business Contact Manager-databasen när du har uppgraderat till Windows Vista.

Följande meddelanden kan visas:

 • Business Contact Manager för Outlook kunde inte ansluta till den delade databasen.

 • Det går inte att läsa in Business Contact Manager-databasen.

 • Denna åtgärd kan inte slutföras eftersom Business Contact Manager inte kommer åt databasen

 • Ett fel inträffade när anslutningen till servern upprättades

Försök med följande:

Ändra inloggningsegenskapen för instansen av SQL Server (MSSMLBIZ) till Lokalt system.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Start -knappen och sedan på Alla program .

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008 och sedan på Configuration Tools .

 3. Klicka på SQL Server Configuration Manager .

 4. I den vänstra fönsterrutan i SQL Server Configuration Manager klickar du på Tjänster i SQL Server.

 5. Till höger i fönstret högerklickar du på SQL Server (MSSMLBIZ) och klickar sedan på Egenskaper .

 6. Klicka på Lokalt system under Fördefinierat konto och klicka på OK.

 7. Starta om Outlook.

Överst på sidan

Ta bort eller avinstallera Business Contact Manager for Outlook

Jag vill ta bort Business Contact Manager för Outlook från alla användarprofiler på en dator

Avinstallera Business Contact Manager för Outlook om du vill ta bort den från alla användare på datorn.

Du kan behöva ta bort Business Contact Manager för Outlook om Outlook inte går att öppna eller om du inte vill att Startguiden ska visas och inte vill skapa en databas.

 • Windows XP

 • Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 • Klicka på Lägg till eller ta bort program.

 • Klicka på Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 i fönstret Lägg till och ta bort program och klicka sedan på Ändra/Ta bort.

 • Windows Vista eller Windows 7

 • Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen .

 • I Kategorivyn klickar du på Avinstallera ett program.

 • Klicka på Business Contact Manager för Microsoft Outlook 2010 i listan och sedan på Avinstallera.

Du kan ta bort Business Contact Manager för Outlook från din egen profil på en dator som har flera användare och det tas inte bort från andra användares profiler.

Hur gör jag?

 1. Öppna Outlook 2010, med den profil som du vill ta bort Business Contact Manager för Outlook.

 2. Klicka på fliken Arkiv .

 3. Klicka på knappen Kontoinställningar på fliken Info och sedan på Kontoinställningar .

 4. Klicka på fliken Datafiler i dialogrutan Kontoinställningar .

 5. Klicka på den Business Contact Manager-databas som du vill ta bort från profilen i listan och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Business Contact Manager-mappar saknas

Jag ser inte min Business Contact Manager-mappar

Om Business Contact Manager-mappar inte visas i Navigeringsfönstret, måste du koppla Business Contact Manager för Outlook till din profil.

 1. Klicka på fliken Arkiv .

 2. Klicka på knappen Kontoinställningar på fliken Info och sedan på Kontoinställningar .

 3. Klicka på fliken Datafiler i dialogrutan Kontoinställningar .

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Klicka på Business Contact Manager-databas under Typer av lagringsutrymme i dialogrutan Ny Outlook-databas.

 6. Klicka på OK.

 7. Gör något av följande i Startguiden:

  • Om du vill skapa en ny databas klickar du på Skapa en ny lokal databas och följ instruktionerna på skärmen.

  • Om du ansluter till en befintlig databas klickar du på Anslut till en lokal databas och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information finns i Skapa eller välj en ny Business Contact Manager-databas.

 1. Starta om Outlook.

Överst på sidan

Var finns Business Contact Manager-databasen?

Var hittar jag Business Contact Manager-databasen?

Namnet på Business Contact Manager-databasen är namnet som databasens ägare använde när han eller hon skapade databasen. Business Contact Manager-databasen är en SQL Server-databas, så databasen har två komponenter, huvuddatabasen och loggfilen för databasen.

Databasfilerna finns i följande mapp:

 • Windows XP

  I Windows XP är Business Contact Manager-databasen och loggfilerna lagrade på följande sätt:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

  Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för att alla filer i sökvägen ska visas. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan Hjälp och support .

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

 • Windows Vista eller Windows 7

  I Windows Vista och Windows 7 är Business Contact Manager-databasen och loggfilerna lagrade på följande sätt:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

  Obs!: Du måste visa dolda filer och mappar för att alla filer i sökvägen ska visas. Du kan få information om hur du visar dolda mappar genom att klicka på Start och sedan Hjälp och support .

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  där användarnamn är namnet på databasägaren och databasnamn är namnet på Business Contact Manager-databasen.

Överst på sidan

Installera Business Contact Manager for Outlook på en server

Jag vill installera Business Contact Manager för Outlook på en server

Mer information om hur du använder Business Contact Manager för Outlook på en server finns i Hantera Business Contact Manager-databasen på en server.

Överst på sidan

Poster och objekt sorteras inte på rätt sätt

Min poster och objekt sorterar inte korrekt

För att kunna sortera poster och objekt korrekt i en databas måste du använda samma språkversion av Business Contact Manager för Outlook som du har på det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.

Mer information om språkversioner finns i de nationella inställningarna och språkinställningarna i Windows Hjälp.

Överst på sidan

Importera affärsdata

Jag letar efter information om hur du importerar affärsdata från ett annat program.

Information om hur du importerar affärsdata från ett annat program finns i importera dina data till Business Contact Manager.

Överst på sidan

Endast för arbetsgrupper

Jag fick ett meddelande om att användarkontot som jag letar efter inte kunde hittas

I arbetsgruppmiljöer måste du ha ett användarkonto på den dator som den delade databasen finns på. Be administratören för fjärrdatorn att han/hon bekräftar att ditt användarkonto finns.

Jag har återställt en delad databas, men användare kan inte åtkomst till databasen.

Om du har återställt en databas som tidigare har delat från en annan dator, känns gamla användarnamn och lösenord inte igen av den nya datorn. Du måste sluta dela databasen och sedan dela den igen när du har återställt den. Färd med att dela den kan du sedan lägga till användare åtkomst till databasen. Se dela Business Contact Manager-data med andra användare.

Jag fick ett meddelande om att verifiering av min remote användarkonto har misslyckats.

Kontakta administratören för fjärrdatorn och kontrollera att enkel fildelning inte har aktiverats och att databasen har delats med dig.

Jag fick ett meddelande om följande: inloggningsfel: begränsning för användarkontot.

Datorn på vilken databasen är placerad kanske inte tillåter tomma lösenord, kanske endast tillåter inloggning på vissa tidpunkter, eller har kanske en princip som begränsar antalet tillåtna lösenordsändringar. Be administratören att återställa ditt lösenord manuellt.

Jag fick ett meddelande om att lösenordet inte uppfyller kraven.

Datorn på vilken databasen finns kan ha lösenordsbegränsningar som anger minsta längd för lösenord, att vissa tecken måste ingå i lösenordet eller att lösenordshistorik måste lagras så att inte tidigare lösenord återanvänds. Överväg om du bör kontakta administratören och be honom/henne att ändra lösenordet manuellt.

Jag fick ett meddelande om att Business Contact Manager för Outlook inte kan ändra lösenordet

 • Fjärrkontot kan vara spärrat. Detta kan inträffa om du anger fel lösenord och säkerhetsprincipen är konfigurerad så att användarkontona spärras efter ett visst antal felaktiga inloggningsförsök. Kontakta administratören och be honom/henne att återställa lösenordet.

 • Fjärrkontot kanske inte är tillgängligt. Kontakta administratören och be honom/henne att återställa lösenordet.

 • Kontot remote kanske användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning inställningen. Du kan inte använda funktionen Ändra remote lösenord för Business Contact Manager för Outlook om den här inställningen är aktiverad. Antingen be administratören för fjärrdatorn så här inaktiverar du den här inställningen på ditt remote användarkonto eller återställa ditt lösenord manuellt.

 • Fjärrkontots inställning Användaren kan inte byta lösenord kan vara aktiverad. Endast administratören kan manuellt återställa ditt lösenord eller inaktivera inställningen för ditt användarkonto.

 • Om du använder ett tomt lösenord kan användning av tomma lösenord för nätverksinloggning vara inaktiverad. Du bör inte använda tomma lösenord när du loggar in på fjärrdatabaser i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Ytterligare resurser

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×