Felsöka: Användare inte kan se tillägg

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nu när du har distribuerat tillägget kan slutanvändarna börja använda den i Office-programmen. Tillägget kommer att visas på alla plattformar som har stöd för tillägget.

För Word, PowerPoint och Excel 2016

Om tillägget har stöd för tillägg kommandon kommandona i menyfliksområdet i Office. I exemplet nedan visas kommandot för tillägget personer diagram på fliken Infoga. Kommandot tillägg kan visas på någon av flikarna.

Ett nytt tillägg kan visas i någon av flikarna i det här exemplet är personer diagram på fliken Infoga.

Om distribuerade tillägget inte stöd för tillägget kommandon eller om du vill visa alla distribuerade tillägg kan du visa dem via Mina tillägg från fliken Infoga .

Du kan visa tillägg i Mina tillägg från fliken Infoga.

Välj sedan fliken Admin hanterade längs överkanten i fönstret Office-tillägg. Om tillägget inte är det, väljer du Uppdatera i det övre högra hörnet.

Gå till Admin hanterade Mina tillägg, och välj Uppdatera om tillägget inte finns.

För Outlook 2016

På menyfliken Start väljer du Store, enligt följande exempel. Välj Admin-hanteras i den vänstra nav.

På menyfliken Start väljer du lagra, enligt följande exempel. Välj Admin hanteras i den vänstra nav.

Användare kan inte se lägga till i? Välj någon av följande:

 • Använd kompatibilitetskontroll

  • Utdata en statusrapport för varje användare i organisationen, oavsett om de har en giltig Office-licens om de har konfigurerats korrekt på Exchange och om de är klara för centraliserad distribution. Mer information finns i kompatibilitetskontroll för distribution.

 • Kontrollera systemkrav för Office-version

  • Användaren kan finnas på en äldre, kompatibel version av Office. Om tillägg för distribution måste användaren ha Office ProPlus 2016. Du kan Kolla in för en medlem i din organisation. Om du vill ta reda på hur finns i Office 365-rapporter.

  • Alternativt kan du kan kontrollera detta manuellt genom att gå till program, till exempel Word, och välj sedan Arkiv > konto. Under Produktinformation, bör du se Office 365 ProPlus.

 • Kontrollera systemkrav för Exchange

  • Microsoft Exchange lagrar manifest tillägg inom din organisation innehavare. Administratören distribuerar tillägg och användare får dessa tillägg måste finnas på en version av Exchange Server som stöder OAuth-autentisering. Som standard stöder flera Exchange-klienten och dedikerat VNext distributioner OAuth. Exchange dedikerat äldre och hybrid i lokala driftsättningar kan konfigureras för att stödja OAuth; Det är dock inte standardinställningarna.

  • Vänd dig till din organisations Exchange-administratören att ta reda på vilka konfigurationen är används. OAuth connectivity per användare kan verifieras med hjälp av PowerShell-cmdlet Test-OAuthConnectivity .

 • Sök efter kapslade grupper

  • Tillägg visas inte längre till användaren om användaren tas bort från en grupp som tillägget har tilldelats.

  • Centraliserad distribution stöder för närvarande inte kapslade grupptilldelningar. Det har stöd för användare i högsta eller grupper utan överordnade grupper, men inte användare i kapslade grupper eller grupper som har överordnade grupper.

  • Mer information finns i användare och gruppera tilldelningar.

Mer information finns i

Hantera distribution av Office 365-tillägg i administrationscentret för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×