Felsöka anslutning till en delad Business Contact Manager-databas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Artikelinnehåll

Business Contact Manager kan inte ansluta till fjärrdatorn

Databasen är inte tillgänglig

Symptom

Orsaker

Lösningar

Symptom

Orsaker

Lösningar

Business Contact Manager kan inte ansluta till fjärrdatorn

När du försöker ansluta till delad databas från din lokala dator, får du ett meddelande säga:

Det går inte att komma åt den delade databasen på datornamn. Klicka på Hjälp för mer information.

Obs!: Datornamn är namnet på den dator där den delade databasen finns.

Följande scenarier erbjuda hjälp för användare som har problem med att ansluta till en delad Business Contact Manager-databasen. Klicka på meningen som bäst beskriver din situation:

Du ansluter till en delad Business Contact Manager-databas för första gången med hjälp av Startguiden

 • Kontrollera följande (du kan behöva kontakta databasägare eller administratör för fjärrdatorn):

 • Är fjärrdatorn aktiverat?

 • Är din dator och fjärrdatorn anslutna till nätverket?

 • Är Business Contact Manager för Outlook är installerat på fjärrdatorn?

 • Databasägaren har delat databasen?

 • Har databasens ägare gett dig åtkomst till den delade databasen?

 • Har anpassats brandvägg inställningar på fjärrdatorn för att ge åtkomst till den delade databasen?

Obs!: Mer information om hur du justerar inställningarna för brandväggen finns hur ändrar jag Windows-inställningarna så att jag kan dela Business Contact Manager-databasen med användare på andra datorer?, eller be administratören för att läsa den här informationen.

 • Din dator med samma version av Business Contact Manager för Outlook som fjärrdatorn? Om du vill ansluta till en delad databas kan med alla datorer samma version av Business Contact Manager för Outlook.

Du ansluter till en delad Business Contact Manager-databas

Kontrollera följande (du kan behöva kontakta databasägaren eller administratören för fjärrdatorn):

 • Fjärrdatorn kör?

 • Är din dator och fjärrdatorn båda ansluten till företagets nätverk? Be administratören för att bekräfta.

 • Har den delade databasen har återställts till en tidigare version eller uppdatera så att en ny version?

 • Kontrollera versionsnumret i Business Contact Manager för Outlook på din dator och fjärrdatorn.

Hur gör jag?

Kontrollera Business Contact Manager för Outlook versionsnumret lokalt på datorn   

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. I avsnittet Om Business Contact Manager för Outlook finns i Business Contact Manager-versionsnumret.

Kontrollera Business Contact Manager för Outlook versionsnumret på fjärrdatorn   

 • Be databasens ägare eller administratör för versionsnumret.

Business Contact Manager-versionsnummer ska matcha på alla datorer som ansluter till den delade databasen och på fjärrdatorn där den delade databasen finns.

 1. Om inte versionsnummer matchar installera den senaste versionen av Business Contact Manager för Outlook 2010 på datorer som behöver den.

Om versionsnummer matchar prova en annan lösning från den här artikeln.

Om den delade databasen har återställts till en tidigare version eller uppdateras till en ny version, måste du ta bort din lokala databas (eller offlinedatabas ) – det vill säga ta bort en anslutning mellan den lokala databasen och den delade databasen, och gör sedan en ny anslutning till den cu la version.

Mer information finns i avsnittet Koppla bort en offline-databasen i arbeta offline med Business Contact Manager.

Viktigt!: Ändringar som du har gjort i databasen är inte tillgängliga när du släpper den. Om du vill behålla den här ändrade data väljer du den Exportera och behåll dina lokala data innan du släpper offlinedatabasen markerar du kryssrutan under släpp-processen.

Överst på sidan

Databasen är inte tillgänglig

Följande scenarier erbjuda hjälp för användare som har svårt att hitta en delad Business Contact Manager-databas att ansluta till. Klicka på meningen som bäst beskriver din situation:

Du ansluter till en delad Business Contact Manager-databas för första gången med hjälp av Startguiden

Symptom

I Startguiden, klicka på Anslut till en fjärrdatabas, ange datornamn och klicka sedan på Anslut. Du får ett meddelande säga:

Kan inte hitta några Business Contact Manager-databaser på datornamn. Klicka på Hjälp för mer information om möjliga orsaker.

Obs!: Cden här datorn namn är namnet på den dator där den delade databasen finns.

Orsaker

Det finns flera möjliga orsaker till varför delad databas inte hittas på fjärrdatorn. Finns i följande avsnitt för möjliga orsaker och lösningar.

Lösning(ar)

Prova följande:

 • Eftersom du kan ansluta till en befintlig delad databas endast bekräfta med databasägare att databasen finns på fjärrdatorn.

 • Innan du kan ansluta till en databas på en fjärrdator måste databasägaren dela databasen och ge dig behörighet att komma åt den.

 • Om fjärrdatorn är på ett annat undernät än den dator där du använder Business Contact Manager för Outlook, ändras brandvägg inställningar på fjärrdatorn om du vill ge åtkomst till alla datorer. (Ett undernät är ett nätverk som utgör en del av ett större nätverk. Undernät är ansluten via routrar. Varje undernät har ett separat IP-adresser.)

  Mer information om hur du justerar inställningarna för brandväggen finns hur ändrar jag Windows-inställningarna så att jag kan dela Business Contact Manager-databasen med användare på andra datorer?

 • Om brandväggen på fjärrdatorn är från en tredje part företag, Business Contact Manager för Outlook kan inte ändra automatiskt till att bevilja åtkomst till användare i nätverket. Finns i hjälpen för programmet så här ändrar du inställningarna manuellt.

 • Du kan ansluta till en delad databas som har skapats i samma version av Business Contact Manager för Outlook som den som du använder.

 • Kontrollera versionsnumret i Business Contact Manager för Outlook på din dator och fjärrdatorn.

Hur gör jag?

Kontrollera Business Contact Manager för Outlook versionsnumret lokalt på datorn   

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. I avsnittet Om Business Contact Manager för Outlook finns i Business Contact Manager-versionsnumret.

Kontrollera Business Contact Manager för Outlook versionsnumret på fjärrdatorn   

 • Be databasens ägare eller administratör för versionsnumret.

Business Contact Manager-versionsnummer ska matcha på alla datorer som ansluter till den delade databasen och på fjärrdatorn där den delade databasen finns.

 1. Om inte versionsnummer matchar installera den senaste versionen av Business Contact Manager för Outlook 2010 på datorer som behöver den.

Om versionsnummer matchar prova en annan lösning från den här artikeln.

Du ansluter till en delad Business Contact Manager-databas

Symptom

När du arbetar offline i den lokala kopian av den delade databasen kan du försöka återansluta till den delade databasen på fjärrdatorn och du får ett meddelande säga:

Kan inte hitta några Business Contact Manager-databaser på datornamn. Klicka på Hjälp för mer information om möjliga orsaker.

Obs!: Datornamn är namnet på den dator där den delade databasen finns.

Orsaker

Det finns flera möjliga orsaker till varför du inte finns den delade databasen på fjärrdatorn. Finns i följande avsnitt för möjliga orsaker och lösningar.

Lösning(ar)

Prova följande:

Finns den delade databasen fortfarande på fjärrdatorn?

Bekräfta med databasägaren att databasen inte har tagits bort om, har tagits bort eller uppdaterats på fjärrdatorn. Om databasen har uppdaterats, du kan ansluta till den senaste databasen om du släpper offlinedatabasen. Mer information finns i avsnittet Koppla bort en offline-databasen i arbeta offline med Business Contact Manager.

Måste du fortfarande ha behörighet att komma åt databasen?

Bekräfta att du fortfarande har behörighet att komma åt databasen med databasägaren.

Måste du fortfarande ha behörighet att komma åt fjärrdatorn?

Bekräfta med administratör på fjärrdatorn, eller av domän om datorn är en del av ett nätverk – du fortfarande har behörighet att komma åt fjärrdatorn.

Är versionen av Business Contact Manager för Outlook på din lokala dator samma som den på fjärrdatorn?

 1. Kontrollera versionsnumret i Business Contact Manager för Outlook på din dator och fjärrdatorn.

Hur gör jag?

Kontrollera Business Contact Manager för Outlook versionsnumret lokalt på datorn   

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. I avsnittet Om Business Contact Manager för Outlook finns i Business Contact Manager-versionsnumret.

Kontrollera Business Contact Manager för Outlook versionsnumret på fjärrdatorn   

 • Be databasens ägare eller administratör för versionsnumret.

Business Contact Manager-versionsnummer ska matcha på alla datorer som ansluter till den delade databasen och på fjärrdatorn där den delade databasen finns.

 1. Om inte versionsnummer matchar installera den senaste versionen av Business Contact Manager för Outlook 2010 på datorer som behöver den.

Om versionsnummer matchar prova en annan lösning från den här artikeln.

Databasen finns på din lokala dator

Om databasen finns på din lokala dator, kontrollera att den MSSMLBIZ instansen av SQL Server-tjänsten har startats. Mer information om hur du startar en instans av SQL Server, se Hjälp för Microsoft SQL Server 2008.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×