Felsöka anslutning till en delad Business Contact Manager-databas

I den här artikeln

Business Contact Manager kan inte ansluta till fjärrdatorn

Min databas är inte tillgänglig.

Symptom

Orsaker

Lösningar

Symptom

Orsaker

Lösningar

Business Contact Manager kan inte ansluta till fjärrdatorn

När du försöker att ansluta till den delad databas från den lokala datorn visas följande meddelande:

Det går inte att ansluta till den delade databasservern på datornamn . Klicka på Hjälp om du vill ha mer information.

Obs!: Datornamn är namnet på den dator där den delade databasen lagras.

Med följande scenarier ges hjälp till användare som har problem med att ansluta till en delad Business Contact Manager-databasen. Klicka på den mening som bäst beskriver scenariet.

Du ansluter till den delade Business Contact Manager-databasen för första gången med Startguiden

 • Kontrollera följande (du kanske måste kontakta databasägare eller administratör för fjärrdatorn):

 • Är fjärrdatorn igång?

 • Är både din dator och fjärrdatorn anslutna till nätverket?

 • Är Business Contact Manager for Outlook installerat på fjärrdatorn?

 • Har databasägaren delat ut databasen?

 • Har databasens ägare bevilja dig åtkomst till den delade databasen.

 • Har inställningarna för brandvägg på fjärrdatorn angetts så att åtkomst till den delade databasen tillåts?

Obs!:  Mer information om justering av brandväggsinställningar finns under Hur ändrar jag Windows-inställningarna så att jag kan dela Business Contact Manager-databasen med användare på andra datorer?, eller be administratören granska denna information.

 • Körs samma version av Business Contact Manager for Outlook på din dator som på fjärrdatorn? Samma version av Business Contact Manager for Outlook måste köras på alla datorer om det ska gå att ansluta till en delad databas.

Du återansluter till en delad Business Contact Manager-databas

Kontrollera följande (du kanske måste kontakta databasägaren eller administratören för fjärrdatorn):

 • Är fjärrdatorn igång?

 • Är både din dator och fjärrdatorn anslutna till företagets nätverk? Be administratören bekräfta detta.

 • Har den delade databasen återställts till en tidigare version eller uppdaterats till en ny version?

 • Kontrollera versionsnumret för Business Contact Manager for Outlook på både din egen dator och fjärrdatorn.

Hur gör jag?

Kontrollera Business Contact Manager for Outlook-versionsnumret på den lokala datorn   

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Kontrollera i Business Contact Manager-versionsnumret i avsnittet Om Business Contact Manager for Outlook.

Kontrollera Business Contact Manager for Outlook-versionsnumret på fjärrdatorn   

 • Fråga databasägaren eller administratören om versionsnumret.

Alla datorer som ansluter till den delade databasen och på fjärrdatorn där den delade databasen finns bör ha samma Business Contact Manager-versionsnummer.

 1. Om datorerna har olika versionsnummer installerar du den mest aktuella versionen av Business Contact Manager for Outlook 2010 på de datorer där det behövs.

Om alla datorer har samma version av programmet provar du en annan lösning i den här artikeln.

Om den delade databasen har återställts till en tidigare version eller uppdaterats till en ny version måste du ta bort den lokala databasen (eller offlinedatabas), d.v.s. ta bort anslutningen mellan den lokala databasen och den delade databasen och sedan göra en ny anslutning till den aktuella versionen.

Mer information finns i avsnittet Ta bort en offlinedatabas under Arbeta offline med Business Contact Manager.

Viktigt!: Ändringar som gjorts i databasen går inte att komma åt efter att du tagit bort den. Om du vill behålla ändrade data markerar du kryssrutan Exportera och spara lokala data innan offlinedatabasen tas bort under borttagningsprocessen.

Tips: Få hjälp från andra användare genom att besöka diskussionsgruppen för Business Contact Manager for Outlook.

Överst på sidan

Min databas är inte tillgänglig.

Med följande scenarier ges hjälp till användare som har problem med att hitta en delad Business Contact Manager-databas att ansluta till. Klicka på den mening som bäst beskriver situationen:

Du ansluter till den delade Business Contact Manager-databasen för första gången med Startguiden

Symptom

I Startguiden klickar du på Anslut till en fjärrdatabas, anger ett datornamn och klickar sedan på Koppla. Du får följande meddelande:

Det går inte att hitta några Business Contact Manager-databaser på datornamn. Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om möjliga orsaker.

Obs!: Datornamn är namnet på den dator där den delade databasen lagras.

Orsaker

Det finns flera orsaker till varför det inte går att hitta den delad databas på fjärrdatorn. Läs mer om möjliga orsaker och lösningar i följande avsnitt.

Lösningar

Försök med följande:

 • Eftersom du endast kan ansluta till en befintlig delad databas måste du be databasägare att bekräfta att databasen finns på fjärrdatorn.

 • Innan du kan ansluta till en databas på en fjärrdator måste databasens ägare ge dig behörighet att ansluta.

 • Om fjärrdatorn är i ett annat delnät än den dator där du använder Business Contact Manager for Outlook måste brandvägg på fjärrdatorn ändras för att bevilja åtkomst för andra datorer. (Ett delnät är ett nätverk som är en del av ett större datornätverk. Delnäten ansluts via routrar. Varje delnät har en egen serie IP-adresser.)

  Mer information om justering av brandväggsinställningar finns under Hur ändrar jag Windows-inställningarna så att jag kan dela Business Contact Manager-databasen med användare på andra datorer?.

 • Om brandväggen på fjärrdatorn är från ett tredjepartsföretag kan inte Business Contact Manager for Outlook utföra ändringarna automatiskt för att bevilja nätverksanvändare åtkomst. Mer information om att ändra inställningarna manuellt finns i Hjälpen för brandväggsprogrammet.

 • Du kan endast ansluta till delade databaser som har skapats i samma version av Business Contact Manager for Outlook som du använder själv.

 • Kontrollera versionsnumret för Business Contact Manager for Outlook på både din egen dator och fjärrdatorn.

Hur gör jag?

Kontrollera Business Contact Manager for Outlook-versionsnumret på den lokala datorn   

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Kontrollera i Business Contact Manager-versionsnumret i avsnittet Om Business Contact Manager for Outlook.

Kontrollera Business Contact Manager for Outlook-versionsnumret på fjärrdatorn   

 • Fråga databasägaren eller administratören om versionsnumret.

Alla datorer som ansluter till den delade databasen och på fjärrdatorn där den delade databasen finns bör ha samma Business Contact Manager-versionsnummer.

 1. Om datorerna har olika versionsnummer installerar du den mest aktuella versionen av Business Contact Manager for Outlook 2010 på de datorer där det behövs.

Om alla datorer har samma version av programmet provar du en annan lösning i den här artikeln.

Du återansluter till en delad Business Contact Manager-databas

Symptom

När du arbetar offline i en lokal kopia av den delade databasen försöker du återansluta till den delade databasen på fjärrdatorn och följande meddelande visas:

Det går inte att hitta några Business Contact Manager-databaser på datornamn. Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om möjliga orsaker.

Obs!: Datornamn är namnet på den dator där den delade databasen lagras.

Orsaker

Det finns flera potentiella orsaker till varför det inte går att hitta den delade databasen på fjärrdatorn. Läs mer om möjliga orsaker och lösningar i följande avsnitt.

Lösningar

Försök med följande:

Finns den delade databasen fortfarande kvar på fjärrdatorn?

Kontrollera med databasens ägare att databasen inte har tagits bort, flyttats eller uppdaterats på fjärrdatorn. Om databasen har uppdaterats måste du ta bort offline-databasen innan du kan ansluta till den senaste databasen. Mer information finns i avsnittet om att ta bort en offlinedatabas under Arbeta med Business Contact Manager offline.

Har du fortfarande rättighet att komma åt databasen?

Kontrollera med databasens ägare att du fortfarande har rättighet att komma åt databasen.

Har du fortfarande rättighet att komma åt fjärrdatorn?

Fråga administratör för fjärrdatorn – eller domän om datorn ingår i ett nätverk – om du fortfarande har behörighet för åtkomst av fjärrdatorn.

Har du samma version av Business Contact Manager for Outlook installerat på den lokala datorn som används i på fjärrdatorn?

 1. Kontrollera versionsnumret för Business Contact Manager for Outlook på både din egen dator och fjärrdatorn.

Hur gör jag?

Kontrollera Business Contact Manager for Outlook-versionsnumret på den lokala datorn   

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager .

 3. Kontrollera i Business Contact Manager-versionsnumret i avsnittet Om Business Contact Manager for Outlook.

Kontrollera Business Contact Manager for Outlook-versionsnumret på fjärrdatorn   

 • Fråga databasägaren eller administratören om versionsnumret.

Alla datorer som ansluter till den delade databasen och på fjärrdatorn där den delade databasen finns bör ha samma Business Contact Manager-versionsnummer.

 1. Om datorerna har olika versionsnummer installerar du den mest aktuella versionen av Business Contact Manager for Outlook 2010 på de datorer där det behövs.

Om alla datorer har samma version av programmet provar du en annan lösning i den här artikeln.

Databasen finns på den lokala datorn

Om databasen finns på den lokala datorn kontrollerar du att MSSMLBIZ-instansen av SQL Server-tjänsten startat. Mer information om hur du startar en instans av SQL Server finns under Hjälp för Microsoft SQL Server 2008.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×