Felmeddelandet ”åtkomst nekad” eller felmeddelandet ”Det går inte att slutföra åtgärden” visas när du försöker ansluta till en Windows SharePoint Services-webbplats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

När du försöker ansluta en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller en webbplatsen Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 kan du få ett felmeddelande som liknar något av följande:

 • Meddelande om nekad åtkomst. Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden eller komma åt den här resursen. Åtkomstbegäranden är inte aktiverad.

 • Det går inte att slutföra den här åtgärden. Försök igen.

Problemet kan uppstå även om du är inloggad med ett konto som är medlem i gruppen domänadministration och du är webbplatsägare Windows SharePoint Services-webbplats.

Orsak

Det här problemet uppstår om du tar bort användarkontot i Microsoft Windows och sedan återskapa användarkontot genom att använda samma användarnamn. Windows genererar en unik SID (security identifier) för varje nytt användarkonto som du skapar. I situationer där du ta bort ett användarkonto i Windows och sedan återskapa den med samma namn, måste du ta bort och sedan lägga till det nya användarkontot i webbplatssamlingen i Windows SharePoint Services innan användaren kan visa webbsidor i webbplatssamlingen.

Lösning

För att lösa det här problemet kan du använda någon av följande metoder som passar din situation.

Metod 1: Om användaren är medlem i gruppen användare

Om användaren är medlem i gruppen användare i Windows, ta bort det befintliga användarkontot från webbplatssamlingen i Windows SharePoint Services och sedan lägga till det nya kontot som du återskapas i webbplatssamlingen. Gör så här:

Windows SharePoint Services 3.0

 1. Ansluta till Windows SharePoint Services 3.0-webbplats med ett konto som har administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på personer och grupper under användare och behörigheterpå sidan Webbplatsinställningar.

 4. Markera kryssrutan bredvid det användarkonto som du vill ta bort från webbplatssamlingen och klicka sedan på Ta bort användare från grupp under åtgärder.

 5. Klicka på OK när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

 6. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 7. Klicka på personer och grupper under användare och behörigheterpå sidan Webbplatsinställningar.

 8. Klicka på Nypå sidan personer och grupper och klicka sedan på Lägg till användare.

 9. Skriv <Domännamn\användarnamn> i rutan Användare/grupper på sidan Lägg till användare i Central Administration, klicka på Kontrollera namn, klicka för att markera de behörigheter som du vill att användaren ska ha under Tilldela behörighet, och sedan Klicka på OK.

Obs!: Du kan lägga till en användare i en SharePoint-grupp genom att välja en grupp från listan lägga till användare i en SharePoint-grupp under Tilldela behörighet.

Windows SharePoint Services 2.0

 1. Ansluta till Windows SharePoint Services 2.0-webbplats med ett konto som har administratörsbehörighet för webbplatssamlingen.

 2. Klicka på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Gå till Webbplatsadministrationpå sidan Webbplatsinställningar under Administration.

 4. Klicka på Visa information om användare av webbplatssamlingunder Administration av webbplatssamlingpå sidan toppdomäner Webbplatsadministration.

 5. Markera kryssrutan bredvid det användarkonto som du vill ta bort från webbplatssamlingen och klicka sedan på Ta bort markerade användare.

 6. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.

 7. Klicka på Webbplatsinställningar.

 8. Klicka på Gå till Webbplatsadministrationpå sidan Webbplatsinställningar under Administration.

 9. Klicka på Hantera användareunder användare och behörigheterpå sidan toppdomäner Webbplatsadministration.

 10. Klicka på Lägg till användarepå sidan Hantera användare.

 11. På Lägg till användare: platsnamn sida i den steg 1: Välj användare region, skriver du namnet på det användarkonto som du vill lägga till i rutan användare

  Se till att du anger namnet på användaren med hjälp av följande format:

  Domännamn\användarnamn

 12. I den steg 2: Välj grupper yta, markera kryssrutan bredvid den webbplatsgrupp som du vill tilldela användaren och klicka sedan på Nästa.

 13. Bekräfta den användare som du vill lägga till på webbplatsen, ange postalternativ för e-som du vill använda och klicka sedan på Slutför.

Metod 2: Om användaren är medlem i gruppen domänadministration och är webbplatsägare

Om användaren är medlem i gruppen domänadministration i Windows och visas också som webbplatsägare för Windows SharePoint Services-webbplats, tillfälligt ange ett annat användarkonto som webbplatsägare kan ta bort tillfälliga webbplatsägaren och sedan ange den nytt konto som du återskapas webbplatsägare. Gör så här:

 1. Logga in på Windows som administratör med behörighet att administrera webbplatsen. 

  Kontrollera att du inte logga in med det användarkonto som du återskapas.

 2. Starta Windows SharePoint Services Central Administration.

 3. Klicka på Hantera webbplatssamlingens ägareunder Säkerhetskonfiguration.

 4. Skriv URL-Adressen för webbplatssamlingen i rutan Webbplats URL i området Webbplatsens URL och klicka sedan på Visa.

 5. Skriv ett annat användarkonto i rutan användarnamn tillfälligt konfigurera nya webbplatsägare i området Webbplatssamlingens ägare

  Se till att du anger namnet på användarkontot med hjälp av följande format:

  Domännamn\användarnamn

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på Hantera webbplatssamlingens ägareunder Säkerhetskonfiguration, på sidan Central Administration av Windows SharePoint Services.

 8. Klicka på Hantera webbplatssamlingens ägareunder Säkerhetskonfiguration.

 9. Skriv URL-Adressen för webbplatssamlingen i rutan Webbplats URL i området Webbplatsens URL och klicka sedan på Visa.

 10. Skriv det användarkonto som du skapade i rutan användarnamn i området Webbplatssamlingens ägare .

  Se till att du anger namnet på användarkontot med hjälp av följande format:

  Domännamn\användarnamn

 11. Klicka på OK.

Metod 3: Om du använder Microsoft Office Project Server 2003-funktioner som är beroende av Windows SharePoint Services

Om du även använder Microsoft Office Project Server 2003-funktioner som är beroende av Windows SharePoint Services, följa dessa steg för att undvika det här felmeddelandet när du får åtkomst till dokument:

 1. Logga in på Project Web Access som administratör.

 2. Klicka på fliken Administration , klicka på Hantera SharePoint-tjänstenoch klicka sedan på Hantera SharePoint-webbplatser.

 3. Klicka på projektets namn och klicka sedan på synkronisera.

Nu kan uppdateras den profil som ska uppdateras i Windows i Project Server. Den här nya användarprofil synkroniseras nu med Windows SharePoint Services-profil.

Mer information

Det här problemet kan uppstå om användarkontona migreras med hjälp av Migreringsverktyget för Active Directory. Det här verktyget skapar ett nytt konto i måldomänen. Därför måste behörigheter installeras igen för användare att komma åt. Överväg att ett scenario där en användare är en underordnad domän i skog, till exempel CHILD\cuser1. Det här kontot sedan migreras till den överordnade domänen med hjälp av migreringsverktyget och nu blir PARENT\cuser1. I det här scenariot ett nytt SID tillämpas på migrerade kontot och användare gamla SID/användarinformation finns fortfarande på WSS/SharePoint-webbplatsen. Du måste ny behörighet på webbplatsen med det nya kontot för användare att få åtkomst.

Mer information om Windows SharePoint Services finns i SharePoint-dokument.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×