Felet #FÄLT!

Felet #FÄLT! visas när:

Obs!: Du kan infoga länkade datatyper från fliken Data. Du kan också skriva formler som refererar till dem.

Felet #FÄLT! visas när du infogar en tabellkolumn

När en ny kolumn försöker referera till ett fält från en datatypspost, men posten inte har några data för det fältet, visas felet #FÄLT!. Om du till exempel har lagt till en kolumn för att visa aktiekostnadskvoter, men lagerposten på den raden saknar kostnadskvot från början, så blir resultatet #FÄLT!.

Lösningar:

  • Om Felkontroll är aktiverat klickar du på utropstecknet till vänster om cellen och väljer alternativet Ignorera fel.

    Ignorera ett #FÄLT!-fel

  • Ta bort kolumnen och ersätt den med en ny kolumn som refererar till ett fält som har data.

#FÄLT!-fel när du skriver en formel

Om du skriver en formel som =A1.Ort, eller =FIELDVALUE(A1;"Ort"), och cell A1 inte använder datatypen Geografi, visas felet #FÄLT!. Om du skapar en formel som =A1.Pris, eller =FIELDVALUE(A1;"Pris"), och cell A1 inte använder datatypen Aktier, visas också det här felet.

Detta kan också inträffa om en formel refererar till ett fält från en datatyp, men datatypen inte har några data för det fältet. Om du till exempel har angett en formel som =A1.Kostnadskvot, eller =FIELDVALUE(A1;"Kostnadskvot"), men den aktien saknar kostnadskvot från början, blir resultatet #FÄLT!.

Lösningar:

  • Om Felkontroll är aktiverat klickar du på utropstecknet till vänster om cellen och väljer alternativet Ignorera fel.

  • Ta bort formeln.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Introduktion till datatyper i Excel

Funktionen FIELDVALUE

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×