Fast kostnad (fält)

I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser. I den tidfasade versionen av fältet visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Fast kostnad.

Datatyp    valutafält

Fast kostnad (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Beskrivning    I fältet Fast kostnad visas aktivitetskostnader som inte är kopplade till resurser.

Bästa användning    Lägg till fältet Fast kostnad i en aktivitetslista när du vill granska, ange eller ändra fasta kostnader för aktiviteter (t ex budkostnader eller reskostnader som är kopplade till aktiviteten).

Exempel    För aktiviteten "Skriva offert" finns en fast kostnad på 300 kr för tryckningen av den färdiga offerten. Du lägger till fältet Fast kostnad i vyn Aktivitetslista och anger sedan 300 kr för den här aktiviteten. Denna fasta kostnad läggs till och påförs tillsammans med resurskostnaderna för att beräkna den totala kostnaden för aktiviteten.

Obs!    Fältet Fast kostnad är som standard tillgängligt i kostnadstabellen.

Fasta kostnader kan läggas till när aktiviteten startar eller fördelas över aktivitetens varaktighet. Använd fältet Fast kostnad påförs som normalt är tillgängligt i kostnadstabellen.

Fast kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    När du anger en fast kostnad för en aktivitet i en aktivitetslista infogas den fasta kostnaden automatiskt i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning enligt den valda metoden. Det innebär att hela den fasta kostnaden påförs automatiskt i den tidsperiod då aktiviteten startas eller avslutas, om du anger en fast kostnad som ska påföras vid start eller slutförande av aktiviteten. När du anger en fast kostnad som ska fördelas linjärt fördelas kostnaden över aktivitetens varaktighet.

Bästa användning    Lägg till fältet Fast kostnad i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa fasta kostnader för aktiviteter.

Exempel    För aktiviteten ”Genomföra klientmöten”, som har en varaktighet på fem dagar, ingår en fast kostnad på 400 kr för resor. Du anger 400 kr i fältet Fast kostnad för aktiviteten i kostnadstabellen och väljer att kostnaden ska fördelas linjärt i fältet Fast kostnad påförs. Du lägger till fältet Fast kostnad i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning. I Project fördelas resekostnaden (400 kr) linjärt över varaktigheten på fem dagar, så att 80 kr visas för var och en av de fem dagarna. Om du hade angett värdet Start eller Slut i fältet Fast kostnad påförs, skulle den fasta kostnaden ha påförts i början eller slutet av tidsperioden i vyn Aktivitetsanvändning.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×