Förvandla offerter till betalda fakturor med webbdatabasmallen Tjänster

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med webbdatabasmallen Tjänster för Access 2010 kan du skapa en komplett databas där du kan spåra offerter, fakturor, kunder och andra data som associeras med driften av en tjänstorienterad verksamhet.

Följande video visas ett kort scenario där den här mallen kan användas.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du inte redan har gjort, hämta mallen Services.

Läs vidare om du vill lära dig hur du använder mallen för att skapa en egen databas och hur du kan använda den i din verksamhet.

I den här artikeln

Starta databasen för första gången

Komma igång: Lägga till befintliga data i databasen tjänster

Instrumentpanel: Spåra aktiva offerter och fakturor

Offerter: Hantera alla dina offerter

Fakturor: Hantera alla dina fakturor

Rapportcenter: Visa och skriva ut rapporter

Avancerat: Hantera tjänster, produkter, anställda och kunder

Nästa steg

Starta databasen för första gången

En dialogruta visas där du kan välja om du vill behålla exempelinformationen eller ta bort den så att du kan börja lägga till egna data:

Startformulär i webbdatabasmallen Tjänster

1. Klicka på knappen till vänster och öppna databasen och arbeta med exempeldata. Access fyller Services-databas med data från fiktivt företag Northwind Traders.

2. Klicka på knappen till höger och ta bort exempelinformationen så att du kan börja lägga till egna.

Om du tar bort exempelinformationen visas inte startdialogrutan igen.

3. Avmarkera kryssrutan om du vill att dialogrutan ska visas igen senare.

Obs!: Alla fält och kontroller i mallen tjänster som visar valutadata använda dollartecken ($) som valutasymbol. Om ditt språk används i en annan valutasymbol, bör du justera påverkade fält och kontroller innan du tar bort exempeldata.

Komma igång: Lägga till befintliga data i databasen Tjänster

Fliken Komma igång innehåller följande andra flikar som du kan använda för att få ordning på företagsinformationen:

Flikarna av typen Komma igång

Funktioner

Välkommen

Länkar till användbara resurser

Företagsinformation

Fält för information om företaget som kan användas i fakturor och andra rapporter

Anställda

Databladsvy över anställda. Den anställda som är inloggad registreras på nya offerter och fakturor

Tjänster

Databladsvy över tjänster som du kan lägga till i offerter och fakturor

Produkter

Databladsvy över material som du säljer vidare eller använder. Du kan lägga till de här produkterna i offerter och fakturor

Offerter och fakturor

Två databladsvyer – dina offerter och dina fakturor

När du klickar på knappen för att börja lägga till data i startdialogrutan visas fliken Komma igångVälkommen, där du kan börja fylla i egna data i den nya databasen Tjänster.

Fliken Komma igång i webbdatabasmallen Tjänster

Du behöver inte ange alla dina data på fliken Komma igång. Avsikten med fliken är att hjälpa dig att snabbt komma igång. Merparten av informationen som du anger på flikarna av typen Komma igång kan också läggas till på huvudflikarna, t.ex. fliken Offerter eller fliken Fakturor. Däremot kan du bara ange företagsinformationen (som visas i offerter och på fakturor) på fliken Företagsinformation.

Fliken Välkommen: Hjälp och andra resurser

Länkarna på fliken Välkommen pekar på de mest aktuella resurserna som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av databasen Tjänster. Även om länkarna inte ändras, uppdateras länkmålen när nya resurser blir tillgängliga.

 • När du är klar med informationen på fliken Välkommen klickar du på Nästa för att gå vidare till fliken Företagsinformation.

Fliken Företagsinformation: Ange din företagsinformation

På fliken Företagsinformation kan du ange information om ditt företag, t.ex. namn, adress, telefon och e-postadress. Den här informationen visas på fakturor och i andra rapporter som skapas i databasen.

Fliken Företagsinformation i databasmallen Tjänster

 • Skriv företagets information i rutorna och klicka på Nästa.

Fliken Anställda: Ange information om företagets anställda

På fliken Anställda kan du börja lägga till anställda i databasen. På så sätt blir det lättare att hålla redan på vilken anställd som gjort vad. Exempelvis registreras den anställda som är inloggad som en del av en ny offert som skapas.

 • Skriv varje anställds information i databladet och klicka på Nästa.

  Du kan också visa, redigera och lägga till anställda på fliken Anställda.

Fliken Tjänster: Ange tjänstinformation

På fliken Tjänster lägger du till information om de tjänster som du erbjuder, t.ex. timpriset för varje tjänst. Du kan också ta bort tjänster genom att radera dem eller markera dem som utgångna. Du kan bara ta bort en tjänst om den inte finns i några offerter eller fakturor.

När du lägger till en tjänst till en offert eller faktura läggs standardpriset per timme för tjänsten till i offerten eller fakturan. Du kan emellertid justera timpriset för en tjänst innan du skickar en viss offert eller faktura. Standardpriset per timme för en tjänst påverkas inte om du ändrar priset i en offert eller faktura.

Lägga till data om tjänster som du har lagrat i Excel

Du kan kopiera och klistra in data från Excel i ett datablad i Access. Du kan spara tid genom att kopiera och klistra in data, särskilt om informationen i Excel redan finns på rader eller i kolumner som är identiska eller nästan identiska med kolumnerna i databladet.

Det finns två saker som du bör tänka på när du ska kopiera data från Excel och klistra in dem i Access:

 • Om informationen i Excel är ordnad på rader (i stället för i kolumner) bör du transponera dessa data i Excel innan du klistrar in dem i Access.

 • Om Excel-kolumnerna inte är placerade i samma ordning som kolumnerna i Access-databladet bör du ordna om kolumnerna i Excel innan du klistrar in dem i Access.

Viktigt!:  Kolumnen Tjänstkod måste innehålla ett värde för varje tjänst. Värdet måste dessutom vara unikt, vilket betyder att två eller fler tjänster inte får ha samma namn.

Obs!:  I stegen i det här avsnittet förutsätter vi att du har data för alla fyra kolumner i databladet Tjänster. Om du inte har data för alla fyra kolumner kopierar du bara de data som du har. Den enda kolumnen som är obligatorisk och som måste ha unika värden är Tjänstkod.

Transponera Excel-data från rader till kolumner

Tips:  Om din information inte är ordnad på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet kan du infoga ett kalkylblad i Excel och transponera dessa data till det nya kalkylbladet. Genom att använda ett nytt kalkylblad blir det lättare att ordna informationen på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet.

 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

  Tips:  Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 2. Högerklicka på en cell som ligger utanför markeringen (t.ex. en cell under den nedersta raden i markeringen) och klicka på knappen Transponera under Inklistringsalternativ:
  Transponera under Klistra in

Ordna om kolumnerna i Excel så att de är placerade i samma ordning som i databladet Tjänster
 1. Öppna Excel-arbetsboken som innehåller informationen om dina tjänster.

 2. Infoga ett nytt kalkylblad. Om du behöver hjälp med det här steget finns i Excel-artikeln Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

 3. I det nya kalkylbladet:

  1. Skriv eller klistra in Tjänstkod i cell A1.

  2. Skriv eller klistra in Tjänstbeskrivning i cell B1.

  3. Skriv eller klistra in Standardpris per timme i cell C1.

  4. Skriv eller klistra in Kommentarer i cell D1.

 4. Kopiera namnen eller koderna för dina tjänster till kolumn A:

  1. Klicka på fliken för kalkylbladet där namnen eller koderna visas.

  2. Markera listan med namn eller koder och tryck på CTRL+C.

  3. Kicka på fliken för det nya kalkylbladet.

  4. Markera cell A2 och tryck på CTRL+V.

 5. Kopiera beskrivningen av dina tjänster till kolumn B:

  1. Klicka på cell B2 och skriv ett likhetstecken (=).

  2. Klicka på fliken för kalkylbladet där beskrivningarna visas.

  3. Klicka på cellen som innehåller den första beskrivningen och tryck sedan på RETUR.
   Excel klistrar in cellreferensen i cell B2 i det nya kalkylbladet.

  4. Klicka på cell B2 igen i det nya kalkylbladet och dubbelklicka sedan på fyllningshandtag Fyllningshandtaget .
   Klistras cellreferenser för resten av listan i kolumn B.

 6. Upprepa steg 5 men använd kolumn C och kopiera standardpriset per timme för dina tjänster.

 7. Upprepa steg 5 men använd kolumn D och kopiera kommentarerna om dina tjänster.

Klistra in data från kolumner som är placerade i samma ordning som kolumnerna i databladet Tjänster
 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

  Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 2. Högerklicka på asterisken i databladet på fliken tjänster i Access och klicka på Klistra in.
  Snabbmeny i databladet Tjänster

Lägga till en tjänst i taget

 • Klicka på Lägg till en ny tjänst för att öppna formuläret Tjänstinformation och ange information om en tjänst.
  - eller –

 • Ange data i databladet på fliken Tjänster.

Fliken Produkter: Ange produktinformation

Lägg till information om produkter som du säljer vidare eller använder på fliken Produkter.

När du lägger till en produkt i en offert eller faktura registreras enhetspriset som en del av offerten eller fakturan. Du kan emellertid justera enhetspriset för en produkt innan du skickar en viss offert eller faktura. Enhetspriset för produkten påverkas inte om du ändrar priset i en offert eller faktura.

Lägga till produktinformation som du har lagrat i Excel

Du kan kopiera och klistra in data från Excel i ett datablad i Access. Du kan spara tid genom att kopiera och klistra in data, särskilt om informationen i Excel redan finns på rader eller i kolumner som är identiska eller nästan identiska med kolumnerna i databladet.

Det finns två saker som du bör tänka på när du ska kopiera data från Excel och klistra in dem i Access:

 • Om informationen i Excel är ordnad på rader (i stället för i kolumner) bör du transponera dessa data i Excel innan du klistrar in dem i Access.

 • Om Excel-kolumnerna inte är placerade i samma ordning som kolumnerna i Access-databladet bör du ordna om kolumnerna i Excel innan du klistrar in dem i Access.

Viktigt!:  Kolumnen Produktkod måste innehålla ett värde för varje tjänst. Värdet måste dessutom vara unikt, vilket betyder att två eller fler tjänster inte får ha samma namn.

Obs!:  I stegen i det här avsnittet förutsätter vi att du har data för alla fyra kolumner i databladet Produkter. Om du inte har data för alla fyra kolumner kopierar du bara de data som du har. Den enda kolumnen som är obligatorisk och som måste ha unika värden är Produktkod.

Transponera Excel-data från rader till kolumner

Om dina data finns på rader (i stället för i kolumner) transponerar du informationen i Excel innan du klistrar in den i Access.

Tips:  Om din information inte är ordnad på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet kan du infoga ett kalkylblad i Excel och transponera dessa data till det nya kalkylbladet. Genom att använda ett nytt kalkylblad blir det lättare att ordna informationen på samma sätt som kolumnerna i Access-databladet.

 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

  Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 2. Högerklicka på en cell som ligger utanför markeringen (t.ex. en cell under den nedersta raden i markeringen) och klicka på knappen Transponera under Inklistringsalternativ:
  Transponera under Klistra in

Ordna om kolumnerna i Excel så att de är placerade i samma ordning som i databladet Produkter
 1. Öppna Excel-arbetsboken som innehåller informationen om dina produkter.

 2. Infoga ett nytt kalkylblad. Om du behöver hjälp med det här steget finns i Excel-artikeln Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

 3. I det nya kalkylbladet:

  1. Skriv eller klistra in Produktkod i cell A1.

  2. Skriv eller klistra in Produktbeskrivning i cell B1.

  3. Skriv eller klistra in Enhetspris i cell C1.

  4. Skriv eller klistra in Kvantitet per enhet i cell D1.

  5. Skriv eller klistra in Kommentarer i cell E1.

 4. Kopiera namnen eller koderna för dina produkter till kolumn A:

  1. Klicka på fliken för kalkylbladet där namnen eller koderna visas.

  2. Markera listan med namn eller koder och tryck på CTRL+C.

  3. Kicka på fliken för det nya kalkylbladet.

  4. Markera cell A2 och tryck på CTRL+V.

 5. Kopiera beskrivningen av dina produkter till kolumn B:

  1. Klicka på cell B2 och skriv ett likhetstecken (=).

  2. Klicka på fliken för kalkylbladet där beskrivningarna visas.

  3. Klicka på cellen som innehåller den första beskrivningen och tryck sedan på RETUR.
   Excel klistrar in cellreferensen i cell B2 i det nya kalkylbladet.

  4. Klicka på cell B2 igen i det nya kalkylbladet och dubbelklicka sedan på fyllningshandtag Fyllningshandtaget .
   Klistras cellreferenser för resten av listan i kolumn B.

 6. Upprepa steg 5 men använd kolumn C och kopiera enhetspriset för dina produkter.

 7. Upprepa steg 5 men använd kolumn D och kopiera antalet per enhet för dina produkter.

 8. Upprepa steg 5 men använd kolumn E och kopiera kommentarerna om dina produkter.

Klistra in data från kolumner som är placerade i samma ordning som kolumnerna i databladet Produkter
 1. Markera informationen i Excel och tryck på CTRL+C.

  Om du vill markera flera icke-angränsande grupper med celler trycker du på och håller ned CTRL-tangenten när du markerar.

 2. Högerklicka på asterisken i databladet på fliken Produkter i Access och klicka på Klistra in.
  Snabbmeny i databladet Tjänster

Lägga till en produkt i taget

 • Klicka på Lägg till ny produkt för att öppna formuläret Produktinformation och ange produktinformationen.
  - eller –

 • Ange data i databladet på fliken Produkter.

Fliken offerter och fakturor: Ange offerter och fakturor

Om du redan har några offerter och fakturor till hands kan du lägga till dem i databladen på fliken Offerter och fakturor.

 1. Om du vill lägga till en offert klickar du på Lägg till ny offert. Om du vill lägga till en ny faktura klickar du på Lägg till ny faktura.

 2. Ange informationen i detaljformuläret som öppnas, t.ex. status, den anställda som skapade offerten eller fakturan samt kunden.

 3. Om du anger en kund som inte finns i databasen uppmanas du att ange den nya kunden. Kicka på Ja och fyll i informationen om den nya kunden. När du har stängt databladet visas kunden i listrutan Kund.

 4. Klicka på Spara och stäng när du har slutfört varje offert eller faktura. Informationen sparas och formuläret stängs.

 5. Klicka på Nästa när du har lagt till offerterna och fakturorna.

Överst på sidan

Instrumentpanel: Spåra aktiva offerter och fakturor

På fliken Instrumentpanel kan du spåra öppna offerter och obetalda fakturor samt lägga till en ny offert eller faktura.

Fliken Instrumentpanel i databasmallen Tjänster

Visa information om en offert eller faktura

 • Klicka på ett värde under Offertnummer för att öppna formuläret Offertinformation för formuläret.

  Du kan redigera informationen om en offert innan den skickas, t.ex. om Status är Ny.

 • Klicka på ett värde under Fakturanummer för att öppna formuläret Fakturainformation för formuläret.

Skapa en ny offert eller faktura

 • Klicka på Ny offert eller Ny faktura och fyll i formuläret som visas.

  Obs!: Om du inte är inloggad i databasen väljer du ditt namn i listrutan Säljare så att ditt namn läggs till i offerten eller fakturan.

Överst på sidan

Offerter: Hantera alla dina offerter

Fliken Offerter innehåller vyer där du kan hantera offerter baserat på deras status.

Fliken Offerter i databasmallen Tjänster

Offerter visas på följande flikar:

 • Aktiva    Här visas offerter som inte har fakturerats, avvisats eller förfallit.

 • Godkända    Här visas offerter som har godkänts eller fakturerats.

 • Fakturerade    Här visas offerter som har fakturerats. Du kan visa fakturan för en offert i listan.

 • Förfallna    Här visas offerter som förfallit utan att faktureras.

 • Avvisade    Här visas offerter som har avvisats. Du kan godkänna en avvisad offert så att den blir tillgänglig för fakturering.

Visa information om en offert

 • Klicka på ett värde under Offertnummer för att öppna formuläret Offertinformation för formuläret.

  Du kan redigera informationen om en offert innan den skickas, t.ex. om Status är Ny.

Formuläret Offertinformation

Formuläret Offertinformation

1. på offertens nummer och status visas i det övre vänstra hörnet i formuläret Offertinformation.

2. Använd knapparna längst upp i formuläret Offertinformation att skicka, Godkänn, avvisa eller faktura en offert kan du skapa en dubblett av en offert och visa en offert förbereder för utskrift.

3. allmän information om en offert placeras i rutorna strax under knapparna längst upp i formuläret Offertinformation.

4. flikarna mitt i formuläret Offertinformation finns mer information om offerten: radobjekt (tjänster och produkter) service plats, moms och termer och anteckningar. Du kan justera kostnader och enhetspriser för radobjekt i en offert utan att påverka standardvärde för den associerade tjänsten eller produkten.

5. totalt belopp för tjänster, produkter och moms visas längst ned till höger i formuläret Offertinformation. Om du uppdaterar information på fliken radobjekt eller fliken moms och villkoren klickar du på Uppdatera summor om du vill uppdatera de belopp som visas i det här området.

Skapa en ny offert

 • Klicka på Ny offert på fliken Offerter och fyll i formuläret Offertinformation.

  Obs!: Om du inte är inloggad i databasen väljer du ditt namn i listrutan Säljare så att ditt namn läggs till i offerten.

Skicka en offert för godkännande

Offerter som inte har skickats har inte ett offertnummer; värdet […] visas under offertnummer.

 1. Klicka på [...] i den rad som innehåller som du vill skicka en offert på fliken offerter.
  Access öppnar formuläret Offertinformation och visar offerten.

 2. Gå igenom den allmänna informationen och informationen om offerten och gör nödvändiga ändringar om det behövs, t.ex. om du behöver lägga till eller ta bort radposter, ändra timpriset eller enhetspriset för en radpost eller lägga till kommentarer.

 3. Klicka på Skicka överst i formuläret Offertinformation.

Godkänna eller avvisa en offert som har skickats

 1. Klicka på ett värde under Offertnummer på fliken Offerter för att öppna formuläret Offertinformation och visa offerten.

 2. Gå igenom offertinformationen och gör något av följande:

  • Om du vill godkänna offerten klickar du på Godkänn längst upp i formuläret Offertinformation.

  • Om offerten kan godkännas efter några mindre ändringar klickar du på Duplicera längst upp i formuläret Offertinformation. En ny offert som baseras på den ursprungliga offerten skapas i Access. Därefter kan du ändra och skicka den nya offerten och sedan godkänna den.

  • Om du inte vill godkänna offerten klickar du på Avvisa längst upp i formuläret Offertinformation.

Förvandla en godkänd offert till en faktura

 1. Klicka på fliken godkänd på fliken offerter
  Access visar offerter som har godkänts, inklusive offerter som redan har fakturerats.

 2. Klicka på ett värde under Offertnummer för att öppna formuläret Offertinformation för formuläret.

 3. Gå igenom offertinformationen.

  Obs!: Du kan inte ändra någon information om en offert som har godkänts. Men kan du göra en dubblerade offert genom att klicka på Duplicera, revidera och skicka dubblerade offert och Godkänn och använda offerten för att skapa en faktura.

 4. Klicka på Faktura längst upp i formuläret Offertinformation.

Skriva ut eller skicka en offert med e-post

 1. Klicka på ett värde under Offertnummer på fliken Offerter för att öppna formuläret Offertinformation och visa offerten.

 2. Klicka på Visa offert överst i formuläret Offertinformation.
  Offerten öppnas i formuläret där den ska skrivas ut.

  Obs!:  Knapparna längst upp i offerten visas inte i den slutgiltiga kopian.

 3. Klicka på relevant knapp längst upp i offerten.

överst på sidan

Fakturor: Hantera alla dina fakturor

På fliken Fakturor kan du skapa nya fakturor och granska fakturor baserat på status.

Fliken Fakturor i databasmallen Tjänster

Fakturor visas på följande flikar:

 • Obetalda    Här visas fakturor som inte har betalats men som inte har förfallit än.

 • Försenade   Visar fakturor som inte har betalats och som förfallit.

 • Betald   Visar fakturor som har betalats.

Visa information om en faktura

 • Klicka på ett värde under Fakturanummer för att öppna formuläret Fakturainformation för formuläret.

  Du kan redigera informationen om en faktura innan den skickas, t.ex. om Status är Ny.

Formuläret Fakturainformation

Formuläret Fakturainformation

1. på fakturanummer och status visas i det övre vänstra hörnet i formuläret Fakturainformation.

2. Använd knapparna längst upp i formuläret Fakturainformation för att skicka en faktura eller markera det betalas för att skapa en dubblett av en faktura, om du vill visa vad en faktura kommer att se ut vid utskrift, och om du vill spara ändringar i en faktura och Stäng formuläret Fakturainformation.

3. allmän information om en faktura placeras i rutorna strax under knapparna längst upp i formuläret Fakturainformation. Om fakturan skapades från en offert ärver den informationen från offerten, men du kan göra ändringar i fakturan utan att påverka den ursprungliga offerten.

4. flikarna mitt i formuläret Fakturainformation finns mer information om fakturan: radobjekt (tjänster och produkter) service plats, moms och termer och anteckningar. Om fakturan skapades från en offert ärver den här informationen från offerten, men du kan göra ändringar i fakturainformation utan att påverka den ursprungliga offerten. Du kan också justera kostnader och enhetspriser för radobjekt i en faktura utan att påverka standardvärde för den associerade tjänsten eller produkten.

5. totalt belopp för tjänster, produkter och moms visas längst ned till höger i formuläret Fakturainformation. Om du uppdaterar information på fliken radobjekt eller fliken moms och villkoren klickar du på Uppdatera summor om du vill uppdatera de belopp som visas i det här området.

Skapa en ny faktura

 • Klicka på Ny faktura och fyll i formuläret Fakturainformation.

  Obs!: Om du inte är inloggad i databasen väljer du ditt namn i listrutan Säljare så att ditt namn läggs till i offerten.

Skicka en faktura för betalning

Fakturor som inte har skickats har inte ett fakturanummer; värdet […] visas under fakturanummer.

 1. Klicka på [...] i den rad som innehåller den faktura som du vill skicka för betalning på fliken fakturor.
  Access öppnar formuläret Fakturainformation och visar fakturan.

 2. Gå igenom den allmänna informationen och informationen om fakturan och gör nödvändiga ändringar om det behövs, t.ex. om du behöver lägga till eller ta bort radposter, ändra timpriset eller enhetspriset för en radpost eller lägga till kommentarer.

 3. Klicka på Skicka överst i formuläret Fakturainformation.

Skriva ut eller skicka en faktura med e-post

 1. Klicka på ett värde under Fakturanummer på fliken Fakturor för att öppna formuläret Fakturainformation och visa fakturan.

 2. Klicka på Visa faktura överst i formuläret Fakturainformation.
  Fakturan som öppnas i formuläret där den ska skrivas ut.

  Obs!:  Knapparna längst upp i fakturan visas inte i den slutgiltiga kopian.

 3. Klicka på relevant knapp längst upp i fakturan.

Markera en faktura som betald

 1. Klicka på ett värde under Fakturanummer på fliken Obetalda på fliken Fakturor för att öppna formuläret Fakturainformation och visa fakturan.

 2. Klicka på Markera som betald överst i formuläret Fakturainformation.

Överst på sidan

Rapportcenter: Visa och skriva ut rapporter

Databasmallen Tjänster innehåller fyra rapporter – en kundlista och tre försäljningsrapporter (för varje månad, varje kvartal och varje år).

Fliken Rapportcenter i databasmallen Tjänster

Så här förhandsgranskar du en rapport:

 • Klicka på fliken Rapportcenter och klicka sedan på den rapport som du vill visa under Välj en rapport.
  Rapporten visas i förhandsgranskningsfönstret.

Du kan anpassa förhandsgranskningen med hjälp av alternativen som visas överst i förhandsgranskningsfönstret. Vilka alternativ som visas beror på vilken rapport du förhandsgranskar.

Så här skriver du ut en rapport:

 1. Förhandsgranska den rapport som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Öppna på ny flik på fliken Rapportcenter och tryck på CTRL+P.

Avancerat: Hantera tjänster, produkter, anställda och kunder

På fliken Avancerat kan du hantera följande listor:

 • Kunder

 • Anställda

 • Produkter

 • Tjänster

Varje lista visas som ett datablad, där det är lättare att upptäcka inkonsekvenser och att göra massändringar i data.

Fliken Avancerat i databasmallen Tjänster

Nästa steg

När du börjar hantera din verksamhet med databasen Tjänster hittar du snart nya sätt att hämta eller filtrera information. Du kanske också upptäcker att du vill ändra databasen så att den bättre passar dina behov. Länkarna i det här avsnittet leder till mer information om typiska åtgärder och ändringar som du kan göra.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×