Förvandla musen till en laserpekare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du visar en presentation, kan du förvandla musen till en laserpekare ska uppmärksammas något i en bild.

Aktivera laserpekare

 1. Gör något av följande:

  • Att använda laserpekaren i bildspelsvyn:    Klicka på Från början eller Från aktuell bild om du vill starta bildspelet på fliken Bildspel.

   Du kan starta ett bildspel från början eller från aktuell bild
  • Att använda laserpekaren i läsvyn:    Klicka på Läsvy på fliken Visa.

   Läsvy är lämpligt för att läsa en PowerPoint-presentation på helskärm när det finns inga föredragshållare.
 2. Tryck på och håll ned Ctrl-tangenten och klicka och dra med vänster musknapp så att de pekar på innehåll i bilden som du vill framhäva.

  Tips:    Om du vill att åhörarna ska se laserpekare men inte muspekaren måste du håller du ned Ctrl innan du flyttar musen för att hålla muspekaren dolda.

Färg på pekaren är röda som standard, men finns även grönt och blått. Gör följande om du vill ändra färg på laserpekaren:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Välj önskad färg i listan Färg på laserpekare underVisa alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka sedan på OK.

  Visar alternativ för laserpekare i PowerPoint

(Mer information om inspelning och hastighet ditt bildspel finns i Spela in ett bildspel med en berättarröst och tidsinställningar.)

Så här spelar du in laserpekarrörelser för ett webbaserat eller självgående bildspel:

 1. Peka på pilen bredvid Spela in bildspel Bild av knapp i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Klicka på Starta inspelning från början eller Starta inspelningen från aktuell bild, beroende på var du vill börja inspelningen.

 2. Markera kryssrutan berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel.

 3. Klicka på Starta inspelning.

  Tips:    Klicka på Paus om du vill pausa berättarrösten i rutan inspelning. Om du vill fortsätta, klickar du på Återuppta inspelningen.

 4. Tryck på och håll ned Ctrl och klicka och dra med vänster musknapp så att de pekar på innehåll i bilden som du vill framhäva.

 5. Om du vill flytta till nästa bild släpper upp Ctrl och klicka med vänster musknapp.

 6. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

  De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

 7. Klicka på Från början eller Från aktuell bild om du vill visa laserpekarrörelser och tidsinställningar som du har spelat in på fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet.

Om du vill göra om pekarrörelserna eller tidsinställningarna upprepar du bara de här stegen.

Aktivera laserpekare

 1. Fliken Bildspel, klicka på Spela upp från början eller Spela upp från aktuell bild om du vill starta bildspelet.

  Spela upp ett bildspel från början eller från aktuell bild
 2. I bildspelsvyn visas fyra hjälp knappar i det nedre vänstra hörnet av bilden. Den andra som avgör hur muspekaren visas för andra:

  Knappen som ser ut som en penna avgör hur muspekaren visas för andra

  Klicka på knappen penna och välj Laserpekare i popup-menyn:

  Välj laserpekare pekaren på popup-menyn
 3. Tryck på ALT-tangenten och klicka och dra med vänster musknapp så att de pekar på innehåll i bilden som du vill framhäva.

Ändra färg på laserpekaren

Färg på pekaren är röda som standard, men finns även grönt och blått. Gör följande om du vill ändra färg på laserpekaren:

 1. Klicka på ikonen laserpekare vid den nedre vänstra delen av bilden i bildspelsläget:

  Pekarikonen ändras till en laserpekare
 2. Peka på Laserpekare färg på popup-menyn och välj sedan den färg du vill ha.

  Du kan välja rött, grönt eller blått för färg på laserpekare

Mer information finns i

Klicka dig igenom bildspelet med hjälp av pennan Bluetooth

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×