Förvandla musen till en laserpekare

När du visar en presentation kan du förvandla musen till en Laser pekare för att framhäva något i en bild.

Aktivera laser pekaren

 1. Gör något av följande:

  • Så här använder du laser pekaren i bildspelsvyn:   Starta bild spelet genom att klicka på från början eller från aktuell bild på fliken bild spel .

   Du kan starta ett bild spel från början eller från den aktuella bilden.
  • Så här använder du laser pekaren i läsvyn:   Klicka på läsvynpå fliken Visa .

   Läsvyn är lämplig för att läsa en PowerPoint-presentation i hel skärms läge när det inte finns någon presentatör.
 2. Håll ned CTRL-tangenten och klicka och dra med vänster MUSKNAPP för att peka på innehållet på den bild som du vill framhäva.

  Tips:   Om du vill att åhörarna ska kunna se laser pekaren men inte musen trycker du på och håller ned CTRL innan du flyttar musen för att hålla mus pekaren dold.

Färgen på pekaren är som standard röd, men det är också grönt och blått. Gör så här om du vill ändra färg på laser pekaren:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Välj den färg du vill använda från färg listan Laser pekarei dialogrutan Inställningar för bild spel och klicka sedan på OK.

  Visar alternativ för laserpekare i PowerPoint

(Information om hur du spelar in och gör tids inställningar i bild spel finns i spela in ett bild spel med berättarröst och tids inställningar.)

Gör så här om du vill spela in en webbaserad eller självgående bild spel

 1. Peka på pilen bredvid spela in bild spel Bild av knapp i gruppen Konfigurera på fliken bild spel .

  Klicka antingen på Starta inspelning från början eller starta inspelningen från aktuell bild, beroende på var du vill börja spela in ett bild spel.

 2. Markera kryss rutan berättarröst och Laser pekare i dialog rutan spela in bild spel .

 3. Klicka på Starta inspelning.

  Tips:   Om du vill pausa berättarrösten klickar du på pausai rutan inspelning . Fortsätt genom att klicka på Fortsätt inspelning.

 4. Håll ned CTRL och klicka och dra med vänster musknapp och peka på innehållet på den bild som du vill framhäva.

 5. Om du vill gå till nästa bild släpper du ned CTRL och klickar sedan på den vänstra mus knappen.

 6. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

  De inspelade tids inställningarna sparas automatiskt och bild spelet visas i vyn bild sortering med tids inställningar under varje bild.

 7. Om du vill visa de rörelser och tids inställningar du har spelat in klickar du på från början eller från aktuell bildi gruppen Starta bild spel på fliken bild spel .

Upprepa de här stegen om du vill göra om pekarnas rörelse eller tids inställningar.

Pekaren är inställd på Automatisk, vilket innebär att den döljs automatiskt efter tre sekunder av inaktivitet. Pekaren visas igen när du flyttar musen.

Skärm bild som visar de alternativ som finns tillgängliga för pekaren i ett bild spel. Alternativen är automatiska, dolda, pil, penna och pennfärg.

Under bild spelet väljer du Knappen Penna under bildspel i det nedre högra hörnet av bilden och gör sedan något av följande:  

Om du vill

Markera

Visa pekaren automatiskt

Automatiskt

Dölj alltid pekaren

Dold

Visa alltid pekaren

Pil

Skriva på bilderna

Penna

Välj pennfärg för penna

Pennfärg

Tips: Om du vill växla mellan pekaren och pennan trycker du på KOMMANDO + A och KOMMANDO + P.

Aktivera laser pekaren

 1. Starta bild spelet genom att klicka på spela upp från början eller spela upp från aktuell bild på fliken bild spel .

  Spela upp bild spelet från början eller från den aktuella bilden.
 2. I bildspelsvyn visas fyra hjälp knappar längst ned till vänster på bilden. Den andra bestämmer hur mus pekaren visas för visnings program:

  Knappen som ser ut som en penna bestämmer hur mus pekaren visas för visnings program

  Klicka på Penn knappen och välj sedan Laser pekare på popup-menyn:

  Välj Laser pekare på popup-menyn
 3. Tryck på alternativ knappen och klicka sedan på den vänstra mus knappen för att peka på innehållet på den bild som du vill framhäva.

Ändra färg på laser pekaren

Färgen på pekaren är som standard röd, men det är också grönt och blått. Gör så här om du vill ändra färg på laser pekaren:

 1. I bild spels läge klickar du på ikonen Laser pekare längst ned till vänster i bilden:

  Pekarens ikon ändras till en Laser pekare
 2. På popup-menyn pekar du på laser färgoch väljer sedan den färg du vill använda.

  Du kan välja rött, grönt eller blått som färg på laser pekaren

Pekaren är inställd på Automatisk, vilket innebär att den döljs automatiskt efter tre sekunder av inaktivitet. Pekaren visas igen när du flyttar musen.

Skärm bild som visar de alternativ som finns tillgängliga för pekaren i ett bild spel. Alternativen är automatiska, dolda, pil, penna och pennfärg.

Under bild spelet väljer du Knappen Penna under bildspel i det nedre högra hörnet av bilden och gör sedan något av följande:  

Om du vill

Markera

Visa pekaren automatiskt

Automatiskt

Dölj alltid pekaren

Dold

Visa alltid pekaren

Pil

Skriva på bilderna

Penna

Välj pennfärg för penna

Pennfärg

Tips: Om du vill växla mellan pekaren och pennan trycker du på KOMMANDO + A och KOMMANDO + P.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Klicka med musen med din Bluetooth-penna

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×