Förväntad varaktighet (aktivitetsfält)

Datatyp     varaktighetsfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning     Fältet Förväntad varaktighet innehåller den totala tidsperioden av förväntad aktiv arbetstid för en aktivitet, det vill säga tiden från den förväntade starten till det förväntade slutförandet av en aktivitet. Du kan ange den förväntade varaktigheten som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Alternativt kan du ange att värdet ska beräknas automatiskt i Microsoft Office Project. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Förväntat och vyn PA_Förväntad Gantt.

Beräkning     Fältet Förväntad varaktighet innehåller ”0 dagar” för en ny aktivitet som du har skapat. När du anger förväntade start- och slutdatum och sedan klickar på Beräkna PERT Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas en möjlig varaktighet. Värdet infogas i fältet Varaktighet.

Rekommenderad användning     Använd fältet Förväntad varaktighet i tabellen PA_Förväntat eller vyn PA_Förväntad Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid värden för sämsta och bästa fall.

Exempel     För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram varaktighetsdatum för ”bästa fall” och ”värsta fall” samt förväntade varaktighetsdatum. Du anger förväntade start- och slutdatum för aktiviteterna, och bästa och sämsta möjliga start- och slutdatum. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade varaktighetsfältet Varaktighet2 används för fältet Förväntad varaktighet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×