Förväntad start (aktivitetsfält)

Datatyp     datumfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning    Fältet Förväntad start innehåller det förväntade startdatumet för aktiviteten. Du kan ange datumet som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Förväntat och vyn PA_Förväntat Gantt.

Beräkning     Fältet Förväntad start innehåller ”-” när du skapar en ny aktivitet. Om du anger en förväntad varaktighet och ett förväntat slutdatum och sedan klickar på Beräkna PERT   Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas ett möjligt startdatum. Detta infogas i fältet Förväntad start.

Rekommenderad användning     Använd fältet Förväntad start i tabellen PA_Förväntat eller vyn PA_Förväntad Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid data för sämsta och bästa fall.

Exempel    För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram startdatum för ”bästa fall”, ”värsta fall” och förväntade startdatum. Du anger förväntade slutdatum och varaktigheter för aktiviteterna, och slutdatum och varaktigheter för bästa och sämsta fall. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade startdatumfältet Start2 används för fältet Förväntad start.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×