Förtydliga strukturen i diagram med hjälp av behållare och listor

Förtydliga strukturen i diagram med hjälp av behållare och listor

Komplexa diagram kan ofta bli tydligare om de har identifierade och namngivna, relaterade former. Med en synlig gruppering blir det lättare att snabbt förstå strukturen i ett diagram.

Behållare

Behållare är samlingar med former omgivna av en synlig kantlinje.

Lägga till behållare

 1. Markera de former som du vill lägga till i en behållare.

 2. Klicka på Behållare i gruppen Diagramdelar på fliken Infoga.

 3. Placera muspekaren över behållarformaten om du vill visa en förhandsgranskning av behållaren på sidan.

 4. Infoga behållaren genom att klicka.

 5. Skriv rubriken för gruppen med former när behållaren är markerad.

Om inga former är markerade när du infogar en behållare läggs behållaren till i mitten av den aktuella vyn. Den innehåller egentligen inga former, även om det ser ut som det finns former i den. Formerna finns bara på samma plats, men de ligger inte i behållaren.

Så här fungerar former som finns i en behållare

Former som finns i en behållare har en särskild relation till behållaren och påverkas av åtgärder som utförs på behållaren:

 • Om en behållare flyttas, flyttas formerna med den.

 • Om en behållare kopieras, kopieras formerna i behållaren också.

 • Om en behållare tas bort, tas formerna i behållaren bort.

Lägga till former i en behållare

Du lägger till former i en behållare genom att släppa dem i behållaren. Du kan se om en form finns i en behållare genom att markera den. Behållaren visas med en särskild markering när former i behållaren markeras.

Om behållaren inte visas med en särskild markering när en form inuti den markeras, flyttar du formen en aning in i behållaren. Resultatet är detsamma som när du släpper en form i en behållare. Du kan också högerklicka på formen, peka på Behållare och sedan klicka på Lägg till i underliggande behållare.

Du kan också koppla former till behållares kanter. När du placerar en form över en kant visas markeringen på just den kanten. När du släpper formen, stannar den på kanten när du flyttar eller ändrar storlek på behållaren.

Formatera en behållare

När behållaren är markerad visas en flik med namnet Format under Behållarverktyg i menyfliksområdet. Den här fliken innehåller kommandon som du kan använda för att anpassa behållarens utseende och hur den fungerar.

 • Ange marginaler och automatisk storleksändring.

 • Förbättra behållarens design.

 • Ange kommandon för medlemskap.

  • Lås behållare     gör att former inte kan läggas till i eller tas bort från den markerade behållaren. Former kan emellertid fortfarande flyttas inuti behållaren. Former kan också släppas i behållaren, men blir inte en del av den.

  • Markera innehåll     markerar bara alla former i behållaren.

  • Lös upp behållare     tar bort den markerade behållaren men lämnar formerna som den innehöll. (Om du markerar en behållare och trycker på Delete, tas även formerna i behållaren bort.)

Du kan också använda formatteringskommandona på fliken Start. Du kan till exempel ange var behållarens rubriktext ska placeras med hjälp av kommandona för styckejustering.

Listor

Listor är särskilda typer av behållare. Objekt som du lägger till i en lista ordnas automatiskt i en serie.

Till skillnad från behållare finns det inga allmänna listor som du kan lägga till i ett diagram. I stället har vissa former listbeteende som kan användas för särskilda ändamål. Exempel på dessa är swimlane-former i korsfunktionella flödesscheman, förklaringsformer för datagrafik och kontrollformer, t.ex. en listruta, i trådblocksmallen.

Du kan ändra ordning på objekten i listor genom att dra dem till önskad plats och du kan lägga till objekt genom att klicka på pilen för infogning av en lista.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×