Förtydliga informationen med datagrafik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa information om de data som finns i en form med datagrafik. Du kan skapa en egen datagrafik som innehåller text, datastaplar, ikoner eller unika fyllningsfärger i Microsoft Visio 2010.

Meddelanden: 

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Artikelinnehåll

Vad är en datagrafik?

Skapa datagrafik

Använda en befintlig datagrafik för en form

Ändra en befintlig datagrafik

Ta bort datagrafik från en form

Vad är en datagrafik?

Datagrafik är en visuell förbättring som du kan använda former för att visa data i former innehåller. Datagrafik visar data som en kombination av text och visuella element, till exempel tal, flaggor och förloppsindikatorer.

Anta till exempel att du har en form som representerar en process, som innehåller data om kostnad, process tal, ägare, funktion, startdatum, slutdatum och status för processen:

En processform utan datagrafik

1. en processform utan några datagrafik

2. på Formdata åtgärdsfönstret med de data som finns i formen Process

Anta att du vill uttrycka de data som finns i figuren visuellt:

En processform där datagrafik används

1. på funktionen över processen (”Test”) visas som en unik fyllningsfärg.

2. kostnaden för processen (”$50,000.00”) visas som en datastapel.

3. status för processen (”Ej startad”) är Visa som frågetecken.

4. du ägare (”Phyllis Harris”) och slutar datum (”9/30/2009”) över processen visas som text bildtexter.

Genom att använda datagrafik på formen kan du enkelt visa de data som finns på formen utan att behöva markerar du figuren och visa åtgärdsfönstret Formdata. Dessutom kan du snabbt visa specifika data som omges av flera former samtidigt genom att följa de former datagrafik.

När du har skapat en datagrafik kan använda du den till andra figurer med samma data. När du ändrar datagrafiken som standard tillämpas ändringen automatiskt till alla former som datagrafiken används för.

Du kan skapa så många datagrafik som du behöver för formerna. Du kan till exempel skapa om du vill visa processdata och tillämpa den på alla former för anställda. Du kan skapa en andra datagrafik om du vill visa Utrustningsdata och tillämpa den på alla dina datautrustningsformer.

Varifrån data kommer?     De data som du kan visa med hjälp av datagrafik visas i varje figur Formdata. Antingen du skriva data i fönstret Formdata för alla figurer individuellt eller du kan använda länka Data till former guiden. Om du importerar data med hjälp av länka Data till former guiden kan välja du hur du vill att Visio om du vill visa data du. Mer information om guiden finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Obs!: Markera kryssrutan Fönster med formdata om du vill visa åtgärdsfönstret Formdata på fliken Data i gruppen Visa/Dölj.

Överst på sidan

Skapa datagrafik

Du kan lägga till fyra typer av objekt i datagrafik: text, datastaplar, ikoner och färgkodade. I följande avsnitt beskrivs hur du lägger till elementtyperna.

Obs!: Dessa procedurer fungerar bäst om formen redan innehåller data. Mer information om hur du använder data till former finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Lägga till en text-grafik i en form

Du kan välja mellan text bildtexter eller text rubriker. Bildtexter innehåller både namnet på kolumnen och dess värde. Rubriker visas endast datavärde.

 1. Markera den form som du vill skapa en datagrafik för.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och välj sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialogrutan Nytt objekt, under Visa, markerar du det datafält som du vill representera i listan Datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt med alternativet Text markerat

 5. Markera Text i listan visas som.

 6. Välj format på text grafik som du vill använda i listan Format.

 7. Under placering, väljer du placering för text-grafik i något av följande sätt:

  • Om du vill använda standardpositionen visas markerar du kryssrutan Använd standardposition.

  • Om du vill ange en annan plats, avmarkerar du kryssrutan Använd standardpositionen, klicka på vågräta eller lodräta och markera den ordning som du vill använda.

 8. Välj alternativ att välja hur du vill att rubriken ska se ut eller bildtexten under detaljer.

 9. Klicka på OK när du är klar med att skapa nytt datagrafikobjekt.

 10. Upprepa steg 3 till 9 om du vill lägga till fler objekt i datagrafik.

 11. När du är klar att lägga till objekt i din datagrafik i dialogrutan Ny datagrafik Klicka på Verkställ och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till en datastapel i en figur

Datarader visar data dynamiskt i miniatyr diagram, till exempel förloppsindikatorer, stjärnklassificeringar, termometrar och hastighetsmätare.

 1. Markera den form som du vill skapa en datagrafik för.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och välj sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialogrutan Nytt objekt, under Visa, markerar du det datafält som du vill representera i listan Datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt med Datastapel markerat.

 5. Välj Datastapel i listan visas som.

 6. Välj format på datastapel som du vill använda i listan Format.

 7. Under placering, väljer du positionen för datastapeln i något av följande sätt:

  • Om du vill använda standardpositionen visas markerar du kryssrutan Använd standardposition.

  • Om du vill ange en annan plats, avmarkerar du kryssrutan Använd standardpositionen, klicka på vågräta eller lodräta och markera den ordning som du vill använda.

 8. Välj alternativ att välja hur du vill att datastapel ska se ut under detaljer.

 9. Klicka på OK när du är klar med att skapa nytt datagrafikobjekt.

 10. Upprepa steg 3 till 9 om du vill lägga till fler objekt i datagrafik.

 11. När du är klar att lägga till objekt i din datagrafik i dialogrutan Ny datagrafik Klicka på Verkställ och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Lägga till en ikon som anger att en form

Du kan visa dina data med hjälp av uppsättningar med ikoner som flaggor, trafik signaler och trend pilar. Du kan ange ikoner som ska visas baserat på specifika värden, datum, uttryck eller med andra datafält i samma form.

Du kan till exempel använda flaggor för att ange hur aktuella försäljning jämfört med överens med föregående år. Som i exemplet nedan kan ange du värdena för flaggan så att en blå flagga innebär försäljning var upp avsevärt en gul flagga innebär att försäljning var in bild och en röd flagga innebär att försäljning är nedåt för hela året.

 1. Markera den form som du vill skapa en datagrafik för.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och välj sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. I dialogrutan Nytt objekt, under Visa, markerar du det datafält som du vill representera i listan Datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt med Ikonuppsättning markerat.

 5. Välj Ikonuppsättning i listan visas som.

 6. Välj ikonuppsättning som du vill använda i listan Format.

 7. Under placering, väljer du ikonen position i något av följande sätt:

  • Om du vill använda standardpositionen visas under placering, markerar du kryssrutan Använd standardposition.

  • Avmarkera kryssrutan Använd standardpositionen om du vill ange en annan plats och klicka på vågräta eller lodräta väljer sedan önskad plats.

 8. Markera de värden som varje ikon som representerar under regler när du vill visa varje ikon.

 9. Klicka på OK när du är klar med att skapa nytt datagrafikobjekt.

 10. Upprepa steg 3 till 9 om du vill lägga till fler objekt i datagrafik.

 11. När du är klar att lägga till objekt i din datagrafik i dialogrutan Ny datagrafik Klicka på Verkställ och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Använd en fyllningsfärg genom datavärde

Använda färg genom att alternativet värde, kan du använda fyllningsfärg om du vill ange unika värden eller intervall med värden.

Obs!: Om du skapar mer än en färg genom att värdet data grafiska objekt och stämmer för en enskild form, gäller Visio data grafiskt fyllning för formen som står först i dialogrutan Redigera datagrafik.

 1. Markera den form som du vill skapa en datagrafik för.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och välj sedan Skapa ny datagrafik.

  Gruppen Visa data på fliken Data i menyfliksområdet i Visio 2010.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

  Dialogrutan Ny datagrafik.

 4. Markera det datafält som du vill representera med datagrafik på Nytt objekt i dialogrutan under Visa i listan datafält.

  Dialogrutan Nytt objekt, med Ange färgvärden markerat.

 5. I listan visas som väljer du färgvärden.

 6. Välj hur Visio gäller en fyllning för figur baserat på det datafältet i listan genom att använda färgade metod:

  • Varje färg motsvarar ett unikt värde      Du kan använda samma färg för alla former som har samma värde. Till exempel kan du färglägga alla former för anställda i försäljning avdelning gult och alla former för anställda på ekonomiavdelningen röda.

  • Varje färg motsvarar ett värdeintervall      Du kan använda ett intervall med färger från ljust är avstängd, så här anger du ett intervall med värden. Du kan till exempel använda ett intervall med färger som ljusblå från rött till rosa så att den motsvarar områden med hög, medel och låg ökning försäljning.

 7. Skriv datafältvärden om du vill använda för var och en av färgerna för fyllning och välj färgerna för fyllning och text ska användas under Färgtilldelningar.

 8. Om du behöver skapa fler möjliga fyllningsfärger klickar du på Infoga.

 9. Klicka på OK när du är klar med att skapa nytt datagrafikobjekt.

 10. Upprepa steg 3 till 9 om du vill lägga till fler objekt i datagrafik.

 11. När du är klar att lägga till objekt i din datagrafik i dialogrutan Ny datagrafik Klicka på Verkställ och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Använda en befintlig datagrafik för en form

Obs!: Den form som du använder befintlig datagrafik till måste innehålla de datafält som datagrafiken refererar till.

 1. Markera den form som du vill använda datagrafik till.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och markera sedan den datagrafik som du vill använda under Tillgänglig datagrafik.

  Välj Ingen datagrafik om du vill ta bort datagrafik från formen.

Obs!: Du kan placera pekaren över en bild så visas en förhandsgranskning av formen med datagrafik används.

Överst på sidan

Ändra en befintlig datagrafik

 1. Markera en form som använder den datagrafik som du vill redigera.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och välj Redigera datagrafik.

  Dialogrutan Redigera datagrafik.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Redigera datagrafik:

  1. Om du vill ändra det datafält som grafiken representerar väljer du ett annat datafält för objektet i kolumnen Datafält.

  2. Om du vill ändra färgen, inställningarna, teckensnittet, formatet eller grafiktypen som visas markerar du det objekt som du vill ändra i kolumnen Visas som och klickar sedan på Redigera objekt. I dialogrutan Redigera objekt, under Visa, väljer den önskade grafiktypen i listan Visas som.

  3. Om du vill ändra datagrafikobjektets position i förhållande till formen markerar du det objekt som du vill ändra i kolumnen Visas som och klickar sedan på Redigera objekt. Välj önskad position under Position i dialogrutan Redigera objekt.

 4. Om du vill tillämpa ändringarna på alla former med samma datagrafik väljer du alternativet Alla former med den här datagrafiken under Använd ändringarna i.

 5. Om du bara vill tillämpa ändringarna på särskilda former väljer du alternativet Endast markerade former under Använd ändringarna i.

Överst på sidan

Ta bort datagrafik från en form

 1. Markera de former som du vill ta bort datagrafik från.

 2. Klicka på Datagrafik på fliken Data i gruppen Visa Data och välj sedan Ingen datagrafik under Ingen datagrafik.

  Välj Ingen datagrafik om du vill ta bort datagrafik från formen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×