Förtydliga informationen med datagrafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan presentera informationen på ett tydligt och koncist sätt genom att lägga till datagrafik i diagrammen. Microsoft Office Visio Professional 2007 innehåller en uppsättning datagrafik som du kan välja mellan eller redigera. Du kan också skapa din egen.

Artikelinnehåll

Vad är en datagrafik?

Visa data i former

Ändra sidans datagrafik

Skapa en ny datagrafik

Förbättra datagrafik

Vad är datagrafik?

Datagrafik är en uppsättning förbättringar som du tillämpar på formerna när du vill visa de data som formerna innehåller. Datagrafiken presenterar dina data som en kombination av textbaserade och visuella element, till exempel flaggor och förloppsindikatorer.

Anta att du har en form som innehåller information om försäljning, och du vill visa den informationen så här:

 • Region som text där bara värdet (Väst) visas i stället för etiketten (Region)

 • Försäljning som text där både etiketten och värdet visas

 • Försäljning igen, men nu som en förloppsindikator som visar aktuell försäljning i relation till förväntad försäljning under året

 • Jämförelse med förra året där både etiketten och värdet visas

 • Jämförelse med förra året igen, men nu som en ikon med en flagga som anger status

Följande datagrafik presenterar den här informationen på ett tydligt sätt.

Form med försäljningsdata

När du har skapat datagrafiken kan du:

 • Använda den på andra former med samma data.

 • Redigera datagrafiken om du automatiskt vill ändra alla former som datagrafiken tillämpas på.

När du har tillämpat datagrafik på flera former och ändrar datagrafiken, tillämpas dessa ändringar på alla former som du använder datagrafiken på.

Du kan skapa så mycket datagrafik du behöver för formerna. Du kan till exempel skapa en typ som visar data om anställda och tillämpa den på alla former för anställda. Du kan skapa en annan typ om du vill visa utrustningsdata och tillämpa den på alla former för utrustning.

Varifrån kommer data från?

De data som du kan visa med hjälp av datagrafik visas i dialogrutan för varje figur Formdata. (I tidigare versioner av Microsoft Office Visio informationen visades i listan med anpassade egenskaper för alla figurer.) Antingen du skriva data i dialogrutan Formdata för alla figurer individuellt eller du kan använda länka Data till former guiden. Om du importerar data med hjälp av länka Data till former guiden kan välja du hur du vill att Visio om du vill visa data du. Mer information om guiden finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Överst på sidan

Visa data i formerna

 1. Högerklicka på formen, peka på Data och klicka sedan på Redigera datagrafik.

 2. Markera de element som du vill använda i datagrafiken i dialogrutan Redigera datagrafik. Information om de olika förbättringar som du kan välja mellan, inklusive text, datastaplar, ikoner och färgkodade finns i förbättra datagrafik .

Överst på sidan

Redigera datagrafiken

Om den befintliga datagrafiken inte tillför det som du behöver, kan du anpassa den i stället för att skapa ny. Ändringarna tillämpas på alla former som datagrafiken används på.

 1. Högerklicka på en form med den datagrafik som du vill redigera, peka på Data och klicka på Redigera datagrafik.

 2. Använda Redigera datagrafik och dialogrutor Editcallout typ för att anpassa datagrafiken. Se förbättra datagrafik för information om förbättringar som du kan välja mellan.

När du har klickat på OK i dialogrutan Redigera datagrafik tillämpas ändringarna på alla former som datagrafiken används på, samt på själva datagrafiken.

Överst på sidan

Skapa ny datagrafik

 1. Klicka på Data och sedan på Visa data på former.

 2. Klicka på Ny datagrafik under Skapa ny datagrafik i åtgärdsfönstret Datagrafik.

 3. Använda Ny datagrafik och dialogrutor Newcallout typ för att anpassa datagrafiken. Se förbättra datagrafik för information om de olika förbättringar som du kan välja mellan.

Överst på sidan

Förbättra datagrafiken

Du kan lägga till fyra typer av element om du vill förbättra datagrafiken: text, datastaplar, ikoner och färgkodning. Nedan beskrivs hur du lägger till respektive elementtyp.

Lägga till text i datagrafik

Lägga till en datastapel i datagrafik

Lägga till en ikon som skall vara datagrafik

Lägga till färg efter värde

Lägga till text i datagrafik

Det finns ett antal typer av textfält att välja mellan. Vissa typer är bildtexter som innehåller både namnet på kolumnen och dess värde. Andra typer är rubriker som bara visar datavärdet.

I bilden nedan visas rubriker, bildtexter och värden.

Delar av en bildtext

1. Rubriker visar bara värden.

2. jämfört med föregående år är etikett för bildtexten.

3. +13% är värdet för den här bildtexten.

 1. Klicka på Visa data på formerData-menyn.

 2. Högerklicka på datagrafiken som du vill lägga till text för i åtgärdsfönstret Datagrafik och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutanRedigera datagrafik och sedan på Text.

 4. Klicka på Datafält i dialogrutan Ny text och markera ett objekt i listan.

 5. Klicka på Bildtext och välj en typ av ikonuppsättning i listan.

 6. Välj bildtextens position på något av följande sätt:

  • Markera kryssrutan Använd standardposition under Bildtextsplacering.

  • Avmarkera kryssrutan Använd standardposition och klicka på textrutorna Vågrät och Lodrät och välj placering i listorna.

 7. Välj hur du vill att bildtexten eller rubriken ska se ut genom att välja alternativ under Detaljerad lista.

Lägga till en datastapel i datagrafik

Datastaplar visar data dynamiskt i miniatyrdiagram, till exempel förloppsindikatorer, omdömen med stjärnor, termometrar och hastighetsmätare.

 1. Klicka på Visa data på formerData-menyn.

 2. Högerklicka på datagrafiken som du vill lägga till datastapeln för i åtgärdsfönstret Datagrafik och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Redigera datagrafik och sedan på Datastapel.

 4. Klicka på Datafält i dialogrutan Ny datastapel och markera ett objekt i listan.

 5. Klicka på Bildtext och välj en typ av ikonuppsättning i listan.

 6. Om du vill välja bildtextens placering gör du något av följande:

  • Markera kryssrutan Använd standardposition under Bildtextsplacering.

  • Avmarkera kryssrutan Använd standardposition och klicka på textrutorna Vågrät och Lodrät och välj placering i listorna.

 7. Välj hur du vill att datastapeln ska se ut genom att välja alternativ under Detaljerad lista.

Lägga till en ikonuppsättning i datagrafik

Du kan visa data genom att använda uppsättningar med ikoner som flaggor, trafiksignaler och trendpilar. Du kan till exempel använda flaggor som anger hur den aktuella försäljningen går jämfört med föregående års försäljning. Som du ser i exemplet nedan kan du ange flaggvärden så att en blå flagga innebär att försäljningen ökat betydligt medan en gul flagga innebär att försäljningen ökat något och en röd flagga innebär att försäljningen minskat.

Visa status med flaggor

 1. Klicka på Visa data på formerData-menyn.

 2. Högerklicka på datagrafiken som du vill lägga till en ikon för och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Redigera datagrafik och sedan på Ikonuppsättning.

 4. Klicka på Datafält i dialogrutan Ny ikonuppsättning och markera ett objekt i listan.

 5. Klicka på Bildtext och välj en typ av ikonuppsättning i listan.

 6. Om du vill välja bildtextens placering gör du något av följande:

  • Markera kryssrutan Använd standardposition under Bildtextsplacering.

  • Avmarkera kryssrutan Använd standardposition och klicka på textrutorna Vågrät och Lodrät och välj placering i listorna.

 7. Välj de värden som respektive ikon ska representera under Regler för visning av varje ikon. Med utgångspunkt från föregående exempel kan dialogrutan Redigera ikonuppsättning se ut som i bilden nedan.

Dialogrutan Redigera ikonuppsättning med regler för flaggikoner

Lägga till färgvärden

Om du vill ange unika värden eller värdeintervall att kan du tillämpa färger genom att använda alternativet Ange färgvärden.

Varje färg motsvarar ett unikt värde      Du kan tillämpa samma färg på alla former som har samma värde. Du kan till exempel färga alla former för anställda på försäljningsavdelningen i gult och alla former för anställda på ekonomiavdelningen med rött.

Former för anställda färgade efter avdelning

Varje färg motsvarar ett värdeintervall      Du kan använda ett färgintervall, från ljust till dämpat, om du vill ange ett värdeintervall. Du kan till exempel använda ett färgintervall från rött till rosa för att representera regioner med hög, normal och låg försäljningsökning.

Former som visar försäljning, med färger som anger relativa intäkter

 1. Klicka på Visa data på formerData-menyn.

 2. Högerklicka på datagrafiken som du vill lägga till färgkodning för i åtgärdsfönstret Datagrafik och klicka på Redigera.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Redigera datagrafik och sedan på Ange färgvärden.

 4. Välj ett objekt i listan Datafält under Visa i dialogrutan Nytt färgvärde.

 5. Gör något av följande under Färgläggningsmetod:

  • Välj Varje färg motsvarar ett unikt värde om du vill tillämpa samma färg på alla former som har samma värde.

   Listan Färgtilldelning innehåller alla tillgängliga värden och tilldelar en fyllningsfärg och en textfärg till respektive värde. Om du vill välja en annan fyllnings- eller textfärg klickar du på pilen Fyllningsfärg eller Textfärg.

  • Välj Varje färg motsvarar ett värdeintervall om du vill använda ett färgintervall, från ljust till dämpat, för att ange ett värdeintervall.

   Listan Färgtilldelning innehåller möjliga värdeintervall och tilldelar en fyllningsfärg och en textfärg till respektive färde. Skriv andra värden i rutorna Värde 1 och Värde 2 om du vill skapa egna intervall. Om du vill välja andra fyllnings- och textfärger för de olika värdena klickar du på pilen Fyllningsfärg eller Textfärg. Om du vill behålla den tonade effekten i färguppsättningarna bör du välja en annan färg för bara det första objektet i listan Färgtilldelning.

 6. Klicka på OK först i dialogrutan Nytt färgvärde och sedan i Redigera datagrafik så att inställningarna tillämpas på formerna i ritningen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×