Förstå hur datum används i Project

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project används datum för att schemalägga aktiviteter i project- plan. Datum som du anger används för många syften, inklusive beräkning av varaktighet, tilldela datum till andra aktiviteter och utjämning resurs tilldelningar. Eftersom datum är viktigaste i projektplanen, bör du förstå hur datum är formaterade och hur du ändrar formateringen efter organisationens behov.

Vilka faktorer påverkar beräkningen av projektdatumen?

I Project beräknas datum baserat på flera faktorer. När du skapar en ny projektplan anger du ett startdatum för projektet. Om du inte anger något startdatum när du skapar nya aktiviteter används projektets startdatum som standard. Projektets slutdatum beräknas baserat på det sista slutdatumet för aktiviteterna i projektet.

Tips: Om du vill att nya aktiviteter ska starta på dagens datum i stället för på projektets startdatum klickar du på AlternativVerktyg-menyn och klickar sedan på fliken Schema. Klicka på Startar på aktuellt datum i listan Nya aktiviteter. När du väljer det här schemaalternativet och anger aktiviteter utan att ange några datum, används villkor Starta tidigast (ST) för aktiviteterna.

Nedan följer exempel på några av de faktorer som kan påverka datumberäkningarna:

  • Varaktighet    I Project används varaktigheten för en aktivitet för att schemalägga aktivitetens slutdatum. Om en aktivitet exempelvis börjar den 1 november och varar 3 dagar, och om november 1 - 2 visas som arbetsdagar i projekt- eller aktivitetskalendern, så beräknas aktivitetens slutdatum till den 3 november.

  • Tillgänglighet för resurser    tillgänglighet kan påverka datumberäkningen. Om en resurs exempelvis bara är tillgänglig för arbete 20 timmar i veckan, och du har en aktivitet med 40 timmars arbete som måste utföras av resursen, beräknas slutdatumet för aktiviteten baserat på resursens tillgänglighet. Om startdatumet för aktiviteten är den 12 mars, beräknas sålunda slutdatumet till 10 dagar senare, d.v.s. den 23 mars.

  • Aktivitetssamband    Aktivitetssamband kan även påverka beräkning. Till exempel om du har två aktiviteter och en av dem inte kan inledas förrän en annan är slutförd kan beräknas startdatumet för den andra aktiviteten så att den hamnar efter slutdatumet för den första aktiviteten.

Många andra faktorer kan påverka datumberäkningen för projekt och aktiviteter i Project. Microsoft Office Project 2007 inkluderar fönstret Aktivitetsdrivare som du kan använda för att identifiera faktorer som påverkar startdatumet för en aktivitet. Länkar till mer information om fönstret Aktivitetsdrivare finns i avsnittet Se även.

Vilka datum- och tidsformat kan jag använda?

Många fält i Project accepterar datum och de flesta datumfält medger tidsinformation. Du kan dessutom välja bland flera olika datum- och tidsformat i Project. Dessa datum- och tidsformat baseras på datum- och tidsformaten i datorns systeminställningar. Om du exempelvis skriver ett datum i formatet 2/3/07, tolkas värdet antingen som den 3 februari eller den 2 mars beroende på vilka nationella inställningar för datum- och tidsformat som används på datorn.

Du kan avgränsa numeriska datumelement med tecken (t.ex. / eller -) eller med blanksteg. Den 14 augusti 2007 kan exempelvis skrivas på följande sätt: 14/8/07, 2007-08-14 eller 14 08 07.

Obs!: Du kan lätt ändra datumformatet i ett projekt eller i särskilda tabeller i projektet. Mer information om hur du ändrar datumformat finns på länkarna i avsnittet Se även.

Följande tabell beskriver hur de datum och tider du anger hanteras i Project:

Element

Information

Månad

Du kan ange månaden genom att ange månadens fullständiga namn, en förkortning eller ett tal. Du kan exempelvis skriva Augusti, Aug eller 8.

Vecka

Du kan ange veckodagen genom att ange veckodagens fullständiga namn eller en förkortning. Du kan exempelvis skriva Onsdag eller On. I start- och slutfält visas det fullständiga datumet för nästa förekomst av angiven veckodag.

FM och EM

Om 12-timmarsklockan används som standardformat för tider på datorn och du utelämnar FM eller EM när du anger en tidpunkt används EM om du inte anger ett värde mellan 07:00 och 11:59, då FM används i stället.

Tidsformatet styrs av Microsoft Windows och anges från Kontrollpanelen. Mer information om hur du anger tidsformat finns i Microsoft Windows-dokumentationen.

Inledande nolla

Du behöver inte skriva en inledande nolla före ensiffriga klockslag. Du kan exempelvis skriva både 2:00 och 02:00.

I många fält kan du skriva in idag och imorgon. Project infogar aktuellt datum för ”idag” och aktuellt datum plus en dag för ”imorgon”. Du kanske också anger dagen i veckan, till exempel fredag. Project infogar datum för den första fredagen efter det aktuella datumet.

Du kan skriva tiden och datumet i valfri ordning. Du kan exempelvis skriva både 2:00 EM 14/8/07 och 14/8/07 2:00 EM.

Vad händer om mitt land använder ett annat datum-format?

Datumen i Project baseras på systeminställningarna på datorn. Om datumen i ditt projekt visas i ett annat format än det som används där du bor kan du ändra formatet från Kontrollpanelen. Mer information om hur du anger internationella datumformat finns i Microsoft Windows-dokumentationen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×