Förstå din faktura för Office 365 för företag

Varje månad får du ett e-postmeddelande om att det finns ett nytt faktureringsutdrag i Administrationscenter för Office 365. Läs mer om hur du hittar och visar fakturan.

Fakturan innehåller två sidor. Sida 1 är fakturasammanfattningen och innehåller allmän information om fakturan, order, belopp att betala, hur du gör en betalning och hur du kontaktar supporten.

Sida 1 av en exempelfaktura.

Sida 2 innehåller information om faktureringsaktiviteten för varje prenumeration.

Sida 2 av en exempelfaktura.

Beskrivningar av fälten och termerna på fakturan finns i Ordlista för fakturafält längre fram i den här artikeln.

Förstå faktureringsbegrepp

Innan du visar fakturan är det bra om du förstår några viktiga faktureringsbegrepp.

Fakturasaldo och ordersaldo

Fakturasaldo är beloppet som visas på fakturan och är bara det belopp som ska betalas för den specifika faktureringsperioden. Totalt ordersaldo är summan av alla obetalda fakturor. Du kan visa ordersaldot i avsnittet Fakturering i Administrationscenter för Office 365.

Faktureringsfrekvens och fakturafrekvens

Faktureringsfrekvens innebär hur ofta du faktureras. Prenumerationer faktureras per månad eller per år, beroende på vilket alternativ du valde vid köpet av prenumerationen. Fakturafrekvens innebär hur ofta du får en faktura. Om du väljer fakturering per år får du bara en faktura årligen, om det inte finns aktiviteter för prenumerationen som kräver avgift eller kredit.

Om du har fler än en order får du en faktura för varje order.

Ordlista för fakturafält

I följande tabell beskrivs de fält som eventuellt visas på fakturan. Vissa fält som visas här kanske inte visas på din faktura, beroende på om du betalar med faktura, kreditkort eller bankkonto.

Obs!: Betalning med bankkonto är inte tillgängligt i vissa länder eller regioner.

Namn

Beskrivning

Pris per år

Prenumerationer faktureras per månad eller per år. Om du valde fakturering per år vid köpet av prenumerationen visas licenspriset per år på fakturan. Om du vill ändra faktureringsfrekvensen måste du avbryta prenumerationen och köpa den på nytt med den nya faktureringsfrekvensen.

Faktureringsperiod

Faktureringsperiod är tidsperioden sedan datumet för den senaste fakturan. Tjänstperiod är tidsperioden då du debiteras för att använda tjänsten.

Faktureras till

Det här är adressen till din faktureringsavdelning och är vanligtvis samma som Såld till-adressen. Information om hur du uppdaterar din faktureringsadress finns i Ändra dina faktureringsadresser för Office 365 för företag.

Debitering

På sida 1 på fakturan sammanfattas alla debiteringar för fakturans faktureringsperiod. På sida 2 visas detaljerade debiteringar för varje prenumeration.

Check

Om du betalar med faktura och checkbetalning erbjuds i ditt land innehåller den nedre delen på sida 1 information om vart du skickar betalningen. Ange fakturanumret på checken.

Krediter

På sida 1 på fakturan sammanfattas alla krediter för fakturans faktureringsperiod. På sida 2 visas detaljerade krediter för varje prenumeration.

Inköpsordernr för kund

Ditt inköpsordernummer. Om du uppdaterar inköpsordernumret visas det på framtida fakturor. Läs om hur du ändrar inköpsordernumret.

Obs!: Det går inte att lägga till ett inköpsordernummer på en befintlig faktura.

dagar

Varje faktureringstransaktion är kopplad till en tjänstperiod. I kolumnen dagar anges antalet dagar i den tjänstperioden.

Rabatter

På sida 1 på fakturan sammanfattas alla rabatter för fakturans faktureringsperiod. På sida 2 visas detaljerade rabatter för varje prenumeration.

Förfallodatum

Datumet när fakturan förfaller till betalning. Om prenumerationen betalas med kreditkort eller bankkonto debiteras kreditkortet eller bankkontot dagen efter fakturadatumet.

Obs!: Betalning med bankkonto är inte tillgängligt i vissa länder eller regioner.

Elektronisk betalningsöverföring

Om du valde "faktura" som betalningsmetod för prenumerationen innehåller sida 1 Microsofts bankkontoinformation för elektroniska betalningar (elektronisk överföring, ACH, SEPA osv.). Din bank har vanligtvis ett referensfält som du fyller i när du skickar en betalning. Ange fakturanumret som visas i det här fältet.

Totalsumma

Den här raden innehåller totalsummorna för kolumnerna Debitering, Rabatter, Krediter, Delsumma, Moms och Summa för alla prenumerationer som visas på fakturan.

Fakturadatum

Datumet då fakturan skapades. Fakturadatumet är dagen efter slutet av faktureringsperioden. Om faktureringsperioden exempelvis är 15 jan–14 feb är fakturadatumet 15 feb.

Fakturanummer

Det unika numret som tilldelas fakturan. Ange fakturanumret vid betalningen.

Pris per månad

Prenumerationer faktureras per månad eller per år. Om du valde fakturering per månad vid köpet av prenumerationen visas licenspriset per månad på fakturan. Om du vill ändra faktureringsfrekvensen måste du avbryta prenumerationen och köpa den på nytt med den nya faktureringsfrekvensen.

Ordernummer

Varje gång du köper en ny prenumeration skapas en order. Varje månad får du en faktura för varje order.

Betalningsinstruktioner

Om du betalar med kreditkort visas Betalas ej – registrerat kreditkort debiteras. Om du betalar med faktura visas anvisningar om hur du betalar med elektronisk betalningsöverföring (EFT) och check (om tillämpligt).

Betalningsvillkor

Antalet dagar från fakturadatumet som den förfaller till betalning. Standard är 30 dagar.

Produkt

På sida 1 på fakturan används det allmänna begreppet Onlinetjänster för att beskriva dina prenumerationer. På sida 2 visas de enskilda prenumerationsnamnen.

Antal

Antalet licenser som köpts under tjänstperioden.

Tjänstperiod

Tjänstperiod är tidsperioden då du debiteras för att använda tjänsten. En faktureringsperiod är tidsperioden sedan datumet för den senaste fakturan.

Tjänstanvändningsadress

Adressen där tjänsten används, vanligtvis samma som Såld till-adressen. Information om hur du uppdaterar din tjänstanvändningsadress finns i Ändra dina faktureringsadresser för Office 365 för företag.

Såld till

Företagets namn och adress. Information om hur du uppdaterar den här informationen finns i Ändra organisationens adress, e-postadress för teknisk kontakt och annan information.

Delsumma

Varje prenumeration som visas på fakturan har en separat rad med delsumma för kolumnerna Debitering, Rabatter, Krediter, Delsumma, Moms och Summa för den prenumerationen.

Moms

På sida 1 på fakturan visas total moms. På sida 2 visas momssatsen som används och det totala momsbeloppet för varje post. Om fakturan innehåller moms och företaget är skattebefriat ska du kontakta supporten.

Summa

Beloppet som ska betalas för fakturans faktureringsperiod.

Ändra ditt inköpsordernummer

Om du betalar med faktura kan du lägga till eller ändra inköpsordernumret för din prenumeration.

Obs!: Det går inte att lägga till ett inköpsordernummer på en befintlig faktura. Inköpsordernumret visas på alla framtida fakturor.

 1. I administrationscentret öppnar du sidan Prenumerationer eller så väljer du Fakturering > Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 Germany går du till den här sidan för Prenumerationer.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till den här sidan för Prenumerationer.

 2. Välj prenumerationen du vill ändra och välj Ändra betalningsinformation i avsnittet Betalningsmetoder.

  Skärmbild av avsnittet Betalningsmetod på ett prenumerationskort för en prenumeration som betalas via faktura.
 3. Ange ditt inköpsordernummer längst ned i fönstret Ändra betalningsinformation och välj sedan Skicka.

  Skärmbild av informationsfönstret Ändra betalningsinformation.

Behöver du mer hjälp? Kontakta supporten.

Som administratör för Office 365 för företag får du fri tillgång till vår kunniga supportpersonal för support före försäljning, kontosupport och faktureringssupport samt för hjälp med att lösa tekniska problem. Du kan även kontakta supporten med ärenden gällande Office 365-användare inom organisationen.

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information finns i

Betala för prenumerationen på Office 365 för företag

Fakturering i Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Betalningsalternativ för Minecraft: Education Edition

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×